På vei mot et økologisk bevisst menneske

Download Report

Transcript På vei mot et økologisk bevisst menneske

«Arbeidet med de gamle kornsorter og økologisk spesialkorn i Norge»
Skandinavisk workshop Livø, Danmark 18. juni 2012
Etablert 08.08.2008 – nå 11 aksjonærer - alle korndyrkere
Vi arbeider for å sikre tilgang på sunn og næringsrik basismat
også for fremtidige generasjoner
så kortreist som mulig……
Med full sporbarhet til opprinnelse…….
korn- og melprodukter
hele korn i ulike varianter
Nettbutikk på www.spesialkorn.no
….direkte salg til håndverksbakere
Dagligvarekjedene
Korn til malting, mikrobryggerier
Registrert såvarefirma
bevaringsverdige kornsorter
Hva er poenget
Felles nordisk sortsliste ?
Korn som dyrkes for kommersiell omsetning:
Høstspelt Oberkülmer Rotkorn
Vårspelt Hvit Gotland
Vårspelt Max 2
Emmer Hvit Gotland
Dala Landhvete
Ølandshvete
Landhvete Østby
Hvete Fram
Hvete Zebra
Svedjerug Tvengsberg
Bygg, Domen
Bygg, Olve
Svarthavre, Orion
Svarthavre, Argus
Nakenhavre, Nudist
hele korn, flak, alle typer mel
hele korn, flak, sammalt mel
hele korn, flak, sammalt mel
hele korn, flak, sammalt mel
alle typer mel
alle typer mel
alle typer mel
aslle typer mel
hele korn, alle typer mel
hele korn, grovt sammalt mel, såkorn (høst 2012)
hele korn til malting, såkorn (høst 2012)
hele korn, byggmel
hele korn, såkorn
hele korn
hele korn
Plantearvenpris til Johan Swärd
For å stimulere til opplysning, engasjement og tiltak for å bevare og bruke våre genressurser deler
Genressurssenteret ut PLANTEARVEN-prisen
Bruksgenbank v/Johan Swärd i samarbeide med NLR Østafjells støttet av NGS
Takk for oppmerksomheten !