MEMOplanner Mini | MEMOplanner 11 Digital kalender med

Download Report

Transcript MEMOplanner Mini | MEMOplanner 11 Digital kalender med

KOGNISJON
MEMO
MEMOplanner Mini | MEMOplanner 11
Digital kalender med påminnelsesfunksjon.
Store muligheter i lite format.
Memoplanner gjør det
enklere å ha oversikt i hverdagen
Store muligheter”på
i liteköpet”
format
Mobiltelefon
Memoplanner
består
av en skjerm
som er
Control
Omni11
ger
möjlighet
till full
11”, et nytt format som er tynnere og lettere enn
kontroll över telefonerande. Det med­
foregående modell. Memoplanner kan henges
följande
privata
på veggenheadsetet
og tilpassesgaranterar
individuelt med
mange
innstillingsmuligheter.
Kvittering
av aktivitet,
samtal.
Man kan lägga
in bilder
på telefon­
påminnelse innen
start, repetisjon
kontakterna
ochaktivitetens
skicka SMS
av påminnelse, veksling mellom tidslinje og
med hjälp av ordprediktion.
listevisning, zoom- og navigeringsfunksjon er bare
noen av mulighetene med Memoplanner.
oversikt
Memoplanner er en digital kalender for personer
som trenger hjelp til å huske avtalte tider,
Frihet
självständighet
sin dag,
uke og måned.
strukturereoch
Aktiviteter
leggeshar
enkelt
inn i av
Memoplanner
og en
Alla
människor
behov
att delta, vara
lyssøyle/lysprikk
viser
når
på
dagen
det
er
og
når
självständiga och att kunna kommunicera
en aktivitet inntreffer. Disse kan inneholde bilde,
med
nära och
kära.
Control
Omni
passar Ved
beskrivende
tekst
samt
kvitterbare
aktiviteter.
personer
som
har
ett
stort
behov
av
att hukes
själva
å dele opp en aktivitet i flere deler som kan
av, blir det
lettere
å utføreoch
aktiviteter
som består
kunna
styra
sin tillvaro
som ställer
höga av
flere momenter.
krav på funktion och tillförlitlighet.
Påminnelser kan mottas med alarm og en personlig
innlest melding. Ved hjelp av GSM-modulen
Användarvänlig
kan påminnelser sendes som tekstmelding til et
Control
Omni ärmobiltelefonnummer,
lättanvänd. Färdiga
forprogrammert
slikmallsidor
at en
mottas
på därefter
mobilen.
beskjed,
enkeltredan
og diskret
finns
inlagda
frånkan
början,
och
Denne funksjonen gjelder for Memoplanner 11.
är det enkelt att lägga in nya sidor och bilder.
Alla bilder, sidor och bakgrundsfärger kan
FJERNHJELP
anpassas efter behov.
En unik funksjon med Memoplanner er at den kan
fjernbetjenes via internett. Denne funksjonen er
tilgjengelig for Memoplanner 11, og gjør det mulig
å foreta innstillinger og endringer også for den som
skal hjelpe.
Så enkelt styrs Control Omni
Memoplanner Mini er en mindre, forenklet
Control
Omni
styrs
styrs genom
genom
attbasert
trycka
trycka
direkt
direkt
utgave avOmni
Memoplanner.
Den att
er
på
en
8” tablet,
har eller
alle
kalenderog
på
skärmen
ellerMemoplanners
genom
genomscanning.
scanning.
Man­
Man­
påminnelsesfunksjoner
og
god
batteritid,
så du
överkontakter
överkontakter
för
för att
att styra
styra
scanning
scanning
finns
finns
i
trygt kan ta den med. Som andre tablets har den
imånga
mångaolika
olikastorlekar,
storlekar,former,
former,
färger
färger
och
och
ikke SMS-funksjon, og den kan ikke fjernbetjenes.
funktioner (beställs
(beställs separat).
separat).
FUNKSJONER
IR
och
Z-waveSende og motta vanlige
SMStekst/-bilde:
tekstmeldinger. Dette er forhåndsprogrammerte,
Som
första produkt
produkt
inom
inom
sitt
sittområde
områdeklarar
SMS som
gir flere
mulighet
tilklarar
å bruke
ferdigskrevne
fra
Memoplanner.
(Gjelder
11”).
SMS
Control Omni
Omni av
av både
både IR
IRoch
ochZ-wave.
Z-wave.IRIRärär
Diktafon:
ulike diktafonmeldinger
á 30 isekunder
bra
för att
att4styra
styra
det
det man
manser:
ser:lampan
lampan
itaket,
ta­
er tilgjengelig.
tv-apparaten,
ket,
tv-apparaten,
eller eller
sängen
sängen
man ligger
man ligger
i. Z-wave
i.
Mine bilder: Lagre egne bilder som kan brukes som
är
Z-wave
utmärkt
är utmärkt
när man
vill styra
man vill
serier
styra
av serier
händel­
av
og när
hukommelsesstøtte.
kommunikasjonsser:
händelser:
tända alla
tända
lampor
alla
lampor
i huset
eller
i huset
draeller
upp
dra
alla
Nedtelling:
Tydelig
visuell
nedtelling
med
tidslinje
Ti nedtellingstider,
eller digital
nedtelling.
persienner.
När uppdraget
är utfört får
man
upp
alla persienner.
När
uppdraget
ärhvorav
utförtett
fem standardtider på 3, 5, 10, 15, 20 minutter og
meddelande
från
Control
Omni.
får
ett tider
meddelande
Control
Omni.
femman
valgfrie
med
egne från
bilder
og tekst.
Skype: Gjør det lett å holde kontakt.
LEVERES MED
GSM-kort for mobiltelefon (11”) Syntetisk tale (Kari
og Olav). Bildebibliotek på 99 symbolbilder for ulike
aktiviteter, bildearkiv med ca 2400 bilder.
Control Omni
> Artikelnummer: 0000 Control Omni
> Mer information: besök vår hemsida för fler bilder, filmer och mer information.
> MEMOplanner Mini (8”) Artikkelnummer: 501670 HMS: 200697
>
mEmOplanner 11 (11”) ArtikkElnuMMEr: 501660 HmS: 209682
Ver.111.11.2014
Ver
– 2010
> MER INFORMASJON se vår hjemmeside
Abilia AS, Tevlingveien 15, 1081 Oslo
Phone +45
+47 70
37 22
14 98
94 08
50 | Fax +45
+47 48
37 24
14 98
94 08
70 | [email protected]
[email protected] || www.abilia.dk
www.abilia.no