Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes

download report

Transcript Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes

Az oltalom alatt álló magyar termékek
lehetőségei a kereskedelemben
Szegedyné Fricz Ágnes
főosztályvezető-helyettes
Élelmiszer-feldolgozási Főosztály
2012. június 21.
• Földrajzi árujelzők
• Hagyományos különleges
termékek
2
Uniós oltalom lehetősége
Földrajzi árujelzők
A) Oltalom alatt álló eredet-megjelölés (OEM)
B) Oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ)
•
•
•
•
földrajzi terület
használatban lévő elnevezés
csoportosulás
oltalmazható termékek köre
3
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
4
Földrajzi árujelzővel ellátott szeszes italok
(A HÍR Gyűjtemény írta le először)
• Békési szilvapálinka
• Gönc(z)i barackpálinka
• Kecskeméti barackpálinka
• Szabolcsi almapálinka
• Szatmári szilvapálinka
• Újfehértói meggypálinka
• Pannonhalmi törkölypálinka
• önmagában a „pálinka” és a „törkölypálinka”
megnevezés
5
Az uniós bejegyzés főbb állomásai:
•Nemzeti oltalom megszerzése
•Közösségi oltalom iránti kérelem benyújtása
•Észrevételek az Európai Bizottságtól: 1 év
•Közzététel kifogásolásra: 6 hónap
•Észrevételek a tagországoktól
•Bejegyzés
6
A TERMÉKLEÍRÁS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A termék elnevezése
A termék bemutatása
A földrajzi terület meghatározása
A földrajzi területről való származás igazolása
A termék előállítási módja
A termék és a földrajzi környezet kapcsolata
Ellenőrző hatóságok/szervek
Egyedi címkézési előírások
7
Az 510/2006/EK rendelet 13. cikke szerint
a bejegyzett elnevezések a következőkkel szemben nyújtanak oltalmat:
hasonló elnevezések vagy amennyiben az elnevezés használata
az oltalom alatt álló elnevezés hírnevét kihasználná;
• b) bármely visszaélés, utánzás vagy félrevezető utalás: pl a
„jellegű”, „típusú”, „eljárással készített”, „mint a -ban/-ben
gyártott”, „utánzat”, vagy hasonló kifejezéseket kapcsolnak;
• c) bármely egyéb hamis vagy megtévesztő megjelölés a belső vagy
a külső csomagoláson, a reklámanyagokon vagy az érintett
termékre vonatkozó iratokon, valamint a termék származását
illetően hamis benyomást keltő dobozba történő csomagolás;
• d) a termék valódi származását illetően a fogyasztók
megtévesztésére alkalmas bármely egyéb módszer.
•
a)
8
A Bizottság 2010/C 341/03 közleménye
OEM/OFJ termék, mint összetevő:
Az OEM-ként vagy OFJ-ként bejegyzett elnevezés szerepeljen:
• egy élelmiszer összetevőinek felsorolásában
• a
termék
felhasználásával
készült
élelmiszer
kereskedelmi
megnevezésének részeként vagy annak közelében szerepeljen
• a szóban forgó élelmiszer címkézésében, kiszerelésében és
reklámozásában megjelenjen, feltéve
• az európai uniós feliratok, rövidítések (OEM/OFJ) és jelképek jelenjenek
meg a címkézésben
• hasonló összetevő esetén csak az OEM-et vagy OFJ-t viselő terméknél.
9
Egyedi címkézési előírások
• Hajdúsági torma oltalom alatt álló eredetmegjelölés (uniós megjelölés,
rövidítése: OEM)
a Hajdúsági torma elnevezést
az uniós megjelölést vagy OEM rövidítését
a kereskedőház nevét
a tétel azonosító számát
10
Egyedi címkézési előírások
• Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma oltalom alatt álló
eredetmegjelölés
a Makói hagyma elnevezést
az uniós megjelölést vagy OEM rövidítését
az uniós logót
11
Egyedi címkézési előírások
• Alföldi kamillavirágzat oltalom alatt álló eredetmegjelölés (uniós
megjelölés, rövidítése: OEM)
az ALFÖLDI KAMILLAVIRÁGZAT terméknevet
a „vadon termő” megjelölést
a kamillavirágot ábrázoló grafikai megjelenítést
az uniós megjelölést vagy OEM rövidítését
az uniós logót
12
Egyedi címkézési előírások
• Gönci kajszibarack oltalom alatt álló földrajzi jelzés (uniós megjelölés,
rövidítése: OFJ)
a Gönci kajszibarack elnevezést
az uniós megjelölést vagy OFJ rövidítését
az uniós logót
• A megjelöléseket csomagolási egységenként kell elhelyezni.
• Fel lehet tüntetni a termék csomagolásán a település nevét, ahol az adott
tételt termesztették.
13
14
Egyedi címkézési előírások
• Szentesi paprika = oltalom alatt álló földrajzi jelzés (uniós megjelölés,
rövidítése: OFJ)
a SZENTESI PAPRIKA szóösszetételt
a nyomon követésre szolgáló vonalkódos címkét
az uniós megjelölést (vagy OFJ rövidítését) vagy az uniós logót
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Szegedyné Fricz Ágnes
[email protected]
http://www.elelmiszerlanc.kormany.hu
31