bilgisayarların kullanım alanları

download report

Transcript bilgisayarların kullanım alanları

GÖKÇENUR İŞLEYEN
NEHİR MANSUROĞLU
YUNUS AGCAKALE
KİŞİSEL BİLGİSAYARLAR
KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN ÖZELLİK VE İŞLEVLERİ
KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN KULLANIM ALANLARI
Bilgisayar Nedir?
 Bilgisayarlar, kullanıcılar tarafından aldığı ham verileri,
belirlenen bir programa göre işleyebilen, bunlar üzerinde
çok fazla sayıda sayısal veya mantıksal işlemler yaparak;
yaptığı işlemlerin sonucunu karşılaştırabilen, saklayabilen,
paylaşabilen ve istenildiğinde kullanıcılara oluşturduğu
kullanılabilir bilgiyi sunabilen elektronik bir makinedir.
•
•
•
•
•
Masaüstü Bilgisayarlarlar
Laptop (Dizüstü) Bilgisayarlar
Tablet Bilgisayarlar
Avuç içi Bilgisayarlar
HTPC(Home Theater PC))
BİLGİSAYAR AMA HANGİ ÇEŞİT??
KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN KİLOMETRE TAŞLARI
• 1950-1970 Büyük kurumlarda anaçatı bilgisayarlar Kullanılıyordu.
• 1971 Yonganın geliştirilmesiyle bilgisayarlar çok küçük hâle geldi. Kişisel kullanıma
yönelik ilk bilgisayar satıldı. Kendi monitörü yoktu, televizyon ekranını
kullanıyordu.
• 1975 Bir ekranı ve klâvyesi takılı olan ilk bilgisayar satıldı. Bilgisayara "Uzay Yolu"
adlı televizyon dizisindeki bir gezegenden esinlenilerek Altair adı verilmişti.
• 1977 Tamâmı birleştirilmiş, ekranı Ve klâvyesi bulunan, kullanıma hazır halde ilk
bilgisayar üretildi.
• 1981 Bir ABD şirketi olan IBM, ilk kişisel bilgisayarı üretir. Kısa süre sonra diğer
şirketler, İBM gibi kendi bilgisayarlarını tasarlarlar.
• 1983 Apple, fâresi olan bir bilgisayar olan Macintosh'u üretir. Bilgisayar çizgeleri
(grafik) kullanılmaya başlanır.
• 1986 Microsoft şirketi Windows 1.0'ı piyasaya sürer.
• 1992 Linus Torvalds, Linux 1.0'ı duyurur.
• 1997 Avuçiçi bilgisayarlar piyasaya yeni yeni çıkar.
• İşlemcisi minimum 4 çekirdekli olmalı ama 6 çekirdek olması daha iyidir.
• İyi bir anakartı olmalı ve en az 8 GB olmalıdır.
• D*11 destekli güçlü bir ekran kartı olmalıdır.
• Kasa FullTower diye adlandırılan kasalardan olmalıdır.
Günümüz bilgisayarlarının temel mantığını oluşturan ikili sayı sistemi
George Boole tarafından geliştirilmiştir. Bu cebir prensibine göre sayılar
ikili sayı sisteminde kullanılırlar. Yani bu sistemde 0 ve 1 sayısından başka
sayı yoktur. Bu sayı sistemine ikili sayı sistemi manasında
Binary sayılarda denir “makine dili” olarak da adlandırılır.
Bilgisayarlar ikili düzene sahip sayılarla çalışmaktadır. İkili düzendeki her bir
rakama(1 yada 0) bit denir.
Ör: (1100)2 = 1 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21 + 0 * 20 = 8 + 4 = (12) 10
Karakter
Sayısal Karşılığı
Karakter
Sayısal Karşılığı
A
65
1
31
B
66
2
32
a
97
+
43
b
98
*
42
IEC Standardı
SI Standardı
Sembol
Adı
Çarpan
Sembol
Adı
İkili Çarpan
Fark
K
Kilo
10001
Ki
Kibi
10241
=210
% 2,40
M
Mega
10002
Mi
Mebi
10242
=220
% 4,86
G
Giga
10003
Gi
Gibi
10243
=230
% 7,37
T
Tera
10004
Ti
Tebi
10244
=240
% 9,95
P
Peta
10005
Pi
Pebi
10245
=250
% 12,59
E
Exa
10006
Ei
Exbi
10246
=260
% 15,29
Z
Zetta
10007
Zi
Zebi
10247
=270
% 18,05
Y
Yotta
10008
Yi
Yobi
10248
=280
% 20,89
Bilgisayar dünyasında alışıla gelmişin dışına çıkılarak 2’nin 10’lu kuvvetleri
çarpan olarak kullanılır. Aşağıda bir çevrim örneği verilmiştir.
8.242.032.640 Bayt = 8.048.860 KB = 7860,2 MB = 7.67 GB
Makine dilinin dezavantajları, kodları yazarken hata yapılma
olasılığının fazla olması ve yazımının uzun sürmesidir. Makine dilinin
daha rahat programlanması için 1950’li yıllarda “assembly dili”
geliştirilmiştir. “Assembly dili” basit, hatırlanması kolay deyimlerden
oluşur.
“Assembly dili” makine dilinden daha rahat yazılmasına rağmen, hala bazı
dezavantajlara sahiptir:
• Başka dile çevrilmeleri zordur.
• Çok uzun program yazımına elverişli değildir.
Bundan dolayı yüksek seviyeli diller denen diller geliştirilmiştir.
:)
BAŞLANGIÇ
Bilgisayarların ilk ortaya çıktığı yıllar 1940’lardı. O zaman ilk
kullanılan bilgisayarlar bugünkü büyük bir daire genişliğindeydi ve
yapabildiği sadece dört işlemden ibaretti. Tabi zamanla teknolojinin
gelişmesiyle birlikte boyutu küçüldü ve işlem kapasitesi arttırıldı.
Bugün halen sürekli olarak bilgisayarlar geliştiriliyor ve yenileniyor.
Bilgisayarın Kullanım Alanları Başlıca Şunlardır:
1)
Kişisel Amaçlı Bilgisayar Kullanımı
2)
Eğitim Alanda Bilgisayar Kullanımı
3)
Sağlık Sektöründe Bilgisayar Kullanımı
4)
Turizm Sektöründe Bilgisayar Kullanımı
5)
Mühendislik Ve Yapı Alanında Bilgisayar Kullanımı
6)
Sanat Ve Animasyon Alanlarında Bilgisayar Kullanımı
7)
Ekonomi Alanında Bilgisayar Kullanımı
8)
Güvenlik Alanında Bilgisayar Kullanımı
9)
Askeri Alanda Bilgisayar Kullanımı
10) Eğlence, Oyun Alanında Bilgisayar Kullanımı
11) Bilimsel Alanda Bilgisayar Kullanımı
1) Kişisel Amaçlı Kullanım
Özellikle PC’lerin 1980’li yılların başlarında ortaya
çıkmasından sonra bilgisayarlar yoğun olarak evlerde de
kullanılmaya başlandı. Evlerde kullanılan bilgisayarlar
çeşitli alanlarda hizmet vermektedirler. Bu değişik
uygulamalar çeşitli yazılımlar sayesinde mümkündür. Bu
uygulamalara örnekler aşağıda verilmiştir:
 Kelime İşlem Yazılımları
 Masaüstü Yayıncılık
 Hesaplama Ağırlıklı Yazılımlar
 Veritabanı Yazılımları
 Sunuş Yazılımları
 Kişisel Haberleşme Yazılımları
Kelime İşlem Yazılımları
Microsoft Word, Open Office …
Masaüstü Yayıncılık
Adobe In Design,Quark Express…
Hesaplama Ağırlıklı Yazılımlar
Microsoft Excel Open Office Calc…
Veritabanı Yazılımları
My SQL, Microsoft Access ,SQL Server…
Sunu Yazılımları
Microsoft Powerpoint, Adobe Premier,Present IT…
Kişisel Haberleşme Yazılımları
Microsoft Outlook,Windows Messenger,Skype…
2) Eğitim Alanda Kullanım
Eğitimin her alanında bilgisayarlar
yoğun olarak kullanılmaktadır. CDRom kaynaklar ve internet aracılığı
ile eğitimde bilgi devrimi
yaşanmaktadır. Bilgisayar tabanlı
eğitim ve online sınıflar
öğretmenleri tamamen saf dışı
bırakmayacak ama geleneksel
öğretim metotları tamamen
değişeceği bir gerçektir.
3) Sağlık Sektöründe Kullanım
Hastanede randevu alma
hasta kayıtlarına gitme,
eczacılıkta ilaç siparişi gibi
kolaylıklar sağlamasından
öte artık bir çok ameliyat
bilgisayarlardan
yönetilmekte veya ağ
bağlantısı sayesinde başka
ülkelerden doktorlarca takip
edilmektedir.
4) Turizm Sektöründe Kullanım
Turizmde hava , kara , tren için
yolcu bileti alma işlemlerinin yanı
sıra otellerde rezervasyon işlemleri
dahi artık bilgisayarlar vasıtasıyla
yapılmaktadır. Ayrıca turizm
bakanlıkları her bölge ülke ve şehir
hakkında bilgi vermek için web
sitelerini kullanmaktadır.
5) Mühendislik Ve Yapı Alanında
Mühendisler bilgisayarı
tasarımlarını oluşturmak için
kullanırlar . Çizim ağırlıklı inşaat
mühendisliği,makine
mühendisliği gibi alanlarda
genelde AutoCAD,elektrikelektronik mühendisliğinde
devre tasarım programları,
MATLAB gibi hesap programları
, bilgisayar mühendisliğinde ise
yerine göre Visual Studio
,MySQL, Devre Programları vs.
programlar kullanılmaktadır.
6)Sanat Ve Animasyon Alanlarında
Kullanım
Günümüzde dizilerin ve filmlerin
yapımında, televizyon
programlarında ve
görüntülemelerde, stüdyolarda
gerekli ses ayarları yapmak için
bilgisayar kullanılmaktadır.
Resim gibi görsel sanat
alanlarında, iç mimari gibi
tasarımlarda da uygun yazılımlar
aracılığıyla profesyonel
çalışmalar yapılmaktadır.
7)Ekonomi Alanında Kullanım
Alım-satım stok bilgileri daha hızlı daha kolay
bir şekilde tutulmakta. Barkod sistemiyle
beraber de bilgiler daha düzenli depolanıp
bilgilere daha hızlı ulaşılabiliyor. Ayrıca
Banka hesapları ,kredi kartı bilgileri büyük
veri tabanları sayesinde güvenli bir şekilde
saklanabiliyor. Kurlar işleniyor. Aynı
zamanda dünya borsaları ağ üzerinden
yapılıyor.
8) Güvenlık Alanında Bılgısayar
Kullanımı
Bilgisayardaki özel dosyalara, ağ geçmişine ulaşılmakla
suç teşhisinde,
Gizli operasyonlarda telefon dinleme, ses analizi yapma,
yalan detektörü, kimlik tanıma gibi programlar
aracılığıyla da bilgisayarlardan suçluyu tanıma
konusunda da yardım alırlar.
10) Eğlence, Oyun Alanında Bilgisayar
Kullanımı
Kişisel bilgisayarlarda ve yazılım
alanındaki gelişmeler bilgisayar
oyunlarının ve benzeri eğlence
uygulamalarının da gelişmesini
sağladı. Bilgisayarlar müzik seti
gibi kullanılmakla beraber hd
video film izleme imkanı
sunmaktadır.
9) Askeri Alanda Kullanım
İlk bilgisayarlar askeri amaçla
yapılmıştı. Sadece askeri şifreleri
çözmek ve bazı hesaplamalar
yapma işlevine sahip olan
bilgisayar günümüzde askeri
radar sistemlerinde, özellikle
insansız uçaklarlarda füzelerde ve
artık tüm askeri araçlarda
bilgisayar sistemlerinden
faydalanılmaktadır.
11)Bilimsel Alanda Kullanım
Bilgisayarın gelişimi ve işlem
hızının artmasıyla birlikte
bilimsel gelişmeler de ivme
gösterdi. Çünkü bilgisayarın
getirdiği imkanlar sayesinde
araştırma basamakları
bilgisayardan kontrol edilmekte
, meteorolojik hesaplar
bilgisayar aracılığıyla
yapılmaktadır. Astronomi
alanında da bilgisayarla birlikte
müthiş bir ilerleme gözlenmiş ve
gönderilen uydular bilgisayar
kontrolünde faaliyet
göstermektedir.