DNV-sertifisering – Takstmenn Boligsalgsrapport

Download Report

Transcript DNV-sertifisering – Takstmenn Boligsalgsrapport

DNV-sertifisering – Takstmenn boligsalgsrapportering
Det Norske Veritas møter den 5. november på Quality Hotel & Resort i Kristiansand for å
arrangere eksamen for sertifisering takstmann boligsalgsrapportering. Eksamenen avholdes kl
1200-1600.
Viktig informasjon om sertifiseringen
Vedlagt finnes søknadsskjema, der fremkommer det hvilke krav det stilles til forkunnskaper for å
kunne søke sertifisering.
Eksamenen er skriftlig, uten noen form for hjelpemidler. Eksamenen har fire timers varighet.
Første del er en caseanalyse, der man blir presentert for bilder av ulike deler av bygning og får
tolv (12) spørsmål knyttet til disse. Man har to timer til disposisjon i case-delen av eksamen.
Andre del er en teoretisk prøve, der man skal besvare tolv (12) teorispørsmål. Man har to timer til
disposisjon i teoridelen av eksamen. Eksamenen har altså totalt fire timers varighet.
Eksamensspørsmål er hentet fra områder i faglig rammeverk, beskrevet i punkt 2, i vedlagt
tjenestebeskrivelse, samt fra NS 3424 I besvarelsen er det fordelaktig å svare så utfyllende som
mulig.
Eksamen er utarbeidet og kvalitetssikret av representanter fra NTF og NITO Takst. Avlagt
eksamen vil vurderes av to ulike sensorer, sensuren vil normalt sett falle omtrent en måned etter
eksamensdato (helligdager og ferietid vil kunne forlenge responstiden). Besvarelsen må vurderes
til minimum 70% rett for å bestås.
Bestått eksamen vil resultere i DNV-sertifikat. Sertifikatperioden er tre (3) år. Dersom eksamen
ikke bestås kan man kontinuere etter en måned fra forrige forsøk.
Avgiften for DNV-sertifisering er kr 4000 ekskl. mva. for år 1 - dette inkluderer et eksamensforsøk.
Deretter faktureres det for årlig avgift kr 1500 ekskl. mva i år 2 og 3 i sertifikatperioden. Avgiften
for hele sertifikatperioden på tre (3) år blir dermed kr 7000 ekskl. mva. Dersom man ikke består
og må kontinuere er prisen for kontinuering kr 3500 ekskl. mva. Kandidat faktureres i forkant av
eller umiddelbart etter eksamen. Vi gjør oppmerksom på at påmelding til eksamen anses som
bindende etter at DNV har mottatt en skriftlig påmelding og uansett 14 dager før
eksamensgjennomføring.
Vedlagt finnes tjenestebeskrivelse for sertifiseringsordningen, denne gir ytterligere informasjon
om blant annet; krav til forkunnskaper, eksamen, regler for opprettholdelse av sertifikat,
resertifisering og faglig rammeverk. I tillegg finnes vedlagt søknadsskjema som ferdig utfylt,
sammen med nødvendige vedlegg, må sendes til [email protected] senest 2 uker i forkant av
eksamensdato.
Tjenestebeskrivelse:
http://www.dnv.no/Binaries/Takstmenn%20tjenestebeskrivelse%20290110_tcm155-335829.pdf
Søknadsskjema
http://www.dnv.no/Binaries/NY-Forkunnsk-ZNWNO%205-440-pers-TM2%20Dokumentasjon%20av%20forkunnskaper2_tcm155-392036.doc
Dersom du har spørsmål; ta kontakt på mailto:[email protected] eller kontakt undertegnende.
Med vennlig hilsen
Per Christian Karlsen
Tjenesteansvarlig/Service Responsible
DNV Personnel Certification Høvik
Mobil: 46 81 69 97