se bif pdf

download report

Transcript se bif pdf

KOMPETENSDATABAS
Huvudgrupp
Underkategori
Kravställare
Asbest
Allmän utbildning
Kompletterande utbildning
Särskild utbildning
Särskild utbildning med anpassad längd
Kompetens Nivå 1
Kompetens Nivå 2
Arbete på väg Säkerhet på väg
Kompetens Nivå 3A
Utmärknings-ansvarig
Kompetens Nivå 3B - Vakt och Lots
Bultpistol
Byggarbetsmiljösamordnare
(BAS-P/U)
Fallskydd, grundutbildning
Första hjälpen HLR + L ABC
Heta arbeten
Härdplaster
Mobila arbetsplattformar
Bas utbildning (1A, 1B, 3A, 3B)
Mobila arbetsplattformar
Begränsad utbildning (1A, 1B)
Motorkedjesåg Nivå 1
Motorkedjesåg Nivå 2
Motorkedjesåg Nivå 3
Motorkedjesåg Nivå 4
Röj såg, grund
Säker Schakt – Schaktansvarig
Särskild information om rullställningar
Allmän utbildning 2-9 m
Särskild utbildning
Tilläggsutbildning om väderskydd
En säker arbetsplats
Säkra lyft, lastkopplare och signalman
Truckutbildning kategori A
Truckutbildning kategori A+B
Truckutbildning kategori C
Råd och skydd, BARÅD
Att enskilt vistas i spår, BASÄVISTA
Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom
spårområde, BASÄSKYDD
Skydd och säkerhetsplanerare SOS-PL
Grundkurs i sprängteknik
AFS 2006:1 § 19
AFS 2006:1 § 36
AFS 2006:1 §§ 19, 36
AFS 2006:1 §§ 19, 36
TRVK APV 2012/12863
TRVK APV 2012/12863 och IFS 2009:4
Arbete på väg
Bultpistol
Byggarbetsmiljösamordnare
Fallskydd
Första hjälpen
Heta arbeten
Härdplast
Mobila arbetsplatt-formar
Motorkedjesåg
Röj såg
Schakt
Ställning
Säker byggarbetsplats
Säkra lyft
Truckutbildning
Arbete i och vid spår
Sprängteknik
Kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten
Kurs i sprängteknik för underjordsarbeten
Kurs i sprängteknik för sprängarbetsledare
Grundkurs i bergborrning för borrkort
Skotta säkert
Skotta säkert
TRVK APV 2012/12863 och IFS 2009:4
TRVK APV 2012/12863 och IFS 2009:4
AFS 1984:02 § 19
AML Kap 3 § 6
AFS 1999:3 § 6
AFS 2001:3 § 10
AFS 1997:7
Brandskyddsföreningen
AFS 2005:18
AFS 2006:6 § 29
AFS 2006:6 § 29
AFS 2012:01 § 17
AFS 2012:01 § 17
AFS 2012:01 § 17
AFS 2012:01 § 17
AFS 2012:01 § 18
Branschöverenskommelse
AFS 2013:04 § 47
AFS 2013:04 § 47
AFS 2013:04 § 47
AFS 2013:04 § 47
Branschöverenskommelse
AFS 2006:6 § 29
AFS 2006:5 § 18
AFS 2006:5 § 18
AFS 2006:5 § 18
BVF 906 6.1
BVF 906 6.2
BVF 906 6.3
BVF 906 6.3
AFS 2007:1 Rådet för sprängteknisk
utbildning
Polisens allmänna villkor.
Rådet för sprängteknisk utbildning
Polisens allmänna villkor.
Rådet för sprängteknisk utbildning
Polisens allmänna villkor
AFS 2010:1
Rådet för sprängteknisk utbildning
Entreprenörföretagen
www.skottasakert.se
Sveriges Byggindustrier
VÄXEL/FAX 08-698 58 00 ADRESS Storgatan 19, Box 5054, 102 42 Stockholm WEBB www.sverigesbyggindustrier.se