Utenfor Deilas metode

download report

Transcript Utenfor Deilas metode

side 8
utenfor
Deilas metode
Når 600 mennesker
som jobber med å få
folk i arbeid samles til
konferanse, inviterer de
Ronny Deila.
U
nder konferansen «Jobbdagene» på Gardermoen
onsdag, fortalte han nesten 600 deltakere fra Nav
og attføringsapparatet i hele Norge
hvordan Strømsgodset foredler talent både på og utenfor fotballbanen.
– Enten man trener et fotballag
eller jobber med attføring, handler
det om å gi mennesker mulighet til
å vokse, sa Deila. Han brukte
Maslows behovspyramide som utgangspunkt og pratet varmt om
hvordan man må skape trygghet
og gi tillit.
Beriker alle
Høsten 2012 inngikk Strømsgodset
en avtale med attføringsbedriften
Enter Kompetanse i Drammen i et
prosjekt som fikk navnet Blå ressurs.
– Det handler om at personer
som har slitt med å få jobb og som
rekrutteres til oss gjennom Nav, får
arbeidsmuligheter gjennom SIF
med tett oppfølging fra oss i Enter,
forklarer Merethe Horgen, prosjektleder.
Sammen med Alexander Aas og
Ronny Deila fortalte hun om samarbeidet med fotballklubben i
Drammen under konferansen som
ble arrangert av Attføringsbedriftene.
ressurs: Merethe Horgen i Enter
og Alexander Aas har gode erfaringer.
Fem personer har fått arbeidserfaring i klubben så langt. De jobber
med alt fra å være materialforvaltere til å jobbe i markedsavdelingen.
– Dette er en vinn-situasjon for
alle, mener hun og peker på at SIF
får vist at de er mer enn fotball.
Klubben ønsker å være en samfunnsaktør.
Blomstrer opp
– Det er utrolig moro å se at disse
menneskene blomstrer opp og gleder seg til å gå på jobb, sier tidligere SIF-stopper Alexander Aas, som
Engasjert: Ronny Deila delte erfaringer om hvordan man får mennesker til å yte under konferansen på Gardermoen onsdag. SIF bruker
Foto: Inger Lise Uhlen
kompetansen fra fotballbanen i prosjektet «Blå ressurs». Konferansier Bjarne Brøndbo til høyre.
nå har ansvar for kurs og konferanser på Marienlyst. Han forteller at
han fyller halve dagen deres med
faste oppgaver, men lar dem så velge selv blant andre oppgaver det er
behov for.
Samfunnsengasjement
Leder av Nav Drammen Steinar
Hansen skryter av både Strømsgodset og andre bedrifter som av
ulike grunner står utenfor arbeidslivet, helt i tråd med Erna Solbergs
nyttårstale om å ta inn mennesker
med hull i CV-en.
– I Nav opplever vi at flere og flere bedrifter tar aktivt kontakt og
Positiv
utvikling:
Steinar Hansen,
leder for Nav
Drammen
ønsker å bidra. Noen tilbyr praksisplass mens de får arbeidsavklaringspenger eller andre ytelser fra
Nav. Arbeidstrening er veldig verdifullt, selv om det ikke alltid ender med faste ansettelser, sier
Hansen.
Han er opptatt av å gi god oppfølging til bedriftene, og forteller at
Nav både går inn med egne veiledere og bruker tiltaksarrangører
som for eksempel Enter Kompetanse.
Nytt prosjekt
Denne uken startet Nav Drammen
enda et tiltak.
– Vi har intensivert det oppsøkende arbeidet mot arbeidsgiver
og opprettet «Nav Drammen Jobbservice», sier Hansen og forteller at
Jobbservice-teamet er øremerket
mot rekrutteringsarbeid og oppretting av arbeidstreningsplasser i
Drammen.
– Mange arbeidsgivere ser dette
som en vinn-vinn-situasjon hvor
både arbeidssøkere, Nav og bedriften tjener på samarbeidet.