Хан Аспарух

download report

Transcript Хан Аспарух

ЛИЧНОСТИ
ХАН АСПАРУХ
Хан Аспарух е един от
най-значимите и велики наши
владетели.
Днес можем само да
благодарим и да се кланяме
пред спомена за този велик
човек, почитан от нас като
създател на
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.
ХАН КРУМ
При управлението на хан Крум
държавата ни е могъща, включва
цяла днешна Румъния и източната
половина на съвременна Унгария.
Военното щастие и огромните
териториални придобивки на хан
Крум са съпроводени с важна
законодателната дейност.
ХАН ОМУРТАГ
Мирните отношения с Византия
дават възможност на хан Омуртаг да
отдели време и сили за
строителство. Той възстановява
столицата Плиска
“Човек, дори и добре да живее,
умира и друг се ражда. Нека
роденият по-късно, като гледа това,
да си спомни за онзи, който го е
направил.”
КНЯЗ БОРИС I МИХАИЛ
КРЪСТИТЕЛЯТ
През 864 г. той покръства
себе си и приема името Михаил.
На следващата година с
желязна ръка налага християнството
в страната.
ЦАР СИМЕОН I
ПРОСВЕТИТЕЛЯТ
При него българската държава
достига най-голямата си площ в
цялата си история, а неговите
походи на юг неведнъж поставят в
критично положение самото
съществуване на византийската
империя.
България при управлениетона Симеон
навлиза в своя "златен век".
ЦАР САМУИЛ
Самуил е наречен "самодържавен цар"
Всички действия на Самуил
са ярко потвърждение, че
България се стреми към
възстановяването на
позициите си.
Трагедията при Ключ
ЦАР ИВАН АСЕН I
Цар Иван Асен I е
описван като
действен, решителен и
войнствен човек.
ЦАР КАЛОЯН
Калоян застава начело на
държавата в момент на остра
криза, породена от болярски
амбиции и разнородни
интереси.
Битката при Одрин - 1205г.
ЦАР ИВАН АСЕН II
Цар Иван Асен II разгромява епирския
владетел Теодор Комнин край с.
Клокотница
По негово време България граничи на
три морета: Черно, Бяло и
Адриатическо.
ЦАР ИВАН АЛЕКСАНДЪР
Известен е с победата над Андроник III
Палеолог - край Русокастро
1350 г. – Построена крепостта Бабини
Видини кули във Видин
ЦАР ИВАН ШИШМАН
Последният владетел на
Търновското царство, син
на цар Иван Александър.
Паисий Хилендарски
Пръв идеолог на БЪЛГАРСКОТО
ВЪЗРАЖДАНЕ и народен будител.
Роден в Банско.
Успял да завърши своя труд «История
славяноболгарска» за народа, за
българските царе и светци, за всички
деяния и минало български (1762).
Софроний Врачански
Бележит възрожденски
писател, общественик,
просветител, родоначалник на
новобългарската литература.
Стойко Владиславов прави първия
препис на “История славянобългарска”
Васил Левски
Идеолог и организатор на българската
национална революция, основател на
Вътрешната революционна организация
(ВРО) и на Българския революционен
централен комитет (БРЦК), български
национален герой. Известен е и като
Апостола на свободата заради
организирането и разработването на
стратегията за освобождаване на
България.
Георги Стойков Раковски
Идеолог, стратег и
организатор на българското
националноосвободително
движение, публицист,
писател ...
Георги Бенковски
Георги Бенковски е роден в Копривщица
Заслугата на
Георги Бенковски
да я има днес
България
е огромна.
Любен Каравелов
Любен Каравелов е журналист,
публицист,
литературен критик,
идеолог на българската
национална революция.
Заедно с Васил Левски организират
БРЦК .
Христо Ботев
СЛОВА ЗАВЕТИ
"Само онзи, който е свободен, само той
може да се нарече човек в пълния
смисъл на думата"
Последният тежък бой.
Привечер, след сражението, единичен
куршум пронизва Ботев . Поетът пада
под връх Камарата между суровите
склонове на Врачанския балкан.
Петър Берон
Д-р Петър Берон, известен
още и с името Петър Хаджи
Берович, е роден в гр. Котел.
Съдържание на буквара
"Рибният буквар" е учебник, който е
пригоден не само за първоначалното
обучение по четене. Той застъпва
всички учебни предмети, които според
Берон
трябва да се изучават във взаимното
училище.
Васил Априлов
През 1835 година Васил Априлов отваря
първото чисто българско взаимно
училище в България с помощ от Неофит
Рилски. Развива активна книжовна
дейност, събира народни песни и
подпомага просветното дело в
България. През 1841 година издава
„Денница на новобългарското
образование“.
Стефан Стамболов
Един от редакторите на в. Нова
България. След Освобождението адвокат, народен представител,
подпредседател и председател на
Народното събрание. Участва в
Съединението.
Министър-председател на България
(1887-1894), известен с безкомпромисна
защита на националните интереси, с
твърда ръка и с държавостроителни
дела.