SpeechMax introduktion (powerpoint)

Download Report

Transcript SpeechMax introduktion (powerpoint)

Digital diktering
Undervisning og introduktion
november 2013
Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – SpeechMax
I MidtEPJ er der integration til SpeechMax
digital diktering
Anvendes til patientrelaterede dikteringer.
Løsningen omhandler:
 Diktering
 Afskrivning
 Visning af diktater i patient- og organisatoriske
oversigter
EPJ-den elektroniske patientjournal
2 ▪ Hospitalsenheden Vest
Diktering af diktat
EPJ-den elektroniske patientjournal
3 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – opret diktat
Opret diktat:




Log ind på aktuel patient
Vælg ’Optag diktat’ via ikon
eller Alt F7
Logges ind i SpeechMax med brugerens RegionsID
Dialogbillede ’Optag diktat’ åbnes
Optageknappen blinker rødt, hvilket
betyder at systemet er stand by, og
klar til at optage
EPJ-den elektroniske patientjournal
4 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – Optag diktat
Udført: er det
tidspunkt, diktatet
hører til i journalen
Kategori: angiver
diktatkategori – 12
kategorier
Prioritet: hvor
hurtigt skal diktatet
skrives. 3
prioriteringsgrader
Ansv. Sekr.: Muligt at
angive person, , der
efterfølgende kan læses
på diktatoversigten
Kommentar: Muligt at
angive kommentar, der
efterfølgende kan læses
på diktatoversigten
EPJ-den elektroniske patientjournal
5 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – Opret diktat
Automatisk registreres:
•
Navn
•
Rolle
•
Loginafdeling
Organisatorisk
tilknytning:
1.
Valgt kontekst for
patienten
2.
Hvis der ikke er valgt
en kontakt/kontekst, vil
diktatet lægge sig på
brugerens
loginafdeling.
’Detaljer’ giver mulighed for at skjule
diktat-informationerne, og kun se
selve optageren i minimeret billede.
EPJ-den elektroniske patientjournal
Ved flueben i ’Altid synlig’
fastholdes optagedialogen
som synlig, selvom der
navigeres rundt i patientens
journal. Valget huskes ved
efterfølgende login på
MidtEPJ.
Når diktatet er
færdigt vælges
’Til afskrift’
6 ▪ Hospitalsenheden Vest
Brug af diktafon
Optagelse:
Tryk ”Play/Pause” på mikrofonen.
Når mikrofonen lyser rødt konstant,
betyder det, at optagelse er i gang.
Samtidig med at man optager, kan
man se, at der er udsving på VUmeteret.
Pause:
Ønsker man at holde pause i
sin optagelse, gøres dette ved
at trykke på ”Play/Pause” på
SpeechMiken.
EPJ-den elektroniske patientjournal
Lyser rødt konstant
ved optagelse, og
blinker rødt ved
standby
Spol:
Brug højre og venstre
spoletaster på mikrofonen
(F. RWD og F. FWD.)
7 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – Gem som kladde
•
Mulighed for at gemme diktat
som kladde.
•
Kladder kan ses:
•
På patientniveau under
’Korrespondance’ – ’Diktater’.
Man kan vælge ’Genoptag
diktering’ ved højreklik
•
På organisatorisk niveau
under ’Diktater’. Man kan
•
Som opgave i indtalerens ’Min
opgaveliste’. Man kan fra
opgavelisten højreklikke på
diktatet og vælge ’Genoptag
diktering’
•
I ’Læs journal’. Man kan tilgå
diktatet fra ’Læs journal’ ved
at klikke i
EPJ-den elektroniske patientjournal
8 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskrivning af diktat
EPJ-den elektroniske patientjournal
9 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – Patientniveau
I ’Korrespondance’-modulet under fanen ’Diktater’ ses en oversigt
med patientens diktater og status på disse.
EPJ-den elektroniske patientjournal
10 ▪ Hospitalsenheden Vest
Digital diktering – Organisatorisk niveau
Nyt modul ’Diktater’
•
•
Samlet oversigt over afdelingens/afsnittets diktater og status
på disse.
Der kan sorteres i kolonerne, så f.eks. alle kladder samles.
EPJ-den elektroniske patientjournal
11 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskrivning fra patientniveau:
Vælg det ønskede diktat og højreklik og vælg ’Afskriv’
EPJ-den elektroniske patientjournal
12 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskriver fra organisatorisk niveau
Filtrering på
logistikenhed
- op til
hospitalsniveau
Filtrering af
tidsperiode
Filtrering på kategori,
status, prioritet,
indtaler og ansvarlig
sekretær
Ved at sætte flueben . i ’Tilvalg’ vises også diktater der er
oprettet af en kliniker, der under oprettelsen af diktatet er
logget ind på eller under den valgte administrative enhed,
uanset hvor patienten har stamafdeling.
Aflytning/afskrivning af et diktat fra oversigten
Dobbeltklik på diktatet. Diktatet åbnes og man navigeres hen til den specifikke kontekst
diktatet er tilknyttet.
Eller
Højreklik på diktatet. Der vælges den kontekst man ønsker at få åbnet diktatet i.
Der skiftes til den valgte kontekst, og diktatet åbnes.
EPJ-den elektroniske patientjournal
13 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskriver fra organisatorisk niveau
Aflytning/afskrivning af et diktat fra oversigten
.
Højrekliksmenu giver bl.a. mulighed for at navigere rundt i patientens
journal.
Vælg ’Afskriv’ eller dobbeltklik på diktatet. og der navigeres til ’Afskriv
diktat’
Vælg ’Skift tilknytning’ hvis diktatet er tilknyttet den forkerte adm.
enhed, du får her mulighed for at ændre tilknytningen, så diktatet
flyttes til den korrekte adm. enhed.
EPJ-den elektroniske patientjournal
14 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskriv diktat
CPR og navn
Der er mulighed for at redigere i
’Udført’, ’Kategori’, ’Prioritet’ og i
Ansvarlig sekretær samt
kommentar felt.
Der er mulighed for at parkere
afskrivningen, klik i ’Parker’ (kan
så senere genoptages).
Når diktatet er afskrevet, klik i
’Afskrevet’ og diktatet vil
efterfølgende ændre status til
’Afskrevet’ på oversigten.
EPJ-den elektroniske patientjournal
15 ▪ Hospitalsenheden Vest
Afskrivning af diktat
Systemet vil automatisk sætte
registreringsassistenten med
følgende informationer fra
diktatet:
 Beslutningstidspunkt = ’Udført’
tidspunkt*
 Ansvarlig = brugeren, der oprettede
diktatet
 Adm. enhed = diktatopretterens
login enhed
 Brugerrolle = diktatopretterens
brugerrolle
*)’Udført’ tidspunktet anvendes, så afskriveren navigeres
til det resultat i ’Resultater’/’Korrespondance’, der skal
anvendes til diktatet)
EPJ-den elektroniske patientjournal
16 ▪ Hospitalsenheden Vest
Filtrering – organisatorisk niveau
Filtrering på kategori, status, prioritet, indtaler og
ansvarlig sekretær.
Mulighed forfiltrering både
til ’afdelingens diktater’ og
’Tilvalg’
Filtrering kan gemmes som
personlig indstilling, og
systemet vil huske denne
indstilling.’
EPJ-den elektroniske patientjournal
17 ▪ Hospitalsenheden Vest
Diktat i Læs Journal
Uskrevne diktater kan se i Læs Journal
•
Der kommer en markering i ’Læs journal’ hvis/når der er
uskrevne diktater eller diktater gemt som kladde – der hører
hjemme i ’Læs journal’. Linjen kan fjernes, hvis journal skal
udskrives – klik i .
•
Kan tilgå diktatet fra ’Læs journal’ ved at klikke i
•
Placeres i journalen forhold til tidspunkt angivet ved
dikteringen
.
EPJ-den elektroniske patientjournal
18 ▪ Hospitalsenheden Vest
Diktat i overblik
I overblik er det muligt at se, hvorvidt der ligger et uafskrevet diktat
på patienten. Skal opsættes til det enkelte ’Overblik’
EPJ-den elektroniske patientjournal
19 ▪ Hospitalsenheden Vest
Obs. vedr. digital diktering
 Speechmax langsom at starte op
 Afskrevne diktater kan ses op til 7 dage
efter afskrivning
 Brug af filtrering / personlig opsætning
 Overvejelser omkring brug af ’Prioritering’
og ’Kategorier’
 Brug af ’hent diktater’ fra Stand alone
 Aftaler om, hvem der skriver hvad
 Husk at vælge kontekst inden oprettelse af
diktat
EPJ-den elektroniske patientjournal
20 ▪ Hospitalsenheden Vest