çevre mühendisliği ve eğitimi

download report

Transcript çevre mühendisliği ve eğitimi

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
VE
EĞİTİMİ
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
20.Yüzyılda bölgesel bir problem olmaktan çıkıp küresel
boyutlara ulaşan çevre kirliliği fiziksel,kimyasal ve biyolojik
yapısından dolayı bir çok disiplinin bir arada toplandığı yeni
bir mühendislik biliminin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sanayi devrimi ile birlikte Avrupa da ortaya çıkan,sanayi
ve nüfus artışına paralel olarak hızla büyüyen çevre sorunları
ülkemizde ancak 1970’li yıların ortalarına doğru dikkat
çekmeye başlamıştır.Çevre ve çevre kirliliği olgusunun
oluşmaya başlamasıyla birlikte 1975’te Ege üniversitesi 1978
de İTÜ ve ODTÜ’de olmak üzere yaklaşık 800 çevre
mühendisini üretme ve hizmete sunmaktadır.Mezun olan
mühendisler aynı unvana sahip olmamalarına rağmen
bölümlerindeki ders müfredatlarını ve öğretim elemanlarının
mesleki geçmişlerinin farklı olmasından dolayı farklı nitelik ve
yetkilere sahiptir.
Çevre mühendisliği,çevre sağlığı problemlerinin
çözümündeki düşünceyi ve uygulamaları açıkça ortaya
koyan bir mühendislik dalı olarak;
Geniş halk kitlelerine güvenli ve lezzetli su temini,atık
suların ve katı atıkların geri kazanımı veya bertaraftı , halk
sağlığı açısından şehirlerde ve kırsal alanlarda yeterli
altyapının kurulması,toprak su ve atmosferde meydana
gelen kirlenmelerin kontrolü ve bu problemlerin
çözümündeki sosyal ve çevresel etkilerin dikkatli bir şekilde
ele alınması gibi konularla ilgilenir.Ayrıca eklem
bacaklılardan bulaşan hastalıkların kontrolü,endüstriyel
tehlikeli atıkların bertaraftı,şehirde kırsal alanlarda dinlenme
ve eğlence yerlerinde yeterli sağlık koşullarının sağlanması
gibi halk sağlığı alanındaki problemlerle ve çevredeki
teknolojik gelişmelerin etkisi ile ilgilenen mühendislik dalıdır.
GELİŞMİŞ ÜLKELERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
EĞİTİMİ;
ABD,İngiltere,Almanya ve Danimarka gibi gelişmiş
ülkelerde 1970’li yıllara kadar sağlık mühendisliği veya halk
sağlığı mühendisliği gibi adlarla yüksek lisans çevre
mühendisliği eğitimi verilmiştir.
ABD’de çevre mühendisliği eğitim programı dört temel
ihtisas alanı üzerine kurulmuştur.Bunlar;sağlık
mühendisliği,endüstriyel hijyen mühendisliği,hava
kirlenmesi kontrol mühendisliği,radyasyon ve zararlı
atıkların kontrolü mühendisliği olarak adlandırılmıştır.
1970’li yıllardan sonra ABD,Almanya,Danimarka gibi
ülkelerde lisans seviyesinde eğitim veren bağımsız çevre
mühendisliği bölümleri kurulmuştur.
TÜRKİYEDE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ;
Ülkemizde 1975 yılında Ege üniversitesi
öncülüğünde başlayan ve 1978 yılında İTÜ ve ODTÜ
ile devam eden lisans seviyesindeki çevre
mühendisliği eğitimi bugün birçok üniversitede çevre
koruma veya çevre kirlenmesi ve kontrolü adı altında
ön lisans programı ayrıca çevre mühendisliği lisans ve
yüksek lisans programı şeklinde sürdürülmektedir.
RESİMLERDEN ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNİN GÖREVLERİNİ VE
DUYULAN İHTİYACI GÖREBİLİRİZ
Çevre mühendisliğini
oluşturan ihtisas alanları
Hava
kirlenmesi ve
kontrol
mühendisliği
Radyasyon ve
zararlı atıklar
kontrolü
mühendisliği
Sağlık
mühendisliği
Endüstriyel
hijyen
mühendisliği
Üniversite
1.Öğretim
kontenjanı
1.Öğretim
taban puanı
2.Öğretim
kontenjanı
2.Öğretim
taban puanı
Dokuz eylül
üniversitesi
70
310,714
0
0
ODTÜ
45
342,832
0
0
19 Mayıs
üniversitesi
60
296,848
60
292,673
Kocaeli
üniversitesi
70
306,029
70
302,387
Ülkemiz üniversitelerinin önde gelenlerinden
birkaçının 2008 ösym bilgilerine göre
öğrenci kapasiteleri ve taban puanları
19 mayıs üniversitesi çevre mühendisliği bölümü akademik personel grafiği
12
10
8
6
personel sayısı
4
2
0
Profesör
Prof.Dr.Osman Nuri ergun
Prof.Dr.Fethi Bayraklı
Prof.Dr.Gülfem Bakan
Prof.Dr.Yüksel Ardalı
Prof.Dr.Hanife
Büyükgüngör
Doçent doktor
Yardımcı doçent
doktor
Araştırma görevlisi
Doç.Dr. Bahtiyar Öztürk Yrd.Doç.Dr. Andaç Akdemir
Doç.Dr. Feryal Akbal
Yrd.Doç.Dr. Ayşe Kuleyin
Doç.Dr. Semra Çoruh
Yrd.Doç.Dr. Emre Burcu Güngör
Yrd.Doç.Dr. Hülya Özkoç
Yrd.Doç.Dr. N.Gamze TURAN
Yrd.Doç.Dr. Nevzat Beyazıt
Arş.gör. Berna KAVACIK
Arş.gör. Fulya AYDIN
Arş.gör. Gaye İnanç ŞENEL
Arş.gör.Hüseyin Cüce
Arş.gör. İlknur GÜLER ŞENTÜRK
Arş.gör. Levent Gürel
Arş.gör. Merve DÖNMEZ
Arş.gör.i Merve Oya ORKUN
Arş.gör.Özcan ÇOLUK
Arş.gör. Sema Kaya Arıman
Arş.gör. Tolga BAHADIR