Lineære Funktioner

download report

Transcript Lineære Funktioner

Simon Jensen & Thomas Larsen
(kun eget navn ved eksamination)

Her indsættes mindmap efter eget valg

Disposition:
Definition af en lineær funktion
 Udledning af parameter a og b
 Omvendt funktion
 Stykkevis lineær
 Anvendelse – pris afsætning, afskrivning


Y = ax+b
Parametrene
a: fortæller ?
b: fortæller?.
Lineære funktioner kan anvendes til:
 Økonomi
 Hverdagen – taxa, el mm

Grafisk metode:
Ensvinklede trekanter
Lineær programmering

Model der anvendes