1. Суспільно-побутові пісні

download report

Transcript 1. Суспільно-побутові пісні

Пісня – це словесно-музичний твір ліричного або ліро-епічного
характеру, мелодійний за своїм інтонаційним малюнком і
призначений для співу.
Українська пісня – це бездонна душа українського народу, це його
слава.
О.Довженко
То не пісня, та то правда.
Народна мудрість
Протягом століть український народ створив понад двісті тисяч
пісень. В українських піснях був не лише чудовий зміст, а й
прекрасні мелодії, які привертали увагу слухача.
Серед українських пісень найбільш популярні соціальнопобутові. А вони поділяються на козацькі, чумацькі, кріпацькі,
солдатські, бурлацькі.
•
Козацькі пісні тісно пов'язані з
історією народу. Найдавніші з
них оспівують героїзм
захисників вітчизни від
турецько-татарських
загарбників, готовність молодих
патріотів пожертвувати життям,
родинним затишком.
Козацькі пісні відзначаються
багатою палітрою художніх
засобів, особливою
мелодійністю.
Гетьман Петро КонашевичСагайдачний
У походах козаків на Туреччину й на Крим
найбільше вславився кошовий П. КонашевичСагайдачний.
Петро, син Конона, а тому званий
Конашевич, був родом з Самбірського повіту
в Галичині. Його батько хотів виховати Петра
розумним чоловіком. Тому віддав його до
найкращої тоді школи на Україні, до Академії в
Острозі.
Сагайдачний
там
дістав
прізвище
Сагайдачний, тому що дуже добре стріляв з
лука, а стріли лука ховають у сагайдаку. В
1616 році козаки вибрали його кошовим Січі й
гетьманом.
Щоб збагатити трохи козацьку касу та
зробити козацьке ім’я славним на всю Європу,
гетьман почав водити козаків на Туреччину й
на кримських татар.
Михайло Дорошенко
У 1626 році посилає послів до
Варшави наступний гетьман — М. Дорошенко, щоб сейм затвердив ті привілеї і
права, які обіцяв Сагайдачному.
Та сейм наче забув про ті недавні
обіцянки і зовсім відвернувся від козаків.
Тоді козаки починають знову походи на
турків і татар. М. Дорошенко водив козаків
до Царгорода — та в однім поході на Крим
йому не пощастило й він загинув у битві з
татарами в 1628 році.
Козак — вільна людина із селян чи
міської бідноти або утікач від утиску
феодалів, житель Запоріжжя, Дону.
«Ой на горі та женці жнуть»
1. Козацьке військо йшло:
а) через лан; б) біля лісу; в) попід горою.
2. Попереду козацьке військо вів:
а) П. Сагайдачний; б) Б. Хмельницький; в) М. Дорошенко.
3. У кого серед козацтва був кінь вороний?
а) І. Богуна; б) пана хорунжого; в) полковника.
4. За що козаки дорікали Сагайдачному? Бо він:
а) проміняв жінку на тютюн та люльку; б) загубив шаблю в бою;
в) не співав разом з усіма.
5. Сагайдачного у творі названо:
а) розгубленим; б) байдужим; в) необачним.
«Стоїть явір над водою»
1. Над водою нахилився:
а) юнак; б) дуб; в) явір.
2. Продовжіть рядок твору: «Не рад козак журитися — так серденько...»:
а) мліє; б) тліє; в) ниє.
3. Козак молоденький поїхав у:
а) Туреччину; б) Московщину; в) Німеччину.
«Гомін, гомін по діброві»
1. Мати сина з дому на початку твору:
а) проводжала; б) проганяла; в) виштовхувала.
2. Чим наділяє козака турчин:
а) смарагдами; б) кіньми; в) сріблом, золотом.
3. Яка із сестер випитує у брата: «Коли з війська прийдеш?»
а) старша; б) підстарша; в) менша.
4. Що відповів син на таку промову матері: «Нехай тебе орда візьме»?
«Мене... орда...»:
а) в чистім полі об’їжджає; б) сріблом, золотом наділяє;
в) до себе жити підмовляє.
Чумацький промисел на Україні
відомий з XV ст., а його розквіт
припадає на XVIII – поч. XIX ст.
Чумаки торгували переважно
рибою та сіллю, яку привозили
на волах з Дону і з берегів
Чорного й Азовського морів.
Довгий шлях, невлаштованість
побуту,
небезпека
ворожих
нападів, хвороба і смерть на
чужині
–
основні
мотиви
чумацьких пісень.
«Ой у степу криниченька»
1. Воли «доріженьку чують» до:
а) Києва; б) Новгорода; в) Криму.
2. Неподалік від криниченьки:
а) росте берізка висока; б) збиралися хлопці та дівчата, які
співали;
в) чумак сиві воли пасе.
3. Чумаченьки ночують:
а) у куренях; б) в чистім степу при долині;
в) біля самої криниченьки.
4. Про яку сумну подію говориться в пісні?
а) Смерть чумаченька; б) напад вовків на волика;
в) крадіжку чумацьких возиків.
5. Яка пташка згадується у творі?
а) Жайворонок; б) голуб; в) зозуля.
6. Що у творі є фантастичним?
а) чумаки літають; б) птах розмовляє;
в) криниченька має можливість змінювати колір своєї води.
Кріпацькі пісні вражають силою
реалістичного зображення
тяжкого підневільного життя
селян, протесту проти
приниження людської гідності і
безправ'я у його буденних
проявах: «Осавули з нагаями на
панщину гонять» не тільки
молодих та здорових, але старих
і немічних. Пісні були чи не
єдиною розрадою і розвагою
кріпака.
У цих піснях звучить туга за
домівкою, за ріднею, нарікання на
долю. Один із провідних мотивів –
прокляття панам, які насильно
оддали в солдати, офіцерам, які
знущалися з новобранців;
зображені картини кривавих боїв,
страждань і смерть поранених.
Ці пісні відтворюють страждання
сільської
людини. Хлопці з
незаможних
родин
заради
шматка хліба ходили на тяжку
працю з малих літ, наймаючись
до пана.
Бурлаки – це селяни, які втікали
від закріпачення. Вони терпіли
поневіряння, голод і тяжку
працю,
зате належали собі.
Манила воля, але ніде бурлака її
не знаходив: «Степ веселий,
край далекий, та ніде прожити»
Крім хлопців, були ще і дівчата, але вони наймались у своєму
чи сусідньому селі
називається строк.
на певний термін, такий термін
•
•
•
•
•
Настрій туги за рідним краєм, сім’єю, образ
смерті на чужині передається за допомогою
художніх засобів, широко використовуваних у
народній ліриці:
схилена вишнева гілка — дружина, що
втратила надію на повернення бурлака;
рання роса, що висихає на вітрі,— бурлацьке
життя, що минає в горюванні;
гадина, що в’ється біля серця;
явір, коріння якого вода підмиває,— туга, що
точить бурлака.
1.
2.
3.
4.
5.
1. Людина позбавлена волі, що має пана.
2. У кріпацьких піснях показано, як принижували … кріпака.
3. Також показане підневільне життя …
4. Кріпаком був і відомий поет Тарас …
5. Єдиною розрадою і розвагою кріпаків була…