αναπτυξιακη δωδεκανησου 2013

Download Report

Transcript αναπτυξιακη δωδεκανησου 2013

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
(ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
www.ando.gr
2013
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΑΝ.ΔΩ.Α.Ε.), η πολυμετοχική
Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
φορέων του νομού μας, το έτος 2013 συμπλήρωσε 20 χρόνια λειτουργίας
της.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού συνέχισε τη σημαντική δράση των
προηγούμενων χρόνων, μέσα στα πλαίσια και τους στόχους που είχαν
τεθεί από την έναρξη της λειτουργίας της, παρά τις αντικειμενικές
δυσκολίες λόγω της οικονομικής κρίσης.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο οικονομικός απολογισμός κλείνει με κέρδη
παρά το γενικότερο πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας και τεράστιων
καθυστερήσεων στις χρηματοροές από τα συνεργαζόμενα Υπουργεία και
τους λοιπούς φορείς – «πελάτες» της εταιρείας.
Η εταιρεία διαθέτει υποδομές (ιδιόκτητο κτίριο), σύγχρονο εξοπλισμό και
είναι πλήρως στελεχωμένη από έμπειρο προσωπικό με αποτέλεσμα να
λειτουργεί άρτια σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Διαθέτει
Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ και εφαρμόζει το Σύστημα
Ποιότητος ISO 9001:2008.
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Α/Α
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
(3,23€)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε.Δ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
Ε.Α.Σ.Δ.
47.047
41.603
20.676
1.946
3.437
614
600
460
409
400
563
307
307
153
30
39,65
35,06
17,43
1,64
2,89
0,52
0,51
0,39
0,34
0,34
0,47
0,26
0,26
0,12
0,03
16)
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
30
0,03
17)
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
30
0,03
18)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
30
0,03
ΣΥΝΟΛΟ
118.642
100
ΠΟΣΟΣΤΟ
%
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1)Στελέχωση Εταιρείας
Η στελέχωση της εταιρείας σε μόνιμο προσωπικό και σε συνεργάτες με
συμβάσεις μίσθωσης έργου, ανήλθε μέσα στο 2013, σε (13) άτομα (5 μόνιμα και
8 συνεργάτες) που στελεχώνουν τα κάτωθι τμήματα:
• Διεύθυνση: 1 άτομο
• Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης ΟΤΑ και μελετών: 3 άτομα (Πολιτικοί
Μηχανικοί)
• Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: 5 άτομα (Γεωπόνοι, Οικονομολόγοι,
Πολιτικοί Μηχανικοί)
• Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστήριο: 2 άτομα (Οικονομολόγοι)
• Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανογράφησης: 1 άτομο,
• Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης: 1 άτομο
Σημειώνουμε ότι μέσα στο έτος το προσωπικό αυξήθηκε κατά 3 άτομα, ένα
εκ των οποίων στελεχώνει το νεοϊδρυθέν Παράρτημα της Εταιρείας στην
Κάλυμνο.
2) Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη Ο.Τ.Α.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΤΑ
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. στο πλαίσιο Ανοιχτής Πρόσκλησης της ΜΟΔ. Α.Ε., υπέβαλε και
εγκρίθηκαν για λογαριασμό των Δήμων Αστυπάλαιας, Σύμης, Νισύρου και Λειψών
προτάσεις για την ένταξη των Δήμων στο πρόγραμμα για την παροχή τεχνικής
υποστήριξης (50.000€ για κάθε Δήμο). Όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν έχουν
εγκριθεί και τα χρήματα έχουν εξασφαλισθεί από τους εν λόγω ΟΤΑ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 1212-2012 (είχε εγκριθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατ' αρχήν στις 3010-2012), τελικά ενεργοποιήθηκε (μετά από την τροποποίησή της) στις 15-11-2013. Οι
παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπονται από τη σύμβαση αφορούν τους Δήμους
Αστυπάλαιας, Πάτμου, Αγαθονησίου, Λειψών, Χάλκης, Τήλου, Νισύρου, Κάσου, Σύμης,
Μεγίστης.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
Ανατέθηκε στην ΑΝΔΩ από τον Δήμο Αστυπάλαιας η σύνταξη Φακέλου Έργου
«Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Αγ. Κωνσταντίνου Αστυπάλαιας». Ο φάκελος
ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως.
3) Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013 (ΠΡΩΗΝ Ο.Π.Α.Α.Χ)
Το έργο υλοποιείται από την Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Εταιρείας
Δωδεκανήσου και Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων που λειτουργεί ως
Υποστηρικτικός Μηχανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Η σύμβαση για την ανάθεση του έργου από το Υπουργείο
υπεγράφη τον Ιούλιο 2012. Στα Δωδεκάνησα υλοποιούνται περίπου 40 έργα
προϋπολογισμού 12.000.000 € στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ
(Δ.Ε. Αταβύρου, Καμείρου, Νότιας Ρόδου και τα νησιά Χάλκη, Κάρπαθος,
Κάσος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Τήλος, Μεγίστη, Σύμη). Έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί πληρωμές (Δημόσια Δαπάνη) προς τους επενδυτές περίπου
1.500.000 ευρώ.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΟΝΑ 4 (LEADER) ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013
Το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. 32 ενταγμένα έργα με
προϋπολογισμό 6.200.000€ υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης (Δ.Ε.
Καλλιθέας, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, στην Κω, οι Δ.Ε.
Ηρακλειδών και Δικαίου και τα νησιά των Δήμων: Αγαθονησίου, Λειψών,
Λέρου και Πάτμου) και ήδη έχει καταβληθεί ποσό (Δημόσια Δαπάνη) περίπου
2.000.000€. Η πολύ καλή πορεία του τοπικού μας προγράμματος
επιβραβεύθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την
πρόσθετη κατανομή ποσού δημόσιας δαπάνης 815.000€, του μεγαλύτερου
ποσού πανελληνίως. Το ποσό επαναπροκηρύχθηκε και υπερκαλύφθηκε από
το επενδυτικό ενδιαφέρον στα τέλη του 2013. Μέχρι τον Μάρτιο του 2014 θα
ενταχθούν περίπου 15-20 νέοι επενδυτές με προϋπολογισμό έργων περίπου
2.500.000€ με το οποίο δεσμεύονται όλες οι διαθέσιμες πιστώσεις. Παράλληλα
καταβάλλεται προσπάθεια για αύξηση των διαθέσιμων πόρων απο το
Υπουργείο, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων.
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013
(LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ) (περιοχή εφαρμογής: Δήμος Καλυμνίων)
Μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις των προηγούμενων χρόνων, το πρόγραμμα
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ενταχθεί 7 δημόσια έργα του Δήμου
Καλύμνου με προϋπολογισμό 1.400.000€ και 18 ιδιωτικά έργα
προϋπολογισμού περίπου 2.300.000€. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα
πρώτα αιτήματα πληρωμής και πραγματοποιούνται οι πιστοποιήσεις και οι
πληρωμές από την ΑΝΔΩ. Μέσα στο 2013 εκδόθηκε και η 2η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιδιώτες ενώ τον Μάρτιο 2014 αναμένονται
και 2 ακόμα προσκλήσεις ώστε να δεσμευθεί το σύνολο του ποσού.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT
Το 2013 συνεχίστηκε η λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης του Ευρωπαίου
Πολίτη EUROPE DIRECT με φορέα φιλοξενίας την ΑΝΔΩ στο πλαίσιο της νέας
σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2013-2017. Μέσα στο έτος
πραγματοποιήθηκε πλήθος δράσεων με κυριότερη αυτή που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο:
«Πετυχαίνοντας στην Ευρώπη». Επίσης μέσα στο 2013 αναλήφθηκε από την
Αντιπροσωπεία το έργο που αφορά την συνδρομή της εταιρείας στη
δημοσιοποίηση των Ευρωεκλογών του 2014 για το νομό μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) – Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για
Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
«Δωδεκάνησα – Ανάπτυξη – Απασχόληση» μέσω της οποίας υλοποιείται το
πρόγραμμα. Μέσα στο 2013 ξεκίνησε η υλοποίηση του σχεδίου και έχει ήδη
πραγματοποιηθεί μία πρόσκληση για ωφελούμενους - άνεργους. Έχει
ολοκληρωθεί η αρχική επιλογή και στις αρχές του 2014 θα ξεκινήσουν οι
δράσεις δικτύωσης, συμβουλευτικής και καταρτίσεων. Στη σύμπραξη
συμμετέχουν υλοποιώντας δράσεις και άλλοι φορείς μεταξύ των οποίων η
Περιφέρεια, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, το ΚΕΚ Γεννηματάς κ.α.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) – Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. είναι συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης:
«Δωδεκανησιακό Δίκτυο Στήριξης της Εργασίας» μέσω της οποίας θα
υλοποιηθεί το σχέδιο. Μέσα στο 2013 εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης και στις
αρχές του 2014 αναμένεται η έγκριση της νομικής δέσμευσης και η έναρξη
υλοποίησης των δράσεων.
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ: GASTRONOMY NET
Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα με συντονιστή την
Περιφέρεια, στο έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη
του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής
παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της
τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου». Από τις δράσεις που
έχουν αναληφθεί από την ΑΝΔΩ, μέσα στο 2013, έχει ολοκληρωθεί η
δημιουργία της ιστοσελίδας και η μελέτη για την καταγραφή της οινικής
δραστηριότητας και του σχεδιασμού των Δρόμων Κρασιού της Δωδεκανήσου.
4) Τμήμα Πληροφορικής
Το τμήμα πληροφορικής κατά το έτος 2013 είχε τις παρακάτω
δραστηριότητες:
• Υποστήριξη σε υπηρεσίες μηχανογράφησης σε όλα τα τμήματα της
εταιρείας,
• Ενημέρωση της ιστοσελίδας (www.ando.gr) για τις δραστηριότητες και τα
νέα της εταιρείας
5) Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι – Διαφάνεια και
Αξιοπιστία
Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων, μέσα στο 2013 πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω 4 εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς:
Τον Μάιο πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε 4 επενδυτικά σχέδια στην Κάρπαθο για τον
Άξονα 3 του ΠΑΑ (πρώην ΟΠΑΑΧ) από την Μονάδα Γ της Διαχειριστικής του
Υπουργείου Αγρ. Αν. και Τροφίμων
Τον Ιούνιο στελέχη της Μονάδας Γ της Διαχειριστικής πραγματοποίησαν έλεγχο στους
Λειψούς σε 5 επενδυτικά σχέδια ενταγμένα στον Άξονα 4 του ΠΑΑ (LEADER)
Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Υπουργείο Οικονομικών) για το Πρόγραμμα LEADER
Αλιείας: α) στις διαδικασίες διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος και β) στις
Λειτουργικές Δαπάνες της ΑΝΔΩ
Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
στις λειτουργικές δαπάνες της ΑΝΔΩ για το πρόγραμμα LEADER Αλιείας.
Έχουν εκδοθεί όλες οι εκθέσεις των παραπάνω ελέγχων και δεν προκύπτει το
παραμικρό για τη λειτουργία της ΑΝΔΩ. Αντιθέτως, αποδεικνύουν για ακόμα μια
φορά την άρτια λειτουργία της εταιρείας.
6) Μελλοντικός σχεδιασμός
Ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συγκυρίες, με όλα όσα αναφέραμε ανωτέρω αποδεικνύεται ότι η
εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα στελεχιακό δυναμικό με μοναδικές γνώσεις και δυνατότητες και
υλοποιεί δράσεις που θα ήταν αμφίβολο εάν άλλος φορέας του Νομού θα είχε την δυνατότητα να
το κάνει.
Η εταιρία έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος φορέας ανάπτυξης και συνεργάτης σε όλα τα
επίπεδα Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, κ.λ.π.) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
(Ο.Τ.Α., Π.Ν.Α), καθώς και Επιστημονικών και Ιδιωτικών φορέων (Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια,
επενδυτές κ.λ.π.). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η ΑΝΔΩ προσκλήθηκε από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην συνάντηση με στελέχη της TASK FORCE για το μέλλον
της Αγροτικής Ανάπτυξης ως μοναδική εκπρόσωπος των αναπτυξιακών της νησιωτικής Ελλάδας.
Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, η εταιρεία λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, δεν επιδοτείται από κανένα φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό και καταφέρνει να
ανταπεξέρχεται τις δυσκολίες χωρίς δυσμενή αποτελέσματα που θα έβαζαν σε κίνδυνο την
ύπαρξη της.
Στο τομέα της διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που είναι και η κύρια δραστηριότητα της
εταιρείας οι προοπτικές είναι ευοίωνες.
Ήδη με την έκδοση των νέων Κανονισμών της ΕΕ για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, προβλέπεται η επέκταση των πετυχημένων παραδειγμάτων
της προσέγγισης LEADER (ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης) σε όλα τα ταμεία και
με μεγάλους προϋπολογισμούς σε σχέση μετά ισχύοντα.
Σε ότι αφορά την δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων της εταιρείας που αφορά την στήριξη των
ΟΤΑ, τώρα ακόμα αρχίζει και διαφαίνεται το ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ (κυρίως τους μικρούς) για
τεχνική υποστήριξη. Σε αυτό βεβαίως συνέβαλε και η προγραμματική σύμβαση που συνάφθηκε
με την ΠΝΑ για την στήριξη των μικρών ΟΤΑ.
Ας είναι αυτή μια αρχή ώστε οι μικροί νησιώτικοι ΟΤΑ του νομού μας να μην είναι οι «φτωχοί
συγγενείς» στο έντονα ανταγωνιστικό ΕΣΠΑ και «ΕΣΠΑ 2» αλλά ισότιμοι υποψήφιοι δικαιούχοι
έργων, με μια δυνατή ΑΝΔΩ που θα τους υποστηρίζει για την επόμενη δεκαετία.
Ανακεφαλαιώνοντας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από τις λοιπές δραστηριότητες –
ιδιαίτερα σημαντικές – της εταιρείας (π.χ. στήριξη ανέργων, Γραφείο Ενημέρωσης Ευρωπαίου
Πολίτη, άλλες διάφορες άυλες ενέργειες): Πάνω από 100 επενδύσεις μικρές και μεγάλες,
κυρίως στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υλοποιούνται σε όλα τα νησιά μας. Έργα
με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 20 εκ. €, τονώνουν – λόγω ΑΝΔΩ – την Τοπική
Οικονομία των Νησιών μας και δίνουν πραγματική ανάπτυξη στα Δωδεκάνησα.
Σας ευχαριστώ πολύ
Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Πόκκιας
Περιφερειακός Σύμβουλος