Uygulamalar

download report

Transcript Uygulamalar

GÜVENLİKTE YENİ BOYUT
Akustik algılama sistemleri, güvenlik ve algılama
uygulamalarında yeni bir basamak oluşturmuştur.
Bu sistemler,
 Güvenli ve hassas tespitler yapabilen,
 Tesisi ve işletmesi ekonomik,
 Yanlış alarmları en aza indiren
En gelişmiş güvenlik, algılama ve takip sistemidir.
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Türleri





Titreşimler, ses
Darbe, kesme, delme, kazma eylemleri
Ortam sıcaklık farkları,
Sıvılardaki akış hızları,
Toprakta yayılan sismik dalgalar gibi değişimler
algılanabilir.
F/O Kablo Sensorlar
Yöntem
Fiber optik kabloların sensor olarak
kullanımı
Gönderilen
ışık
Fiber optik
Işık
kablo
Girişi Geri yansıyan
ışık
Yansıyan
ışık analizi
F/O Kablo Sensorlar
Algılama uygulamalarında kullanılan saçılmalar
Raman saçılmalarının çapı sıcaklığa dayanır.
 Brillouin çizgileri sıcaklık ve gerilme algılar
 Rayleigh düşük (vibrations)titreşimleri algılar

T, e
T, e
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
 Standart multi- mod / single-mod iber optik kablo.
 Kabloya ulaşan her titreşim kablo tarafından algılanır.
 Yansıyan lazer ışığı her bir metre için ölçüm bilgisi sağlar.
Titreşim sonucu
oluşan baskı
Baskı sonucu
Backscatter
light
oluşan
ışıkbygeri
caused
yansıması
compression
Sorgulayıcı tarafından tespit edilen
Baskı izi
1 metre boyutlu ışık darbeleri
fiber içinde hareket eder.
Standart haberleşme fiber hattı
Dış koruma
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
10 kilometrelik hat boyunca 10.000 sensor!!
Standart multi mod / single-mode fiber optik kablo
T1
T2
T3
T4 ……….
Yansıyan ışık hattın her 1 metrelik kısmında ölçüm sağlar
Lazer ışığında 1-2m. boyutlu darbeler
T9,995
T9,996
T9,997
T9,998
T9,999
F/O Kablo Sensorlar
Temel Elemanları
FİBER SENSOR SİSTEMLERİ
SORGULAYICI
FİBER OPTİK KABLO
Brugg F/O Sensor Kablo Sistemleri
BRUsens
Sıcaklık, titreşim ve akustik algılama




Çelik tüp içinde
En fazla 4 lif
Çelik sargı ile zırhlandırılmıştır.
Kablo son derce dayanıklı, esnek ve
kullanımı kolay
 300 Celsius’a kadar sıcaklık tespiti yapabilir.
9
Brugg F/O Sensor Kablo Sistemleri
SensaCable HT
Yangın sensoru olarak kullanılır.




Çelik tüp içinde
En fazla 8 lif
Çelik sargı ile zırhlandırılmıştır.
Kablo son derce dayanıklı, esnek ve
kullanımı kolay
 300 Celsius’a kadar sıcaklık tespiti yapabilir.
10
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
Sorgulama
Ünitesi
tarafından
güvenlik riskleri
tespit edilir.
Tespit edilen
güvenlik riskleri
her bir metre için
raporlanır.
Fiber hattın her
bir metresi için
tespit edilen
güvenlik riskleri
sesli uyarı olarak
da verilir.
Akustik Sorgulayıcı, single-mode fiber optik kablodaki çok kısa
darbeli yansımaları ve bozulmaları gerçek zamanlı olarak
çözümleyerek uyarı noktasını tespit eder.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Yetenekleri
 Algılama yapılabilecek fiber uzunluğu 50 Km.
 Algılama hassasiyeti 1m. koordinat doğruluğu ile
 Algılama alanı Demiryolunun sağında ve solundaki 40
metrelik alanlar (yaya hareketleri için 5-10 metre)
 Olay sınıflandırma yeteneği
 Gerçek zamanlı uzaktan izleme ve kontrol
 Yerel ve uzak cihazlara, alarmlar ve bildirimler gönderebilme
 Algılama mesafesi 50 Km.lik gruplar halinde çoğaltılabilir.
 Bazı uygulamalarda mesafe 30 Km. olarak birimlendirilebilir.
FİBER OPTİK SENSOR YETENEKLERİ
Yeraltına döşenmiş fiberoptik kablo
ile bir insan yürüyüşünü, kablonun
her iki yanındaki 5-10 metrelik
alanda tespit edebilmek
mümkündür.
Fiberoptik kablo iki metre ara ile
döşendiği takdirde yön, hız ve
birbirinden farklı olayları da tespit
edebilmek mümkündür.
FİBER OPTİK SENSOR YETENEKLERİ
Yeraltına döşenmiş fiberoptik kablo
ile bir araç hareketlerini, kablonun
her iki yanındaki 40 metrelik
alanda tespit edebilmek
mümkündür.
50 Kilometrelik bir fiber kablonun
her bir metresini gözlemleyen
sistem, 1 metre hata ile yaya ve
araç hareketlerini algılar ve
coğrafi bilgi sistemi ile entegre
edilmiş ekran üzerinde gösterir.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Yetenekleri
Klasit güvenlik yönetim merkezlerinde operatörler sürekli
monitöri takip ederek, olumsuz durum algılamalarını yapmak
zor zorundadır.
Fiber optik sensor sistemleri ile destekli CCTV lerde, alarm
algılaması yapılan bölgeye ait monitör, operatörün önüne
otomatik olarak açılır ve sistem sesli uyarı verir.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Özellikleri
 Fiber sensor, algılama yaptığı hat boyunca hiçbir güç
veya ek donanım gerektirmez
 RF /EMI ye karşı dayanıklıdır.
 Yıldırımlardan etkilenmez.
 Çürümez.
 Bakım gerektirmez.
 Tesis edilmesi çok kolaydır.
 Tespit edilmesi çok zordur.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Özellikleri
 Çalışma yöntemi bakımından ucu açık bir kablo
sistemi olduğu için, sabotaj yapılsa bile kopma
noktasının gerisindeki alan hakkında bilgi vermeye
devam eder.
 Sabotaj yapılan noktanın da yer bilgisi alındığı için,
kısa sürede olay yerine müdahale imkanı yaratır.
 Fiber kablonun kopan kısmından eklenmesi ile
sistem yeniden eski haline gelir.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Özellikleri
Kontrol altına alınması istenen alanda fiber
kablonun herhangi bir dış koruma borusu ve ek
menholüne ihtiyaç duyulmadan, doğrudan toprağa
30-50 cm derinlikte gömülmesi yeterlidir.
FİBER OPTİK
SENSÖRLER
Uygulamalar
 Demiryolu Güvenliği ve İşletme Yönetimi,
 Demiryollarında yol güvenliğinin (sabotaj) takibi,
 Hemzemin geçit takibi,
 Türkiye coğrafyasındaki trenlerin tamamının hız,
yön, lokasyon ve seyir hallerinin coğrafi bilgi sistemi
üzerinden geçek zamanlı takibi; geçmiş zamana
yönelik raporlama ve arşiv takibi,
 Metro işletmesinde trafik takibi,
 Metro tünellerinde yangın ve hız limitlerinin takibi,
 Metro tünellerinde olası canlı hareketleri,
 Tünel geçişlerinde yangın, hız ve trafik denetimi,
 Demiryolu hatlarında tünel çökmeleri ve zemin
hareketlerinin takibi.
20
Uygulamalar
Seyir Güvenliği
F/O sensor sistemi ile
demiryolu hattı
boyunca kaya
düşmesi, toprak
kayması veya tünel
çökmesi gibi doğa
olayları gerçek
zamanlı olarak
algılanır ve kaza
riskleri ortadan
kaldırılır.
Uygulamalar
Seyir Güvenliği
F/O Sensor sistemi aktif tren
hareketleri, araçları ya da
yaya ayak izlerini takip eder;
trenlerin hız, yön ve
konumunu belirler, çarpışma
tehdidi ya da potansiyel bir
tehlikeyi algılar ve rapor eder.
22
Uygulamalar
Seyir Güvenliği
 Güzergah üzerinde insan hareketleri algılanarak
çalışan demiryolu işçileri veya sabotaj girişi
değerlendirmesi yapılabilir.
 Hemzemin geçitlerdeki motorlu araçlar takip edilebilir.
 Raylara ve sinyalizasyon sistemine sabotaj eylemleri
ve potansiyel tehlikeler tespit edilebilir, konumları
belirlenir, güvenlik yönetim merkezi uyarılır.
23
Uygulamalar
Seyir Güvenliği
Tünellerde meydana
gelebilecek yangınların ve
hız limitlerinin merkezi olarak
takip edilebilmesini sağlar.
Aynı bölgedeki paralel
demiryolları hattının her
ikisini de aynı anda
algılarken, aynı bölgedeki
eşzamanlı tren hareketlerini
birbirinden ayrı algılayarak
harita üzeinden takip
edilmesini sağlar.
24
Uygulamalar
Seyir Güvenliği
 CCTV entegrasyonu
 Güvenlik aydınlatmaları,
 Hemzemin geçit bariyerlerinin
durum tespiti,
 Coğrafi bilgi sistemi ile
entegre edilebilir.
25
Uygulamalar
İşletme Güvenliği
F/O sensorlar, demiryolu üzerindeki tren
hareketlerini gerçek zamanlı olarak takip
edebilmemizi sağlar.
Hafif Yolcu Treni
Tren
Yavaşlıyor
Ağır Yük Treni
26
Uygulamalar
İşletme Güvenliği
İşletme yönetim
merkezlerinden
 Trenlerin lokasyonlarını,
 Hızlarını
 Birbirlerinin yanından geçiş
noktalarını,
 Trenlerin yük durumlarını,
 Bekleme yaptıkları yerleri
gerçek zamanlı olarak, sistem
yönetim merkezinde sayısal
harita ile entegre edilmiş
ekrandan takip edilebilir.
27
Uygulamalar
Fiber Optik Sensor Sistemleri Demiryolu Güvenliği
ve işletmesinde sağladığı faydalar
 Işık hızında algılama yapabilme,
 İşletme ve seyir güvenliğini tam sağlama,
 Demiryolu hattının tamamını ekranlayabilme,
 Gerçek zamanlı yer bildiriminde bulunma,
 1 Metre doğrulukla yer tespiti yapabilme ve tren
seyirlerinin takibi,
 Çok düşük İşletme maliyeti,
 Seyir halindeki vagonlarda, raylara vuruntu yapan
arızalı taşıyıcı ve tekerleklerin algılanması.
Uygulamalar
Metro hatlarında işletme güvenliğinin takibi
Metro ve demiryolu
hatları / tünelleri
29
Uygulamalar
Yangın Güvenliği Uygulamaları
Metro & demiryolu
istasyonları.
30
Uygulamalar
Yangın Güvenliği Uygulamaları
Tünel Geçitlerin Güvenliğinde kullanımı
 Uzak mesafeden tünel denetimi.
 Dayanıklı ve kolay montaj
 Gözetimsiz ve otomatik çalıştırma.
 Yangında hızlı denetim ve nokta tespiti.
 Standart kontrol sistemleri ile entegre.
 Otomatik alarm verme.
 Uzaktan kontrol ve yönetim.
31
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Tünel Yangınında
Örnek Uygulama
 Sıcak bölgeler hızlı
algılanır,
 Yangın noktası
belirlenir,
 Kurtarma
organizasyonu ve
söndürme
çalışmaları için
yapılacaklar en
çabuk ve en etkin
şekilde belirlenir.
32
SONUÇ
Fiber Optik Sensor Sistemleri, Demiryolu Güvenliği
ve işletmesinde
 Bakım gerektirmeyen,
 İlave enerji ve sensor gerektirmeyen,
 Tesis edilmesi kolay
 Tespit edilmesi zor,
 Ekonomik ve Pratik çözümler üreten,
 İnsan faktörünü en aza indirgeyerek hata payını
düşüren
Güvenlik ve Algılama Teknolojisinde Gelinen Son
Noktadır.
Fiber Optik Sensorlar ve Güvenlik Uygulamaları