Sertifisering av testbrukere Kurs Bedriftsinterne og

Download Report

Transcript Sertifisering av testbrukere Kurs Bedriftsinterne og

Kurs
Bedriftsinterne og åpne
Sertifisering av
testbrukere
Riktig bruk av gode
testverktøy er lønnsomt
Personlighet
Evner og ferdigheter
Motivasjon, team,
seleksjon og testpsykologi
«Det er en vel dokumentert sammenheng
mellom god rekrutteringsmetodikk og
økonomisk gevinst for en virksomhet. Like vel
benytter mange norske virksomheter upålitelige
rekrutteringsmetoder og verktøy» (dnv.no*).
Helhetlig og solid kompetanseheving
? Bli sertifisert bruker av de DNV-godkjente
testene B5-PLUS og B5-CORE, samt Human
Contents evne- og ferdighetstester
?
«Human Content AS har høy faglig integritet og
meget høy servicegrad med personlig tilpassede
kurs. Jeg har stor nytte av B5-PLUS til både
sluttvurderinger og tidligere faser av rekrutteringsprosessen. B5-PLUS er et godt faglig forankret
verktøy som gir et nyansert bilde av kandidatene
og gjør det enklere å sammenligne. B5-PLUS
anbefales i tillegg til evne- og ferdighetstestene!»
Elin Bjørnerud Hagene, fagsjef rekruttering,
Jobzone Select
Kursinnholdet i
hovedtrekk
Personlighet
- Grunnleggende forståelse, teorier og
problemstillinger
- Den rådende Big Five
modellen
- Konsekvenser av
personlighet; adferd i
situasjoner
Evner og ferdigheter
- Om å forutsi hvem som vil
lykkes
- Ulike perspektiver og
metoder
- Testing og tilbakemelding i praksis
Metodekunnskap
- Statistikk og testteori
- Presisjon, riktig
testbruk og relevante
referanserammer
Sertifiseringskurs for testbrukere
«Er du trygg på at din bedrift har den
nødvendige kompetanse for å sikre
profesjonell og kostnadseffektiv testbruk? For
å skape merverdi i prosessen, er man helt
avhengig av at testene tilfredsstiller gitte krav
og at testbrukere har nødvendig kompetanse.»
(dnv.no**).
Testbrukerkurset tar for seg de vesentligste
aspektene ved praktisk testbruk med fokus på
nytteverdi. Jo bedre vi blir til å kartlegge hva
organisasjonen trenger, og bruke den
informasjonen til å velge beste person, jo større
sannsynlighet er det for at våre ansatte skaper
merverdi.
«Det er i dag kritisk for en virksomhets
konkurranseevne å kunne tiltrekke seg de
beste talentene gjennom en systematisk og
profesjonell rekrutteringsprosess. Dette stiller
økte krav til både de metodene som benyttes
og til kompetansen hos de som arbeider med
rekruttering» (dnv.no*).
Påbygging
Formålstilpasset testbruk
Tolkning av testresultater
Tilbakemelding
Bruk av HCs tester
Kurset er modul A på veien mot å bli DNVsertifisert testbruker. Modul A gir rett til bruk av
Human Contents tester. Modul A+B innfrir kravene
for å gå opp til DNV-sertifisering.
Kurset gjennomgår all
tematikk som kreves for å bli
sertifisert brukere av Human
Contents tester.
Mer fra DNV
Åpne og bedriftsinterne kurs
Dag 1: Introduksjon til testing, ulike testmetoder og
testpsykologi. Om personlighet, evner og ferdigheter.
Human Contents tester.
Dag 2: Mer om personlighet og Big Five. Om validitet
og formålstilpasset testbruk, jobb- og
situasjonsanalyse, og å se person og situasjon
sammen. Om jobbroller og strategisk HR.
Dag 3: Tolkning og tilbakemelding av testresultater.
Personlighet, del 3: AB5C modellen og konsekvenser
av personlighet. Gjennomgang av kursdeltagerenes
erfaringer fra pilotprosjekt.
Vi arrangerer også bedriftsinterne kurs som lønner
seg dersom man ønsker å sertifisere flere.
Kontakt [email protected] for påmelding
eller mer informasjon.
«Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes
ved en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske profilverktøy. Samtidig ser vi at
det er stor variasjon i testkompetansen hos
testbrukerne.»
«Det er helt avgjørende at det stilles krav til
kompetansen til de som bruker tester»
(dnv.no***)
* http://www.dnv.no/Binaries/DNV-seminar%20Rekruttering_program_tcm155-458110.pdf
** http://www.dnv.no/Binaries/Hvem_tester_testerne_DNV_sertifisert_testbruk_tcm155-416417.pdf
*** http://www.dnv.no/tjenester/sertifisering/personellsertifisering/sertifiseringsordninger/brukere_av_arbeidspsykologiske_tester/index.asp
HUMAN CONTENT as
Onkel Eriks vei 1
1363 Høvik, Norway
www.humancontent.com