Esimiehet ja eurot – tulosta ja työhyvinvointia

download report

Transcript Esimiehet ja eurot – tulosta ja työhyvinvointia

Esimies ja eurot
- tulosta ja hyvinvointia!
Jarna Savolainen
[email protected]
P. 040 561 2022
Esimies työhyvinvoinnin johtajana
• Esimiesasemassa vaikutat päivittäin työhyvinvointiin – olet
tärkeässä roolissa!
• Esimiehenä joudut resursoimaan ja perustelemaan
työhyvinvointityötä ylemmälle johdolle.
• Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa –opas (TTK)
auttaa tunnistamaan, tiedostamaan ja ymmärtämään
työhyvinvoinnin häiriöitä. JA vaikuttamaan kehityksen suuntaan.
– Mitä kustannuksia työpaikalle aiheutuu, jos esimiehenä ohitat työhyvinvoinnin
häiriöt?
– Mitä työhyvinvoinnin häiriöt ovat ja miten ne heijastuvat työyksikköösi?
– Miten työtä kehittämällä otat koko työyksikkösi mukaan työhyvinvoinnin
kehittämiseen?
Ratkaisukeskeinen vaikuttavuusympyrä
Työhyvinvoinnin määritelmä
Työhyvinvointi tarkoittaa
turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä,
jota tekevät ammattitaitoiset työntekijät ja
työyhteisöt
hyvin johdetussa organisaatiossa.
Työ koetaan mielekkääksi ja palkitsevaksi.
Työ tukee elämänhallintaa.
(Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä,
TTL/EU Progress –rahoitusohjelma, 2009)
Työhyvinvointikortti 2013 *
Vaasan
ikäihmisten
palvelukeskus:
välitön
asiakastyö
48 -> 68 %
http://www.tuottavuustyo.fi/
Hukka-aika minimiin
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa,
TTK, 2013
Terveys, hyvinvointi ja työkyky
HYVINVOINTI
Ei sairautta,
voi hyvin
On sairaus,
voi hyvin
TERVEYS
SAIRAUS
Ei sairautta,
ei voi hyvin
On sairaus,
ei voi hyvin
”PAHOINVOINTI”
(Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus.
Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60,
STM 2008. )
Työhyvinvointikortti 2013 *
Häiriökäytös kuriin
Viidennes työntekijöistä keskikokoa suuremmassa sairaalassa koki
joko toisen työntekijän tai oman esimiehensä käytöksen häiritsevän
työntekoa 8 tuntia viikossa.
-> tehoton työaika
30 521 179 €
Häiriökäytös
 tervehtimättä jättäminen
 kiroilu, kiukuttelu ja loukkaavat kommentit
 kiitoksen ja anteeksipyynnön puute
 paheksuvat tai aggressiiviset eleet
 tarpeeton, julkinen ja toistuva kritiikki
 toisten mielipiteiden toistuva huomiotta jättäminen, tiedottamatta
jättäminen
 omien töiden tai muiden velvollisuuksien laistaminen, toisten syyttely
omista virheistä
 selän takana ja vääristellen puhuminen
Lähde: Heiskanen, A. 2012.
Ei-toivottu
henkilöstövaihtuvuus
• Yksi vaihtuva kokenut työntekijä aiheuttaa yritykselle 60 000
euron liiketuloksen menetyksen.
• Arviossa on huomioitu vaihtuvuuden kustannukset:
– työsuhteen lopettamiskulut (tuottavuuden lasku työsuhteen lopussa,
hallinnollinen työ, lähtöhaastattelu),
– rekrytointikulut (ilmoitukset, työvoimatoimiston käyttö),
– työhönottokulut (seulontamenetelmien käyttö, työhaastattelut,
lääkärintarkastukset, hallinnollinen työ) ja
– koulutus- ja opastuskulut (työhön opastajan palkat, tuottavuuden
menetykset opastuksen aikana).
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa,
TTK, 2013
Terveys, hyvinvointi ja työkyky
HYVINVOINTI
Ei sairautta,
voi hyvin
On sairaus,
voi hyvin
TERVEYS
SAIRAUS
Ei sairautta,
ei voi hyvin
On sairaus,
ei voi hyvin
”PAHOINVOINTI”
(Jouni Puumalainen kirjassa Työterveyshuolto ja kuntoutus.
Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60,
STM 2008. )
Työhyvinvointikortti 2013 *
Työkyvyttömyyseläköitymiselle
vaihtoehtoja
• Joka vuosi siirtyy liki 23 000 suomalaista
työkyvyttömyyseläkkeelle.
• Yleisimmät syyt siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle olivat
vuonna 2013 tuki- ja liikuntaelinsairaus (35 %) tai
mielenterveyden häiriö (28 %).
• Pitkittyneillä, eli yli 90 päivää kestävillä sairauslomilla, on
vuosittain noin 40 000 työsuhteessa olevaa työntekijää.
• Työkyvyttömyyseläköityvän keski-ikä on 51,9-vuotta.
Lähde: www.tela.fi
Lähde: www.lahitapiola.fi
Hyvä arki ja toimiva työyhteisö kaikkein
tärkeimmät voimavarat
• Esimiehen vastuulla on rakentaa työnteon puitteet
sellaisiksi, että työstä, työn onnistumisista ja kipukohdista
keskustellaan työpaikalla.
• Työn kehittäminen on opittava ja jatkuva asia – sitä ei voi
käynnistää tarpeen tullen käskyttämällä.
–Työilmapiiri innoituksen lähteenä – yhteiset arvot tärkeitä!
–Asiakastarpeet esiin ja kehittämisen suunta selväksi
–Palaverikäytännöt kuntoon
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa,
TTK, 2013
Vahvista yhdessä
tekemisen peruspilareita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suostuminen keskusteluun
Haasteellisissa tilanteissa ratkaisukeskeisesti toimiminen
Vastuun ottaminen
Reilujen pyyntöjen esittäminen
Toisten työpanokseen luottaminen
Omien näkemysten asiallinen perustelu
Toisen osaamisesta kiittäminen
Yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen
Omien tunteiden hillitseminen
Avoin keskustelu ongelmien ratkaisemisesta
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa,
TTK, 2013
Malli varhaisesta tuesta
työkykyongelmissa
Esimies työhyvinvoinnin johtajana
Lähde: Esimies ja eurot – työhyvinvointi johtamisessa,
TTK, 2013
Porinatehtävä
•Mitä ajatuksia esitys herätti sinussa esimiehenä?
•Miten työhyvinvoinnin johtaminen näkyy sinun
työpaikallasi tällä hetkellä?