indir - İş Güvenliği Uzmanlığı

download report

Transcript indir - İş Güvenliği Uzmanlığı

• SORU 1 Kayış kasnak koruyucuları,hangi tip
koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 2 Dişli-zincir koruyucuları,hangi tip
koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 3 Kaplin-mil-volan üzerindeki
koruyucular,hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 4 Zımparataşı üzerindeki
koruyucular,hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 5 Pervanelere yapılan koruyucular,hangi
tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 6 Enjeksiyon preslerinde,helezon
taşıyıcılarda,kazan kapaklarındaki koruyucular,
hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 7 Bir makinede birden fazla işçi
çalışması durumunda kumanda tertibatı hangi
tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 8 Çift el kumanda tertibatı hangi tip
koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 9 Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet
swiçleri,hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 10 Makinelerin hareket alanını
sınırlayan emniyet swiçleri,hangi tip
koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 11 Mekanik ve Hidrolik kilitleme
sistemleri hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 12 Preslerde ve makaslardaki
koruyucular hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 13 Sabit engeller,tel kafesler,emniyet
şeritleri ve ipleri hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Otomatik koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 14 Şerit testere koruyucuları,matkap
koruyucuları hangi tip koruyucudur?
•
•
•
•
A-Otomatik koruyucular
B-Yaklaşma koruyucuları
C-Ayarlanabilir koruyucular
D-Kendi kendine ayarlanan koruyucular
• SORU 15 Daire testere koruyucuları hangi tip
koruyucudur?
•
•
•
•
A-Otomatik koruyucular
B-Yaklaşma koruyucuları
C-Ayarlanabilir koruyucular
D-Kendi kendine ayarlanan koruyucular
• SORU 16 Ütü makinalarının baskı
merdanelerini örten kapakların çalışma anında
açılmasını önleyecek koruyucu ne tür makine
koruyucularına örnektir?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Eylemsizlik koruyucuları
D-Yaklaşma koruyucuları
AÇIKLAMA İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,Madde 181\5
• SORU 17 Aşağıdaki koruyuculardan hangisi
pamukla çalışan tezgahların koruyucularında
kullanılmaz?
•
•
•
•
A-Otomatik koruyucular
B-Tel kafes yaklaşma koruyucuları
C-Ayarlanabilir koruyucular
D-Kendi kendine ayarlanan koruyucular
AÇIKLAMA İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,Madde 188
• SORU 18 Aşağıdakilerden hangisi makine
koruyucularının özelliklerinden değildir?
• A-Çalışmayı zorlamamalı üretimi
engellememeli
• B-Koruyucunun kendisi tehlike oluşturmamalı
C-Ürün ve üretim kalitesini artırmalı
• D-Malzemelerin darbelerine dayanacak
sağlamlıkta olmalı
AÇIKLAMA İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,Madde 147
• SORU 19 Çalışılan yerden kaç santimetre
yükseklik içinde bulunan transmisyon milleri, mil
uçları,kavramları,mile bağlı dönen kısımlar,dişli
çarklar,kayış ve kasnaklar, zincir ve dişliler,uygun
nitelik ve sağlamlıkta bir koruyucu içine
alınacaktır?
•
•
•
•
A-150
B-200
C-260
D-300
AÇIKLAMA İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,Madde 149
• SORU 20 Vinçlerde kaldırılan yükün belli bir
yükseklikten daha fazla yükseğe çıkmaması
için konan üst limit sviçi ne tür koruyucu
sınıfına girer?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Kendi kendine ayarlanan koruyucular
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 21 Otomatik çamaşır makinelerinde
makine durmadan kapağın açılmaması ne tür
makine koruyucularına örnektir?
•
•
•
•
A-Sabit koruyucular
B-Kilitlemeli koruyucular
C-Eylemsizlik koruyucuları
D-Yaklaşma koruyucuları
• SORU 22 Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı
koruyucuları ve koruma donanımları için doğru
değildir?
• A-Kendileri ilave tehlike yaratmamalı
• B-Ekipmanın iş verimini artırıcı özellikte olmalı
C-Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz
hale getirilmeyecek şekilde olmalı
• D-Ekipmanın operasyon noktalarının
görülmesini kısıtlamamalı
AÇIKLAMA İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ,Ek-I
İş Ekipmanında Bulunacak Asgari Gerekler,Madde 2.8
• SORU 23 Aşağıdaki koruyucu ve korunma donanımı
özelliklerinden hangisi yanlıştır?
• A-Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini
engelliyorsa sesli uyarı cihazı konulacak
• B-Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak
• C-Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale
getirilmeyecek şekilde olacak
• D-Sadece işlem yapılan alana girişi
kısıtlayacak,bunlar çıkarılmadan parça
takılması,sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin
yapılması mümkün olacaktır
AÇIKLAMA
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ,Ek-I
İş Ekipmanında Bulunacak Asgari Gerekler,Madde 2.8