Transcript Slayt 1

PLASTiK
MALZEMELERİN
GERi KAZANIM
YOLCULUĞU
1
www.atikyonetim.com/evsel/
2
www.atikyonetim.com/evsel/
Plastikler ham petrol, kömür ve gaz kökenli maddelerdir.
Plastik malzemelerimizi çöpe attığımızda çürümez, paslanmaz,
çözünmez, biyolojik olarak bozulmazlar.
Doğada bozulmadan uzun yıllar kalabilen plastik atıklar, su
kaynaklarının ve toprağın kirlenmesine neden olur. Tüm doğa
canlılarına zarar verir hatta ölümlerine neden olur.
3
www.atikyonetim.com/evsel/
Atık plastikleri geri dönüştürerek;
 Gitgide tükenmekte olan doğal kaynaklarımızın verimli kullanır;
daha fazla israf edilmesini önleriz.
 Toprağa gömülecek atık miktarlarını ve dolayısıyla da çevreye
verilecek zararı en aza indiririz.
 İşte tüm bu sebeplerden ötürü atık durumdaki plastikleri
yepyeni ürünlere dönüştürebilmek çok önemlidir.
Bu önemli dönüşüme hepimiz katkıda bulunalım!
4
www.atikyonetim.com/evsel/
 Plastiklerin geri dönüşümü ürünlerin kirlilik oranlarına göre,
temizlenmesi, yıkanıp kurutulması ve tekrar granül haline
getirilmesinden oluşur.
http://www.hurplast.com
www.atikyonetim.com/evsel/
5
Geri kazanım kutularında biriktirdiğimiz plastik ambalaj atıklarımız,
getirildikleri geri dönüşüm tesisinde hammaddeye çevrilmeden önce ilk
olarak boyutları ve gerekirse renkleri açısından kabaca bir eleme
işleminden geçirilirler.
6
www.atikyonetim.com/evsel/
 Daha sonrasında ise gruplara ayrılan bu plastikler ön yıkama
işleminden geçirilerek, içlerinde kalmış olan veya dış kısımlarına
çevreden bulaşmış olan artıklardan, yabancı cisimlerden su vasıtasıyla
temizlenirler.
 Temizlenen plastikler makinelerde kırılır, yoğunluklarına
göre PET, PP, PVC şeklinde çeşitlere ayrılır ve ikinci kez
yıkanırlar.
Her plastik çeşidinden geri kazanım yoluyla farklı ürünler
elde edilir, bu yüzden ayırma işi önemli bir noktadır.
7
www.atikyonetim.com/evsel/
 Yıkandıktan sonra plastik yığınları, içerisinde metal parça kalmaması
için metal kontrollerinden geçirilir ve hammadde üretimi için doğruca
extruder dediğimiz makinelere gönderilirler.
 Extruderler plastik parçacıklarını eriten ve sonrasında boncuk
şeklindeki granül haline getiren cihazlardır.
8
www.atikyonetim.com/evsel/
 Extruder sonucu çıkan boncuk görünümündeki plastik
granülleri hammadde olarak plastik malzeme üretim tesislerine
gönderilirler.
 Burada granül şeklindeki geri kazanılmış plastik
hammaddelerinden birçok yeni ürün elde edilir.
9
www.atikyonetim.com/evsel/
 Piyasaya sürülen plastiklerin satın alınmasıyla da döngü yeniden en
başa döner.
http://www.ulusplastik.com
www.atikyonetim.com/evsel/
10
KAYNAKLAR
 http://www.ambalaj.org.tr/cevre
 http://www.cevko.org.tr
 http://www.hurplastik.com
 http://www.ulusplastik.com
11
www.atikyonetim.com/evsel/