Pernod Ricard Norway: strategi for sosiale medier

Download Report

Transcript Pernod Ricard Norway: strategi for sosiale medier


ELE3707
–
Sosiale
Medier
22.
desember
2010
Handelshøyskolen
BI
Oslo
Innholdsfortegnelse
Innledning/sammendrag
........................................................................................
4
Plandokument
Markedsmessige
problemer/oppgaver
sosiale
medier
kan
løse
.............................
5
Målformulering
......................................................................................................
6
Målgrupper
............................................................................................................
6
Studentene
............................................................................................................................................................
6
Mål
............................................................................................................................................................................
7
Opinionsledere
.....................................................................................................................................................
7
De
etablerte
akevittdrikkerne
......................................................................................................................
8
Mål
............................................................................................................................................................................
8
Opinionsledere
.....................................................................................................................................................
8
Konkrete
tiltak
.......................................................................................................
9
Verktøy
...................................................................................................................................................................
9
Tiltak
.....................................................................................................................................................................
13
Økonomiske
og
organisatoriske
ressurser
som
kreves
..........................................
14
Måling
av
tiltak
....................................................................................................
14
Bloggen
.................................................................................................................................................................
15
Overvåkning
.......................................................................................................................................................
15
Intern
side
...........................................................................................................................................................
16
Faglig
begrunnelse
Steg
1
–
Markedsmessige
problemer
som
kan
løses
.............................................
17
Steg
2
–
Målformulering
.......................................................................................
20
Vil
PRN
lykkes?
....................................................................................................................................................
20
Hvordan
sikre
motivasjon
og
eierskap
til
målene?
................................................................................
21
2
Steg
3
–
Målgrupper
.............................................................................................
21
Studentene
...........................................................................................................................................................
21
De
etablerte
akevittdrikkerne
.......................................................................................................................
22
Opinionsledernes
påvirkningskraft
..............................................................................................................
23
Steg
4
–
Konkrete
tiltak
........................................................................................
24
Steg
5
–
ROI
av
tiltak
i
sosiale
medier
...................................................................
27
Litt
bakvendtland
...............................................................................................................................................
27
Mål
og
måling
......................................................................................................................................................
28
Valgmuligheter
ved
måling
.............................................................................................................................
29
PRN
og
måling
.....................................................................................................................................................
31
Steg
6
–
Økonomiske
og
organisatoriske
ressurser
som
kreves
.............................
32
Steg
7
–
Hvordan
sikre
læring
i
virksomheten
.......................................................
32
Kunnskap
og
innsikt
.......................................................................................................................................
32
De
ansattes
roller
og
teknologi
som
påvirkende
faktor
..................................................................
33
Oppsummering
....................................................................................................
35
Kildehenvisninger:
...............................................................................................
36
Linker:
...................................................................................................................................................................
36
Bøker:
....................................................................................................................................................................
38
3
Innledning/sammendrag
Jeg
har
i
ELE3707
–
Sosiale
medier
jobbet
med
Pernod
Ricard
Norge
(PRN)
som
oppdragsgiver
dette
semesteret.
Det
har
vært
en
krevende
og
utfordrende
oppgave
med
tanke
på
lover
og
regler
man
må
forholde
seg
til,
men
i
det
store
og
hele
en
veldig
spennende
oppgave.
Jeg
har
her
utarbeidet
et
plandokument
med
mer
eller
mindre
kreative
tiltak
jeg
mener
PRN
suksessfullt
kan
iverksette.
Deretter
følger
en
faglig
del
med
utdyping
av
anvendt
teori.
Jeg
bruker
i
oppgaven
noen
forkortelser
og
faguttrykk,
som
jeg
forklarer
først
som
sist.
WoM:
”word
of
mouth”,
som
på
godt
norsk
er
jungeltelegrafen.
Wikipedia
betegner
WoM
som
”the
passing
of
information
from
person
to
person”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_mouth),
noe
som
er
en
kort
og
grei
beskrivelse
å
forholde
seg
til.
SoMe:
forkortelse
for
Sosiale
Medier.
POST:
en
firestegsstrategi,
som
teoretisk
forklares
på
side
15,
under
”steg
1”
i
den
faglige
delen.
Recognition
brand
awareness:
Brand
awareness
er
merkekjennskap,
og
recognition
er
den
delen
hvor
målgruppen
kjenner
igjen
merket.
Recall
brand
awareness:
Når
et
behov
oppstår,
tenker
målgruppen
først
på
ditt
merke
og
at
dette
merket
kan
dekke
behovet
(i
denne
oppgaven
Aalborg
akevitt).
PRN
ønsker
økt
salg
og
å
ta
markedsandeler
fra
den
norske
akevitten.
Hvordan
kan
de
oppnå
dette
målet
via
sosiale
medier?
Det
er
dette
jeg
skal
forsøke
å
komme
med
forslag
til
i
denne
oppgaven.
4
Plandokument
Markedsmessige
problemer/oppgaver
sosiale
medier
kan
løse
Bakgrunnen
for
at
PRN
bør
foreta
en
satsning
på
sosiale
medier
er
veldig
kort
sagt
at
”alle”
er
der.
Konkurrenter,
samarbeidspartnere,
bransjen
og
ikke
minst
sluttbrukerne.
Mennesker
har
alltid
kommunisert
med
hverandre,
og
ny
teknologi
har
gjort
toveiskommunikasjon
enklere
og
raskere
f.eks
med
Facebook
chat
og
MSN.
Som
Li
og
Bernoff
skriver
i
Groundswell
(2008;
11),
har
tre
trender
skapt
en
ny
æra:
folk
ønsker
å
ha
kontakt
med
hverandre,
ny
interaktiv
teknologi,
samt
at
trafikk
på
nettsiden
din
betyr
penger.
Det
er
trender
som
ikke
kan
ignoreres,
og
bedrifter
bør
av
ulike
årsaker
henge
med
i
utviklingen.
Sosiale
medier
kan
blant
annet
effektivisere
kundeservice,
gjøre
det
lettere
å
overvåke
konkurrenter,
forbedre
og
forenkle
samarbeid,
raskere
gi
viktig
informasjon
til
mange,
etc.
WoM
har
blitt
veldig
mektig
når
det
gjelder
markedsføring,
men
er
ingenting
en
bedrift
har
makt
over.
Siden
”alle”
sluttbrukere
er
på
sosiale
nettverk,
er
det
derfor
også
viktig
å
følge
med
på
hva
disse
sier
om
deg,
og
eventuelt
gjøre
noe
med
negativ
omtale.
Sluttbrukere
kan
også
kommunisere
med
hverandre;
gi
tips,
svare
på
spørsmål
etc,
noe
som
sparer
PRN
for
tid
og
penger
brukt
på
kundeservice.
Egne
ansatte
er
også
aktive
på
sosiale
medier,
og
PRN
kan
bruke
f.eks
LinkedIn
for
å
bedre
internkommunikasjonen.
Den
ukentlige
dekningen
for
Facebook
i
Norge,
Q1
2010,
var
på
56%
(MedieNorge,
Sosial
medier
–
et
overblikk.
Kilde:
TNS
Gallup
InterBuss
1.
kvartal
2010),
og
Norge
ligger
høyere
enn
Europa
når
vi
ser
på
SoMe
generelt.
Når
det
gjelder
SoMe
i
næringslivet,
viser
en
undersøkelse
fra
høsten
2009
(MedieNorge,
Sosial
medier
–
et
overblikk)
at
8%
av
de
ansatte
er
storforbrukere
på
LinkedIn,
mens
tilsvarende
tall
for
Facebook
er
på
20%.
Regelmessige
brukere
er
enda
høyere;
35%
på
LinkedIn
og
38%
på
Facebook.
Dette
viser
at
bedrifter
vokser
i
bruken,
og
underbygger
argumentet
om
at
man
bør
også
som
bedrift
eller
ansatt
være
tilstede
på
sosiale
medier.
5
Målformulering
PRNs
egendefinerte
mål
er
spesifikt
å
utfordre
og
ta
markedsandeler
fra
de
norske
akevittene
(selge
mer
Aalborg
akevitt),
og
bruke
sosiale
medier
til
dette.
Det
er
et
konkret
mål,
men
det
vil
bli
vanskelig
å
måle
salg
opp
mot
tilstedeværelse
i
sosiale
nettverk
på
grunn
av
alkoholloven
i
Norge.
Derfor
vil
jeg
foreslå
et
redefinert
mål
når
det
gjelder
hva
de
bør
bruke
sosiale
medier
til
i
plandokumentet,
som
jeg
kommer
til
å
ta
utgangspunkt
i.
Da
Aalborg
har
en
svak
brand
awareness
blant
nordmenn,
ønsker
jeg
heller
å
fokusere
på
økt
brand
awareness
ved
å
være
tilstede
i
sosiale
medier,
og
da
i
første
omgang
recognition
brand
awareness
som
går
på
gjenkjennelse
av
merket.
Gjennom
en
sterkere
merkevare
får
de
også
muligheten
til
å
øke
eget
salg
og
ta
markedsandeler
fra
f.eks
Gammel
Opland.
Trafikk
på
PRN
i
de
sosiale
mediene
trenger
ikke
nødvendigvis
bety
økt
brand
awareness
og
salg.
Kvantiteten
og
antall
personer
i
fangruppen
på
Facebook
er
derfor
ikke
i
fokus,
det
er
derimot
kvaliteten
på
sidene
som
gjelder
(gode
spørsmål
og
svar,
rask
kundeservice,
etc).
Målgrupper
PRN
kan
grunnet
alkoholloven
ikke
på
noen
som
helst
måte
være
i
kontakt
med
sluttbruker
når
det
gjelder
å
promotere
produktene
sine.
Selve
bransjen
er
de
eneste
PRN
kan
kjøre
reklamer
etc
mot,
og
derfor
vil
disse
være
opinionslederne.
De
vil
ofte
bli
sett
på
som
eksperter,
og
har
mer
troverdighet
enn
om
PRN
skulle
kjørt
reklamekampanjer
mot
sluttbrukerne.
Jeg
vil
fokusere
på
to
ulike
målgrupper
blant
sluttbrukerne;
studentene
og
de
etablerte
akevittdrikkerne.
Studentene
PRN
skal
få
i
gang
et
prosjekt
når
det
gjelder
studenter
og
alkoholkonsum,
hvor
de
ønsker
å
fremme
sunne
verdier
rundt
alkohol.
På
grunn
av
studentprosjektet
ønsker
jeg
å
nå
ut
til
studenter
i
aldersgruppen
20‐35
år.
Etter
en
kjapp
uhøytidelig
spørreundersøkelse
blant
venner,
kan
det
virke
som
akevitt
blir
sett
på
som
et
6
brennevin
for
”folk
på
pappas
alder”,
og
at
det
er
en
mannedrikk.
De
har
ikke
noe
forhold
til
verken
norsk
eller
dansk
akevitt,
og
er
generelt
veldig
skeptiske.
De
fleste
kjenner
derimot
til
PRN´s
andre
merker,
som
Havana
Club
og
Absolut,
men
de
kjenner
ikke
til
PRN
som
distributør.
Studentene
lever
på
Lånekassen
og
har
ikke
altfor
mye
penger
til
rådighet,
men
vil
feste
og
ha
det
gøy
og
det
gjerne
billig.
De
har
lange
vorspiel
før
de
drar
på
byen,
og
mesteparten
av
drikken
konsumeres
på
vors.
Her
er
det
kvantitet
over
kvalitet!
Studentene
er
ofte
på
alle
sosiale
nettverk
du
kan
tenke
deg;
Facebook,
Twitter,
LinkedIn,
YouTube,
blogger,
Flickr,
Netvibes,
Orkut,
Digg,
Tumblr,
Hi5;
you
name
it.
I
følge
Rolf
Ellingsen
i
Gambit
har
94%
av
de
mellom
18
og
30
år
en
Facebook‐profil
(Gambit
frokostseminar
”Facebook
‐en
statusoppdatering”
14‐okt‐10).
De
er
vokst
opp
med
internett
og
sosiale
medier,
og
de
har
peiling
på
hvordan
de
bruker
det.
De
lar
seg
ikke
lenger
lure
av
promotering
i
sosiale
medier,
og
unngår
elementer
de
mener
er
støy.
De
engasjeres
ofte
av
spill
og
quizer,
Farmville
er
f.eks
med
sine
65
millioner
brukere
den
største
app´en
på
Facebook
per
oktober
2010.
Mål
Kommunikasjonsmålet
mot
studenter
er
recognition
brand
awareness.
Effektmålet
(effekten
av
prosjektet
med
sosiale
medier)
er
økt
bevissthet
rundt
eget
alkoholkonsum
(jfr
studentprosjektet),
samt
økt
bevissthet
rundt
Aalborg
akevitt.
Opinionsledere
For
å
snu
på
denne
myten
om
at
akevitt
er
en
”gammelmannsdrikk”,
mener
jeg
det
er
smart
å
bruke
bartendere
som
opinionsledere.
De
kan
anbefale
og
lage
drinker
med
akevitt,
som
gir
studentene
en
ny
og
forhåpentligvis
god
opplevelse
av
akevitten.
Få
inn
Aalborg
Akvavit
i
fancy
barer
og
gode
drinker,
og
grunnlaget
for
økt
brand
awareness
vil
legges.
Det
samme
gjelder
for
caféer
med
skjenkebevilling;
baristaer
kan
lage
drinker
med
akevitt.
7
De
etablerte
akevittdrikkerne
Den
andre
målgruppen
er
de
som
allerede
kjenner
til,
og
drikker
akevitt.
For
å
generalisere
og
bruke
stereotyper
kan
vi
se
for
oss
den
”typiske”
akevittdrikkeren
som
en
mann
40‐60
år,
som
aller
helst
drikker
norsk
akevitt.
Ettersom
den
etablerte
kjenner
til
akevitt
og
ofte
velger
akevitt
etter
vane,
er
denne
gruppen
en
mye
større
utfordring
å
påvirke.
De
har
funnet
”sin”
akevitt
og
holder
seg
til
den.
Jeg
ser
for
meg
at
de
er
kresne
på
kvalitet
og
smak,
og
kjøper
ikke
de
billigste
akevittene.
De
ser
på
akevittdrikking
mer
som
en
”hobby”
og
en
sosial
greie,
på
lik
linje
med
cognac‐
kvelder
og
vin‐kvelder.
For
de
etablerte
er
akevitt
noe
mer
eksklusivt
og
tradisjonsrikt,
og
ofte
noe
som
forbindes
med
julemat
og
rakfisklag.
Vanedyr
er
stikkordet,
og
det
gjelder
muligens
både
spesifikt
merke
og
også
nasjonalitet
(velger
gjerne
norsk).
De
etablerte
er
på
de
aller
vanligste
sosiale
nettverkene
som
Facebook,
Twitter
og
YouTube.
Dette
er
også
den
raskest
voksende
gruppen
på
Facebook.
Mål
Kommunikasjonsmålet
er
recall
brand
awareness.
Effektmålet
er
holdningsendring
som
fører
til
bedre
kundelojalitet
mot
Aalborg.
Opinionsledere
De
etablerte
går
kanskje
ikke
ut
på
byen
så
ofte
lenger,
men
de
bruker
heller
penger
på
dyre
restaurantmiddager
med
kona.
Servitører
på
finere
restauranter
vil
derfor
kunne
være
opinionsledere
for
denne
målgruppen.
De
kan
anbefale
Aalborg
til
ulike
retter,
og
slik
få
innpass
hos
målgruppen.
Trikset
her
vil
være
å
trekke
fokus
vekk
fra
det
tradisjonelle
og
urnorske
ved
akevitten,
og
heller
anbefale
Aalborg
til
skalldyr
eller
dessert.
Kanskje
er
det
en
idé
å
la
den
norske
akevitten
være
i
fred,
men
vise
at
Aalborg
er
allsidig
og
kan
brukes
året
rundt.
Mange
av
de
etablerte
sitter
muligens
med
en
formening
om
at
akevitt
kun
brukes
til
julemat,
og
ergo
kan
Aalborg
komme
8
inn
og
”overta”
resten
av
året.
Norsk
og
dansk
akevitt
drikkes
også
gjerne
på
ulike
måter
(varmt,
avkjølt,
etc),
så
riktig
servering
til
riktig
matrett
kan
være
utslagsgivende.
Konkrete
tiltak
Tiltak
i
sosiale
medier
for
PRN
er
vanskelig,
grunnet
lover
og
regler.
Alt
må
derfor
skje
via
bransjen;
ved
å
påvirke
disse
kan
de
påvirke
sluttbrukere
videre.
Verktøy
PRN
bør
først
og
fremst
lytte
til
hva
brukerne
deres
sier
i
sosiale
medier.
Ved
å
sette
opp
en
RSS‐feed
eller
bruke
f.eks
Twingly,
kan
PRN
lett
finne
ut
hva
målgruppene
deres
sier
om
dem
og
konkurrentene.
De
har
da
også
muligheten
til
å
svare
eller
komme
med
motargumenter
på
negative
omtaler,
uten
at
de
bryter
loven
av
den
grunn.
Dette
gjelder
også
for
ulike
forum,
Facebook
osv,
hvor
Aalborg
nevnes.
På
denne
måten
kan
PRN
gjøre
kundeservice
mer
effektivt;
med
overvåkning
kan
de
gå
inn
med
brannslukking
før
den
frustrerte
kunden
rekker
å
bli
irritert,
og
unngå
negativ
WoM.
Det
vil
også
bli
lettere
å
iverksette
mottiltak
mot
konkurrentene,
og
lettere
å
holde
kontakten
med
samarbeidspartnere.
Facebook
er
i
følge
Cecilie
Staudes
forelesningsfoiler
om
merkevarebygging
veldig
relevant
for
overvåkning
av
konkurrenter
og
vareprat
(WoM),
samt
kundedialog.
9
Problemet
kan
derimot
være
dersom
de
ikke
er
villige
til
å
lytte,
eller
unngår
å
svare
på
ubehagelige
henvendelser.
Da
vil
målgruppen
irritere
seg
over
manglende
kommunikasjon,
og
mest
sannsynlig
komme
med
enda
mer
negativ
WoM.
Det
krever
også
en
del
ressurser
for
å
kunne
plukke
opp
og
svare
på
alle
slike
ytringer,
og
PRN
må
derfor
gå
inn
i
dette
enten
100%
eller
la
det
være.
Reklamer
på
Facebook
er
populært.
Da
PRN
ikke
kan
reklamere
for
produktene
sine,
kan
de
heller
spille
på
studentprosjektet
sitt
som
omhandler
studenter
og
alkoholkonsum.
I
stedet
for
å
reklamere,
kan
de
lage
en
nettside
som
oppfordrer
til
fornuftig
bruk
av
alkohol
i
studietiden,
og
reklamere
for
denne
siden
på
Facebook.
Jeg
er
noe
usikker
på
om
dette
likevel
bryter
loven,
og
går
derfor
ikke
dypere
inn
på
idéen.
LinkedIn
er
hovedsakelig
et
verktøy
for
næringslivet,
og
ca
35%
av
ansatte
i
norske
bedrifter
bruker
tjenesten
regelmessig
(MedieNorge,
Sosial
medier
–
et
overblikk).
10
Der
er
det
også
grupper
man
kan
overvåke,
og
PRN
kan
lage
egne
grupper
for
sine
ansatte
for
å
bedre
internkommunikasjon.
Problemet
kan
være
at
mange
foretrekker
Facebook,
og
det
slik
sett
blir
en
utfordring
å
få
ansatte
og
samarbeidspartnere
til
å
bli
aktive
her.
Dersom
det
er
mulig
(med
tanke
på
Facebooks
regler),
kan
det
derfor
være
mer
hensiktsmessig
å
bruke
Facebook
i
stedet
for
LinkedIn.
Jeg
vil
likevel
foreslå
å
prøve
LinkedIn
da
det
blir
sett
på
som
”business”
og
ikke
”privat”,
og
ergo
kan
hjelpe
de
ansatte
å
skille
jobb
og
privat.
Ved
bruk
av
Facebook
kan
det
tenkes
at
ansatte
blir
sittende
unødvendig
lenge
for
å
sjekke
private
hendelser,
og
sløser
derfor
mer
tid
enn
de
eventuelt
sparer.
Facebook
kom
01.
Desember
2010
med
nye
regler
for
blant
annet
konkurranser,
og
gjør
det
veldig
vanskelig
for
bedrifter
å
kjøre
konkurranser
gjennom
Facebook.
I
stedet
for
å
bruke
Facebook,
er
det
mulig
å
bruke
tjenesten
Socializr
for
å
lage
eventer.
Det
er
her
mulig
å
lage
en
konkurranse
forkledd
som
en
event,
f.eks
at
man
ikke
fysisk
må
være
til
stede
på
et
gitt
tidspunkt,
men
sette
tidsaspektet
lik
lengden
på
konkurransen.
Med
dette
kan
man
oppnå
økt
brand
awareness
i
bransjen,
f.eks
ved
konkurranser
med
spørsmål
om
Aalborg.
Begrensningen
vil
også
her
ligge
i
at
det
er
et
ukjent
nettsted
for
de
fleste,
og
at
det
er
mer
effektivt
å
bruke
tjenester
folk
kjenner
og
har
erfaring
med.
I
prinsippet
vil
det
fungere
å
lage
en
idékasse
på
nett,
á
la
”My
Starbucks
Idea”
for
bartendere
og
bransjefolk.
Her
er
det
mulig
å
komme
med
idéer
til
og
diskutere
ulike
drinker,
spesifikt
mot
PRNs
merker
selvfølgelig.
Denne
siden
kan
med
fordel
være
åpen
for
alle
å
lese,
men
krever
passord
for
å
skrive.
På
den
måten
ville
trolig
ikke
PRN
brutt
alkoholloven,
uten
at
jeg
skal
påstå
dette
100%.
Denne
siden
kunne
blitt
promotert
via
lukkede
grupper
på
f.eks
LinkedIn
og
Facebook,
som
ville
skapt
en
helhetlig
kommunikasjon.
Problemet
her
er
dersom
bransjen
ikke
er
interessert
i
å
bruke
nettstedet,
da
en
slik
side
avhenger
av
mange
aktive
mennesker
for
at
det
skal
bli
et
nyttig
verktøy.
Jeg
mener
likevel
dette
er
mulig
å
gjennomføre,
men
det
krever
mye
ressurser
for
å
få
det
i
gang.
Det
kunne
være
en
idé
å
arrangere
en
fagdag
for
bransjen,
hvor
de
fikk
opplæring
i
hvordan
siden
burde
brukes,
samt
viktigheten
av
å
11
delta.
Ved
å
engasjere
og
eventuelt
gjøre
det
personlig
relevant,
vil
det
være
enklere
å
få
folk
til
å
bruke
det
fordi
de
føler
de
er
med
på
å
skape
noe.
Print
screen
fra
My
Starbucks
Idea
www.mystarbucksidea.com
Et
annet
tiltak
som
går
på
å
øke
brand
awareness,
er
å
starte
en
formidlingsblogg.
Her
handler
det
om
å
øke
kunnskapen
om
Aalborg;
gi
små
tips
om
nye
måter
å
bruke
drikken
på,
korte
artikler
av
interesse,
osv.
For
å
kvalitetssikre
innholdet,
bør
PRN
i
hovedsak
skrive
stoffet
selv.
Dersom
det
blir
en
suksess,
kan
man
videreutvikle
bloggen
og
finne
folk
i
bransjen
som
er
brennende
engasjerte,
og
ønsker
å
dele
kunnskapen.
Dette
er
med
på
å
skape
troverdighet
for
bloggen,
og
muligens
flere
lesere.
Begrensningen
ligger
i
å
holde
bloggen
oppe.
Hvem
har
tid
til
å
skrive,
og
hvor
ofte?
For
at
en
blogg
skal
være
interessant
å
lese,
bør
den
oppdateres
med
jevne
mellomrom.
Det
vil
derfor
være
mot
sin
hensikt
dersom
bloggingen
er
ujevn
i
oppdatering
og
kvalitet.
Det
kan
også
være
begrenset
hvilke
tema
man
skal
skrive
om;
hvor
mange
drinkoppskrifter
gidder
selv
bartendere
å
lese
før
de
får
nok?
Hvilke
tema
vil
kunne
fenge
leserne?
12
Kilde:
Jørgen
Helland,
Halogen
2010.
Fra
Cecilie
Staudes
foiler
”Hvordan
skape
engasjement;
blogg
og
blogging”
Kort
oppsummert
er
verktøyene:
Overvåkning
av
eget
merke
og
konkurrenter
for
å
lytte
(Facebook,
Twingly/Twitter,
LinkedIn,
RSS),
Socializr
for
events,
”My
Aalborg
Idea”
for
å
lytte
og
engasjere,
og
formidlingsblogg
for
å
skape
dialog
og
hjelpe.
I
tillegg
kommer
det
nedenfor
et
forslag
til
et
større
tiltak.
Tiltak
Et
konkret
tiltak
jeg
vil
foreslå,
er
en
egen
nettside
med
login
for
bransjen.
Denne
nettsiden
kan
med
fordel
implementeres
i
PRNs
nåværende
hjemmeside,
for
å
skape
konsistens.
I
følge
bloggen
Kjøkkenfesten
vil
intranettet
slik
vi
kjenner
det
i
dag
forsvinne,
og
bli
mer
åpent.
Denne
nettsiden
kan
med
andre
ord
være
en
slags
åpnet
intranettside,
for
å
nå
ut
med
diverse
intern
informasjon.
Denne
nettsiden
vil
være
en
blanding
av
RockMelt
(www.rockmelt.com)
og
Hootsuite
(www.hootsuite.com).
13
Her
integreres
alle
de
andre
tiltakene
jeg
har
beskrevet;
Facebook
fan
page
til
PRN,
hva
PRN
formidler
via
Twitter,
RSS‐feeden
PRN
setter
opp,
enkel
deling
av
filer
med
venner,
bloggen
til
PRN,
et
eget
diskusjonsforum
osv.
Det
vil
bli
en
samleside
for
all
info
om
Aalborg,
og
vil
trolig
skape
en
konsistent
”look
and
feel”.
Det
er
også
mulig
å
skreddersy
siden
til
hver
bruker,
blant
annet
for
å
filtre
ut
info
som
oppfattes
som
”spam”
for
noen,
mens
det
for
andre
er
relevant.
Økonomiske
og
organisatoriske
ressurser
som
kreves
Sosiale
medier
krever
både
tid
og
penger,
selv
om
en
profil
på
Twitter
er
gratis.
PRN
bør
opprette
en
egen
stilling
som
tar
seg
av
dette,
for
å
få
en
helhetlig
kommunikasjon.
Mer
om
dette
under
steg
6
i
den
faglige
begrunnelsen.
Måling
av
tiltak
For
å
kunne
måle
effekten
av
tiltakene,
er
det
selvfølgelig
å
gjennomføre
en
undersøkelse
i
forkant
for
å
ha
noe
å
måle
opp
i
mot.
For
å
få
relevant
statistikk
er
det
enklest
å
kjøpe
denne
tjenesten.
Det
fins
mange
applikasjoner
som
kan
hjelpe
med
dette,
én
av
de
er
Unilyzer
(www.unilyzer.com).
Ved
å
måle
effekten
ser
man
også
hvor
bedriften
eventuelt
bør
satse
tyngre,
hva
som
fungerer
godt,
eller
hva
de
bør
forbedre
eller
kutte
ut.
Det
vil
være
en
fordel
for
PRN
å
overlate
dette
til
noen
som
virkelig
kan
det,
da
det
koster
tid
og
penger
dersom
PRN
skal
utføre
slike
analyser
og
statistikker
selv.
14
Print
screen
fra
Unilyzer
www.unilyzer.com
Bloggen
I
forhold
til
brand
awareness
kan
man
måle
antall
unike
besøk,
antall
returnerende
besøk,
antall
ganger
siden
har
blitt
bokmerket
og
hvordan
den
rangeres
på
f.eks
google.
Antall
abonnenter
på
RSS‐feeden,
kommentarer
på
innlegg,
mengde
brukergenerert
innhold,
og
gjennomsnittstiden
man
bruker
på
siden
er
målinger
på
engasjementet.
WoM
er
en
viktig
måte
å
spre
holdninger
på,
og
kan
f.eks
måles
på
antall
henvisninger
til
bloggen
på
andre
sider.
Overvåkning
For
brand
awareness
kan
PRN
måle
antall
twitringer
eller
uttalelser
om
Aalborg,
og
også
om
de
norske
merkene
for
å
se
etter
endringer.
Har
antall
ytringer
om
konkurrentene
gått
opp
eller
ned,
og
er
de
positive
eller
negative?
Socializr
kan
måles
på
antall
deltakere
i
konkurransen.
For
å
måle
engasjement
og
WoM
kan
man
på
Twitter
se
på
replies
og
retweets.
På
forum,
Facebook
og
LinkedIn
kan
man
se
engasjement
av
å
måle
antall
relevante
emner
hvor
Aalborg
er
nevnt.
15
Når
det
gjelder
”My
Aalborg
Idea”
‐idékassen‐
kan
PRN
måle
antall
forslag,
og
om
dette
har
sammenheng
med
andre
markedsføringstiltak
de
gjør.
Kommer
det
inn
mange
forslag
etter
de
f.eks
har
kjørt
en
kampanje
mot
bransjen?
Ved
å
overvåke
konkurrentene
kan
man
bedre
risikostyringen,
ved
å
være
forberedt
på
tiltak
de
kommer
med
og
eventuelt
komme
med
motsvar.
Intern
side
På
den
interne
siden
blir
målingen
”litt
av
alt”
som
allerede
er
beskrevet.
Målinger
av
antall
brukere,
om
de
er
aktive
eller
passive,
om
de
er
med
på
å
skape
eget
innhold,
kommentarer
på
bloggen,
retweets,
etc.
Det
er
ikke
bare
antall
kommentarer
eller
brukere
som
teller,
men
heller
kvaliteten
og
hvor
aktive
og
engasjerte
disse
er.
Målet
er
å
få
bransjefolka
til
å
bli
ambassadører
for
PRN,
men
det
krever
mye
og
må
ikke
forventes
skal
skje.
PRN
bør
også
måle
seg
opp
mot
konkurrentene,
hvor
stor
andel
de
har
av
sosiale
medier
i
forhold.
16
Faglig
begrunnelse
Steg
1
–
Markedsmessige
problemer
som
kan
løses
Basert
på
tall
fra
PRN
vil
jeg
vektlegge
å
øke
brand
awareness
i
problemstillingen.
De
norske
akevittene
har
mye
større
markedsandel
enn
Aalborg,
og
dersom
de
skal
nå
målet
sitt
om
å
øke
salget,
er
de
nødt
til
å
få
oppmerksomhet
hos
målgruppene.
Mot
målgruppen
”studentene”
må
de
jobbe
med
recognition
brand
awareness,
for
at
studentene
i
det
hele
tatt
skal
vite
hvem
de
er
og
kunne
gjenkjenne
merket
i
kjøpsøyeblikket.
For
”de
etablerte
akevittdrikkerne”
vil
det
derimot
være
viktigere
med
recall
brand
awareness,
hvilket
betyr
at
når
et
behov
oppstår,
tenker
målgruppen
først
på
Aalborg
akevitt
og
at
det
kan
dekke
behovet
(Percy,
Larry
&
Richard
Elliott.
2009;
199).
Dersom
PRN
klarer
å
skape
recall
hos
de
etablerte,
vil
dette
kunne
bety
økt
salg.
For
å
kunne
oppnå
suksess
med
sosiale
medier
er
det
viktig
med
planlegging
og
en
god
strategi.
Mange
bedrifter
i
dag
er
mest
opptatt
av
at
de
må
være
tilstede
på
Facebook
og
Twitter,
og
fokuserer
på
teknologien.
Det
de
glemmer
er
at
det
ikke
er
mediene
som
er
sosiale,
men
menneskene.
For
å
bygge
opp
bedriften
i
sosiale
medier
er
det
derfor
lurt
å
følge
POST‐strategien.
POST
(Li
&
Bernoff.
2008;
67)
er
en
firestegsstrategi,
og
står
for
people,
objectives,
strategy
og
technology.
Mennesker
er
med
andre
ord
viktigst,
fordi
bedriften
aller
først
må
finne
ut
hvem
målgruppen
er,
hvor
de
befinner
seg
i
den
sosiale
mediesfæren,
hva
de
gjør
der
og
hvordan
de
vil
engasjere
seg.
17
Eksempel
på
at
menneskene
kommer
først,
ikke
teknologien.
Print
Screen
fra
Social
Media
Today
–
Social
CRM
–
Thank
you
Ben
&
Jerry´s:
a
brand
that´s
social,
for
real
Neste
steg
er
å
tenke
over
bedriftens
mål
med
å
være
på
sosiale
medier.
Fem
mål
som
er
mer
eller
mindre
viktige
i
alle
bedrifter
er
å
lytte,
snakke,
engasjere,
støtte/hjelpe
og
omfavne/integrere.
Alt
dette
handler
om
kommunikasjon,
som
er
essensen
i
de
sosiale
mediene.
Steg
3
i
POST
er
strategi.
Bedriften
må
vite
hvordan
de
vil
forholdet
til
kundene
skal
endre
seg,
hvordan
du
vil
de
skal
engasjere
seg
osv,
og
du
må
finne
ut
hvordan
dette
effektiv
kan
måles.
Til
slutt
kommer
selve
teknologien.
Dersom
du
vet
hvem
målgruppen
din
er
og
hvor
befinner
seg,
har
konkrete
mål
du
vil
oppnå,
og
har
en
strategi
for
hvordan
du
skal
oppnå
de,
kommer
medievalget
”av
seg
selv”.
Det
vil
da
være
enkelt
å
se
hvor
bedriften
skal
være;
om
det
er
best
å
satse
på
en
delingstjeneste
eller
brukergenerert
innhold.
18
Initiativ
i
sosiale
medier
vil
påvirke
og
endre
hele
bedriften.
Det
krever
at
bedriften
henger
med,
og
det
kan
effektivisere
andre
markedsføringsaktiviteter
på
grunn
av
toveiskommunikasjon
mellom
bedrift
og
målgruppe.
Målgruppen
kan
lettere
og
raskere
gi
feedback,
og
bedriften
kan
dermed
endre
eventuelle
dårlige
tiltak.
Bedrifter
som
gjør
suksess
med
sosiale
medier
er
foreløpig
dessverre
ikke
i
flertall,
men
de
som
klarer
det
skiller
seg
helt
klart
ut
(f.eks
Stormberg).
Dette
vil
påvirke
posisjoneringsstrategien,
og
viser
at
bedriften
henger
med
i
utviklingen.
Det
vil
kunne
forsterke
posisjoneringen
og
kommunikasjonen
fordi
de
er
tilstede,
og
gir
et
fortrinn
på
konkurrenter
som
eventuelt
ikke
satser
på
sosiale
medier.
Siden
”alle”
er
i
sosiale
medier,
vil
målgruppen
kunne
etablere
en
mer
positiv
holdning
til
PRN
dersom
de
kan
være
interaktive
og
konkurrentene
ikke.
Merket
ditt
er
hva
kunder
sier
det
er,
og
sosiale
medier
er
hvor
de
kommuniserer.
Dersom
PRN
lytter
nøye
på
hva
målgruppene
deres
sier,
vil
de
enklere
kunne
utnytte
dette
i
markedsføring
utenom
sosiale
medier.
Print
screen
fra
Digital
Strategist
http://www.digitalstrategist.ca/wp/2009/09/the‐post‐method‐for‐
digital‐strategy/
19
Steg
2
–
Målformulering
Det
overordnede
målet
er
det
PRN
selv
har
definert;
å
ta
markedsandeler
fra
de
norske
akevittene
og
øke
salget.
Dette
har
jeg
redefinert
slik
at
det
fungerer
bedre
i
sosiale
medier;
nemlig
å
øke
brand
awareness.
Konsekvensen
av
suksess
i
sosiale
medier
vil
forhåpentligvis
være
at
de
klarer
å
ta
markedsandeler
og
øke
salget,
og
dermed
nå
sitt
egendefinerte
overordnede
mål.
Det
bør
settes
delmål
ved
hvert
tiltak
for
å
holde
motivasjon
og
engasjement
oppe,
og
det
vil
være
enklere
å
endre
tiltak
som
slår
feil.
Brand
awareness
og
brand
attitude
er
alltid
kommunikasjonsmål.
Siden
Aalborg
har
svak
awareness
hos
norske
forbrukere,
må
denne
bygges
opp
før
man
tenker
på
bedre
attitude.
Delmålene
vil
konkret
kunne
være
f.eks
antall
brukere
på
internsiden,
antall
positive
tweets
eller
ytringer
på
Facebook,
økt
aktivitet
i
brukergenerert
innhold,
eller
økt
trafikk
til
nettsiden
om
studentprosjektet
(dersom
de
oppretter
en
slik
side).
Vil
PRN
lykkes?
Det
er
veldig
vanskelig
for
en
bedrift
som
PRN
å
lykkes
i
sosiale
medier.
Alkoholloven
setter
mange
begrensninger
for
hva
de
kan
gjøre,
og
alt
de
gjør
må
være
mot
bransjen
og
stengt
for
alle
andre.
Noe
av
poenget
med
sosiale
medier
er
nettopp
at
det
skal
være
åpent,
noe
som
selvfølgelig
blir
en
utfordring.
Det
krever
god
planlegging
og
ekstra
ressurser,
men
jeg
mener
absolutt
det
er
mulig
å
nå
målene.
De
må
være
villige
til
å
satse
og
å
opprette
en
egen
stilling
som
har
ansvaret
for
sosiale
medier,
og
de
må
gi
100%.
Det
vil
for
PRN
være
ekstra
mye
juss
å
sette
seg
inn
i,
i
forhold
til
DnB
NOR
og
Sportsbransjen.
Dersom
de
klarer
å
få
et
samarbeid
med
bransjeforeninger
vil
de
stå
sterkere,
og
kunne
påvirke
opinionsledere
som
bartendere
og
servitører.
Dette
er
et
viktig
steg
for
å
øke
brand
awareness
både
hos
bransjen,
og
indirekte
hos
sluttbrukerne
(via
bransjen).
God
og
gjennomtenkt
planlegging,
samarbeid
med
bransjen,
og
villighet
til
å
satse
100%
er
derfor
nøkkelbegrep
for
at
PRN
skal
lykkes
i
sosiale
medier.
20
Hvordan
sikre
motivasjon
og
eierskap
til
målene?
Motivasjon
henger
sammen
med
personlig
relevans
til
tema
samt
en
persons
behov
for
kognisjon,
som
enkelt
sagt
går
på
om
personen
liker
å
tenke
og
løse
problemer
(Daniel
J.
O´Keefe.
2002;
141‐143).
Ved
å
aktivt
benytte
seg
av
de
fem
hovedmålene
for
å
lykkes
i
sosiale
medier
(lytte,
prate/dialog,
engasjere,
støtte
og
omfavne),
vil
det
kunne
skape
mer
personlig
relevans
hos
f.eks
en
bartender.
Ved
å
lytte
til
hans
forslag,
skape
dialog
rundt
dette,
engasjere
ham,
la
han
skape
eget
innhold
på
internsiden
og
integrere
vedkommende
i
PRNs
aktiviteter,
vil
det
mest
sannsynlig
gjøre
målene
mer
personlig
relevante
for
ham,
og
han
vil
også
få
mer
eierskap
til
de
da
de
vil
bli
mer
konkrete.
Med
eierskap
til
målene
vil
det
naturlig
engasjere
vedkommende
mer,
og
oppfordre
til
større
aktivitet
på
sidene,
som
igjen
vil
føre
PRN
et
skritt
nærmere
å
lykkes
i
sosiale
medier.
I
følge
Anders
Husas
masteroppgave
(2010;
32)
er
det
et
klart
skille
mellom
Facebook‐brukeren
og
Twitter/LinkedIn‐brukeren.
For
å
sikre
”riktig”
motivasjon
hos
de
ulike
brukerne,
kan
det
derfor
være
en
fordel
å
basere
Facebook‐bruken
mot
sosialisering/personlige
nettverk
og
underholdning,
mens
Twitter/LinkedIn‐bruken
bør
fokusere
på
profesjonell
nettverksbygging
og
informasjonsdeling.
Steg
3
–
Målgrupper
Sluttbrukerne
jeg
ønsker
å
påvirke
er
studentene
og
de
etablerte
akevittdrikkerne,
men
for
å
nå
disse
må
PRN
gå
via
bransjen.
Jeg
har
her
valgt
å
beskrive
sluttbrukerne
og
mål
for
disse.
Studentene
Studentene
har
som
beskrevet
i
plandokumentet
ikke
noe
spesielt
forhold
til
akevitt,
er
generelt
skeptiske,
liker
fest
og
moro,
og
har
generelt
lite
penger.
At
de
ikke
har
noe
grunnlag
når
det
gjelder
akevitt,
vil
være
en
fordel
for
PRN.
Holdningene
deres
til
Aalborg
og
PRN
vil
kunne
bli
desto
sterkere
dersom
studentene
blir
overtalt
til
å
21
prøve
Aalborg,
og
faktisk
liker
det.
Studenter
har
ikke
etablert
en
vane
for
å
drikke
verken
norsk
eller
dansk
akevitt,
noe
som
er
til
fordel
for
PRN
og
Aalborg
Akvavit
når
de
skal
prøve
å
påvirke.
Dessuten
kjenner
de
fleste
til
Havana
Club,
Absolut
og
andre
av
PRNs
merker,
noe
som
kan
være
en
snarvei
inn
i
studentenes
hode;
merkekjennskap
kan
ergo
utnyttes.
Thirst
is
nothing,
positioning
is
everything
–obey
your
positioning
strategy!
Studentene
er
godt
kjente
med
sosiale
medier,
og
bruker
det
veldig
ofte.
I
den
sosiale
teknografiske
stigen
antar
jeg
at
de
befinner
seg
i
det
øvre
sjiktet,
de
aller
fleste
er
joiners
og
mange
vil
også
være
collectors,
critics
og
creators.
I
engasjementspyramiden
er
de
mest
sannsynlig
kommentører,
produsenter
og
kuratorer,
og
vil
kunne
etablere
kontakt
og
kommunisere
med
PRN.
De
etablerte
akevittdrikkerne
Disse
kjenner
til
akevitt
i
stor
grad,
og
har
ofte
funnet
”sin”
akevitt.
Det
vil
i
mye
større
grad
være
vanskeligere
å
påvirke
disse
og
endre
deres
holdninger.
De
er
i
en
annen
livssyklus
enn
studentene,
og
fordi
de
har
mer
penger
å
rutte
med
har
de
muligheten
til
å
kjøpe
dyrere,
finere
akevitt.
Kanskje
er
de
etnosentriske
forbrukere
og
liker
den
”nasjonale”
følelsen
av
å
drikke
norsk
akevitt,
og
føler
den
er
av
best
kvalitet.
I
motsetning
til
studentene,
holder
de
etablerte
seg
til
de
mest
kjente
sosiale
mediene,
som
Facebook,
Twitter
og
YouTube.
På
den
sosiale
teknografiske
stigen
er
de
i
det
nedre
sjiktet;
selv
om
denne
aldersgruppen
er
det
mest
voksende
på
Facebook,
er
det
fortsatt
mange
inaktive.
De
kan
også
være
spectators
som
leser
andres
innhold,
og
også
joiners.
Selvfølgelig
finnes
de
andre
steder
i
stigen
også,
men
med
hovedvekt
på
de
tre
nederste
trinnene.
De
er
tittere
og
delere
i
engasjementspyramiden,
noe
som
kan
gjøre
de
vanskeligere
å
påvirke
i
sosiale
medier,
da
de
kan
være
vanskeligere
å
kommunisere
med.
22
Print
screen
fra
Flikr.com
http://www.flickr.com/photos/jeremiah_owyang/4268408091/
Opinionsledernes
påvirkningskraft
Da
studentene
som
oftest
ikke
er
kjent
med
akevitt,
vil
de
kunne
være
enklere
å
påvirke
enn
de
etablerte.
De
har
ingen
sterke
argumenter
for
å
ikke
velge
Aalborg,
slik
som
de
etablerte
muligens
har
opparbeidet
seg.
De
har
kanskje
heller
ingen
personlig
holdning
til
merkene
eller
drikken,
og
jamfør
TPB
(Daniel
J.
O´Keefe.
2002;
113‐127)
påvirkes
mer
av
hva
venner
og
familie
(viktige
personer
i
livet)
mener.
Det
er
også
viktig
at
studentene
føler
de
har
evne
til
å
utføre
adferden
(PBC),
altså
at
de
ser
på
det
å
kjøpe
akevitt
som
noe
de
”evner”
å
gjøre.
Om
vi
ser
på
Elaboration
Likelihood
Model
(Daniel
J.
O´Keefe.
2002;
138)
er
det
nærliggende
å
tenke
at
studenter
tar
den
perifere
ruten
når
det
gjelder
akevitt;
at
de
ser
på
heuristikker
og
ikke
sterke
argumenter.
Dersom
PRN
i
samarbeid
med
opinionslederne
klarer
å
få
studentene
over
i
den
sentrale
ruten,
f.eks
ved
å
gjøre
emnet
mer
personlig
relevant
samt
fjerne
distraksjon,
vil
de
kunne
få
mye
sterkere
23
(positive)
holdninger
til
Aalborg;
holdninger
som
studentene
i
mye
større
grad
vil
ha
tilgang
på
i
kjøpsøyeblikket.
Når
det
gjelder
opinionslederne
for
de
etablerte,
vil
det
være
nærliggende
å
tenke
at
det
kan
være
servitører.
De
etablerte
har
god
råd,
og
går
heller
ut
og
spiser
middag
fremfor
å
dra
på
byen.
Dersom
servitører
anbefaler
akevitt
til
ulike
retter,
vil
dette
kunne
påvirke
de
etablerte.
Servitørene
vil
kunne
virke
uavhengige
og
troverdige,
og
bli
sett
på
som
”eksperter”.
Siden
de
etablerte
har
god
kunnskap
om
og
kjennskap
til
akevitt,
kan
servitørene
”utnytte”
dette
til
å
presentere
nye
måter
å
bruke
akevitt
på.
I
stedet
for
å
fokusere
på
julemat,
kan
de
foreslå
akevitt
til
sjømat
eller
dessert.
Det
å
teste
et
produkt
selv
er
mye
mer
effektivt
enn
å
bare
få
det
presentert,
derfor
bør
restaurantene
gi
denne
målgruppen
en
smaksprøve
på
f.eks
akevitt
til
en
dessert.
Om
dette
blir
en
suksess
i
forhold
til
holdningsendringer
hos
målgruppen
avhenger
selvsagt
av
om
de
liker
smaken,
og
om
de
er
villige
til
å
prøve
noe
nytt.
De
etablerte
vil
være
vanskeligere
å
påvirke,
på
grunn
av
en
sterkere
holdning
de
holder
fast
ved
(Daniel
J.
O´Keefe,
2002).
Trikset
vil
derfor
være
å
ta
fokus
vekk
fra
det
tradisjonelle
og
urnorske
ved
akevitten,
og
heller
vise
at
Aalborg
er
allsidig
og
kan
brukes
året
rundt.
Mange
av
de
etablerte
sitter
muligens
med
en
formening
om
at
akevitt
kun
brukes
til
julemat,
og
dermed
kan
Aalborg
komme
inn
og
”overta”
resten
av
året.
Steg
4
–
Konkrete
tiltak
Å
velge
hvilke
sosiale
medier
bedriften
skal
fokusere
på,
er
litt
som
å
spille
Monopol.
Det
føles
noen
ganger
som
om
bedrifter
bare
har
forsøkt
å
karre
til
seg
en
gate
for
å
unngå
at
de
ikke
kan
bygge
hus
og
hotell.
Men
som
i
Monopol
er
det
ingen
vits
i
å
ha
gatene
de
ikke
tjener
penger
på.
Slik
må
også
bedrifter
tenke
når
det
gjelder
sosiale
medier
og
integrert
kommunikasjon,
både
eksternt
og
internt.
Det
er
like
viktig
at
alle
avdelinger
og
ansatte
i
bedriften
er
informert
og
kan
det
samme,
som
det
er
å
markedsføre
seg
eksternt.
Det
er
også
viktig
å
velge
strategisk
når
det
gjelder
hvilke
24
nettverk
bedriften
skal
benytte
seg
av,
slik
at
det
blir
en
helhet
i
kommunikasjonen.
Det
er
mer
lønnsomt
å
ha
slitne
Parkveien
og
Kirkeveien
med
hotell,
enn
det
er
å
sitte
med
Rådhusplassen
uten
samtidig
å
ha
Ullevål
Hageby.
Print
screen
fra
Flowtown.com
http://www.flowtown.com/blog/monopoly‐social‐media‐edition
Jeg
mener
PRN
bør
bruke
Facebook,
LinkedIn,
Twitter,
RSS,
Twingly
(eller
et
annet
overvåkningsverktøy)
og
blogg.
25
Facebook,
LinkedIn,
Twitter/Twingly
og
RSS‐feed
er
gode
verktøy
for
å
overvåke
og
lytte,
som
er
første
bud
i
å
lykkes
i
sosiale
medier
(Li
&
Bernoff.
2008;
68).
Dette
er
viktig
for
å
forstå
egne
målgrupper,
det
er
tross
alt
disse
du
skal
påvirke.
Overvåking
av
både
målgrupper
og
konkurrenter
gir
bred
innsikt
i
hvordan
disse
tenker,
engasjerer
seg
og
oppfører
seg
i
sosiale
medier,
og
hvilket
område
PRN
bør
fokusere
på
for
å
treffe
målgruppen.
Bedriften
vil
også
få
vite
hva
målgruppene
sier
om
merket,
tør
man
ta
sjansen
på
at
alle
pratet
positivt
om
eget
merke?
Ved
å
lytte
vil
det
også
være
enklere
å
forstå
endringer,
og
hvordan
disse
kan
brukes
til
videreutvikling
av
strategien.
En
nettside
som
”My
Aalborg
Idea”
vil
kunne
skape
engasjement
hos
bransjen.
Dersom
de
lar
seg
engasjere
vil
det
trolig
skape
WoM,
og
det
er
derfor
viktig
å
få
tak
i
de
personene
som
kan
være
ambassadører
for
PRN
og
Aalborg.
Med
en
vellykket
positiv
WoM
fra
engasjerte
ambassadører,
vil
målgruppene
kunne
prate
om
produktene
i
lang
tid
etterpå.
Dette
er
selvfølgelig
vanskelig
å
oppnå,
kanskje
spesielt
for
bedrifter
innen
alkoholbransjen,
på
grunn
av
lover
og
regler.
Engasjerte
personer
er
også
de
mest
entusiastiske,
og
de
vil
forvente
å
bli
hørt.
Et
problem
kan
være
dersom
de
endrer
holdning
til
PRN,
og
bruker
det
samme
engasjementet
mot
bedriften.
Da
vil
de
kunne
spre
negativ
WoM,
noe
som
er
mye
vanskeligere
å
stoppe
enn
det
er
å
fremme
positiv
WoM,
og
det
sprer
seg
raskt.
Med
en
formidlingsblogg
ønsker
jeg
å
oppnå
dialog
og
støtte
innad
i
bransjen.
De
vil
kunne
svare
hverandre
på
spørsmål
og
komme
med
tips,
noe
som
er
tidsbesparende
for
PRN.
De
kan
over
tid
kjøre
opplæring
for
hverandre,
og
utnytte
hverandres
kunnskap.
Med
tanke
på
WoM
er
blogg
en
bra
løsning
om
bedriften
ønsker
å
svare
på
negativ
WoM,
da
de
har
mulighet
til
å
utdype
svaret
sitt.
Det
vil
også
kunne
skape
dialog
og
diskusjon
med
målgruppene,
og
PRN
får
mulighet
til
å
respondere
på
negative
kommentarer.
Som
bloggplattform
vil
jeg
anbefale
WordPress,
siden
denne
har
gode
muligheter
til
tilpasning
og
endring,
både
utseendemessig
og
for
redigering.
26
Internsiden
kan
ses
på
som
en
form
for
SRM;
Social
Relations
Management.
Dette
er
en
videreføring
og
forbedring
av
CRM
(Customer
Relations
Management),
hvor
det
ofte
ligger
”døde”
kontakter
med
feil
adresse,
osv.
SRM
har
mye
mer
kvalitet
enn
CRM
på
grunn
av
mer
eller
mindre
personlig
kontakt
med
målgruppen.
På
denne
internsiden
til
PRN
kan
med
andre
ord
bartendere
og
servitører
fra
ulike
byer
prate
med
hverandre,
skape
nettverk
og
sosialisere.
Dette
inviterer
til
dialog
og
feedback,
og
kan
brukes
til
å
forsterke
lojalitet
hos
målgruppen.
I
dette
tiltaket
er
det
viktig
å
ha
POST
i
bakhodet,
og
opprettholde
en
god
struktur.
For
å
få
en
god
og
effektiv
kommunikasjon,
er
struktur
minst
like
viktig
som
idéer.
Det
er
også
lurt
å
følge
KISS‐tankegangen;
Keep
It
Simple
Stupid.
Det
handler
om
mennesker,
og
tjenesten
vil
bare
bli
brukt
dersom
den
enkelt
forstås.
Med
en
internside
vil
bransjen
kunne
få
økt
brand
awareness
og
anbefale
Aalborg
videre
til
sluttbrukerne.
Med
dette
ønsker
jeg
å
oppnå
engasjement
hos
bransjen,
som
forhåpentligvis
gjør
at
de
sprer
positiv
WoM
både
i
jobb
og
privat.
Steg
5
–
ROI
av
tiltak
i
sosiale
medier
Litt
bakvendtland
I
stedet
for
å
fokusere
på
tradisjonelle
måleparametre
som
økt
salg,
er
det
i
sosiale
medier
like
verdifullt
å
måle
brukernes
”investering”
eller
adferd
i
de
ulike
sosiale
nettverkene
til
bedriften;
om
de
blogger
om
PRN,
antall
retweets,
hvor
mange
som
registrerer
seg,
osv.
Det
er
ikke
antall
treff
på
nettsiden,
hits
kan
heller
betegnes
som
How
Idiots
Track
Success
(Ingeborg
Volans
foiler
”Power
to
the
people!”).
Da
er
det
bedre
å
spore
engasjementet,
hvilket
bør
tas
på
alvor.
ROI
blir
med
måling
av
engasjement
til
ROE;
Return
of
Engagement.
Ved
positivt
engasjement
og
WoM
kan
dette
styrke
PRN/Aalborg
og
målgruppenes
holdninger
til
Aalborg,
men
ved
negativt
engasjement
og
WoM
kan
konsekvensene
bli
fatale.
Det
er
derfor
viktig
å
tenke
på
de
fire
C´ene
som
motiverer
brukerne
i
sosiale
medier;
connections,
creation,
27
consumption
og
control
(eller
på
norsk,
de
fire
K´er;
koblinger,
kreasjon,
konsumering
og
kontroll).
Når
en
bedrift
skal
evaluere
de
sosiale
mediene
de
bruker,
er
disse
elementene
viktige
da
de
er
med
på
å
”bestemme”
hvor
mye
av
innholdet
som
er
brukergenerert.
Når
man
måler
ROI
i
sosiale
medier,
bør
man
med
andre
ord
tenke
”bakvendt”
eller
oppned.
Det
er
ikke
lenger
viktigst
å
se
fysisk
at
bunnlinjen
vokser,
men
heller
se
på
adferden
til
brukerne
og
hvordan
den
utvikler
seg.
Mål
og
måling
Når
en
kunde
blogger
eller
twittrer
om
et
produkt,
gir
det
økt
eksponering
av
produkt‐
eller
merkenavnet
og
er
med
på
å
skape
økt
brand
awareness.
Brand
awareness
er
derfor
et
hovedmål
med
sosiale
medier.
Bedriften
bør
altså
tenke
på
hvilke
markedsføringsmål
man
ønsker
med
de
sosiale
mediene,
og
hva
slags
motivert
adferd
kundene
har
som
kan
linkes
til
disse
målene.
For
eksempel
ønsker
jeg
med
å
ta
i
bruk
en
formidlingsblogg
at
bartendere
besøker
bloggen
for
å
få
tips
til
nye
drinker,
og
at
de
legger
igjen
en
kommentar
med
feedback
etter
de
har
testet
den.
Dette
fører
forhåpentligvis
til
at
også
andre
bartendere
vil
prøve
ut
drinken
(ved
positive
kommentarer),
legger
igjen
kommentarer,
og
dermed
øker
eksponeringen
av
Aalborg‐navnet
både
på
bloggen
og
i
baren
(dersom
bartenderen
lager
denne
drinken
på
jobb).
Hvilke
markedsføringsmål
bedriften
har,
avgjør
med
andre
ord
i
stor
grad
hvordan
de
bør
måle
ROI
i
sosiale
medier.
Jeg
har
satt
brand
awareness
som
mål
for
både
studentene
og
de
etablerte
akevittdrikkerne,
noe
som
grunnet
alkoholloven
blir
bransjen
sitt
ansvar.
Ergo
må
brand
awareness
styrkes
også
for
de
ansatte
i
bransjen,
noe
jeg
ønsker
å
oppnå
ved
de
ulike
tiltakene
som
er
beskrevet.
Som
tidligere
skrevet
i
plandokumentet,
kan
dette
måles
på
(for
bloggen:)
antall
unike
besøk,
antall
returnerende
besøk,
antall
ganger
siden
har
blitt
bokmerket
og
hvordan
den
rangeres
på
f.eks
google,
(for
overvåking
av
Twitter,
Facebook,
etc:)
antall
twitringer
eller
uttalelser
om
Aalborg
og
konkurrentene,
antall
forslag
i
”idekassen”
på
nett,
og
for
internsiden
antall
brukere,
om
de
er
aktive
eller
passive,
om
de
er
med
på
å
skape
eget
innhold,
kommentarer
på
bloggen,
retweets,
osv.
Alt
dette
er
med
på
å
øke
eksponeringen
av
Aalborg
som
28
produkt,
og
dersom
det
er
positive
tilbakemeldinger
vil
det
også
styrke
(positiv)
brand
awareness.
WoM
er
ekstremt
viktig
for
markedsføring
av
et
merke,
men
bedriften
har
som
oftest
lite
kontroll
over
dette.
WoM
fører
også
til
eksponering
av
merket/produktet,
og
ergo
har
sammenheng
med
brand
awareness.
Dette
måles
ved
f.eks
antall
retweets
eller
henvisninger
til
et
blogginnlegg.
Valgmuligheter
ved
måling
Print
screen
fra
artikkelen
”Can
you
measure
the
ROI
of
you
social
media
marketing?
http://sloanreview.mit.edu/the‐magazine/articles/2010/fall/52105/can‐you‐measure‐the‐roi‐of‐your‐
social‐media‐marketing/
29
Måling
av
ROI
er
kritisk
i
forhold
til
å
vite
om
man
skal
avvikle
bruken
av
sosiale
medier,
om
det
trengs
forbedringer,
eller
om
de
skal
fortsette
som
før.
I
følge
artikkelen
”Can
you
measure
the
ROI
of
your
social
media
marketing?”,
er
det
fire
strategiske
valgmuligheter
eller
”områder”
for
målinger
av
sosiale
medier.
Dersom
bedriften
har
en
begrenset
evne
til
å
måle
effekten
og
heller
ikke
tror
tiltakene
virker,
er
de
i
”dead
end”‐området.
Her
har
ikke
bedriften
noen
som
helst
innsikt
i
hva
de
gjør
feil,
eller
hva
de
kan
forbedre.
Enten
vil
de
da
gi
opp
sosiale
medier,
eller
fortsette
i
blinde.
PRN
befinner
seg
ikke
her,
da
de
ikke
har
diffuse
måleparametre.
”Måle
og
justere”
er
når
bedriften
har
kvantifiserbare
måleparametre
og
evne
til
å
måle
tiltakene,
men
føler
at
tiltakene
ikke
virker.
Her
har
bedriften
i
motsetning
til
”dead
end”
konkrete
og
gode
måleparametre,
og
kan
heller
fokusere
på
å
forbedre
tiltakene
sine.
Det
er
en
mulighet
for
at
PRN
er
her,
eller
kan
havne
her
dersom
de
ikke
videreutvikler
tiltakene.
”Naiv
optimist”
er
bedrifter
som
mener
tiltakene
er
suksessfulle,
men
har
begrenset
mulighet
til
å
faktisk
måle
effekten.
PRN
må
forsøke
å
unngå
å
starte
her,
slik
mange
bedrifter
muligens
gjør.
Fra
”naiv
optimist”
er
veien
kort
til
”dead
end”,
dersom
man
begynner
å
se
at
tiltakene
faktisk
ikke
virker.
Det
bedrifter
som
er
naive
optimister
må
fokusere
på,
er
å
finne
gode
måleparametre.
Dersom
de
gjør
det
havner
de
enten
i
”måle
og
justere”
dersom
tiltakene
ikke
virker,
eller
i
”iterate
for
success”
om
tiltakene
virker.
Da
jeg
mener
at
måleparametrene
evner
å
faktisk
måle
det
de
skal,
tror
jeg
ikke
PRN
vil
havne
i
”naiv
optimist”.
”Iterate
for
success”
er
det
siste
området,
og
det
PRN
bør
strebe
etter.
Her
har
bedriften
både
gode
evner
til
å
måle
og
tiltakene
er
suksessfulle.
Det
er
vanskelig
å
havne
her,
men
når
bedriften
først
er
der
er
det
lettere
å
forbli
der.
Siden
tiltakene
blir
målt
godt
og
er
suksessfulle,
kan
bedriften
målbevisst
forbedre
tiltakene
og
forbli
i
”iterate
for
success”.
30
Ved
å
bruke
gode
måleparametre
er
det
mulig
for
PRN
å
havne
i
enten
”iterate
for
success”
eller
”måle
og
justere”.
Dersom
tiltakene
feiler
og
man
må
justere
de,
bør
man
samtidig
teste
om
måleparametrene
fortsatt
er
kvantifiserbare,
eller
om
disse
også
må
endres.
PRN
og
måling
En
styrket
brand
awareness
kan
føre
til
en
mer
positiv
brand
attitude
(holdning)
til
merket.
Dersom
tiltakene
er
en
suksess
vil
brand
awareness
øke,
og
dersom
tilbakemeldingene
er
positive,
vil
holdningen
kunne
bli
økt
i
positiv
retning.
Dette
er
selvfølgelig
veldig
forenklet
og
teoretisk,
da
tiltakene
ikke
er
iverksatt
og
jeg
ikke
fysisk
kan
måle
endringene.
En
bedret
holdning
til
produktet
og
merket
kan
føre
til
økt
salg,
som
var
PRNs
egendefinerte
mål
for
tilstedeværelsen
i
sosiale
medier.
PRN
bør
imidlertidig
være
obs
på
at
økt
salg
ikke
nødvendigvis
kommer
med
det
samme,
men
er
et
langsiktig
mål.
Dersom
bloggingen
fører
til
at
bransjen
hjelper
hverandre
med
spørsmål
etc,
vil
dette
kutte
kostnader
knyttet
til
kundeservice
for
PRN.
Bransjen
kan
også
hjelpe
hverandre
med
opplæring,
og
kutte
enda
flere
kostnader
for
PRN.
Teoretisk
vil
derfor
tiltakene
føre
til
reduserte
kostnader.
Jeg
vil
også
si
at
med
overvåkning
av
konkurrenter
og
kunder,
står
PRN
sterkere
i
forhold
til
angrep
som
kan
svekke
omdømmet
deres.
La
oss
si
at
en
kunde
er
misfornøyd
med
Aalborg
og
tvitrer
om
dette;
da
har
PRN
på
grunn
av
overvåkningen
mulighet
til
å
svare
kunden
raskt,
og
eventuelt
gi
kompensasjon
eller
på
andre
måter
”blidgjøre”
kunden
igjen.
Når
det
kommer
til
søkemotoroptimalisering,
er
det
noe
vanskelig
med
tanke
på
lover
og
regler.
Uten
at
jeg
er
100%
sikker,
tror
jeg
ikke
PRN
kan
kjøpe
seg
inn
med
søkeord
i
f.eks
google.
Tiltakene
er
mot
bransjen,
og
PRN
bør
rette
markedsføringen
av
tiltakene
mot
dem.
Dette
blir
vanskelig
via
søkemotorer,
men
bør
gjøres
på
PRNs
hjemmesider
eller
på
messer/seminar
o.l.
31
Steg
6
–
Økonomiske
og
organisatoriske
ressurser
som
kreves
For
en
virksomhet
som
PRN,
hvor
det
kan
være
lett
å
trå
feil
i
forhold
til
å
bryte
alkoholloven,
er
det
ekstremt
viktig
å
sette
interne
retningslinjer
for
sosiale
medier.
Det
er
ikke
nødvendigvis
snakk
om
å
sperre
Facebook,
men
det
er
lurt
å
understreke
viktigheten
av
at
man
er
bevisst
på
egen
aktivitet
på
sosiale
nettverk.
Med
et
seminar
eller
en
fagdag
hvor
alle
ansatte
deltar,
er
det
mulig
å
forsikre
seg
om
at
alle
har
samme
oppfatning
av
hvordan
man
skal
opptre
i
de
ulike
sosiale
nettverkene.
Det
tar
mye
tid
å
være
aktiv
på
sosiale
medier,
og
det
er
derfor
lurt
å
finne
én
person
i
bedriften
som
har
ansvar
for
dette.
I
begynnelsen
kan
det
være
mulig
å
kombinere
ansvarsområdet
(at
en
fra
f.eks
markedsavdelingen
tar
ansvar
for
dette
i
tillegg),
men
etter
hvert
som
aktiviteten
tiltar
vil
det
være
hensiktsmessig
å
opprette
en
egen
stilling.
Dette
er
grunnet
tidsbruken
og
også
for
å
opprettholde
en
helhetlig
og
konsis
kommunikasjon.
Det
er
viktig
for
bedriften
å
levere
et
konsist
budskap
og
at
alle
kanaler
er
samkjørte,
noe
som
er
lettere
gjennomførbart
ved
en
egen
sosiale
medier‐stilling.
Dette
kan
med
fordel
være
en
person
som
brenner
for
og
er
interessert
i
sosiale
medier,
og
som
har
mye
personlig
erfaring
med
det.
Internt
bør
vedkommende
ha
kontakt
med
alle
avdelinger
for
å
oppnå
en
felles
forståelse
av
målsettingene,
og
hvordan
disse
skal
nås.
Det
krever
derfor
mye
å
iverksette
tiltak,
og
det
må
planlegges
godt.
Suksess
vil
være
avgjørende
for
hvor
raskt
ROI
vil
skje,
og
det
kan
derfor
være
lurt
å
overveie
kjøp
av
ulike
tjenester
om
bedriften
føler
det
er
områder
de
ikke
har
nok
kompetanse
til
å
ta
seg
av
selv.
Steg
7
–
Hvordan
sikre
læring
i
virksomheten
Kunnskap
og
innsikt
Når
det
gjelder
læring,
er
det
ekstremt
viktig
at
alle
ansatte
har
lik
kunnskap
når
det
gjelder
budskap
og
kommunikasjon.
Med
dette
mener
jeg
at
alle
avdelinger
bør
være
samkjørte,
slik
at
de
på
kundeservice
kan
gi
samme
svar
som
styret.
Dette
er
32
viktig
for
en
konsistens
i
bedriften,
slik
at
kommunikasjon
både
internt
og
eksternt
ikke
er
sprikende.
Dette
gjelder
kanskje
spesielt
for
sosiale
medier
der
man
ofte
benytter
seg
av
flere
nettverk.
Dersom
kommunikasjonen
er
helhetlig,
vil
kundene
føle
seg
ivaretatt
på
best
mulig
måte
uansett
i
hvilket
nettverk
de
tar
kontakt.
Anbefalingen
til
PRN
var
å
opprette
en
egen
stilling
hvor
én
person
hadde
ansvaret.
Dersom
satsningen
er
en
suksess,
vil
det
være
naturlig
å
bygge
opp
et
eget
team
som
jobber
med
sosiale
medier.
Da
blir
det
med
én
gang
veldig
viktig
at
alle
disse
sitter
på
samme
informasjon
og
kunnskap,
for
å
få
en
konsistent
”look
and
feel”
mellom
de
ulike
sosiale
mediene
som
benyttes.
Sosiale
medier
lever
24/7,
og
bedrifter
må
derfor
tenke
veldig
annerledes
enn
ved
tradisjonell
markedsføring.
Deadline
er
hvert
sekund,
og
man
må
hele
tiden
svare
på
kommentarer
og
henvendelser
for
å
holde
seg
ajour.
Kunder
vil
kunne
komme
med
tilbakemeldinger
når
det
passer
dem,
og
de
interakterer
med
hverandre.
Dette
har
både
en
positiv
og
negativ
side,
og
det
krever
mer
tid
og
ressurser
av
bedriften.
Det
er
ekstremt
viktig
å
ta
tak
i
negativ
omtale
for
å
unngå
svekket
omdømme,
og
det
er
også
viktig
at
ansatte
i
bedriften
selv
vet
hvordan
de
skal
oppføre
seg,
noe
DnB
NOR
ettertrykkelig
fikk
merke
(http://e24.no/naeringsliv/article3670492.ece).
På
den
positive
siden
kan
potensielle
kunder
lese
andres
omtaler
av
et
produkt
(WoM),
og
siden
opinionsledere
er
mer
troverdige
enn
bedriften
selv,
la
seg
overtale
til
å
kjøpe
produktet.
De
ansattes
roller
og
teknologi
som
påvirkende
faktor
Som
DnB
NORs
informasjonssjef
Ole
Irgens
smertelig
oppdaget,
kan
ikke
en
sjef
ytre
hva
som
helst
i
sosiale
medier,
selv
ikke
som
privatperson.
Sterke
uttalelser
som
”jævla
bønder”
slo
tilbake
på
DnB
NOR,
som
måtte
presisere
i
en
mail
at
”DnB
NOR
er
glad
i
bønder”.
En
kjapp
googling
viser
at
både
bøndene
og
andre
ikke
satte
pris
på
uttalelsen,
til
tross
for
at
Ole
Irgens
la
seg
langflat
og
beklaget.
Dette
viser
hvor
33
viktig
det
er
at
alle
ansatte
også
som
privatpersoner
bør
tenke
over
om
det
de
sier
og
gjør
i
sosiale
medier
kan
skade
arbeidsgiveren.
PRN
bør
derfor
investere
i
opplæring
av
sine
ansatte
når
det
gjelder
adferd
og
sosiale
medier.
Selv
om
dette
kan
være
en
dyr
affære,
vil
det
mest
sannsynlig
være
verdt
det
i
forhold
til
å
unngå
hendelser
som
kan
skade
omdømmet.
Rollen
de
ansatte
har
på
nett
bør
i
det
minste
være
nøytral,
og
aller
helst
reflektere
arbeidsgivers
holdninger
og
verdier.
Web
2.0
og
sosiale
medier
har
ført
til
en
raskere
kommunikasjon
og
har
gjort
det
enklere
å
ha
interaksjon
med
kunder,
samarbeidspartnere
,
interessenter
osv,
og
fører
til
endringer
i
markedsføring
og
organisasjonsstruktur.
Dersom
PRN
iverksetter
tiltakene
i
sosiale
medier
og
dette
er
suksessfullt,
vil
det
kunne
være
hensiktsmessig
å
kutte
ned
på
markedsføringen
mot
bransjen
i
tradisjonelle
medier
som
magasiner.
Sosiale
medier
vil
også
kunne
snu
på
rollene
de
ansatte
har
i
bedriften;
sjefen
trenger
ikke
nødvendigvis
lenger
være
den
mest
mektige,
i
alle
fall
ikke
kunnskapsmessig
sett.
Uansett
stilling
i
bedriften,
vil
det
kunne
bli
en
flatere
struktur
hvor
alle
ansatte
er
på
samme
nivå
og
har
lik
innflytelse.
Det
vil
også
kunne
lette
samarbeid
på
tvers
av
avdelingene
innad,
eller
dersom
bedriften
har
lokale
kontorer
rundt
omkring
i
landet.
Dette
kan
betegnes
som
en
sosial
struktur,
hvor
teknologien
gir
evne
og
kraft
til
fellesskapet
fremfor
selve
institusjonen
(Forrester´s
social
computing
report
2006
http://forrester.typepad.com/groundswell/2006/02/forrsters_socia.html).
34
Oppsummering
Sosiale
medier
har
endret
markedsføringen
og
vil
fortsette
å
endre
den
i
fremtiden.
WoMM
(word
of
mouth
marketing)
blir
mer
og
mer
brukt,
og
i
år
har
vi
sett
en
eksplosjon
av
julekalendere
på
Facebook.
De
fleste
bedrifter
har
fremdeles
lite
kunnskap
om
sosiale
medier
og
nettverk,
men
med
en
økende
interesse
og
tendens
til
å
ikke
kunne
la
være
å
henge
seg
på
bølgen,
vil
kunnskapen
med
høy
sannsynlighet
vokse
raskt
i
årene
fremover.
Det
er
viktig
å
følge
med
i
tiden
og
forstå
de
sosiale
mediene,
for
å
kunne
bruke
og
utnytte
deres
fordeler
til
det
fulle.
Det
er
derimot
mange
gråsoner
for
både
regler,
etikk
og
moral,
og
det
bør
utøves
forsiktighet
ved
bruken.
Dett
gjelder
både
for
privatpersoner
og
bedrifter,
men
kanskje
spesielt
for
bedrifter
med
tanke
på
salg,
konkurrenter,
forretningsideer,
osv.
Det
er
med
andre
ord
essensielt
å
ha
en
tanke
bak
hvorfor
man
ønsker
å
være
på
SoMe,
og
også
ha
en
klar
strategi
og
eventuelle
interne
retningslinje
for
bruk.
Dersom
man
klargjør
dette
før
man
kaster
seg
ut
i
teknologien,
vil
SoMe
kunne
hjelpe
til
med
både
økt
brand
awareness,
mer
eksponering,
og
etter
hvert
forhåpentligvis
økt
salg
for
bedriften.
35
Kildehenvisninger:
Linker:
Donna
L.
Hoffman,
Marek
Fodor,
MITSloan
Management
Review,
2010.
Can
you
measure
the
ROI
of
your
social
media
marketing?
14‐sept‐10
http://sloanreview.mit.edu/the‐magazine/articles/2010/fall/52105/can‐you‐
measure‐the‐roi‐of‐your‐social‐media‐marketing/
(hentet
28‐nov‐10)
Magnus
Østby,
Bedre
gardsdrift,
29‐mai‐10.
DnB
NOR‐sjef:
”Jævla
bønder”:
http://www.gardsdrift.no/id/42676.0
(hentet
12‐des‐10)
Charlene
Li,
Forrester,
2010.
Forrester´s
Social
Computing
Report,
17‐feb‐06
http://forrester.typepad.com/groundswell/2006/02/forrsters_socia.html
(hentet
08‐
des‐10)
Anders
Husa,
2010.
GRA
1901
Master
theses:
”The
TRAM
Framework
in
a
Social
Media
Context
‐
Measuring
Attitudes
Towards
Consumer‐Company
Interaction”.
2010.
http://andershusa.wordpress.com/2009/12/01/master‐thesis‐a‐study‐of‐
norwegian‐social‐media‐users/
(hentet
01‐des‐10)
Mikael
Lemberg,
21‐nov‐10.
Du
har
behov
for
en
SRM‐strategi!
http://www.lemberg.dk/du‐har‐behov‐for‐en‐srm‐
strategi/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
MikaelLemberg+%28Mikael+Lemberg+‐+Facebook+analytiker%29
(hentet
30‐nov‐
10)
Beate
Sørum,
08‐aug‐10.
Facebook
og
konkurranser
–ja,
du
bryter
sannsynligvis
retningslinjene
http://beatesorum.wordpress.com/2010/08/08/facebook‐og‐
konkurranser‐ja‐du‐bryter‐sannsynligvis‐retningslinjene/
(hentet
30‐nov‐10)
36
Soumitra
Dutta,
november
2010.
Managing
yourself:
what´s
your
personal
social
media
strategy?
http://hbr.org/2010/11/managing‐yourself‐whats‐your‐personal‐
social‐media‐strategy/ar/1
(hentet
01‐des‐10)
Marit
K.
Slotnæs,
Morgenbladet,
19‐nov‐10.
Samtalens
tynne
tråd:
http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101119/OAKTUELT/711
199891
(hentet
01‐des‐10)
Jørgen
D.
Og
Kristian
P.,
Halogen,
16‐nov‐10.
Digitale
trender
2011
–
oppsummering
av
fjoråret:
http://www.kjokkenfesten.no/2010/11/16/digitale‐trender‐2011‐
%E2%80%93%C2%A0oppsummering‐av‐fjoraret/
(hentet
10‐des‐10)
Online.no,
25‐nov‐10.
Satser
på
sosiale
medier:
http://www.online.no/tips_rad/paa_nett/rockmelt_innovativ_nettleser.jsp
(hentet
10‐des‐10)
Cecilie
Staude,
01‐nov‐10.
Kvalitet
og
verdiøkning
skaper
sosiale
merkelapper:
http://ceciliestaude.blogspot.com/2010/10/en‐ny‐amerikansk‐studie‐omtalt‐i.html
(hentet
11‐des‐10)
Brian
Solis,
08‐nov‐10.
The
3
C´s
of
information
commerce:
consumption,
curation,
creation:
http://www.briansolis.com/2010/11/the‐three‐cs‐of‐social‐networking‐
consumption‐curation‐creation/
(hentet
12‐des‐10)
Dan
Martell,
17‐nov‐10.
Monopoly:
Social
Media
Edition:
http://www.flowtown.com/blog/monopoly‐social‐media‐edition
(hentet
16‐des‐10)
Vidar
Hveem‐Seland,
Sermo
Consulting,
02‐des‐10.
Endringer
i
Facebooks
Promotion
Guidelines:
http://www.sermo.no/2010/12/02/endringer‐i‐promotions‐guidelines/
(hentet
02‐des‐10)
Fredrik
Johnsen,
Sermo
Consulting,
23‐nov‐10.
Sosiale
medier
betyr
ingenting:
http://www.sermo.no/2010/11/23/sosiale‐medier‐betyr‐ingen‐ting/
(hentet
30‐des‐
10)
37
Stian
Giske
Ødegård,
Vizeum
Norge
AS,
28‐okt‐10.
Om
mål
og
mening
i
markedsføringen:
http://markedskommunikasjon.blogspot.com/2010/10/av‐stian‐
giskedegard‐direktr.html
(hentet
30‐nov‐10)
Thomas
Tangen,
Sermo
Consulting,
13‐apr‐10.
Bedrifter
og
sosiale
medier:
klar,
ferdig,
gå!
Eller?:
http://www.sermo.no/2010/04/13/bedrifter‐og‐sosiale‐medier‐
klar‐ferdig‐ga‐eller/
(hentet
12‐des‐10)
BL
Ochman,
Social
Media
Today,
09‐des‐10.
Social
CRM
–
Thank
you
Ben&Jerry´s:
a
brand
that´s
social,
for
real
http://socialmediatoday.com/whatsnextblog/250293/social‐crm‐thank‐you‐ben‐
jerrys‐brand‐thats‐social‐real‐and‐mediatemple‐trying#comment‐24189
(hentet
09‐
des‐10)
Bøker:
Li,
Charlene
og
Josh
Bernoff.
2008.
Groundswell
–winning
in
a
world
transformed
by
social
technologies.
Forrester
Research
Inc.
Percy,
Larry
og
Richard
Elliott.
2009.
Strategic
advertising
management.
Third
edition.
New
York:
Oxford
University
Press
Inc.
Daniel
J.
O´Keefe.
2002.
Persuasion,
theory
&
research.
Second
edition.
California:
Sage
Publications
Inc.
38