Uzunluk Ölçüleri

Download Report

Transcript Uzunluk Ölçüleri

Uzunluk Ölçüleri
Metrenin Askatları
•Uzunluk ölçüleri birimi metredir.
•Metreden küçük olan birimlere metrenin askatları denir.
•Metrenin askatları; desimetre, santimetre ve milimetre’dir.
•Uzunluk ölçüleri kendi aralarında onar onar büyür ve küçülür.
1 metre 10 desimetredir.
1 metre 100 santimetredir.
1 metre 1000 milimetredir.
1m
metre
m
desimetre
dm
santimetre
cm
milimetre
mm
•Uzunluk ölçüleri birimi küçüldükçe sonuna bir sıfır eklenir.
•Uzunluk ölçüleri birimi büyüdükçe sonundan bir sıfır silinir.
1m
metre
m
desimetre
dm
santimetre
cm
milimetre
mm
3 m = 30 dm
3 m = 300 cm
3 m = 3000 mm’dir.
3m
metre
m
desimetre
dm
santimetre
cm
milimetre
mm
8000 mm = 800 cm
8000 mm = 80 dm
8000 mm = 8 m’dir.
8m
metre
m
desimetre
dm
santimetre
cm
milimetre
mm
5 328 mm’lik uzunluk kaç m, kaç dm, kaç cm, kaç mm’dir?
5 328
8mm
2cm
( milimetre basamağı )
3dm
( desimetre basamağı )
5m
( metre basamağı )
( santimetre basamağı )
Basamak sırasını gördüğümüz bu uzunluğun değeri ;
5m 3dm 2cm 8mm’dir.
Metrenin Katları
•Metreden büyük olan birimlere metrenin katları denir.
•Metrenin katları; dekametre, hektometre ve kilometre’dir.
•Uzunluk ölçüleri kendi aralarında onar onar büyür ve küçülür.
1 kilometre 10 hektometredir.
1 kilometre 100 dekametredir.
1 km
kilometre
km
hektometre
hm
dekametre
dam
1 kilometre 1000 metredir.
metre
m
•Uzunluk ölçüleri birimi küçüldükçe sonuna bir sıfır eklenir.
•Uzunluk ölçüleri birimi büyüdükçe sonundan bir sıfır silinir.
1 km
kilometre
km
hektometre
hm
dekametre
dam
metre
m
7 km = 70 hm
7 km = 700 dam
7 km = 7000 m’dir.
7 km
kilometre
km
hektometre
hm
dekametre
dam
metre
m
4000 m = 400 dam
4000 m = 40 hm
4000 m = 4 km’dir.
4 km
kilometre
km
hektometre
hm
dekametre
dam
metre
m
metrenin
katları
Verilen bu uzunluk ölçüsü birimlerini tekrar görelim ;
kilometre
hektometre : hm = 100 m
dekametre : dam = 10 m
temel birim METRE
metrenin
askatları
: km = 1000 m
desimetre
:m
: dm = 0,1 m
santimetre : cm = 0,01 m
milimetre
: mm = 0,001 m