PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien

Download Report

Transcript PJM w urzędach, czyli co tłumacz wiedzieć powinien

PJM w urzędach,
czyli co tłumacz
wiedzieć powinien.
{
Małgorzata Czajkowska – Kisil
Instytut Polskiego Języka Migowego
Kim jest odbiorca tłumaczenia
Grupa osób niesłyszących jest silnie zróżnicowana:
- głusi,
- niedosłyszący,
głusi od urodzenia,
późno ogłuchli
z wszczepionym implantem ślimakowym,
- posługujący się różnymi sposobami komunikacji.
Populacja osób niesłyszących w Polsce liczy ok. 100 tys.
Bardzo zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego.
.
Język migowy
PJM to język, który posiada własne, niezależne od języka
polskiego, słownik i gramatykę. Jest pełnoprawnym językiem
naturalnym, powstałym na drodze historycznego rozwoju (w
Polsce ok. 200 lat temu), wykazującym cechy, które
językoznawcy uznają za charakterystyczne dla języków
naturalnych, m.in. arbitralność, dwuklasowość, produktywność.
Podobnie jak inne języki naturalne, służy do porozumiewania
się, wyrażania emocji i myśli. Jest zróżnicowany geograficznie i
społecznie.
System językowo-migowy (SJM) jest sztucznym systemem
stworzonym na potrzeby komunikacji osób słyszących z
głuchymi. Stanowi on połączenie gramatyki języka polskiego i
znaków manualnych, czyli manualną realizację języka
polskiego, porównywalną do zapisu graficznego, mowy, czy
alfabetu Braille’a.
Tłumacze






1. CODA – słyszące dzieci głuchych rodziców
2. SODA – rodzeństwo głuchych
3. Pracownicy organizacji pozarządowych – PZG
4. Nauczyciele
5. Duszpasterze
6. Rodzice
„Grzechy” tłumaczy




Kontakt jednokierunkowy.
Niska wierność przekazu.
Asystowanie
Eliminowanie
Problem tłumaczeń urzędowych





Sytuacja stresująca dla osoby głuchej.
Słaba znajomość przepisów.
Małe doświadczenie w załatwianiu spraw urzędowych.
Mała dyspozycyjność tłumaczy.
Tłumacze przysięgli.
Kodeks Etyczny tłumacza






Tajemnica zawodowa
Profesjonalizm
Rozwój zawodowy
Bezstronność
Szacunek wobec stron tłumaczenia
Szacunek wobec innych tłumaczy
Przyczyny braku tłumaczy





Brak jednolitego systemu edukacji i certyfikacji.
Brak standardów zatrudnienia.
Nierówne traktowanie tłumaczy migowych.
Problemy zatrudnienia – duża dyspozycyjność.
Brak zaufania środowiska.
Dziękuję za uwagę
