Ali Emre UĞAN 120403084

Download Report

Transcript Ali Emre UĞAN 120403084

1
*Paralelkenar
*Eşkenar Dörtgen
*Yamuk
*Kare
*Dikdörtgen
2
*Paralelkenarın karşılıklı kenarları
birbirine paralel ve uzunlukları eşittir.
3
*Karşılıklı kenarlarının uzunlukları
eşittir.
*Karşılıklı kenarları birbirine
paraleldir.
*Karşılıklı açılar eşittir. Açıların ikisi
dar , diğer ikisi ise geniş açıdır.
*AC ve DB doğru parçaları
köşegenleridir.
4
*Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları
birbirine paraleldir.
*Kenar uzunlukları eşittir.
3 cm
3 cm
5
* Dört kenarının uzunlukları birbirine eşittir.
* Karşılıklı kenarları paraleldir.
* Karşılıklı açılar eşittir. Açıların ikisi dar , ikisi
de geniş açıdır.
* Köşegenler birbirini dik keser. Köşegenler
birbirini ortalar ve uzunlukları eşit değildir.
* Köşegenler geçtiği köşedeki açıları iki eş
parçaya böler.
* İç açıların ölçüleri toplamı 360odir.
6
*Yamuğun karşılıklı kenar çiftlerinden en az
birine ait doğru parçaları birbirine paraleldir.
3 cm
6 cm
7
* Karşılıklı iki kenarı paraleldir.
* İç açıların ölçüleri toplamı 360odir.
8
*Kare, dört kenar uzunluğu ve açıları
birbirine eşit bir geometrik şekildir.
*Açıları ölçüleri 90 derecedir.
3 cm
3 cm
3 cm
9
3 cm
Dört kenarının uzunlukları birbirine eşittir.
IABI=IBCI=ICDI=IDAI=a
Açıları birbirine eşit ve 90’ar derecedir.
İç açılarının ölçüleri toplamı
10
*Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve
açıları 90 derece olan dörtgene dikdörtgen
denir.
7 cm
5 cm
5 cm
11
7 cm
Karşılıklı kenarların uzunlukları eşittir.
IABI = ICDI = a
IBCI = IADI = b
Açıları birbirine eşit ve 90’ar derecedir.
İç açılarının ölçüleri toplamı 360
derecedir.
12
Karesel , paralelkenarsal ve dikdörtgensel
bölgeler köşegenlerinden biri ile iki eş parçaya
ayrılır.
Karenin köşegenleri birbirine eştir.
Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eştir.
13
Paralelkenarın köşegenleri birbirinden
farklı uzunluktadır.
Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirinden
farklı uzunluktadır.
* Bir çokgenin kenarları ve
* Dörtgenlerde komşu
köşeleri birleştiren doğru
parçasına kenar , komşu
olmayan köşeleri
birleştiren doğru parçasına
köşegen denir.
köşegenleri birer doğru
parçasıdır. Uzunlukları eşit
olan doğru parçaları
birbirine eştir.
14
Dörtgenlerin iç açılarının
ölçülerinin toplamı 360
derecedir.
15
Aşağıdaki paralel kenarda A
açısının ölçüsü kaç derecedir?
180
Aşağıdaki paralel kenarda
M ve N açılarının ölçüleri
toplamı kaç derecedir?
128
16
Aşağıdaki paralel
kenarda A açısının
ölçüsü kaç derecedir?
110
Aşağıda verilen geometrik
şekillerin isimlerini bulalım
kare
paralelkenar
eşkenar
dörtgen
17
dikdörtgen
yamuk
Dörtgenlerin kaç tane
köşegeni vardır?
68
Aşağıdaki ABCD
yamuğunda D açısının
ölçüsü kaç derecedir?
360
2
18
"Karenin iç açıları toplamı
....... derecedir. Çünkü 4
tane ........ açısı vardır."
Yukarıda cümlede noktalı
yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
dik
*http://www.sanalokulumuz.com/dor
tgenler-konu-anlatimi/10217
*http://www.meb.gov.tr/duyurular/d
uyuruayrinti.asp?ID=8947
19
*Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen
ve yamuğun temel özelliklerini anlar.
*Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen
ve yamuğu kareli veya noktalı kâğıt
üzerinde çizer; oluşturulanların hangi
şekil olduğunu belirler.
*Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri
toplamını belirler ve verilmeyen açıyı
bulur.
20
Ali Emre UĞAN – 120403084
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2-B
21
22