Fiber Optik Sensör Kablo Isı Algılaması Sunumu

Download Report

Transcript Fiber Optik Sensör Kablo Isı Algılaması Sunumu

FİBER OPTİK SENSOR KABLO
ISI ALGILAMASI
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
Fiber optik kabloların sensor olarak
kullanımı
Gönderilen
ışık
Işık Girişi
Geri yansıyan ışık
Yansıyan
ışık analizi
Fiber optik
kablo
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
•Standart multi- mod / single-mod iber optik kablo.
•Kabloya ulaşan her titreşim kablo tarafından algılanır.
•Yansıyan lazer ışığı her bir metre için ölçüm bilgisi sağlar.
Titreşim sonucu
oluşan baskı
Baskı sonucu
Backscatter
light
oluşan
ışıkbygeri
caused
yansıması
compression
Sorgulayıcı tarafından tespit edilen
Baskı izi
1 metre boyutlu ışık darbeleri
fiber içinde hareket eder.
Standart haberleşme fiber hattı
Dış koruma
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
10 kilometrelik hat boyunca 10.000 sensor!!
Standart multi mod / single-mode fiber optik kablo
T1
T2
T3
T4 ……….
Yansıyan ışık hattın her 1 metrelik kısmında ölçüm sağlar
Lazer ışığında 1-2m. boyutlu darbeler
T9,995
T9,996
T9,997
T9,998
T9,999
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Türleri
 Titreşimler,
 Darbe, kesme, delme,
Ortam sıcaklık farkları,
 Sıvılardaki akış hızları,
 Toprakta yayılan sismik dalgalar gibi değişimler
algılanabilir.
F/O Kablo Sensorlar
Temel Elemanları
FİBER SENSOR SİSTEMLERİ
SORGULAYICI
FİBER OPTİK KABLO
F/O Kablo Sensorlar
Algılama Yöntemi
Sorgulama
Ünitesi
tarafından
güvenlik riskleri
tespit edilir.
Tespit edilen
güvenlik riskleri
her bir metre için
raporlanır.
Fiber hattın her
bir metresi için
tespit edilen
güvenlik riskleri
sesli uyarı olarak
da verilir.
Akustik Sorgulayıcı, single-mode fiber optik kablodaki çok kısa
darbeli yansımaları ve bozulmaları gerçek zamanlı olarak
çözümleyerek uyarı noktasını tespit eder.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Yetenekleri





Algılama yapılabilecek fiber uzunluğu 50 Km.
Algılama hassasiyeti 1m. doğruluk
Olay sınıflandırma yeteneği
Gerçek zamanlı uzaktan izleme ve kontrol
Yerel ve uzak cihazlara, alarmlar ve bildirimler gönderebilme
 Algılama mesafesi 50 Km.lik gruplar halinde çoğaltılabilir.
 Bazı uygulamalarda mesafe 30 Km. olarak birimlendirilebilir.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Yetenekleri
Fiber optik sensorlardan gelen alarm uyarıları güvenlik
yönetim merkezinden takip edilir.
F/O Kablo Sensorlar
F/O Sensor Özellikleri
 Fiber sensor, hiçbir güç veya ek donanım gerektirmez
 RF /EMI ye karşı dayanıklıdır.
 Yıldırımlardan etkilenmez.
 Çürümez.
 Bakım gerektirmez.
Tesis edilmesi çok kolaydır.
Tespit edilmesi çok zordur.
FİBER OPTİK
SENSÖRLER
Uygulamalar
 Petrol ve Doğalgaz Endüstrisi
Boru hatları, Depolama tankları, Açık deniz platformları
 Mühendislik uygulamaları
Yapısal denetim (baraj setleri, su kanalları, otoyollar…)
 Takip ve güvenlik sistemleri
Yangın takibi, Tünel geçişleri, İnşaatlar, ısıtma
sistemleri, havalandırma sistemleri güç kabloları
hendekler, baraj setleri, toprak kaymaları.
 Bilimsel çevre incelemeleri
 Haberleşme
Fiber üzerindeki temel faaliyetler.
13
Uygulamalar
F/O kablo ile sıcaklım monitörlemesi ile sağlanan
avantajlar
 Geniş bir alanda, kablo boyunca sıcaklık değişimlerinde
sürekli yüksek algılama.
 Sistem değişikliklerine göre uyum sağlama.
 Sonradan erişilmesi mümkün olmayan bölgelere imalat
aşamasında önceden F/O döşenmesi ile düşük maliyet
sağlama (baraj setleri gibi…)
 Elektromanyetik alandan etkilenmeme.
 Kolay montaj.
 Mesafenin uzunluğundan etkilenmeden sıcaklık değişimi
takibi.
 Üzerinde elektronik donanım çalıştırılmasını
gerektirmediği için imalatta ve işletmede düşük maliyet.
14
Uygulamalar
Sıcaklık algılama Sensoru
Sağlam ve dayanıklı tasarım.
 Paslanmaz çelik sargı/örgü
 8 fiber’e kadar koruyucu çelik tüp
 -55°C den 85°C sıcaklık değişimi
(standard kablo için).
 -65°C den 300°C sıcaklık değişimi
(ekstra sıcaklık tasarımlı model)
 Yüksek ısı koruyucu, paslanmaya
dayanıklı ve diğer yeteneklerle
güçlendirilmiş dış kılıf
15
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
16
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Uygulamalar








Metro & Demiryolu istasyonları
Metro & Demiryolu hatları ve tunelleri
Kapalı otoparklar
Otobüs terminalleri
Uçak hangarları
Maden ocakları
Otoyol tunelleri
Asansör boşlukları
17
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Metro & demiryolu
istasyonları.
18
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Metro ve demiryolu
hatları / tünelleri
19
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Kapalı Otopark
Alanları
20
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Otobüs
Terminalleri
21
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Uçak hangarları
22
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Maden Ocakları
23
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Otoyol Tünelleri
24
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Isı Algılama Sistemi.
Özellikler ve faydaları
 8 km, 16km and 24km mesafeli denetim.
 Dayanıklı ve kolay montaj.
 Gözetimsiz ve otomatik çalıştırma.
 Yangında hızlı denetim ve nokta tespiti.
 Standart kontrol sistemleri ile entegre.
 Otomatik alarm verme.
 Uzaktan kontrol ve yönetim.
25
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Tünel Yangınında
Örnek Uygulama
 Sıcak bölgeler hızlı
algılanır,
 Yangın noktası
belirlenir,
 Kurtarma
organizasyonu ve
söndürme
çalışmaları için
yapılacaklar en
çabuk ve en etkin
şekilde belirlenir.
26
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Asansör Boşlukları
27
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Enerji santralları ve güç
dağıtım alanları
Uygulama alanları
 Üretim ve dağıtım güç
kablolarının içinde,
 Üretim sahası içindeki
transformatörlerde
 Tünel/kanallardaki güç
kablolarında
28
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
 Üretim ve dağıtım güç kablolarının içinde,
29
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Üretim sahası içindeki transformatörlerde
30
Uygulamalar
Yangın Güvenliği
Tünel/kanallardaki güç kablolarında
31
SONUÇ
Fiberoptik tabanlı sensor sistemleri;
 Bir insan vücudundaki sinir sistemi gibi, yayıldığı her
noktadan geri bildirim yaparak, çok küçük hata payı
ile ısı değişimi, konum ve olay bilgisi verir.
 İklim şartlarından ve görüş faktörlerinden etkilenmez.
 Tesisi, işletmesi ve idamesi çok kolaydır.
 Görüntüleme sistemleri ile entegre çalışabilir.
 Kilometrelerce alanın yangın güvenliğinin
sağlanmasında algılama teknolojisinde insan
faktörünü en aza indiren en gelişmiş sistemlerdir.
32
Fiber Optik Sensorlar ve Güvenlik Uygulamaları