selman_ayaz_tgdf_gida_kongresi_2013

download report

Transcript selman_ayaz_tgdf_gida_kongresi_2013

Toplum Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
Paydaşların ve Sektörün Sorumlulukları
Arge, İnovasyon, Reformülasyon
Pazarlama İletişimi, Medya, Bilgi Kirliliği
yaklaşımlar, çabalar
Selman AYAZ
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı
Gıda Güvenilirliği Politikamız

Çiftlikten / Tarladan çatala gıda güvenilirliği

Tüketiciye güvenilir gıda arzı

Tüketici sağlığının ve haklarının korunması

Sürdürülebilir etkin kontrol

Haksız rekabetin önlenmesi

Çevrenin korunması

Kodeks Alimentarius ve AB ile uyumlu mevzuat

Ülke ihracatının geliştirilmesi
Gıda güvenilirliği nedir ?
Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan
biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri
önleyecek şekilde
Tarla/Çiftlik
sofra
gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve
son tüketiciye sunulmasını tanımlayan süreç.
3
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu
Kabul tarihi : 11 Haziran 2010
Yayım tarihi : 13 Haziran 2010
Yürürlük tarihi : 13 Aralık 2010
İkincil mevzuat: …..
4
Amaç
•
•
•
•
gıda ve yem güvenilirliğini,
halk sağlığını,
bitki ve hayvan sağlığını,
hayvan ıslahı ve refahını,
tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da
dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.
5
Gıda İşletmeleri
Onay Kapsamındaki İşletmeler
Süt İşletmeleri
Et İşletmeleri
Su Ürünleri
Hayvansal Yan Ürün
Yumurta ve Ürünleri
Toplam
Kayıt Kapsamındaki İşletmeler
Üretim Yeri
Satış Yeri
Toplu Tüketim Yeri
Toplam Gıda İşletmesi
İşletme Sayısı
2.222
2.139
189
79
975
5.604
65.908
259.257
198.882
529.651
6
Paydaşların ve Sektörün
Sorumlulukları
Komisyonlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği
Bakanlık, Kanun kapsamındaki konularla ilgili
komisyonlar veya komiteler kurabilir.
Bakanlık, Kanunun uygulanması ile ilgili olarak,
İlgili kurum ve kuruluşlar ile diğer bakanlıklarla
işbirliği yapar.
8
sorumluluklar
gıdayı tüketen herkes
paydaştır.
•
•
•
•
•
Resmi otorite
Üniversiteler
Sivil toplum kuruluşları
Üreticiler
Tüketiciler
9
İşletme Sorumlulukları
Gıda, ile ilgili faaliyet gösteren işletmeciler, kendi
faaliyet alanının her aşamasında Kanunda belirtilen
şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla yükümlüdür.
• Tüketici sağlığı
• Öngörü
• Mevzuata uyum
10
Hijyen Sorumlulukları
Birincil üretim yapanlar,
Perakende işyerleri,
Gıda ve yem işletmecileri,
kendi kontrolleri altındaki faaliyet alanı ile ilgili
Bakanlıkça belirlenen genel ve özel hijyen esaslarına
uymak zorundadır.
•
Okul Kantinleri:42.000 kişi
• Ekmek:65.000 kişi
Hijyen eğitimi verildi.
11
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu
Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesi ile görevli
7 üyeden oluşuyor
Bakanlığımız:2
Sağlık Bakanlığı:1
TSE:1
TGDF:1
Üniversite:2
12
İhtisas Alt Komisyonları
Kamu,
Üniversiteler,
Özel Sektör,
Sivil Toplum Kuruluşları
temsilcilerinden oluşmaktadır.
28 komisyon,
Toplam 768
komisyon üyesi
• Kamu:404
• Özel sektör:172
• Üniversite:146
• STK:46
Tüketiciler: ………
TGK Yönetmelik sayısı :9 adet
TGK Tebliği sayısı : 90 adet
13
Kodeks Alimentarius Komisyonu
CAC: Kodeks Alimentarius Komisyonu
Kuruluş:1961
Üye:186
Merkez: Roma
Kodeks Alimentarius Standartları: referans doküman
Amacı: Tüketici sağlığının korunması ve adil ticaretin sağlanması
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
uluslararası Kodeks Alimentarius Komisyonu’ nun
temas noktasıdır ve konu ile ilgili çalışmaları yürütür.
Kodeks Alimentarius Komisyonu'nun Bulaşanlar Komitesi
Toplantısı 26-30 Nisan 2010 tarihinde İzmir'de yapılmıştır.
14
gıdayı
tüketen
herkes
paydaştır.
sorumludur.
Sorumluluk
Et ve Et Ürünleri Tebliği
Isıl İşlem Görmüş Et Ürünü
15
ARGE,
İNOVASYON,
REFORMÜLASYON
GİRİŞ
• Değişen yaşam tarzları
• Beslenme alışkanlıkları
• Tüketici talepleri
17
Ar-Ge
Çevre, Gıda ve Sağlık
Birlikte Ele Alınmalı
yasa ve düzenlemelerle uyumlu olmalı
tüketici sağlığını korumalı
18
Toplam Kalite
Kalite: Müşterilerin gereksinimlerinin
tam olarak karşılanmasıdır
günümüzde “Kalite”’nin yerini “Toplam Kalite”
kavramı almaya başlamıştır. Temel felsefesi sistemin
sonunda elde edilen çıktının kalitesi değil,
her aşamada kalitenin sağlanması
19
20
Son Dönem Çalışmaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekmek satılan her yerde tam buğday ekmeği.
Ekmekte kepek oranı artırıldı.
Ekmekte Tuz miktarı % 25 azaltıldı.
Kırmızı pul biberde tuz azaltıldı.
Pastırmada tuz azaltıldı.
Salçada tuz azaltılacak.
Zeytinde tuz azaltılacak.
Peynirde tuz azaltılacak.
Tuz ambalajlarında “tuzu azaltın sağlığınızı koruyun”
Meyve suyunda ilave şeker yasaklanıyor
Son Dönem Çalışmaları
• Okul Kantinleri.
• Et ve Et Ürünleri.
• Ekmek ve Buğday Unu.
• Takviye Edici Gıdalar
• Katkı maddeleri
• Gıda etiketleri
22
Ürün Doğrulama Takip Sistemi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bal,
Alkollü içkiler,
Takviye edici gıdalar,
Bebek mamaları,
Bitkisel sıvı yağlar,
Siyah çay
Enerji içecekleri
•İnternet Sayfası : www.udts.com.tr
•Mobil Uygulamalar
•SMS : 7364 kısa mesaj servisi
•Otomatik Sesli Yanıt Sistemi :
444 37 09
23
Pazarlama İletişimi,
Medya,
Bilgi kirliliği
Pazarlama İletişimi
Rekabet
Marka
Hedef kitle
Fiyat,
Dağıtım,
Ürün
Pazarlama İletişimi
Tüketici İstekleri
İletişim
Nelere Dikkat Edilmeli ?
25
Medya Haberleri
Gıdada kullanılan 300 katkıya yasak geliyor.
Sokakta satılan süt markette satılandan faydalı.
Tahıllar kuşlar içindir çocuklara yedirmeyin.
Haberimiz yok.
26
tüketicilerin temel bilgi kaynağı
gıda etiketleri
27
Enerji ve Bazı Besin Öğeleri İçin
Referans Alım Düzeyleri (Yetişkinler İçin)
Enerji ve besin öğeleri
Enerji
Şeker
Toplam Yağ
Doymuş Yağ
Sodyum/Tuz
Protein
Lif
Referans alım
düzeyleri
2000 kcal
90 gr
65 gr
20 gr
2.4 / 6 gr
50 gr
25 gr
Tüketicilerin bilgilendirilmesinde yeni bir yaklaşım;
Günlük Karşılama Miktarı
Alerjen Maddeler
1) Gluten içeren tahıllar
2) Kabuklular ve ürünleri
3) Yumurta ve ürünleri
4) Balık ve balık ürünleri
5) Yerfıstığı ve ürünleri
6) Soya fasulyesi ve ürünleri
7) Süt ve süt ürünleri
8) Sert kabuklu meyveler
9) Kereviz ve ürünleri
10) Hardal ve ürünleri
11) Susam tohumu ve ürünleri
12) Kükürt dioksit ve sülfitler
13) Acı bakla ve ürünleri
14) Yumuşakçalar ve ürünleri
punto, stil veya
arka plan rengi
farklı olacak
sonuç
Herkes
güvenilir gıdanın
sürdürülebilirliğinin sağlanmasında
toplumun bütün katmanları sorumludur.
Olaylara Geniş Acıdan Bakmalı,
Sorumluluk Almalı,
Üzerine Düşeni Yapmalı.
31