Uddannelsens indhold & opbygning

Download Report

Transcript Uddannelsens indhold & opbygning

Praktikvejledertræf 2014
Social- og sundhedshjælper
Uddannelsens indhold & opbygning
Uddannelsens indhold
5 områdefag:
• Social- og sundhedssektoren
• Pleje og dokumentation
• Rehabilitering og social- og
sundhedsfaglig indsats
• Psykologi og kommunikation
• Arbejdsmiljø og ergonomi (ikke
eksamens fag)
Uddannelsens indhold
3 grundfag:
• Naturfag
• Engelsk
• (Dansk)
Uddannelsens opbygning
SSHuddannelsen
1. Skoleperiode
Det ikke-komplekse borgerforløb
6 uger (7 uger med Dansk)
2. skoleperiode
Det komplekse borgerforløb
11 ½ uge (14 uger med
Dansk)
3. skoleperiode
Den professionelle social- og
sundhedshjælper
3 uger
1. Skoleperiode –
Det ikke komplekse borgerforløb
• Her skal eleverne sætte sig ind i det
grundlæggende arbejdsopgaver som SSH´eren
løser i hjemmeplejen. Fokus er på det ikke
komplekse borgerforløb og borgere, som har
behov for støtte til personlig og praktisk hjælp
samt pleje og omsorg i hverdagen.
Rehabilitering og social- og
sundhedsfaglig indsats, 1. skoleperiode
Tilrettelæggelse og planlægning
af praktiske opgaver
Områdefag 1. skoleperiode
• Social- og sundhedssektoren
Kvalitetsstandarder
og serviceniveauer
Områdefag 1. skoleperiode
• Psykologi og kommunikation
Værdier, normer,
vaner
Områdefag 1. skoleperiode
• Pleje og dokumentation
Omsorg
Cellen
Hjælp til personlig hygiejne
Refleksion
Hvilke forventninger kan man have til
en elev efter 1. skoleperiode?
Opsamling på refleksion
Disse emner ligger på 2. skoleperiode:
• Demens
• Konflikthåndtering
• Kroniske sygdomme som diabetes, KOL,
apopleksi
• Arbejdsmiljø og forflytninger
Det komplekse borgerforløb
2. skoleperiode
Eleven skal arbejde med det komplekse
borgerforløb, og med borgere der har brug
for omfattende hjælp fra hjemmeplejen. Her
arbejder vi med sundhedsfremme og
sygdom forebyggelse, kroniske sygdomme,
rehabilitering, service og sundhedslov og
tværprofessionelt samarbejde, palliation
samt arbejdsmiljø og ergonomi.
Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats,
2. skoleperiode
Socialt netværk
Aktivering
Mestring og handicap
Kristine Kromann 2012
Områdefag 2. skoleperiode
• Social- og sundhedssektoren
Videregivelse af
oplysninger
Faglig
dokumentation
Serviceloven
Sundhedsloven
forvaltningsloven
Områdefag 2. skoleperiode
• Psykologi og kommunikation
Konflikter og
konflikthåndtering
Områdefag 2. skoleperiode
• Pleje og dokumentation
Hjerte-kar sygdomme
Demens
Arbejdsmiljø og ergonomi (ikke
eksamens fag)
Psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøorganisationen
Ansvar, pligter og rettigheder
Kristine Kromann 2012
Refleksion
• Hvilke forventninger kan man have til en elev
efter 2. skoleperiode?
Den professionelle social- og sundhedshjælper.
3. skoleperiode
• Valgfrispecialefag
• Udtrukket prøve
• Afsluttende prøve