sindirim sistemimiz

download report

Transcript sindirim sistemimiz

SiNDiRiM
SiSTEMiMiZ
Sindirim…
Mekanik ve Kimyasal
sindirim..
Yapı VE Organlar…
Hastalıklar…
Korumak için..
Büyük moleküllü besin
maddelerinin, sindirim sistemi
organlarında parçalanarak, kana
geçebilecek hale gelmesine
sindirim denir
Besinlerin sindirim enzimleri
kullanılmadan, yalnızca fiziksel
olarak – dil, diş, mide, bağırsak
hareketleri sayesinde- parçalanıp,
küçük parçacıklar haline
getirilmesidir. Yani besinlerin
kesilmesi, parçalanması, mide ve
bağırsaklarda salgılanan sular
sayesinde boza kıvamına
getirilmesidir.
Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin
enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve
bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer
salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp,
yapı taşlarına parçalanmasına denir.
Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su
kullanılır.
Besinlerin mekanik
sindirimi çiğneme ile
gerçekleşir.Karbonhidratl
arın kimyasal sindirimi
tükürük içerisinde
bulunan enzimler
sayesinde başlar.
Besinlerin ağızdan
yemek borusuna
iletilmesini
sağlar.Yutakta
sindirim olmaz.
Besinleri
yapısında
bulunan kaslar
yardımıyla
mideye iletir.
Besinlerin mekanik sindirimini
midenin kasılıp gevşeme
hareketi ile devam
eder.Kimyasal sindirim ise mide
öz suyu içinde bulunan mide
asidi ve enzimler tarafından
gerçekleştirilir.Böylece besinler
parçalanarak küçük moleküller
haline getirilmiş
olur.Proteinlerin sindirimi
midede başlar
İnce bağırsak sindirim sistemimizin en uzun
bölümüdür .Yağların kimyasal sindirimi
burada başlar.İnce bağırsağa gelen
pankreas öz suyu ile
yağların,karbonhidratların ve proteinlerin
sindirimi tamamlanır.Besinler ince
bağırsakta kana geçebilecek kadar küçük
moleküllere ayrılır.Bu moleküller ince
bağırsakta yer alan villuslar tarafından
emilim ile kana geçer.
Besinler içerisinde kalan su ve
mineraller kalın bağırsakta
emilim ile kana
geçer.Kullanılmayan atık
maddeler anüse yollanır.
Anüs’e gelen atık maddeler
anüs yoluyla atık madde olarak
vücuttan uzaklaştırılır
Pankreas öz suyunu
salgılar,proteinlerin,
karbonhidratların ve
yağların sindirimini
gerçekleştiren
enzimler içerir
Safra sıvısını
salgılar,Büyük yağ
damlalarını küçük
parçalara ayırarak
yağların kimyasal
sindirimine yardımcı
olur.
ÜLSER
Mide öz suyunun mide ve onikiparmak bağırsağını
aşındırmasıdır.
TİFO
Kirli su ve mikroplu yiyeceklerle geçen basillerin
oluşturduğu bir hastalıktır.
DİZANTERİ
Basillerin ya da amiplerin kalın bağırsağa
yerleşerek yol açtıkları bir hastalıktır.
KOLERA
Yiyecekler veya dışkıyla bulaşan virgül şeklindeki
bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır.
İSHAL
Bütün bulaşıcı hastalıklar, bağırsak parazitleri,
beslenme ve emilim bozukluklarında ortaya çıkan
bir hastalıktır.
GIDA
ZEHİRLENMESİ
Bozulmuş, mikroplu veya kirli besinlerin yol açtığı
bir hastalıktır.
APANDİSİT
Kör bağırsaktaki apandisin iltihaplanmasıdır.
Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz.
Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz.
Sofradan tam olarak doymadan kalkmalıyız.
Yemek sırasında ve yemekten sonra fazla su içmemeliyiz.
Yemekten sonra bir saat kadar istirahat etmeliyiz.
Yemeğe çiğ salata veya taze meyve ile başlamalıyız.
Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız.
Besin maddeleri içeriklerine göre
karbonhidrat,yağ,protein,vitamin,s
u ve mineraller olmak üzere 6’ya
ayrılır.
 Ağız
 Yutak
 Yemek
borusu
 Mide
 İnce Bağırsaklar
 Kalın Bağırsaklar
 anüs
Pankreas
Karaciğer
Yağların sindirimi ince bağırsakta
başlar.
SAFRA ADI
VERİLİR.
Stres
Dengesiz
ve yetersiz beslenme