Η ψυχαγωγία των εφήβων και ο αντίκτυπος στη ζωή των εφήβων

Download Report

Transcript Η ψυχαγωγία των εφήβων και ο αντίκτυπος στη ζωή των εφήβων

Έφηβοι και ψυχαγωγία
3ο ΓΕ.Λ.
Αλεξ/πολης
Ψυχαγωγία των νέων…
Ο ελεύθερος χρόνος αποτελεί δικαίωμα του κάθε
ανθρώπου. Με την ψυχαγωγία, την δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, προσφέρεται στον
άνθρωπο ευχαρίστηση, χαλάρωση, απομάκρυνση από
τη μονοτονία, τη ρουτίνα της καθημερινότητας, καθώς
και ψυχοπνευματική καλλιέργεια.
Ο τρόπος ψυχαγωγίας των ανθρώπων κάθε εποχής, και
ιδιαίτερα των νέων, βρίσκεται σε συνάρτηση με τις
δυνατότητες που παρέχει κάθε φορά η κοινωνία, τις
διεξόδους και τις λύσεις που προσφέρει στα προβλήματα και
αντανακλά το πολιτισμικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πώς ο
τρόπος ψυχαγωγίας είναι ο καθρέπτης μιας κοινωνίας και
συνεπώς των μελών της.
Η επιρροή των νέων από τους φίλους
Κατά την περίοδο της εφηβείας που είναι μια αρκετά
κρίσιμη περίοδος για το άτομο, καθώς επιταχύνεται η
κοινωνικοποίηση του, σημαντικό ρόλο παίζουν οι φίλοι.
Αυτοί, συμβάλλουν τόσο στην επιλογή των συνηθειών όσο
και στη συγκρότηση ολόκληρης της προσωπικότητας του
ατόμου. Μάλιστα, οι φίλοι καθορίζουν τους τρόπους
ψυχαγωγίας των νέων σε μεγάλο βαθμό.
Με ποια κριτήρια επιλέγουν
οι έφηβοι παρέα
2%
4%
κοινά ενδιαφέροντα
94%
κοινωνικές αντιλήψεις
ηλικία
θέση στην κοινωνία
Πως αξιοποιούν τον
ελεύθερο χρόνο τους
14%
18%
36%
παρέα με φίλους
τηλεόραση
32%
χόμπι
ξεκούραση
Η επιρροή των νέων από τους γονείς
Οι γονείς λειτουργούν, πολλές φορές, ως πρότυπα για τα
παιδιά τους όσον αφορά τους τρόπους ψυχαγωγίας.
Επίσης οι γονείς είναι αυτοί που θέτουν όρια στην
ψυχαγωγία των νέων και επιβάλλουν τιμωρίες σε τυχόν
‘’παραβάσεις’’.
Επίδραση ψυχαγωγίας στην ψυχολογία
και τον χαρακτήρα των νέων
Οι μορφές ψυχαγωγίας που επιλέγουν οι νέοι έχουν
άμεση επιρροή στην ψυχολογία τους. Μέσω της σωστής
ψυχαγωγίας το άτομο αποκτά αυτογνωσία , ευεξία,
εκτόνωση και αποδίδει καλύτερα σε όλους τους τομείς.
Μάλιστα κοινωνικοποιείται, μορφώνεται και συγκροτεί
μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Ωστόσο , η επιλογή των τρόπων ψυχαγωγίας των
εφήβων δεν είναι πάντα εποικοδομητική για αυτούς. Οι
λανθασμένες και νόθες μορφές ψυχαγωγίας στερούν στο
νέο την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης προσωπικών
αισθημάτων , ατροφούν τη σκέψη του , τον αποξενώνουν
και συνήθως τον καθιστούν αδύναμο να συγκεντρωθεί.
Συνέπειες νόθης ψυχαγωγίας
• παθητικοποίηση
• άγχος και πλήξη
• αντιπνευματικότητα
και πνευματικό
μαρασμό
• μαζοποίηση
• αναπαραγωγή της
μοναξιάς – έλλειψη
επικοινωνίας
• φυγή από την
κοινωνική
πραγματικότητα
Τρόποι και μέσα αντιμετώπισης του
προβλήματος
• παρέχει κίνητρα και ερεθίσματα για γνήσια ψυχαγωγία
• εθίζει σε μορφές γνήσιας ψυχαγωγίας (συντροφιές,
διάβασμα, επαφή με τη φύση)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ • αναπτύσσει το διάλογο, ώστε ο νέος να επικοινωνεί
δημιουργικά με τους συνανθρώπους του.
• καλλιεργεί την αγάπη για το βιβλίο
• φέρνει τους νέους από νωρίς σε επαφή με τις καλές
τέχνες και συμβάλλει στην αισθητική αγωγή τους.
• οργανώνει επισκέψεις σε μουσεία και σε άλλου είδους
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
πολιτισμικές δραστηριότητες (συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις)
• δημιουργούν πραγματικά έργα τέχνης και με το
μορφωτικό και το παιδαγωγικό τους ρόλο δίνουν
συχνά ερεθίσματα και αποτελούν γνήσια πρότυπα
για τους νέους
• απέχουν από το πνεύμα του σύγχρονου
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
καταναλωτισμού
• προσελκύουν τους νέους με τη χρήση λιτού τρόπου
έκφρασης
ΠΟΛΙΤΕΙΑ
• χορηγεί χρήματα για ίδρυση βιβλιοθηκών, θεάτρων,
χώρων άθλησης, πολιτιστικών κέντρων για
μόρφωση, δημιουργική αναζήτηση και εκτόνωση
• ενισχύσει τους πολιτιστικούς συλλόγους, γεγονός
που θα βοηθήσει στην πολιτιστική
δραστηριοποίηση των νέων και στην δημιουργική
επαφή με τις τοπικές παραδόσεις
• ελέγχει την ποιότητα της παρεχόμενης από τα ΜΜΕ
ψυχαγωγίας
Οι τρόποι ψυχαγωγίας των νέων όπως το διάβασμα λογοτεχνικών
βιβλίων, το θέατρο, η ζωγραφική, η ποίηση, η μουσική, ο χορός και
άλλες τέχνες , συνιστούν εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου και προσφέρουν χαλάρωση και διασκέδαση στους νέους,
καθώς καλλιεργείται ο χαρακτήρας τους. Ο τρόπος με τον οποίο
ψυχαγωγείται κάθε άνθρωπος παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του,
γιατί καθορίζεται η σωματική, πνευματική και ψυχική του υγεία.
Διάβασμα λογοτεχνικού βιβλίου
Eνα καλό λογοτεχνικό βιβλίο μπορεί να επηρεάσει τον νέο:
Ικανοποιώντας την περιέργεια του για γνώση
κατακτώντας το ανθρώπινο πνεύμα
Καλλιεργώντας την φαντασία και την σκέψη
 Διαφεύγοντας από τον κόσμο της ωμής πραγματικότητας
 Εκτονώνοντας και ικανοποιώντας τα συναισθήματα του
 Χαίρεται με τις χαρές τους, αγωνιά με την αγωνία τους και
γενικά εμπλουτίζει το συναισθηματικό του κόσμο με τις
συγκινήσεις που προκαλεί η περιπέτεια
Πόσοι διαβάζουν λογοτεχνικά
βιβλία;
Ναι
28%
Όχι
72%
Είδη βιβλίων σύμφωνα με τις προτιμήσεις
των νέων:
Ανθρώπινες Σχέσεις
Χιούμορ
Μυθιστόρημα
Λογοτεχνία
Ξένη Λογοτεχνία
Περιπέτεια
Αισθηματικά
Θρίλερ
Ιστορικά
Εκπαιδευτικά
3%
19%
5%
16%
5%
3%
7%
4%
19%
19%
Η Μουσική στη ζωή των νέων
Έχει επιβεβαιωθεί από πολλές μελέτες ότι η ενασχόληση με
τη μουσική αποτελεί:
• θετικό τρόπο έκφρασης
των σκέψεων, ιδεών,
συναισθημάτων
• προσφέρει χαλάρωση
• βελτιώνει την
αυτοσυγκέντρωση
• Προωθεί τη συνεργασία,
την αυτοπεποίθηση
• Διαμορφώνει την αντίληψη
• μας δίνει τη δυνατότητα να
αποδράσουμε νοητά από
την καθημερινότητα
Τι είδη μουσικής ακούν οι έφηβοι;
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
κοριτσια
αγορια
Οι επιδράσεις του Αθλητισμού ως
μέσο ψυχαγωγίας στη ζωή των
εφήβων
Η συχνή σωματική άσκηση έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στη σωματική
όσο και στην ψυχική υγεία των εφήβων. Έρευνες έχουν δείξει ότι:
• οι έφηβοι που ασκούνται σωματικά ημερησίως για 60 λεπτά έχουν
καλύτερη φυσική κατάσταση, σχολική επίδοση, αυτοεκτίμηση,
ομαλή διαχείριση άγχους και είναι πιο κοινωνικοί συγκριτικά με
εκείνους που ασκούνται λιγότερο συχνά ή και καθόλου
• Επίσης, οι έφηβοι που συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες (π.χ.
αθλητικές ομάδες, εκμάθηση χορού) και υιοθετούν ένα δραστήριο
τρόπο ζωής είναι πιθανότερο να συνεχίσουν να είναι δραστήριοι και
ως ενήλικοι.
• Η ενασχόληση με τον αθλητισμό και γενικά η σωματική άσκηση
αποτελεί τέλος, προστατευτικό παράγοντα για την έναρξη χρήσης
και κατάχρησης αλκοόλ και καπνού τόσο στην εφηβεία όσο και στην
ενήλικη ζωή.
Σύμφωνα με μία έρευνα από ομάδα επιστημόνων του
ερευνητικού πανεπιστημιακού ινστιτούτου ψυχικής
υγιεινής
Οι έφηβοι σήμερα :
• Δε χρησιμοποιούν ευρέως τον
αθλητισμό ως μέσο ψυχαγωγίας.
Μόνο ο ένας στους πέντε ασκείται
σε καθημερινή βάση, ενώ ένα στα
οκτώ 15χρονα κορίτσια δεν
γυμνάζεται καθόλου.
• Επίσης παρατηρείται μείωση του
ποσοστού των μαθητών που
ασκείται σωματικά τουλάχιστον
τέσσερις φορές την εβδομάδα, την
τελευταία δωδεκαετία.
• Αντιθέτως, οι νέοι αφιερώνουν
πολύ χρόνο σε καθημερινή βάση,
στην τηλεόραση, τα DVD και τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
λιγότερο σε φυσικές
δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο,
ποδήλατο, μπαλέτο κ.α
Κοινωνική δικτύωση και Ψυχαγωγία
4+
2 εως 4
1-2…
0
50
Οι περισσότεροι νέοι
σήμερα έχουν, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα του
ερωτηματολόγιου, δικό τους
υπολογιστή (90%) και μόλις
το 10% έχει υπολογιστή στην
διάθεση του, ο όποιος δεν
τους ανήκει. Η συντριπτική
πλειοψηφία χρησιμοποιεί
καθημερινά τον υπολογιστή
(95%) και αφιερώνει αρκετό
χρόνο σε αυτόν.
Δυνατότητες επικοινωνίας και
κοινωνικής δικτύωσης
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου όλοι οι
ερωτηθέντες έχουν προφίλ σε κάποια σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης( κυρίως facebook), μερικοί μάλιστα σε πάνω από
μία.
 Επίσης πάνω από το 70% επικοινωνεί με άτομα που ζουν
εκτός Ελλάδος. Αντίθετα ελάχιστοι νέοι χρησιμοποιούν
διαδραστικούς πίνακες ασύγχρονης επικοινωνίας ( πχ padlet).
Αφιέρωση χρόνου στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια
Το 77% φαίνεται να ασχολείται και με τα βιντεοπαιχνίδια.
Οι περισσότεροι από αυτούς αφιερώνουν καθημερινά σε
αυτά 1 με 3 ώρες, αν και υπάρχουν αυτοί που
αφιερώνουν 4 και 5 ώρες την ημέρα.
Θετικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να έχουν μία πληθώρα
θετικών επιπτώσεων σε όσους παίζουν συχνά ανάλογα με το
είδος παιχνιδιών με τα οποία ασχολούνται, όπως:
• Η βελτίωση των αντανακλαστικών
• Η απόκτηση ιστορικών και άλλων γνώσεων
• Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
• Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθει
το 2003 στο πανεπιστήμιο του Rochester από τους Shawn
Green & Daphne Bavelier, tα παιχνίδια δράσης βελτιώνουν τα
αντανακλαστικά, την όραση και την συγκέντρωση
Αρνητικές επιπτώσεις των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών
• Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι συχνά αιτία χαμηλών
σχολικών επιδόσεων λόγο της υπέρμετρης απασχόλησης με
αυτά.
• Για τον ίδιο λόγο τα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται να
συνεισφέρουν στην αύξηση των ποσοστών παχυσαρκίας.
• Λόγω της αρνητικής και επιθετικής συμπεριφοράς άλλων
παιχτών σε online παιχνίδια, οι παίχτες χρησιμοποιούν πιο
συχνά υβριστικό λεξιλόγιο.
• Κάποια παιχνίδια είναι ιδιαίτερα εθιστικά, λόγο κάποιων
ψυχολογικών τεχνικών που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα
ένα μεγάλο μέρος των παιχτών τους να παίζουν πάρα πολλές
ώρες χωρίς να μπορούν να παρατήσουν το παιχνίδι
Γιατί είναι αυτά ένας τόσο δημοφιλής
τρόπος ψυχαγωγίας
Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες φαίνεται να προτιμούν
το ιντερνέτ ως μέσω επικοινωνίας επειδή:
• είναι εύκολο στην πρόσβαση
• δωρεάν στη χρήση
• Προσφέρει άμεση επικοινωνία με άτομα από όλο τον κόσμο.
Επίσης προτιμούν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως τρόπο
ψυχαγωγίας γιατί:
• Είναι εύκολα προσβάσιμα από το σπίτι
• Τα θεωρούν πιο ευχάριστα από άλλες ασχολίες
• Και είναι ένα μέσο απόκτησης πληροφοριών και εμπειριών
Οι έφηβοι στην νυχτερινή ζωή
 Οι έφηβοι επηρεασμένοι από τα πρότυπα και τις συνήθειες
του 21ου αιώνα επιλέγουν να διασκεδάζουν τις νυχτερινές
ώρες.
 Έρευνα έδειξε ότι περίπου το 80% των εφήβων προτιμά να
διασκεδάζει τη νύχτα. Στο παρακάτω διάγραμμα
απεικονίζονται τα ποσοστά των εφήβων που διασκεδάζουν
τη νύχτα με βάση το φύλλο τους…
35%
Αγορια.
65%
Κοριτσια
Σε τι είδη νυχτερινών μαγαζιών
προτιμούν να διασκεδάζουν οι έφηβοι
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
Κλάμπ
Μπουζούκια
Μπάρ
Ρεμπετάδικα
Όμως η νυχτερινή ζωή επιφυλάσσει
τους εξής κινδύνους:
 Αλκοόλ
 Πορνεία
 Βία
 Εγκληματικότητα
 Κάπνισμα
 Λανθασμένα Πρότυπα
 Ναρκωτικά
Κάπνισμα – Αλκόολ
 Εάν και οι επιπτώσεις του καπνίσματος είναι γνωστές σχεδόν
από όλους τους εφήβους πολλοί από αυτούς επιλέγουν να
καπνίζουν στις νυχτερινές εξόδους τους είτε για να ενταχτούν
σε μια παρέα μεγαλύτερη από αυτούς είτε διότι το πρότυπο
αλκοόλ – τσιγάρο τους συνοδεύει από μικρή ηλικία.
 Η κατανάλωση αλκοόλ συνοδεύει όλους τους εφήβους
ανεξαίρετου φύλλου καθώς το στερεότυπο που συνδέει την
νυχτερινή διασκέδαση με το αλκοόλ είναι γνωστό και
διαδεδομένο σε όλους.
Προφυλάξεις Σεξουαλικής Ζωής
Οι έφηβοι παρόλο που γνωρίζουνε το
κινδύνους και επιβάλλεται να παίρνουν
προφυλάξεις ,το αγνοούν και πράττουν με
απερισκεψία. Η χρήση προφυλακτικών από
νέους δεν είναι σε υψηλά επίπεδα και αυτό
οφείλεται κυρίως στην άγνοια τους.
ΤΟΥΦΑΚΗ ΒΑΣΙΑ
ΣΧΟΙΝΑ ΛΙΑ
ΔΕΛΑΚΗ ΕΥΑ
ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΙΒΑΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΣΚΗΤΗ ΒΑΓΙΑ
ΓΙΤΣΟΥΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΚΟΛΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ
ΤΖΙΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΙΤΖΟΥΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΑΚΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΠΕΓΚΑΛΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΕΝΑ ΡΟΔΟΥΛΑ
ΚΑΚΑΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΤΣΙΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ