Transcript Jeřáby

Jeřáby
Jeřáby
Po prostudování kapitoly budete schopni:
 orientovat se v kategoriích jeřábů
 definovat funkce a parametry jeřábů
 popsat konstrukce různých typů jeřábů
 určit vhodný jeřáb pro určitou stavbu
Jeřáby
Definice jeřábu:
Jeřáb je stroj určený ke zvedání nebo přemísťování
břemene v prostoru. Břemeno je zavěšeno na háku
nebo uchyceno jiným způsobem.
Jeřáby
Rozdělení jeřábů:
Věžové a
sloupové jeřáby
Mobilní jeřáby
Skladové a
montážní jeřáby
Speciální jeřáby
Jeřáby
1. Věžové a sloupové jeřáby
Hlavní parametry :
• jmenovité zatížení – Q [t; kN]
• vyložení jeřábového háku – L [m]
• výška zdvihu – H [m]
• momenty nosnosti jeřábů
Jeřáby
Jeřáby
Uspořádání věžových jeřábů:
a) základna jeřábu
– kotvená do základu
– kolejová
Jeřáby
Uspořádání věžových jeřábů:
a) základna jeřábu
– pevná se zátěží
Jeřáby
Uspořádání věžových jeřábů:
b) jeřábová věž
– příhradová konstrukce
– sloupová konstrukce
Jeřáby
Uspořádání věžových jeřábů:
b) jeřábová věž
- sestavuje se pomocí autojeřábu z jednotlivých dílů
jako stavebnice
- lehké jeřáby se vyrábějí i v tzv. samovztyčitelném
(rychlosestavitelném) provedení
Jeřáby
Uspořádání věžových jeřábů:
c) výložník
– vodorovný
– sklopný
– lomený
výložník je s věží spojen: - pevně (otáčí se celý jeřáb)
- ozubeným kolem (otáčí se jen výložník)
Jeřáby
Orientační parametry věžových jeřábů
Typ věžového max. nosnost max. vyložení max. výška
jeřábu
Q [t]
L [m]
zdvihu H [m]
samovztyčitelný
1 - 10
16 - 50
18 - 45
city - crane
2 - 16
30 - 75
20 - 60
průmyslový
10 - 60
až 90
 100
Jeřáby
2. Mobilní jeřáby
- umožňují rychlé přemísťování břemen do pracovního
místa při velkých zvedacích výkonech
Druhy podvozků:
• automobilní (sériové nebo speciální výroby)
• kolové (silniční nebo terénní)
• pásové
• kolejové
• plovoucí (lodní)
Jeřáby
Výložníky mobilních jeřábů
• příhradové
• teleskopické
• kombinované
kombinovaný výložník jeřábu LTM 1350 - Liebherr
Jeřáby
a) jeřáby na automobilním podvozku
- u běžných typů nesmí zatížení na nápravu překročit
stanovenou mez
- těžké jeřáby mají speciální víceosé podvozky se
samostatným hydraulickým řízením
- podvozek je nutné před prací stabilizovat
dvacetitunový jeřáb AD na podvozku Tatra 815
Jeřáby
a) jeřáby na automobilním podvozku
Vlajková loď mezi autojeřáby - Liebherr LTM 11200 9.1
- zdvih až do 170 m a dosah 126 metrů
- max. nosnost 1200 t
- průměr lana 28 mm a jeho délka 950 m
- protizávaží tvoří jeden základní segment o hmotnosti 22 t,
dalších šestnáct 10-ti tunových částí a čtyři 5-ti tunové, celkem tedy 202 t
Jeřáby
b) jeřáby na kolovém podvozku
- speciálně upravené 2- 4osé podvozky pro pohyb
v obtížném terénu
- jeřáb lze ovládat (řídit a pracovat s výložníkem) i z jednoho
místa
- nutná stabilizace jeřábu
terénní kolový jeřáb Demag
Jeřáby
b) jeřáby na kolovém podvozku
teleskopický hydraulicky
ovládaný výložník
hydraulicky
vysouvatelné
stabilizační opěry
kolový terénní
podvozek
Jeřáby
c) jeřáby na pásovém podvozku
- těžkotonážní jeřáby pro speciální práce
- většinou příhradový výložník
- podvozek není nutné stabilizovat
hlavní příhradový
výložník
soustava
kotvicích lan
kotevní
protivýložník
Jeřáby
d) jeřáby na kolejovém podvozku
- práce v železničním stavitelství
- jeřábem lze pojíždět i při zatíženém výložníku
kolejové jeřáby pro železniční stavitelství
Jeřáby
e) jeřáby na plovoucím podvozku
- plovoucí ponton nebo loď s osazeným jeřábem
- montáže a přemísťování břemen ve vodním
stavitelství, budování ropných plošin atd.
Jeřáby
3. Skladové a montážní jeřáby
- jeřáby určené pro manipulaci s břemeny ve vnitřních
nebo venkovních prostorách skladů, montážních hal,
přístavech apod.
- konstrukce jeřábu je kotvená do základu nebo
umístěná na podvozku (většinou kolejovém) na terénu
nebo pod střechou
(stropem) montážní haly
sloupový montážní jeřáb
Jeřáby
výložníkový skládkový jeřáb
s obkročmým portálem
skládkový portálový jeřáb
mostový jeřáb
HYDRAULIKA AUTOJEŘÁB KLADNICE
OSMISMĚRKA
PROTIZÁVAŽÍ VÝLOŽNÍK NOSNOST
←↑→↓↖↗↘↙
PODVOZEK TELESKOP KABINA KOČKA
B
P
O
K
S
E
L
E
T
A
K
SLOUP DERIK
L
Á
O
P
U
O
L
S
K
T
P
O
P
Ř
N
D
H
Ý
I
A
S
O
N
M
O
E
I
M
L
K
B
O
D
A
E
R
V
J
U
Č
Ž
I
N
V
L
I
D
N
A
O
T
Ě
N
S
O
K
Z
N
R
K
A
T
V
A
O
Z
V
L
D
A
S
T
N
U
Í
N
E
K
Y
Ů
E
C
I
N
D
A
L
K
H
Ž
I
V
Ý
L
O
Ž
N
Í
K
Í
Ž
A
V
Á
Z
I
T
O
R
P
LANO ZDVIH VĚŽ
Najdi a škrtni v tabulce slova, ze
zbylých písmen sestavíš
dokončení tajenky.
Tajenka:
"Po čem rozhodně netouží žádný
jeřábník? Vyzkoušet si
.....................................................
...................................................."
HYDRAULIKA AUTOJEŘÁB KLADNICE
OSMISMĚRKA
PROTIZÁVAŽÍ VÝLOŽNÍK NOSNOST
←↑→↓↖↗↘↙
PODVOZEK TELESKOP KABINA KOČKA
B
P
O
K
S
E
L
E
T
A
K
SLOUP DERIK
L
Á
O
P
U
O
L
S
K
T
P
O
P
Ř
N
D
H
Ý
I
A
S
O
N
M
O
E
I
M
L
K
B
O
D
A
E
R
V
J
U
Č
Ž
I
N
V
L
I
D
N
A
O
T
Ě
N
S
O
K
Z
N
R
K
A
T
V
A
O
Z
V
L
D
A
S
T
N
U
Í
N
E
K
Y
Ů
E
C
I
N
D
A
L
K
H
Ž
I
V
Ý
L
O
Ž
N
Í
K
Í
Ž
A
V
Á
Z
I
T
O
R
P
LANO ZDVIH VĚŽ
Najdi a škrtni v tabulce slova, ze
zbylých písmen sestavíš
dokončení tajenky.
Tajenka:
"Po čem rozhodně netouží žádný
jeřábník? Vyzkoušet si klopný
moment na vlastní kůži“
Doplňovačka - jeřáby
Tajenka - těžkotonážní přístavní jeřáby
1
2
3
4
5
6
–
1 - značka mobilního jeřábu české výroby
2 - výložník
3 - výsuvné hydraulické podpěry (slangově), též oblíbený vánoční dárek
4 - německý výrobce jeřábů (možná máte doma stejnojmennou chladničku)
5 - součást věžového jeřábu, též zvíře
6 - městský jeřáb - anglicky
Doplňovačka - jeřáby
Tajenka - těžkotonážní přístavní jeřáby
2 R
3 B A Č
5 K
6 C
1
A
K
4
O
I
A
M
O
L
Č
T
D
E
R
I
K
Y
N O
Y
E B H E R R
A
– C R A N E
1 - značka mobilního jeřábu české výroby
2 - výložník
3 - výsuvné hydraulické podpěry (slangově), též oblíbený vánoční dárek
4 - německý výrobce jeřábů (možná máte doma stejnojmennou chladničku)
5 - součást věžového jeřábu, též zvíře
6 - městský jeřáb - anglicky