AURORA - Medlemssider

Download Report

Transcript AURORA - Medlemssider

DEN SKANDINAVISKE STORLOSJENS MEDLEMSINFORMASJON
AURORA
OKTOBER 2012 – R.C. ÅR 3365
En människas sanna rikedom
är det goda hon gör mot sina medmänniskor.
Moliere.
BUDSKAP FRÅN STORMÄSTARENS SANKTUM
Käre frater, kära soror!
För ett tag sedan fick vi tre som arbetar vid Storlogen – Susanne, Atle och
jag – i uppdrag av Styrelsen att göra en ny, uppdaterad arbetsbeskrivning
över vårt arbete. Enkelt, tänkte jag. Ansvarsområdena är klart definierade
och jag har alltid tyckt mig ha en god uppfattning av alla mina göromål. När
jag emellertid skulle skriva det ner på papper, så blev det svårare. Vad gör
jag, egentligen? Vad använder jag mina arbetsdagar till? Hur sköter jag mitt
jobb? Frågorna blev många och resulterade i en mycket nyttig och
inspirerande process.
En av mina många uppgifterna är att skriva ett budskap i månadens Aurora,
och när jag funderade över vad jag skulle förmedla för denna månad, slog
mig tanken att de frågor jag ställt mig själv kanske andra medlemmar också
funderar över: Vad gör en Stormästare, egentligen? Låt mig ge dig en bild.
Det är enbart vid Storlogerna inom Orden som det finns lönade anställda.
Allt övrigt arbete sker ideellt och frivilligt. Mellan Storlogerna skiljer sig
arbetsuppgifterna för en Stormästare en hel del beroende på Storlogens
storlek, aktivitet och ekonomiska möjligheter. I några mindre Storloger är
exempelvis Stormästaren inte anställd, utan sköter sin uppgift ideellt.
Huvudansvaret är emellertid detsamma för alla. Ambitionen för
Skandinaviska Storlogen har alltid varit att även om vi tillhör de mindre
Storlogerna, så erbjuds medlemmarna samma service och möjligheter som
de stora.
Vid Skandinaviska Storlogen
finns tre heltidsanställda (40
timmars arbetsvecka). Vårt
arbete på kvällar och helger
(det blir en hel del) sker
ideellt och frivilligt – dock tas
viss ledighet ut för att vi ska
orka med.
Den ”grå vardagen” på Rösan – är allt annat än grå, även om den är fylld av
administrativa göromål. Arbetet har sina fasta rutiner, men den ena dagen är
sällan den andra lik. Eftersom medlemsservice är en viktig del av
uppgifterna, är även du med och påverkar! Medlemskontakten är något av
det mest givande – allt från enskilda samtal till möten under seminarier,
invigningar och resor. Det skapar energi och ger liv till vår andliga
gemenskap och påminner om det meningsfulla i Ordens arbete och existens.
Vilka spännande och härliga Rosenkorsare ni är!
Vår arbetstid rymmer även möten, samarbete, uppföljning och stöd när det
gäller alla olika projekt- och arbetsgrupper. Tänk på alla er som kärleksfullt
ger av er tid och skicklighet för att vår Storloge ska kunna fungera, utvecklas
och blomstra. Vi har Styrelse (administration), Storråd (Ordensverksamhet),
Gradmästarkollegiet, ritualteam, översättare/korrekturläsare, web-utvecklare
(Akh Menu, hemsida, medlemssida m.m.), kommitté för RCU-seminariet
varje vår, Espace, trädgårds- och fastighetsmedhjälpare och – inte minst –
våra lokala enheter. Att se till att detta värdefulla arbete fortsätter, är en
viktig livsnerv i det dagliga arbetet vid Storlogen.
Även om Susanne, Atle och jag har våra skilda ansvarsområden, hänger vårt
arbete samman i en stark och dynamisk väv där det mesta överlappar
varandra. Kafferaster (ingen av oss dricker kaffe, men vad gör det…)
utnyttjas ofta till arbetsmöten, där kreativitet och glada skratt är viktiga
ingredienser. Mycket kortfattat kan jag göra följande översikt över vad mina
arbetsdagar i övrigt fylls med – ingen prioritetsordning:






Medlemskontakt: korrespondens, telefon, uppföljning
Monografier: nyproduktion, korrektur och revidering
Arrangemang vid Storlogen: förberedelse administrativt och
innehållsmässigt, författande (som invigningar, RCU, TMO, etc.)
Aurora: information i allmänhet, uppföljning, författande
Styrelse, Storråd, projekt- och arbetsgrupper: Administration, planering,
uppföljning
Resor/arrangemang utanför Storlogen: förberedelse administrativt och
innehållsmässigt, författande (som Egyptenresa, kongresser, besök i
lokala enheter)


Internationella Orden: Kontakt, korrespondens, uppföljning av uppgifter,
”fadderskap” för Ungern och Finland
Administration: Uppföljning av dagligt arbete, utskick av monografier
varje månad, planering, utveckling, byggnader, trädgård
Nej, vi sitter inte och mediterar hela dagarna, men självfallet är det viktigt att
kontinuerligt hämta vägledning och energi inifrån. I våra fem gästrum (som
står till alla medlemmars förfogande) finns inredda Sanktum. Anslutet till
mitt kontor har jag även förmånen att ha ett eget Sanktum. Och så har vi ju
Ljusets Tempel! Bara det att arbeta i närheten av all den goda energi som
byggts upp där, känns skönt. Det är nog inte heller många arbetsplatser som
inkluderar en halvtimmes helandemeditation i ett Council varje dag i
arbetstid. Jag känner mig privilegierad.
Den största utmaningen är att få tiden att räcka till.
Huvudansvaret för all vår verksamhet och all aktivitet
det skapar, vilar på mig, men jag är inte ensam. Med två
mycket skickliga och djupt uppskattade medarbetare, en
engagerad Styrelse, samt varje hängiven och entusiastisk
medlem, förvaltar, försvarar, förmedlar och förädlar vi alla gemensamt
Rosenkors-traditionen efter bästa förmåga.
Det är min innerliga förhoppning att jag å Ordens vägnar lyckas förmedla
det tack som alla goda insatser förtjänar. Allt hänger samman. Allt har en
mening. Tillsammans skapar vi våra drömmars och visioners framtid.
Med önskan om en god och inspirerande oktober månad, där många tillfällen
ges för vidare steg på din andliga utvecklings stig.
Djup frid önskar
Live Söderlund, Stormästare
(Red. anm.: Live har mange oppgaver her i huset!)
BUDSKAP FRA GRAND COUNCILLORS SANKTUM
Kjære fratres og sorores!
Jeg sitter i skrivende stund i solveggen uten i hagen [trädgården]. Høstens
farger inntar bladene på trærne, og en hissig østenvind begynner å kle trærne
nakne. Sommerblomstene er på retur. Bare begonia og krysantemum holder
noenlunde farge og glød. Naturen er ubønnhørlig på vei inn i vinterens dvale
- mørk og kald - men en fin tid for innendørsaktiviteter. Kanskje er tiden
inne for å aktivere Sanktumsarbeidet. Der kan vi studere Livets og Naturens
Bok. Høy, klar høsthimmel bærer i seg løftet om en ny fødsel etter vinterens
død. Intet liv uten død. Ingen død uten liv, i en evig runddans. Plutselig drar
en sky forbi og skjuler solen og dens varme. Slik er det også i livet: det
skifter mellom lys og skygge. Men alt du møter er med på å polere din
personlighetsdiamant så du blir det du var tiltenkt.
Som GC har jeg ganske god oversikt over
enhetenes aktiviteter. Det er imponerende å se
hvor mye frivillig arbeid som utføres. Litt i
bølgedaler går det, men som vinteren bærer i seg
kimen til en ny vår, vil enheter som sliter, komme
styrket tilbake når tiden er inne.
Grunnlaget for all virksomhet i AMORC er det
enkelte medlems sanktumstjeneste. Gjennom
flittige studier og daglig bruk av vår esoteriske
verktøyskasse får den enkelte Rosenkorser påfyll
for å være til hjelp for en trengende verden.
Viktig for enhetene er også vennskap, ærlighet og
åpenhet medlemmene imellom. Da blir enhetene
det åndelige hjem de er tenkt å være.
Vil også benytte anledningen til å takke alle som var med å bidra til at årets
RCU ble en formidabel suksess. Utrolig hva som lykkes med rett drivkraft
og entusiasme.Jeg var virkelig stolt over å se og høre alle aktørene med Live,
Atle og Susanne i spissen. Ordenen er dere stor takk skyldig!
Vil ønske hvert enkelt medlem i Den Skandinaviske Storlosjen lykke til
med vandringen videre. Lykke til med store og små arrangement. Alt er
positive bidrag til å fremme det gode og byggende.
Varm hilsen
Odd Magne Fjermestad, GC i Norge.
MELDING FRA EKSPEDISJONEN
Rösan-fonden
Det har nå kommet inn 449.186 kr i innsamlingen til
renovasjon av Rösan. Hjertelig tusen takk til alle som har
mulighet til å støtte projektet med å renovere den gamle
administrasjonsbygningen vår. Etter den vellykkede
dreneringen i sommer er neste steg isolering av andre
etasje – et ganske omfattende steg både økonomisk og
administrativt. Innsamlingen fortsetter!
1 mill.
449.186
Filmsnutt om AMORC
På Storlogen har vi længe haft et ønske om at lave forskellige små videoer,
da det kan være en fin og levende måde at fortælle om det vi laver i
AMORC og hvad Rosenkors-Ordenen er. Både til medlemmer og ikke
medlemmer. Der er mange udfordringer i at lave film og det kræver meget at
opnå de professionelle resultater som vi er vant til fra film og TV. Men det
skal ikke holde os tilbage og som et første forsøg har vi lavet en lille
introduktions video der fortæller lidt om Ordenen og Rösan. Du kan se den
på medlemssiderne www.amorc.dk, ...no eller ....se. Kommentarer, ros, ris
og især gode ideer til andre film er velkomne. Skriv til [email protected].
Föredragen i de lokala enheterna
Temat för föredraget denna månad är Den andliga
stigens fallgropar. Innan rosen på vårt kors kan slå ut
i full blom måste vi förbereda oss genom att låta vårt
medvetande utvecklas genom en spiral av erfarenheter
och under detta gradvisa upphöjande riskerar vi att
ramla i vissa fallgropar. Dessa andliga fallgropar ska
vi undersöka närmare i ljuset av både modern
psykologi och traditionell vishet. Önskar du veta mer
är du hjärtligt välkommen till möte i din lokala enhet.
Passord for adgang til medlemssiden på www.amorc.dk ..no og ..se
for oktober måned er:
Ild
TEMPELBYGGER-SEMINAR
Tempelbygger-seminar 19. - 20. januar 2013 i København ved Stormester
Live Söderlund og Ordførende for Bestyrelsen Karl-Arne Gustafsson i
samarbejde med H. Spencer Lewis Pronaos. Det er Storlogen, som står for
afholdelsen af dette seminar, der er første del af to. Planen er, at anden del,
som bærer titlen Fama Fraternitatis-seminar, skal holdes primo 2014.
For at kunne deltage i Tempelbygger-seminaret skal du som minimum læse i
Tempelgrad 1. Der er plads til max 34 deltagere på Tempelbyggerseminaret. Så det vil være først til mølle princippet som gælder.
Program: Ankomst og registrering mellem 08.00-08.45. Programmet lørdag
er en mental og følelsesmæssig forberedelse til Rosenkors-Ordenens
traditionelle Tempelbygger-indvielse. Vor Orden følger en Vesterlandsk
tradition, som bygger på det hellige tempels væsentlige funktion i
forbindelse med åndelig vækst og udvikling. Et tempel er tænkt som en
levende genspejling af menneskets indre
tempel, og hvor iscenesættelsen af ritualer og
ceremonier er en hjælp og støtte til at komme
i berøring med og erfare det Guddommelige
nærvær – i og udenfor os selv. Vi fordyber
os både ud fra et historisk, mystisk og
Rosenkors perspektiv – og aktualiserer
kundskaben og visdommen således, at den
kan berige og inspirere os i nuet. Lørdagen
inkluderer to kaffepauser, frokost (lunch) og middag (kl. 18.00). Søndag har
ankomst mellem 08.00-09.00. Denne dags indvielse bliver en mulighed for
et møde med dit eget indre tempel. Programmet inkluderer kaffepause og
afsluttes med frokost (lunch) søndag mellem 12.00-13.00.
Sted: Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K
Pris: Hvis du tilmelder dig og indbetaler mødeafgiften inden udgangen af
oktober, så er prisen for seminar inklusiv forplejning 1.200,- DKK.
Hvis du tilmelder dig 1. november eller senere, så er prisen 1.400,- DKK
Tilmelding på mail: [email protected] eller mobil: (+45) 21 83 07 33 (Morten
Kramer). Beløbet indsættes på Pronaosets bankkonto: 1551 - 646 6710
OBS! Du er først rigtigt tilmeldt, når vi har registreret din indbetaling på
vores bankkonto.
TILL MINNE
Tidigare Stormästare för den Nederländska Storlogen,
soror Irene Beusekamp-Fabert, somnade stilla in den
6 september, 97 år gammal. Hon föddes strax utanför
Paris den 14 februari 1915 men flyttade till
Nederländerna när hon gifte sig. Under åren 19832007 var hon Stormästare för den Nederländska
Storlogen, en karismatisk, älskad och respekterad
Rosenkorsare som inte lämnade någon oberörd.
Vi kommer ihåg henne som en varmhjärtad,
engagerad och stark person som energiskt och
outtröttligt tjänade Rosenkorsfilosofin och dess ideal
under större delen av sitt liv.
Frid över hennes minne.
DEN HÖGSTA INVIGNINGEN
Följande medlemmar har transiterat
och nått den högsta Invigningen:




Frater Trond Kaare Westby, Sørumsand, juni.
Soror Karin Öhrström, Sollentuna, sept.
Frater Finn V. Enger-Myhre, Kongsvinger, sept.
Frater Kåre Granhus, Leknes, sept.
Vi minns dem i glädje och tacksamhet.
Vårt djupaste deltagande går till familj och vänner
i deras sorg och saknad.
Av Ljus är du kommen
och till Ljus skall du åter vända.
DEN HEMMELIGE LÆRE I KABBALA, DEL 2
I den første bog, De skjulte mysteriers bog, dumper man direkte
ind i en beskrivelse af, hvordan Gud skabes af intethedens
muligheder. De to næste bøger handler om nogle rabbier, der er
forsamlede for at studere den hellige kabbala. På skift udlægger
de Bibelens skriftsteder for hinanden; men udlægningerne er
lange og det kan til tider være svært at se sammenhængen i det
hele. Da Zohar når sit højdepunkt dør den højst indviede rabbi
efter at have fortalt hele den hemmelige lære.
Men hvorfor skal det hele være så dunkelt? Meget tyder på, at Zohar snarere
tilslører end afslører den hemmelige lære. Kan vi på en eller anden måde få
en forståelse for, hvad det er mystikerne prøvede at sige; men som de af en
eller anden grund ikke kunne sige? Og hvad kan vi som R+C mystikere
bruge det til?
Zohar er oprindeligt skrevet i Spanien i det 13. århundrede, hvor Mosheh
ben Shemtov de Leon samlede en række kabbalistiske traditioner i Zohar.
Mystiske skrifter skal helst have en vis alder, for at opnå autoritet, derfor
påstod Shemtov, at han havde kopieret manuskripter fra kredsen i Palæstina
omkring Shimon ben Johar i det 2. århundrede e.kr. Dermed fik hans skrifter
med et trylleslag omtrent samme alder som kabbalismens andet hovedværk,
Sepher Yetzirah. Senere blev andre værker føjet til og Zohar finder sin form
omkring det 16. århundrede. Zohar er derfor en stor og kompleks samling af
skrifter, der hver for sig står som en kabbalists udlægning af traditionen.
På det tidspunkt, hvor Shemtov begyndte at skrive Zohar-bøgerne var
Spanien i Maurernes besiddelse. Der var tale om et højt kulturelt udviklet
islamisk folk. Maurerne var tolerante over for andre religioner end Islam.
Men selv om det islamiske styre var relativt tolerant over for forskellige
religioner, så betyder det jo ikke, at det samme gælder for den jødiske
menighed. Måske er Zohar så bevidst dunkel, fordi kabbalisterne véd, at
deres lære på afgørende punkter strider mod den ortodokse jødedom. Man
kan med andre ord formode, at Zohar skjuler tanker, der måtte skjules for
mere dogmatiske jøder. Derfor måtte traditionen overleveres i dybeste
hemmelighed til egnede disciple. Og derfor måtte Zohar skrives præcist så
dunkelt, at den uindviede læser blev forvirret og enten vendte om – eller ikke
fattede en lyd af, hvad der er på færde.
Fortsættelse i næste nummer.
WWW.ESPACE.SE
Terapeauternes mysterieskole, av Githa Ben-David
og Lars Muhl. Essenernes og de alexandrinske
terapeuters tradition, i hvilken Jesus Nazaræeren og
Maria Magdalenen blev uddannet, er stadig aktiv og
tilgængelig. Det er en tradition, der bygger på nogle
meget enkle principper, hvis mål er at åbne hjertet og
højne bevidstheden gennem teoretisk, praktisk og
meditativt arbejde med etik, åndedræt, lyd, medfølelse,
healing, humor, taknemmelighed og en grundlæggende
fornemmelse for tilværelsens under.
Dansk, 162 sider,
SEK 260,Inre Harmoni, av Kristina Wennergren. Alla
människor längtar efter Inre Harmoni. Denna bok är
ämnad att vara en vägkarta. Många vägar kan leda till
samma mål. Författaren pekar på många olika sätt att se
på sig själv, arbeta med sig själv och finna den inre
harmoni man längtar efter. Det handlar om Nya Tidens
sätt att tänka. Att se sig själv ur ett kosmiskt perspektiv.
En livsbejakande metafysisk/esoterisk uppslagsbok
subjektivt skriven utifrån författarens egen livsfilosofi
och erfarenheter. Svensk, 573 sidor.
SEK 240,Sepher Yetzirah. The book of Creation. Explaining
Jewish Mystical Philosophy and the Cabala, translated
by Rev. Dr. Isidor Kalisch and Knut Stenring. This
book is considered to be the oldest known Jewish
mystical text and is now an important part of Cabalistic
studies. It is written from the perspective of an observer
who is relating the work of God’s creation step by step,
as it unfolds. It reveals how the 22 letters of the
Hebrew alphabet work symbolically and interact with
one another, through God, to bring about our physical
world. English, 122 pages,
SEK 110,-
Alltid åpent – alltid noe nytt!
OKTOBER MÅNEDS MEDITASJON
Stjernetegnet Skorpionen starter i år den 23. oktober, og varer til 21.
november. Den 1. november er en gammel høytidsdag som nå kalles Alle
helgens dag. Da minnes vi de døde. Gjennom livet møter vi tap, sorg og død.
Klarer vi å se at dette er en del av selve livet? Selvfølgelig sørger vi over det
som er tapt, gått bort og dødt. Men en ny fugl føniks skapes av asken – og
livet går videre. Livet er meningsløst uten endringer.
Når vi ser tarotkortet Døden for første gang, blir
mange engstelige. Hva varsler det? Skal jeg dø
nå? Men kortet symboliserer ikke død, men
forvandling eller transformasjon. Det er
soloppgang vi ser i øst, og ikke solnedgang og slutt
på alt. Kongen ligger nede, og kvinnen vi ser, er
den samme som i kortet Styrke. Barnet er det
sentrale punktet her, og gjentar symbolikken med
soloppgang, ny dag og nytt liv.
Kortet handler ikke så mye om død, men om
hvordan vi takler endringer i livet. Spør deg selv:
Hva i ditt liv trenger å dø, slik at du kan bli
transformert og gjenfødt inn i et nytt nivå? Hva har
du vokst fra, hva er unyttig i livet ditt? Husk at løvet som visner om høsten,
transformeres til ny jord som frøene kan spire i når våren kommer.
Kvitt deg med det gamle som ikke lenger holder mål, enten det er fysisk,
mentalt, emosjonelt eller åndelig. All stor transformasjon begynner ved å
fjerne det ubrukelige slik at det nye får rom til å vokse og gro.



Vask hendene, drikk et glass vann og oppsøk ditt Sanktum.
Ro ned kroppen og sinnet, og la alle hverdagslige tanker fare.
Betrakt Døden og øv deg på konsentrasjon slik at du får med deg
alle detaljene i kortet. Lukk øynene og se kortet for deg. Mediter
over hva de ulike symbolene betyr.
Vi samles under Rosenkorsets beskyttelse
hver søndag kl 10.30 - 10.45 og 22.00 - 22.15
i Lys, Liv og Kjærlighet.
Så er det!
DATOER Å HUSKE
13. - 14. oktober. Storrådsmøte.
15. oktober. Styrelsemöte. Har du några frågor rörande Ordens verksamhet
generellt eller ditt medlemskap speciellt som du önskar skall tas upp vid
mötet, kontakta sekreterare soror Christine Eike på [email protected]
20. - 21. oktober. Rosenkors-helg. Invitasjon fulgte med i septembersendingen. Ytterligere informasjon følger med i denne sendingen.
21. oktober. Storlosje-seminar i Göteborgs Pronaos.
20. - 21. oktober. Seminar om ”Confessio Fraternitatis” i Rogaland Pronaos.
3. - 4. november. Innvielse i Første Tempelgrad i Oslo Kapittel i Oslo.
Invitasjon fulgte med i september-sendingen.
11. - 25. november. En innvielsesreise i Egypt med 40 deltakere. Alle
ansatte på Storlosjen deltar på reisen så kontoret er stengt i denne perioden.
17. november. Storlosje-seminar i Nidaros Pronaos.
18. november. Storlosje-seminar i Rogaland Pronaos.
1. - 2. desember. Innvielses-helg i TMO, Grad 1, del 1. Invitasjon følger
med i denne sendingen.
19. - 20. januar 2013. Tempelbyggerseminar i H Spencer Lewis Pronaos i
København. Informasjon finnes i dette Aurora.
26. - 27. januar. Innvielse i Tempelgrad 8 og 9.
KONTAKT OSS
Rosenkors-Orden A.M.O.R.C., Rösan, Gathes väg 141, 439 36 Onsala, Sverige
Telefon: 0300 56 99 56 – Telefon från utland: 0046 300 56 99 56
www.amorc.dk - www.amorc.no - www.amorc.se
E-post: [email protected]
Danmark: Reg.nr. 9570 konto 000 396 6534 ~ Finland: 800 018-1466708
Norge: 7877.06.90306 ~ Sverige: 147781-9 (pg)