Suvi Suvi Suvi

download report

Transcript Suvi Suvi Suvi

Ulkovärin valinta
Val av utomhusfärg
Värien maailma
Färgernas värld
U LK O M A A L I VÄ R I K A R T TA • u t o m h u s Fä r g k a r ta
www.varisilma.fi
När du planerar husets färgsättning ska du se till både
seinät, vuorilaudat, katto, sokkeli, ikkunoiden ja ovien
helheten och delarna, dvs. väggar, foderbräden, tak samt
sävyt sekä erilaiset yksityiskohdat mm. kaideosat,
fönstrens och dörrarnas nyanser. Du får inte heller glömma
terassit jne. Yksityiskohtien korostamisessa kannattaa
detaljer som ledstänger, terrasser osv. När det gäller att
olla säästeliäs mutta rohkea, jotta kokonaisuudesta
accentuera detaljer ska du vara sparsam, men ändå modig
tulee aikaa kestävä ja harmoninen. Esimerkiksi vaale-
för att få en harmonisk helhet som känns fräsch från år till
assa kokonaisuudessa yksityiskohta voi olla voimakas,
år. Om du till exempel har en ljus helhet kan en detalj ha
värikylläinen sävy, joka antaa lopullisen onnistuneen
en kraftig, färgmättad nyans som ger en lyckad finish.
ulkonäön.
Satsa gärna på en utomhusfärg i en bruten nyans som ser
Suosi ulkovärikartan murretumpia sävyjä, jotka näyt-
vacker ut på en stor yta. Det finns skäl att välja en nyans
tävät isolla pinnalla kauniilta. Kannattaa valita kartalta
som är 1–2 grader mörkare än hur du föreställer dig färgen
1–2 astetta tummempi sävy kuin ajattelet sen olevan
på den färdiga väggen; då får du det slutresultat du vill
valmiilla seinällä; näin saat mieleisesi lopputuloksen.
ha. Med en provburk säkerställer du att du har valt rätt.
Koepurkilla varmistat onnistuneen valinnan – maalat-
Betrakta den provmålade ytan vid olika tidpunkter på dyg-
tua värimallia kannattaa tarkastella eri aikoina vuoro-
net och på tillräckligt långt avstånd – samtidigt ser du om
Suvi
kaudesta riittävältä etäisyydeltä – samalla näkyy värin
färgen smälter in i omgivningen och bland de
"istuminen" ympäröiviin rakennuksiin ja pihapiiriin.
närliggande byggnaderna.
Suvi-ulkomaalivärikartta
Suvi-utomhusfärgkarta
Kaikki värit ovat kauniita oikeassa paikassa, väri
Alla färger är vackra på rätt plats, en färg står nämligen
Suvi-värikarttaamme on koottu 42 ulkokäyttöön so-
På vår Suvi-färgkarta har vi samlat 42 färgnyanser som
on nimittäin aina suhteessa ympäristöönsä ja sen
alltid i relation till sin miljö och är en oskiljaktig del av
veltuvaa sävyä, joiden avulla haluamme auttaa sinua
lämpar sig för utomhusbruk. Med kartan vill vi hjälpa dig
erottamaton osa. Taloasi ympäröivä luonto, läheiset
den. Naturen, de närliggande byggnaderna och gården
sävyn valinnassa, tehdä siitä pikkuisen helpompaa.
att välja nyans, göra det lite enklare för dig. De natur-
rakennukset ja pihapiiri kaikki yhdessä vaikuttavat
som omger ditt hus inverkar på hur husets färgnyans
Värikartan luonnonläheiset sävyt on suunniteltu niin,
nära nyanserna på färgkartan har planerats så att de
siihen, miltä talon sävy oikeasti vaikuttaa. Siksi talosi
verkligen upplevs. När du väljer nyans på utomhusfärgen
että ne sopivat maisemaan kaikkina vuodenaikoina.
smälter in i omgivningen under alla årstider. På vår karta
ulkomaalisävyä valittaessa värimallia tulee tarkastella
ska du därför alltid kontrollera hur färgprovet ser ur i
Kartassamme on sekä klassisia, helppoja vaihtoeh-
finns klassiska, enkla alternativ, men också färgnyanser
luonnonvalossa ulkona ja pystysuorassa. Myös pinnan
naturligt ljus utomhus och i lodrätt läge. Ytstrukturen, om
toja, mutta myös sellaisia sävyjä, joiden suosioon
som vi tror kommer att vara populära även i framtiden.
karheus tai sileys vaikuttaa värihavaintoon.
ytan är grov eller slät, inverkar också på färgupplevelsen.
uskomme myös tulevaisuudessa. Toimiva värimaa-
En fungerande färgvärld skapas av färger som är i balans
ilma syntyy toistensa kanssa tasapainossa olevista
med varandra. Värisilmäs gedigna yrkeskompetens och
väreistä. Yksittäisen sävyn tai toimivan yhdistelmän
färgexpertis hjälper dig när du ska välja en enskild färg-
löytämisessä auttaa Värisilmän vahva osaaminen
nyans eller en fungerande färgkombination.
Suvi
sävyjen ammattilaisena.
02/2014
Suvi
Talon värisuunnittelu on kokonaisuus johon kuuluvat
Suvi
www.varisilma.fi
13041 Toukokuinen / Majdag
13011 Kevätkukka / Vårblomma
13047 Kesätuuli / Sommarvind
13030 Sunnuntai / Söndag
13028 Maaliskuu / Mars
13017 Helmikuu / Februari
13014 Suojasää / Töväder
13042 Huhtikuu / April
13012 Lumisade / Snöfall
13050 Kasvukausi / Vegetationsperiod
13026 Tiistai / Tisdag
13035 Koillistuuli / Nordostvind
13024 Nykyaika / Nutid
13015 Kuunkierto / Månvarv
Suvi
Värit ovat niin lähellä todellisia
kuin teknisesti on mahdollista.
Av tekniska skäl kan vissa
kulöravvikelser förekomma.
13039 Heinäkuu / Juli
13013 Tammikuu / Januari
13051 Kesäkuu / Juni
13029 Maanantai / Måndag
13033 Lokakuu / Oktober
13023 Pilvipouta / Molnfritt
13016 Perjantai / Fredag
Tee koemaalaus.
Kun olet löytänyt sävyn, josta pidät, osta
koepurkki ja maalaa kokeeksi noin neliömetrin
kokoinen alue. Anna kuivua ja tarkastele sävyä
rauhassa vuorokauden eri aikoina.
13040 Kesäpäivä / Sommardag
13010 Jääkukka / Isblomma
13048 Joulukuu / December
13034 Keskiviikko / Onsdag
13031 Lauantai / Lördag
13019 Pakkassumu / Vinterdis
13018 Poutasää / Uppehållsväder
Måla innan du målar.
Köp en provburk av den kulör du valt och måla
en bit av väggen innan du bestämmer dig. Måla
minst en kvadratmeter, låt torka och titta sen hur
det ser ut under dygnets olika timmar.
13043 Helle / Värmebölja
13037 Syyskuu / September
13046 Länsituuli / Västvind
13027 Torstai / Torsdag
13032 Sydänyö / Midnatt
13020 Routa / Tjäle
13045 Elokuu / Augusti
13038 Ikiaika / Urtid
13049 Hallanvaara / Nattfrost
13036 Sienikausi / Svampsäsong
13022 Peilityyni / Spegelblank
13025 Marraskuu / November
13044 Elonkorjuu / Skördetid
Suvi
13021 Talviyö / Vinternatt