İşyeri temizliği ve düzeni - ERK İSG-İK

download report

Transcript İşyeri temizliği ve düzeni - ERK İSG-İK

ERK İSG&İK
0505 705 80 46 – 0505 705 80 47
[email protected]
www.erkisg.com
www.erk-isg.com
Erol KAMALAK
İSG Uzmanı- A
Em. Baş İş Müfettişi
Yürüme yolları ve çalışma
alanlarına giriş/çıkışlar
kayma ve düşme tipi
yaralanmalara yol açabilecek
tehlikelerden arındırılmalıdır.
Kullanılan alet ve malzeme
düzenli bir biçimde
bırakılmalı ve muhafaza
edilmelidir.
Tutuşabilir ve yanabilir
malzemeler özel kaplarda
muhafaza edilmeli,
etiketlenmeli ve ateşleme
kaynaklarından uzak
tutulmalıdır.
Gerilmeyi,bükülmeyi ya da
yanlış kaldırmayı önlemek için
aletler ve malzemeler kolayca
ulaşılacak biçimde
yerleştirilmelidir.
 Yapılan işlerden çıkan atık
ve hurdalar sürekli olarak
çalışma alanında önceden
ayarlanan bir yerde tutulmalı
ve iş alanında bir vardiyalık
birikimden daha fazla atık
olmamalıdır.
 Nihai bertaraftı beklemek
üzere bütün atık ve hurda
malzemeler uygun bir geçici
depolama alanına taşınıp
depolanmalıdır.
 Operatör mahallinde
kontrol mekanizmalarının
uygun kullanımını
engelleyebilecek alet,
malzeme vb. şeyler
bulundurulmayacaktır.
 Malzemeler yalnızca
onları taşımak için
tasarlanmış taşıyıcılarda
veya konteynerlerde
taşınacaktır.
Aletlere ve malzemelere
kolayca ulaşılabilmesi
için temiz ve düzenli
tutulmalıdır.
Çalışma ortamı; çöp,
hurda malzeme veya
gereksiz malzemelerden
arındırılmalıdır.
 Bütün malzemeleri kendi
uygun yerlerinde tutunuz.
 Zeminle ilgili problemleri ve
düzgün olmayan yüzeyleri
tamir ya da rapor edin.
 Yürüme yolları ve koridorları
engellerden arındırın.
 Çekmeceleri kapalı tutun.
 Makine, alet ve diğer
malzemeleri zeminde
bırakmayın.
 Temizlenen ve tamir edilen
yerlerin etrafını kapatın.
 Koşmayın, yürüyün. Aceleci
davranışlardan kaçının.
 Çalışma ortamında
aydınlatmanın yeterli
olduğundan emin olun.
 Kaygan ve düzgün
olmayan yüzeylerde
yavaş yürüyün.
 Gevşek ve uzun pantolon
paçalarına izin vermeyin.
 Üzerinden önünüzü
göremeyecek şekilde
yük taşımayın.
 Kaygan ve düzgün
olmayan yüzeylerde
yürürken dengenizi
sağlamak için ellerinizi
cebinizde değil
vücudunuzun
yanlarında tutun.
 Merdivenlerden çıkarken
ve inerken korkulukları
tutun ve koşmayın.
 Merdivenlerden inip çıkarken
önünüzü göremeyeceğiniz
şekilde yük taşımayın.
 Platform, ekipman ve yüksek
yerlerden atlamayın.
 Barikat ve engellerin
üzerinden geçmeye
teşebbüs etmeyin,
etrafından dolaşın.
 Kazaya neden olabilecek
şakalar yapmayın.
 İşe ve zemine uygun emniyet
botu ya da ayakkabısı giyin.
 Oturduğunuz sandalyelerin
bütün ayaklarını zeminde
tutun.
 Kanal ve delikleri uygun
şekilde kapatın.
 Kayma tehlikesi bulunan
zeminlerden insanları uzak
tutmak için işaret ve
barikatlar koyun.
 Kullanılmadığı zaman tüm
alet ve malzemeleri
bulunması gereken uygun
yerlerinde tutun.
 Çalışma ortamındaki zemini
her zaman temiz tutun.
 İp, kablo ve hortumları zemin
seviyesinin üzerinde tutun.
 Koridor ve geçiş yollarını
temiz, engellerden arınmış
tutun.
 Uzatma kabloları yerine
mümkün olduğunca sabit
(tek parça) kablo kullanın.
 Kablo ve tellerin dolaşmasını
(birbirine karışmasını)
engelleyin.
 Enerji kablolarını ısı, su
ve yağdan uzak tutun.
 Yanıcı sıvıları dayanıklı
metal kaplarda tutun ve
ateşleme kaynaklarından
uzakta bulundurun.
 Dökülmeleri derhal
temizleyin.
 Makine ve çalışma
yüzeylerinde toz ve
gres birikmesine izin
vermeyin.
 Yanıcı atıkları ağzı
sıkıca kapalı metal
kaplarda bulundurun.
 Kaplarından sadece
gereken miktarda
kimyasal alın.
 Bütün kimyasal kapları uygun
şekilde etiketlenmelidir.
 Kimyasal kapları
kullanılmadıkları zaman ağzı
kapalı tutulacaktır.
 Kimyasal kapları kaçak
ihtimaline karşı düzenli olarak
kontrol edilecektir.
 Kazaya neden olabilecek
delik, gevşek döşeme ve
zemin problemlerini rapor
edin ve derhal emniyetli
hale getirilmesini sağlayın.
 Çalışma alanlarında,
yollarda ve merdiven,
iskele ve makineler
civarındaki dağınık
malzemeler, atık ve
yıkıntılar hemen
temizlenecektir.
 Alet, malzeme, uzatma
kabloları, hortumlar ve
yığın malzemeleri takılma
ve diğer tehlikelere
sebep olmamak için
etrafa saçılmamalıdır.
 Ahşap malzemeler
üzerindeki çiviler
sökülecek ya da
eğilecektir.
 Çöpleri; uygun kaplar
içinde bertaraf edin.
 Yağ dökülmelerinin
zemin sularına
karışmasına izin
verilmeyecektir.
ERK
İSG&İK
HİÇ BİR İŞ
TEDBİR ALINMADAN
YAPILACAK KADAR
ACİL ve ÖNEMLİ
DEĞİLDİR.
www.erkisg.com
[email protected]
TEŞEKKÜR
EDERİZ
ERK
İSG&İK
Yüzük
ELEKTRİK ÇARPMASI
ELEKTRİK ÇARPMASI
ELEKTRİK KAYNAĞI
ELEKTRİK
KAYNAĞI
ELEKTRİK ÇARPMASI
ELEKTRİK ŞOKU
ELEKTRİK ŞOKU