Światowe wydobycie węgla

download report

Transcript Światowe wydobycie węgla

Rynek węgla kamiennego na świecie
wrzesień 2013
1
Światowe wydobycie
węgla
2
Światowe wydobycie węgla
1980-2012
6 960
8 000
7 000
910
7 200
940
6 000
mln ton
5 000
3 500
3 600
2 800
4 000
3 000
570
480
2 930
3 120
1990
2000
6 050
6 260
2011
2012
500
2 000
1 000
2 300
0
1980
węgiel energetyczny
węgiel koksowy
Źródło: VdK
3
Prognoza wydobycia węgla kamiennego
na świecie do 2035
mln tce
1990
2010
(w ykonanie)
(w ykonanie)
2015
2020
2025
2030
2035
OECD
1 533
146
1 410
1 403
1 367
1 318
1 259
Kraje spoza OECD
1 668
3 718
4 226
4 428
4 534
4 653
4 767
Ogółem świat
3 201
5 124
5 636
5 831
5 901
5 971
6 026
528
234
199
168
135
107
78
w tym k raje UE
Ogółem świat
7 000
miliony tce
6 000
5 000
4 000
3 000
1990
2010
2015
2020
2025
2030
2035
IEA, World Energy Outlook 2012
4
Światowe wydobycie węgla wg krajów
1980-2012
mln ton
1980*
1990*
2000*
2010**
2011**
2012**
(1)
1
Chiny
620
1 051
1 231
3 410
3 650
3 660
2
USA
710
854
895
984
994
922
3
4
Indie
Indonezja
112
0
211
11
310
77
537
295
554
318
580
386
5
Australia
72
159
239
355
346
366
6
Rosja
246
238
153
321
336
353
7
8
Afryka
Kazachstan
115
115
175
128
224
70
250
106
252
108
260
121
9
Kolumbia
4
21
38
75
86
89
10 Ukraina
188
160
80
76
82
85
11 Polska
193
148
103
77
76
79
12 Kanada
13 Pozostałe kraje
20
415
38
325
34
179
33
201
33
123
67
198
2 811
3 516
3 633
6 720
6 958
7 166
Cały świat
(1) Sortowanie
krajów wg danych z roku 2012
Źródło: * IEA, World Energy Outlook 2012
**VdK
5
Najwięksi producenci węgla na świecie
mln ton
2005
2011
1 Coal India
324
436
554
2 Peabody
225
268
249
3 Shenhua
178
282
304
4 Arch
139
157
141
5 China Coal
72
160
176
6 BHPB
87
104
105
7 Anglo
95
103
84
8 SUEK
85
92
98
9 Xstrata
70
85
90
10 Kompania Węglowa
97
39
39
11 Rio Tinto
162
29
32
(1) Sortowanie
2012
(1)
producentów wg danych z roku 2012
Źródło: VdK, ARP-Katowice
6
Udokumentowane zasoby węgla kamiennego
na koniec 2012
mld ton
109
Ogółem świat 405 mld ton
62
56
49
37
32
22
13
15
USA
Chiny
Indie
Rosja
Australia
Afryka
Kazachstan Ukraina
6
4
Kolumbia
Polska
Pozostałe
Źródło: BP, 2012
7
Światowy handel
węglem
8
Światowy handel węglem
1980-2012
1 164
1200
1 042
drogą lądową
82
64
1000
mln ton
drogą morską
800
576
600
386
400
200
242
34
47
978
1 082
32
529
354
208
0
1980
1990
2000
2011
2012
9
Źródło: IEA, Coal Information/ VDK
Światowy handel węglem energetycznym i koksowym
(dostawy morskie)
2012
Ogółem 1 082 mln ton
węgiel
koksujący
23%
2012
węgiel
energetyczny
77%
Źródło: VdK
10
Najwięksi eksporterzy węgla kamiennego na świecie
(dostawy morskie)
2012
mln ton
2012
1 Australia
2 Indonezja
3 Rosja
4 USA
5 Kolumbia
6 RPA
7 Kanada
8 Chiny
9 Polska
10 Wenezuela
11 Pozostałe
Razem
316
304
117
107
81
76
34
9
3
3
32
1 082
Źródło: VdK
11
Najwięksi importerzy węgla kamiennego na świecie
(dostawy morskie)
2012
mln ton
1 Chiny
10 USA
235
185
129
126
66
45
45
29
21
7
RAZEM
888
2 Japonia
3 Indie
4 Korea Płd.
5 Tajwan
6 Niemcy
7 Wielka Brytania
8 Włochy
9 Hiszpania
Udział w obrotach światowych
82%
UE - 27
212
Udział w obrotach światowych
20%
Źródło: VdK
12
Prognoza eksportu węgla na świecie do 2040
mln ton
2020
2011
2040
(1)
(w ykonanie)
Australia
282
362
509
2
Indonezja
338
389
416
3
Ameryka Płd.
80
118
185
4
USA
97
120
153
5
Eurazja
84
107
129
6
Afryka Płd.
70
99
128
7
Kanada
33
38
47
8
Chiny
15
16
16
9 Wietnam
10 Polska
25
4/6
13
5
6
4
1 027
1 267
1 594
Światowe obroty węglem
1 594
mln ton
1
1 267
1 027
2011
(wykonanie)
(1) Sortowanie
2020
2040 (1)
wg danych z roku 2040
Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012, WĘGLOKOKS S.A.
13
Prognoza importu węgla na świecie do 2040
mln ton
2011
(w ykonanie)
2020
2040
węgiel energetyczny
768
927
1 198
węgiel koksowy
259
340
395
1 027
1 267
1 594
2 000
węgiel koksowy
węgiel energetyczny
mln ton
1 500
1 000
500
0
2011
(wykonanie)
2020
2040
Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012
14
Rozwój cen węgla
energetycznego
i koksowego
na świecie
15
Notowania indeksu dla węgla energetycznego
(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
1991-2013
$/ t
225,00
205,00
185,00
165,00
145,00
125,00
105,00
85,00
65,00
45,00
25,00
16
Notowania indeksu dla węgla energetycznego
(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
2008-2013
250,00
210,40
200,00
150,00
USD/t
127,90
100,00
75,00
50,00
61,90
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
17
Notowania indeksu dla węgla energetycznego
(w USD/t CIF ARA za 6000 kcal/kg)
2012-2013
115,00
USD/t
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
80,00
75,00
70,00
2012
2013
18
0
2013 III kw.
2013 II kw.
2013 I kw.
2012 IV kw.
2012 III kw.
2012 II kw.
2012 I kw.
2011 IV kw.
2011 III kw.
2011 II kw.
2011 I kw.
2010 IV kw.
2010 III kw.
2010 II kw.
FY 2009/10
FY 2008/9
FY 2007/8
FY 2006/7
FY 2005/6
FY 2004/5
FY 2003/4
FY 2002/3
FY 2001/2
FY 2000/1
FY 1999/0
FY 1998/9
FY 1997/8
FY 1996/7
FY 1995/6
Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego typu hard
(w USD/t FOB porty Australii)
1995-2013
350
300
USD/t FOB porty Australii
250
200
150
100
50
19
Rozwój cen referencyjnych węgla koksowego
(w USD/t FOB porty Australii)
2011-2013
340
Węgiel
typu hard
Węgiel
typu semi-soft
Węgiel
typu PCI
290
USD/t
240
190
140
2013 III kw.
2013 II kw.
2013 I kw.
2012 IV kw.
2012 III kw.
2012 II kw.
2012 I kw.
2011 IV kw.
2011 III kw.
2011 II kw.
2011 I kw.
90
20
Średni koszt wydobycia węgla energetycznego
baza: FOB porty załadunku (6000 kcal/kg)
80
70
60
USD/t
50
40
30
20
10
0
Indonezja
(LCV)
Kolumbia
Indonezja
(HCV)
Chiny
RPA
Australia
(NSW)
Australia Wenezuela
(QSL)
Rosja
USA
Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012
21
Unia Europejska
Wydobycie
Import
Zużycie
22
Wydobycie węgla w krajach UE
2004-2012
mln ton
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
99
25
29
13
14
97
20
28
13
12
94
19
24
14
12
2
87
17
22
13
11
3
83
18
19
13
10
3
78
18
15
11
9
4
77
18
14
12
9
4
76
18
13
11
7
4
79
17
11
11
6
4
180
170
165
153
146
135
134
129
128
Polska
Wielka Brytania
Niemcy
Czechy
Hiszpania
Rumunia
UE 25
UE 27 (od 2007)
mln ton
190
Unia Europejska
180
170
160
150
140
130
120
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Źródło: VdK
23
Struktura zużycia węgla w UE w wybranych latach
w%
2004
65
2007
67
2012
71
huty i koksownie
20
21
16
ciepłownictwo
13
12
13
elektrownie
2012
ciepłownictwo
13%
huty
i koksownie
16%
elektrownie
71%
Źródło: VdK
24
Import węgla kamiennego do krajów UE (25/27)
(ogółem: import i dostawy wewnątrzunijne)
2004-2012
240
231
230
220
mln ton
220
211
217
212
209
210
199
200
189
190
182
180
170
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
25
Źródło: VdK
Główni dostawcy węgla do UE w wybranych latach
(z wyłączeniem dostawców wewnątrzunijnych)
mln ton
USA
Rosja
Kolumbia
Australia
RPA
Indonezja
Kanada
Chiny
2004
2007
2012 (1)
12,0
21,3
49,6
32,0
50,3
45,8
25,6
28,0
44,3
27,2
26,6
15,7
52,6
44,2
13,7
12,4
18,0
11,8
6,2
6,7
3,2
1,5
0,5
0,0
(1) Sortowanie
Źródło: Vdk
krajów wg danych z roku 2012
26
Podsumowanie
1. Światowe wydobycie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Produkcja węgla
kamiennego na świecie od 1980 roku do 2012 roku wzrosła prawie 2,5 –
krotnie.
2. Wszystkie dostępne prognozy dotyczące wydobycia węgla wskazują na
jego dalszy wzrost w kolejnych latach.
3. Ocenia się, że zasoby węgla, które mogą być eksploatowane są znaczne.
W skali globalne, przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą one na
ponad 100 lat.
4. W zakresie światowego handlu węglem kamiennym zauważa się znacznie
większą dynamikę wzrostu w relacji do wydobycia. Do roku 2012 światowe
obroty tym surowcem wzrosły, w porównaniu do 1980 roku, blisko
5- krotnie.
Podsumowanie
5. Przewiduje się, że w następnych latach wzrostowa dynamika handlu
węglem utrzyma się. Do roku 2040 prognozowany jest ponad 50%
wzrost obrotów.
6. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach międzynarodowych, do
końca br. nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie cen,
zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego.
7. W krajach Unii Europejskiej spada systematycznie wydobycie węgla
i jest to proces nieodwracalny. Jednak węgiel w krajach UE pozostaje
nadal ważnym paliwem w procesie wytwarzania energii elektrycznej.
Dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej może tę tendencję zmienić.
Konsekwencją tego może być znaczne ograniczenie importu węgla do
krajów UE.
Dziękuję za uwagę
Jerzy Podsiadło
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
WĘGLOKOKS S.A.
29