קוד הבנייה - משרד הפנים

Download Report

Transcript קוד הבנייה - משרד הפנים

‫משרד הפנים‬
‫מנהל התכנון‪ -‬חטיבת רגולציה‬
‫קוד הבנייה‬
‫‪Building Code‬‬
‫קורס בקרי תכן‬
‫עופר סבר‬
‫‪Opher E. Sever‬‬
‫‪ 10‬במאי ‪2014‬‬
‫מטרת ההרצאה‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫‪‬‬
‫הכרה וניתוח של מבנה קוד הבניה‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫מניעים‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫מנטאליות‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫בטחון‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫אישור‬
‫לעבוד לפי הספר?!‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫מורכבות‬
‫גזירת‬
‫בסיס‬
‫העמוד‬
‫קריעת‬
‫החישוקים‬
‫מעיכת‬
‫ליבת‬
‫הבטון‬
‫קריסת‬
‫מוטות‬
‫הזיון‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫חוק‬
‫סיכום‬
‫הבנה‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫סכנות‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫נושאי התכן‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫סוגי הרגולציות‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫קוד מרשמי‬
‫מרשמי (‪(Prescriptive‬‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫תיאורי )‪(Descriptive‬‬
‫קוד תפקודי‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫תפקודי (‪(Functional‬‬
‫מבוסס ביצועים‬
‫(‪(Performance based‬‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫מבנה הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫*‬
‫‪Objectives‬‬
‫‪Guidance‬‬
‫‪Levels‬‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫‪Level 2‬‬
‫‪Functional‬‬
‫‪Statements‬‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫‪Level 1‬‬
‫‪Compliance‬‬
‫‪Levels‬‬
‫‪Performance Requirements‬‬
‫‪Level 4b‬‬
‫‪Level 4a‬‬
‫‪Building Solutions‬‬
‫‪Alternative Solutions‬‬
‫‪Level 3‬‬
‫‪Deemed –to-Satisfy‬‬
‫‪Provisions‬‬
‫מסמכים נלווים‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫הרגולציה בשיטה התפקודית‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫יתרונות חקיקה תפקודית‬
‫פתיחה‬
‫גמישות‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫הרציונל‬
‫עמידה‬
‫בדרישות‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫חלופות‬
‫בהירות‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כלכלה‬
‫חדשנות‬
‫ופיתוח‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫הרגולציה בשיטה התפקודית‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫הכישלון של החקיקה התפקודית בניו זילנד‬
‫התקנים לא ענו לציפיות הרגולציה ונקבעו בהשפעת‬
‫כוחות השוק‬
‫מטרות ויעדים פונקציונאליים הוגדרו ללא הגדרת ביצועים‬
‫נדרשים ובסיס טכני מתאים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫האכיפה על ידי בקרים פרטיים לא הייתה ראויה‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הבניה בוצעה בשיטה חדשה ולא סטנדרטית (וגם לא‬
‫בהתאם למפרטי היצרן ‪ )J. Hardie‬שלא בוקרה כראוי‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫סיכום‬
‫הרגולציה נותרה ברמת ההכרזה ו‪ 18000-‬בתים‬
‫דולפים נשארו עם נזק של ‪ 2-4‬מיליארד פאונד‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫סיכום‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫‪ ‬מהו ההבדל בין אכיפה מרשמית לאכיפה תפקודית‬
‫לפי ביצועים?‬
‫‪ What are the differences between performance‬‬
‫‪based enforcement and prescriptive based‬‬
‫?‪enforcement‬‬
‫‪ ‬מדוע רגולציה תפקודית לא מספקת? (עפ"י מקרה‬
‫‪)NZ‬‬
‫‪ Reviewing the NZ case, why functional regulation is‬‬
‫?‪not enough‬‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫סיכום‬
‫‪Assignment‬‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫‪ ‬כתוב תקנה על בסיס ביצועים בכל נושא שהוא והגדר‪ :‬מטרה‪,‬‬
‫דרישות תפקוד‪ ,‬דרישות ביצוע ודרך יישום אפשרית‬
‫‪ write a performance based regulation on your chosen‬‬
‫‪subject and determine: objective, functional statement,‬‬
‫‪performance requirement and a method of application‬‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫קורס בקרים ‪ – III‬עפר סבר‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫תודה ובהצלחה‪...‬‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫דוגמא לתקנות תיאוריות‬
‫תתו"ב חלק ג'‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫דוגמא לתקנה מרשמית‬
‫קוטר צינור מים לצריכה – הל"ת‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫דוגמא לתקנה מרשמית‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫קוטר צינור מים לצריכה – הל"ת‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫‪ .1‬בתחילה מחשבים את סכום הספיקות המינימאלי לתכנון ‪ SQb=Sfi*n*qi‬ספיקה‬
‫לקבועה‪X‬מס' קבועות בקומה‪ X‬מס' קומות לכל סוג קבועה ! ומסכמים‬
‫‪ .2‬אחר כך בודקים את הספיקה המקסימאלית ואת סכום הספיקות‬
‫‪ .3‬בהנחה ‪ ,Qbmax<0.5; SQb>20‬נקבל ‪ Qt=1.7(SQb) -0.7‬הספיקה‬
‫‪0.21‬‬
‫סימולטנית‬
‫‪ .4‬אחר כך בודקים את הספיקה המתמשכת ‪ Qk‬ומחשבים את ‪SQk‬‬
‫‪ .5‬מתוך כך מחשבים את הספיקה השקולה לקביעת קוטר הצינור ‪Qz=Qt+SQk‬‬
‫‪ .6‬לפי ספיקה זו מוצאים את קוטר הצינור ‪ F‬ובודקים שמהירות הזרימה ‪v<vmax‬‬
‫קטנה מהמהירות המכסימאלית‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫דוגמא לתקנה תפקודית עפ"י דרישות ביצוע‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫תכן המגרש יאפשר טיפול במי נגר עילי באמצעות החדרה והשהיה למי סופה בתקופת חזרה של ‪10‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫הקריטריון הכמותי– תקופת חזרה ‪ 10‬שנים‬
‫הכוונה של הוראה זו‪ ,‬הן‪:‬‬
‫‪‬מניעת מחסור במי שתייה באמצעות הזנת האקוויפר‬
‫‪‬הקטנת העומס על צנרת התיעול העירונית‬
‫‪‬הגנה בפני הצפות‬
‫דרישות פונקציונאליות יכולות להיות‪ :‬העברת מי הנגר העילי‬
‫ישירות לתת הקרקע והשהיית ספיקות שיא בזמן סערה‪ ,‬באמצעות‪:‬‬
‫קידוחי החדרה‪ ,‬חלחול בפני השטח ומאגרי השהיה‬
‫המטרה יכולה להיות‪:‬‬
‫עידוד טיפול מקומי במי נגר עילי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫דוגמא לתקנה תפקודית עפ"י דרישות ביצוע‪ -‬המשך‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫דוגמא לפירוט בקוד‪ /‬הנחיות טכניות‪:‬‬
‫‪‬מחשבים את ספיקת הגשם בשיטה הרציונאלית לפי מידע הידרולוגי‬
‫‪‬מוצאים את מקדם החידור התחילי והסופי של הקרקע‪ .‬לפי בדיקת קרקע‬
‫‪‬מחשבים את השטח הפנוי לחלחול ומניחים מספר קידוחי חלחול ועומקם‪.‬‬
‫‪‬מחשבים את ספיקת החלחול השעתית‪ ,‬עפ"י נוסחת ד'ארסי‬
‫‪‬מעריכים את נפח ההשהיה עד למפלס הגדרות עם השכנים או סף הכניסה לבניין‪ ,‬עפ"י‬
‫תכנית הפיתוח‪.‬‬
‫‪‬משווים בין כמות הגשם שיורד על המגרש לכמות הגשם המחלחל בתת הקרקע בצרוף‬
‫הגשם המושהה בתחום המגרש‪.‬‬
‫‪‬אם ההשהיה והחלחול לא עולים או שווים לכמות הגשם‪ ,‬ניתן להוסיף קידוח חלחול או‬
‫להעמיק קצת את הגינה לצורך הגדלת נפח ההשהיה או‪ ,‬לפי הגישה המקובלת‪ ,‬לטעון‬
‫שהתקנה לא מעשית ולא לעשות כלום‪.‬‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫מטרות ( ‪ -)Objectives‬הגדרה‬
‫מוגדרות בעיקר עפ"י תרחישי סיכון בתחומי התכן‬
‫השונים‪ .‬מניעת הפוטנציאל לסיכון ולפעמים הגדרת‬
‫חובה כללית‪ ,‬בהגדרה איכותית ולא כמותית‬
‫‪Objective means a statement contained in the‬‬
‫‪legislation which is considered‬‬
‫‪to reflect community expectations.‬‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫ מינהל התכנון‬,‫משרד הפנים‬
Category
No.
HealthOH2
Sanitation
OH2.1
OH2.2
OH2.3
OH2.4
OH2.5
OH2.6
ׁObjectives ‫דוגמא למטרות‬
)‫ אונטריו‬,‫(קנדה‬
Objective
An objective of this Code is to limit the probability that, as a
result of the design or construction of a building, a person in
or adjacent to the building will be exposed to an
unacceptable risk of illness due to unsanitary conditions
due to unsanitary conditions caused by exposure to human
or domestic waste
due to unsanitary conditions caused by consumption of
contaminated water
due to unsanitary conditions caused by inadequate facilities
for personal hygiene
due to unsanitary conditions caused by contact with
contaminated surfaces.
due to unsanitary conditions caused by contact with vermin
and insects
An objective of this Code is to limit the probability that, as a
result of the design or construction of a building, a person
adjacent to the building will be exposed to an unacceptable
risk of illness due to unsanitary conditions caused by exposure
to human or domestic waste
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
2013 ‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ‬
‫מטרות ‪ׁObjectives‬‬
‫)קוד הבניה המוצע‪ -‬ישראל)‬
‫פתיחה‬
‫‪4.1‬‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫‪ 4.1.2‬למזער ככל הניתן היתכנות של פגיעה באדם או בסביבה או יצירת תחלואה‬
‫כתוצאה מזיהום המים או מהתפתחות חיידקים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫מים‬
‫‪ 4.1.1‬לאפשר אספקה סדירה של מים ראויים לשתייה‪ ,‬רחצה‪ ,‬בישול ושימושים‬
‫סניטריים בספיקות‪ ,‬בלחצים ובאיכות הנדרשת לצרכים התפעוליים של הנכס‪,‬‬
‫לרבות בזמן מחסור ברשת העירונית‬
‫מטרה‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫‪ 4.1.3‬למזער ככל הניתן אובדן ובזבוז מים מהמערכת‬
‫‪4.2‬‬
‫מים חמים‬
‫לאפשר אספקה של מים חמים באמצעות מערכות חימום חסכוניות‬
‫‪ 4.2.1‬באנרגיה ולספקם למשתמש תוך אובדן מזערי של מים ואנרגיה‬
‫‪ 4.2.2‬למזער ככל הניתן היווצרות כוויה למשתמש כתוצאה מחום המים או‬
‫פגיעה תברואתית כתוצאה מהתפתחות חיידקים‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫דרישות פונקציונאליות‪ -‬הגדרה‬
‫‪Functional statements‬‬
‫מגדירות מה הבניין צריך כדי לענות למטרות‪.‬‬
‫התנאים הנדרשים בבניין העונים למטרה‪ ,‬זוהי הגדרה‬
‫איכותית‬
‫‪Functional Statement means a statement‬‬
‫‪which describes how a building achieves‬‬
‫‪the Objective‬‬
‫הסבר פונקציונאלי לדרישה חוקית –‪Intent Statement‬‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫דרישות פונקציונאליות ‪ׁFunctional Requirements‬‬
‫)קוד הבניה המוצע‪ -‬ישראל)‬
‫‪5.1‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫מים קרים ומים חמים‬
‫פתיחה‬
‫‪ 5.1.1‬מערכות הספקת המים והאבזרים יהיו עמידים ללחץ ולטמפרטורה הנדרשים‬
‫מטרה‬
‫קוטרי הצנרת יתאימו לספיקה הנדרשת ולשימוש במחושב בו‪-‬זמנית‬
‫‪5.1.2‬‬
‫(ספיקה סימולטנית)‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫‪ 5.1.3‬רכיבי מערכת המים לשתייה יהיו מופרדים לחלוטין מרכיבי מערכת‬
‫הביוב ומרכיבי מערכת מים שאינם מים ראויים לשתייה‬
‫מערכת ייצור מים חמים תבוסס‪ ,‬ככל שניתן‪ ,‬על מקורות אנרגיה חסכוניים‬
‫‪ 5.1.4‬כגון שמש‪ ,‬משאבות חום וכיו"ב‪ .‬הצנרת ורכיביה יתוכננו לספיקה ושימור‬
‫אנרגיה מיטביים‬
‫‪ 5.1.5‬מערכת הספקת המים החמים תאפשר יכולת השמדת חיידקים מחד‪,‬‬
‫התאמת טמפרטורה למניעת כוויות מאידך‪ ,‬תוך התאמת טמפרטורת‬
‫המים לפי סוגי האוכלוסייה המשתמשת‬
‫‪ 5.1.6‬מערך המיכלים‪ ,‬המשאבות ומוצרי העזר של המערכת יהיו בנפחים‪,‬‬
‫ספיקות ולחצים הנדרשים לצורך הספקת מים באופן שוטף ובזמן חירום‬
‫‪ 5.1.7‬תתאפשר גישה למרבית חלקיה לצורך תחזוקה שוטפת‪ .‬במקומות בהם לא‬
‫מתאפשרת נגישות‪ ,‬קיים הרכיב אליו אין נגישות יהיה כקיים רכיב המבנה‬
‫בו מותקן רכיב המערכת‬
‫‪ 5.1.8‬רכיבי המערכת יעמדו בתקן ‪5452‬‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫דרישות ביצוע‪-‬הגדרה‬
‫‪Performance Requirements‬‬
‫דרישות כמותיות‪ ,‬בדרך כלל‪ ,‬המוכיחות שהדרישה‬
‫הפונקציונאלית הושגה‪-‬‬
‫מגדירה דרגת ביצוע נדרשת של הבניין‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫‪Performance Requirement means a requirement‬‬
‫‪which states the level of performance which a‬‬
‫‪Building Solution must meet‬‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪based‬‬
‫פתיחה‬
‫שלוש דרכים להגיע לרמת תפקוד נדרשת והתאמה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫‪ Performance‬משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫לדרישות החוק‪:‬‬
‫‪‬ביצוע על פי פרטים מנחים (קוד תיאורי)‪Robust -‬‬
‫‪Details‬‬
‫‪‬ביצוע עפ"י פתרון מרשמי מאושר (קוד‪ /‬הנחיות מרשמיות)‬
‫‪‬ביצוע על פי "פתרון מהונדס" העולה‪ /‬שווה על רמת הייחוס‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫פתרונות תכן בניין – הגדרה‬
‫‪Building Solution‬‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫עומדים בדרישות הביצוע ויכולים להיות פתרונות‬
‫מאושרים או חליפיים (או צרוף של שניהם)‬
‫‪Building Solution means a solution, which‬‬
‫‪complies with the Performance Requirements‬‬
‫‪and is a solution which complies‬‬
‫‪with the Deemed-to-Satisfy Provisions or an‬‬
‫‪alternative Solution; or a combination of both‬‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫פתרונות מאושרים –הגדרה‬
‫מרשמיים או תיאוריים העונים לדרישות הפונקציונאליות‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫‪Acceptable solution is considered to be a set of‬‬
‫‪provisions which when met will deliver the desired‬‬
‫‪performance as intended by the objectives and‬‬
‫;‪operative requirements‬‬
‫‪i.e. Approved documents; Robust details‬‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫חזקה ‪ -‬הגדרה‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫הכלל‪ ,‬שמילוי תנאי‪/‬ם מסוים מוכיח עמידה במטרה‪/‬‬
‫בדרישה תפקודית‪ ,‬ובכך המקיים את התנאי יצא ידי‬
‫חובתו‪ .‬אבל התנאי עצמו לא מהווה חובה‬
‫חקוקה‪ ,‬אלא חזקה לא חלוטה‬
‫‪Deemed-to-Satisfy Provisions means provisions which‬‬
‫‪are deemed to satisfy the Performance Requirements‬‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫פתיחה‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫פתרונות מהונדסים‪ /‬חליפיים ‪ -‬הגדרה‬
‫פתרונות העונים לדרישה הפונקציונאלית וישיגו את‬
‫רמת הביצועים הנדרשת שלא בדרך הפתרון המאושר‬
‫‪Alternative Solution means a Building Solution which‬‬
‫‪complies with the Performance Requirements other than‬‬
‫‪by reason of satisfying the Deemed-to-Satisfy Provisions‬‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬
‫הרגולציה בשיטת ‪Performance based‬‬
‫משרד הפנים‪ ,‬מינהל התכנון‬
‫מסמכים מנחים‬
‫‪Assessment Methods‬‬
‫פתיחה‬
‫‪Documentary evidence described in A22‬‬
‫‪Verification Methods‬‬
‫‪Expert judgments‬‬
‫‪Comparison to Deemed-to-Satisfy Provisions‬‬
‫מטרה‬
‫סוגי‬
‫קודים‬
‫שיטה‬
‫מבוססת‬
‫ביצועים‬
‫יתרונות‬
‫חקיקה‬
‫תפקודית‬
‫כשלים‬
‫בחקיקה‬
‫תפקודית‬
‫הנחיות‬
‫טכניות‬
‫הנחיות טכניות ברמת פירוט גבוהה‪ ,‬פירוש המשמעות ההנדסית‬
‫המדויקת‪,‬איורים‪ ,‬סכמות‪ ,‬דיאגראמות ודוגמאות‪ ,‬הליכים זמניים‬
‫ומעודכנים‪ ,‬לרבות‪ :‬שיטות יישום‪ ,‬תקנים‪ ,‬מפרטים‪ ,‬מדריכים‬
‫ודוגמאות‪ ,‬מסמכים נורמטיביים וספרות מקצועית‬
‫מדינות‬
‫בעלות‬
‫קוד‬
‫תפקודי‬
‫סיכום‬
‫אגף בכיר לבנייה | נושא המצגת | מרץ ‪2013‬‬