Retorik * läran om talekonsten

Download Report

Transcript Retorik * läran om talekonsten

Retorik – läran om talekonsten
…eller konsten att övertyga och
påverka
Inspiration…
http://www.ur.se/Tema/Retorik-ratt-att-tala-vettatt-lyssna/Tal-vi-minns
När kan man behöva tala?
Retorikens historia
• Retorik, från det grekiska verbet ”tala”
• Viktigt ämne redan för 2400 år sedan
• Den som härskar över språket har makten i
samhället
• Fram till 1700-talet viktigt skolämne
• Vetenskapen viktigare under 1800 och
retoriken tappade i betydelse
• Nu viktigt igen och ett maktmedel
Hur hänger retorik ihop med makt?
Retoriken lär oss…
• att kommunicera
• att föra fram vårt budskap
…men även
• att kritiskt granska offentligt tal och förtäckta
budskap i reklam och propaganda
Alltings början
• Antikens Grekland – ”demokratins vagga”
• Diktaturen försvann och direktdemokrati
infördes
• Var och en förde sin egen talan, dvs ju bättre
talare, desto mer makt
• Experter skrev ner system, råd och regler för
den gode talaren
• Demokrati + Retorik = Sant <3
Aristoteles
• En av de första retoriklärarna, gav ut lärobok
• Tre typer av tal: det politiska talet, rättegångstalet
och festtalet
• Tre medel för att övertyga:
- ethos (personlighet, förtroendeingivande),
- logos (förnuft)
- pathos (väcker känslor)
Talarens konkurrenter?
Hinder för den gode talaren?
Cicero - Partesmodellen
Arbetsgång vid förberedelse av tal:
• Inventio – att finna lämpliga ämnen och stoff
• Dispositio – att strukturera stoffet
• Elocutio – att klä materialet i ord
• Memoria – att lära sig innehållet och skriva manus
• Actio – att framföra
• Intellectio – att analysera den retoriska situationen
• Emendatio – att utvärdera och förbättra