Arenor - Umeå universitet

Download Report

Transcript Arenor - Umeå universitet

Formuleringsarenan (utbildningsnivå): Läroplan kursplanenivå – riksdag, regering, skolverket. Nationella kursplaner, betygskriterier, nationella prov, Transformeringsarean: Det arbete som händer "på vägen mot klassrummet" som kommun, lärarlag och enskilda lärare (men även t. ex. läroboksförfattare). Realiseringsarenan (genomförandenivå): I skolan/klassrummet. Bedömning och betygssättning. Det finns inget uttalat krav att det skall finnas lokala kursmål och betygskriterier. De som skall finnas är en arbetsplan. I den skall anges hur skolan avser arbeta för att nå de fastställda målen. Utvärderingsarenan: Lärare, skolor rapporterar på eget initiativ alternativt svarar på frågor som beställts av t ex rektor, utbildningsnämnd, SCB eller Skolverket

Se även

Göran Linde (2002). Det ska ni veta - en introduktion till läroplansteori. Carl-Arne Nyström, Lärarutbildningen Umeå universitet