Ημικρανία

Download Report

Transcript Ημικρανία

Ημικρανία:
τι είναι,
οι συνέπειες της
και η σωστή αντιμετώπιση
Μανώλης Δερμιτζάκης
Νευρολόγος, MD
Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Κεφαλαλγίας
Δομή της παρουσίασης:
 Τι είναι ημικρανία (ορισμός και
επιδημιολογία) και τι όχι;
 Τι συνέπειες έχει για τον ασθενή και για
την πολιτεία;
 Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση
ανάλογα με τη μορφή της ημικρανίας;
Δομή της παρουσίασης:
 Τι είναι ημικρανία (ορισμός και
επιδημιολογία) και τι όχι;
 Τι συνέπειες έχει για τον ασθενή και για
την πολιτεία;
 Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση
ανάλογα με τη μορφή της ημικρανίας;
Χαρακτηριστικά της ημικρανίας:
 Διαρκεί από 4 ώρες μέχρι 3 ημέρες
 Στο μισό κεφάλι ή σφύζει ο πόνος ή
επιδεινώνεται με τη δραστηριότητα
 Ναυτία- έμετος ή φωτοφοβία- ηχοφοβία
 Συνήθως γυναίκες
 Συνήθως κληρονομικό ιστορικό
ΠΡΟΣΟΧΗ !! Τί ΔΕΝ είναι
ημικρανία;
Όταν εκτός από πονοκέφαλο ο ασθενής:
 έχει πυρετό
 λέει περίεργα ή συμπεριφέρεται περίεργα
 χάνει τις αισθήσεις του
 δεν μπορεί να περπατήσει ή δεν πιάνει το
χέρι του
 κάνει σπασμούς
Πρωτοεμφανιζόμενες έντονες ή επίμονες
κεφαλαλγίες σε ηλικία > 50, ειδικά
όταν συνοδεύονται από ναυτία θέλουν
οπωσδήποτε διερεύνηση από
νευρολόγο!!!
Είναι συχνές οι ημικρανίες;
 Ναι,
 > 10% του γενικού πληθυσμού
 > 14% του γενικού γυναικείου
πληθυσμού
Είναι όλοι οι
πονοκέφαλοι ημικρανίες;
Όχι, μπορεί να είναι:
 άλλες πρωτοπαθείς κεφαλαλγίες (τύπου
τάσεως, αθροιστική κεφαλαλγία κλπ)
 δευτεροπαθείς κεφαλαλγίες
(από αυξημένη αρτηριακή πίεση, ίωση,
μηνιγγίτιδα, υπαραχνοειδής αιμορραγία)
 κεφαλαλγία από κατάχρηση παυσιπόνων
Βοηθήστε τον ασθενή να μην
κάνει κατάχρηση φαρμάκων!!!
 > 15 ημέρες τον μήνα παυσίπονα
ή > 10 ημέρες τον μήνα τριπτάνες
 > 3 μήνες
 Τοξική δράση από το ίδιο το
φάρμακο και πονοκέφαλο
 Μεγάλη δυσκολία στην
αντιμετώπιση….
Δομή της παρουσίασης:
 Τι είναι ημικρανία (ορισμός και
επιδημιολογία) και τι όχι;
 Τι συνέπειες έχει για τον ασθενή και για
την πολιτεία;
 Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση
ανάλογα με τη μορφή της ημικρανίας;
Συνέπειες για το ασθενή:
 Δεν μπορεί να κάνει τίποτα (να εργαστεί, να
χαρεί με τους οικείους, κοινωνικές
εκδηλώσεις, να πιει)
 Συχνή λήψη φαρμάκων με μεγάλο κίνδυνο να
κάνουν κατάχρηση
 Συνυπάρχει πολλές φορές κατάθλιψη
 Οι ημικρανίες αυξάνουν ελαφρώς τον κίνδυνο
για καρδιαγγειακά
Συνέπειες για την πολιτεία:
 Το 15% του γενικού πληθυσμού, το τελευταίο
τρίμηνο, απουσίαζε από την εργασία του ή είχε
μειωμένη επίδοση στην εργασία λόγω κεφαλαλγίας
 Το 43% των ημικρανικών θα λείψουν τουλάχιστον
μια ημέρα ανά έτος από την εργασία τους λόγω του
πονοκεφάλου
 Το 2% του συνόλου των απουσιών από την εργασία
λόγω ημικρανίας
 17 δις δολ. κοστίζει η ημικρανία ανά έτος στο
αμερικάνικο σύστημα υγείας.
Δομή της παρουσίασης:
 Τι είναι ημικρανία (ορισμός και
επιδημιολογία) και τι όχι;
 Τι συνέπειες έχει για τον ασθενή και για
την πολιτεία;
 Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση
ανάλογα με τη μορφή της ημικρανίας;
3 μορφές θεραπείας:
 Συμπτωματική θεραπεία της
ημικρανικής κρίσης
 Προληπτική θεραπεία
 Εναλλακτικές, ιατρικά αποδεκτές
θεραπείες ( biofeedback, pilates,
yoga, βελονισμός)
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στην ημικρανική κρίση








Τριπτάνες
ΜΣΑΦ
Ανταγωνιστές ντοπαμίνης
Παράγωγα ερυσιβώδους ολύρας
Βενζοδιαζεπίνες
ΑΕΦ
Οπιοειδή ναρκωτικά αναλγητικά
Μαγνήσιο
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται
στην ημικρανική κρίση








Τριπτάνες
ΜΣΑΦ
Ανταγωνιστές ντοπαμίνης
Παράγωγα ερυσιβώδους ολύρας
Βενζοδιαζεπίνες
ΑΕΦ
Οπιοειδή ναρκωτικά αναλγητικά
Μαγνήσιο
Τριπτάνες:
 Σημείο καμπής στην θεραπεία της
ημικρανίας την δεκαετία του 90
 Δρουν μόνο στην ημικρανία
 Ήπιες παρενέργειες
 Απολύτως ασφαλείς
Τριπτάνες:
• σουματριπτάνη (Ιmigran)
• ναρατριπτάνη (Naramig)
• ζολμιτριπτάνη (Zomigon)
• ριζατριπτάνη (Maxalt)
• ελετριπτάνη (Relpax)
• αλμοτριπτάνη (Almogran)
• φροβατριπτάνη (Migralin)
Τριπτάνες:
• σουματριπτάνη (Ιmigran)
• ναρατριπτάνη (Naramig)
• ζολμιτριπτάνη (Zomigon)
• ριζατριπτάνη (Maxalt)
• ελετριπτάνη (Relpax)
• αλμοτριπτάνη (Almogran)
• φροβατριπτάνη (Migralin)
Ριζατριπτάνη
 Η βιοδιαθεσιμότητα της ριζατριπτάνης είναι 40%. Ο Tmax = 1 ώρα
και εξηγεί έτσι τη γρήγορη δράση της. Ο χρόνος ημίσειας ζωής
είναι τρεις ώρες.
 Δυο έρευνες συγκρίνανε ριζατριπτάνη 10 mg με σουματριπτάνη 50
και 100 mg. Η ριζατριπτάνη είχε πιο γρήγορη έναρξη της δράσης
και μεγαλύτερο ποσοστό πλήρους απαλλαγής από την κεφαλαλγία.
Επίσης είχε σταθερό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση τουλάχιστον
τριών συνεχόμενων κρίσεων ημικρανίας. Σε μια παρόμοια μελέτη
βρέθηκε ότι η ριζατριπτάνη είχε την ίδια αποτελεσματικότητα με
την ζολμιτριπτάνη.
Ο συνδυασμός τριπτάνης και ενός κοινού
αναλγητικού, όπως παρακεταμόλη,
αρύραλκανοïκό οξύ, δικλοφενάκης είναι
όχι μόνο ακίνδυνος αλλά και ιδιαίτερα
αποτελεσματικός!
Ένας απλός αλγόρυθμος για την
αντιμετώπιση ασθενή με πονοκέφαλο
ΝΑΙ
•
•
Τριπτάνες
Συνδυασμός τριπτάνης
και παυσίπονου
ΟΧΙ
ΝΑΙ
Νοσοκομείο
Πυρετό,
απώλεια συνειδήσεως,
πολλούς εμετούς
Νευρολόγος
ΟΧΙ