Transcript PROJEKTI

So oblike dela in aktivnosti učencev in učiteljev,
s katerimi nadgrajujemo in dopolnjujemo redno
šolsko delo.
Tudi letos jih na šoli poteka kar nekaj.
PRIDRUŽI SE NAM!
eTwinning
povezovanje s
šolami na EU
območju
eTwinning
• ustvarjanje PPT
prezentacije/e-pisma/erazglednice/drugi izdelki
ter nalaganje na posebej
za določen projekt
ustvarjeno e-delavnico
(Twinspace)
• pregledovanje izdelkov
drugih šol in spoznavanje
novih kultur, običajev,
mest, držav, regij, itd.
• spoznavanje novih kultur,
običajev spoznavanje
Slovenije in EU
• predstavitve kraja, države,
regije, šole v ANG jeziku
• izboljšava komunikacijskih
veščin, uporaba IKT,
izboljšava poznavanja
tujega jezika (TJA, TJN)
• zavedanje o tem, da smo
tudi Evropejci
• zavedanje in sprejemanje
razlik med državami in
ljudmi
Evropska vas
Letos bomo
spoznavali državo
Romunijo.
Evropska vas
• ob Dnevu Evrope, 9.
• Izdelovanje različnih
maja,
predstavljanje
izdelkov: gradov,
svojih misli, ideje ter
zastavic, lesenih hišic,
izdelkov o državi na
osrednji prireditvi v
cerkev in martisorjev Celju
malih talismanov sreče,
• spodbuja medkulturno
knjižice receptov in
razumevanje,
toleranco
slovarčka, barvanje
in solidarnost
tradicionalnih
• omogoča spoznavanje
romunskih velikonočnih
drugih in držav ter
hkrati zavedanje lastne
jajčk, peka peciva,
kulturne identitete
branje pravljic.
Vrstniška učna pomoč in
vrstniška podpora
Tiha učilnica
+
Učilnica smeha,
zabave, druženja
Vrstniška učna pomoč in
vrstniška podpora
• nudenje učne pomoči ali
opore vrstnikom
• učenje pogovornih veščin
(kako pristopiti, zastaviti
vprašanje, ponuditi pomoč
…)
• obeležitev zanimivih dni:
(dan duševnega zdravja,
Gregorjevo, pomežik
poletju …)
• K »delu« v učilnici so
vabljeni vsi osmo in
devetošolci, ki jim je
pomembno medsebojno
razumevanje in želijo biti
skrbni do sebe in
vrstnikov.
• Nagraditev za uspešno
delo .
Turizmu pomaga lastna glava
Letošnja tema Festivala
turizmu pomaga lastna
glava so »Zgodbe
turizma«.
Raziskovali,
predstavljali in kot
turistični produkt
poustvarjali bomo
zgodbo o Lintverju,
zmaju s Stražnika.
Turizmu pomaga lastna glava
• Ustvarjanje
turistične naloge,
turističnega
produkta in
predstavitev na
turistični tržnici.
• Soustvarjanje
naravoslovnih dni za
prvo triletje.
Pri našem projektu
pustimo domišljiji
prosto pot. Učencem
je zelo všeč tudi
turistična tržnica, kjer
predstavijo svoj
projekt in spoznavajo
projekte drugih šol ter
se družijo s sovrstniki.
Zdrava šola
V tem šolskem
letu je rdeča nit
Zdrave šole
usmerjena
v duševno zdravje
Zdrava šola
Izvajanje delavnic:
• Izboljševanje
duševnega zdravja,
• To sem jaz.net
• Ko učenca/učitelja
strese stres.
Mednarodni projekt, ki
promovira zdravje in s
svojimi programi vpliva na
zadovoljstvo učencev,
njihovo samopodobo,
vedenje v zvezi z zdravjem,
odnos do zdravja in življenja
nasploh.
Šolski eko vrt
čudovita popestritev
šolske okolice in zanimiv
učni poligon za otroke –
spoznavanje rastlin,
pridelkov, vrtnih
prebivalcev, procesov v
naravi, kot tudi rokovanje
z orodjem in zemljo
Šolski eko vrt
• priprava zemlje za
setev
• priprava kompostnika
• setev eko semen vrtnin
in saditev sadik
• skrb za gredice
• pobiranje pridelkov
• Vključevanje učencev
v ekološko pridelavo
vrtnin.
• Vzgoja za samooskrbo
z ekološko pridelano
hrano.
Mladim se dogaja
UPI
Podjetniški projekt,
ki je namenjen
mladim in ga
spodbuja Ministrstvo
za gospodarski razvoj
in tehnologijo.
Mladim se dogaja
- Spoznavanje veščine, ki so
potrebne za uspeh – v
podjetništvu ali nasploh v
življenju.
- Vzpodbujanje kreativnost,
ustvarjalnosti, inovativnosti
in kančka drznosti (likovno,
umetniško ustvarjanje,
nastopi, prireditve …)
- Učenje iz prakse, o teoriji se
govori le izjemoma.
• Realiziranje čisto
pravih podjetniških idej
in zaslužiti.
• Sodelovanje učencev,
učiteljev, staršev,
podjetji in lokalne
skupnosti.
• Dobiček nameniti v
šolski sklad.
Šola branja - beremo in
ustvarjamo
Dejavnosti:
• Kulturna šola
(1.9.2013 - 1.9.2016)
• Šola branja ;
Beremo in
ustvarjamo ter
• Bralna značka
Šola branja - beremo in
ustvarjamo
• Literarno, likovno,
glasbeno, plesno –
umetniško ustvarjanje,
nastopi, prireditve,
razstave, natečaji,
bonton/kodeks, skrb za
ohranitev urejene
notranjosti in okolice šole.
• Branje knjig s seznama za
BZ (pripovedovanje o
prebranem, bralna
okrogla miza (pogovor o
knjigi v krogu), podelitev
BZ po PŠ)
• Spodbujanje bralne
kulture in bralne
pismenost,
ustvarjalnosti veselje do
rednega branja in
branja z razumevanjem
(noč branja, družinsko
branje, branje v
nadaljevanjih,
tekmovanje za CP)
Ekošola
Vzgaja nas, da skrb za
okolje in naravo postane
del življenja!
Učenci so ambasadorji za
uresničevanje
trajnostnega razvoja ter
vplivajo tudi na
obnašanje odraslih ter
spreminjajo njihove
vzorce ravnanja.
Ekošola
V letošnjem šolskem letu
poudarjajo:
• Projekte (Ekokviz,
Slovenska hrana, Vode
povezujejo – Vodni agent)
• Ozaveščevalne akcije
(Očistimo bližnjo okolico
šole)
• Aktivnosti (Mladi
planinec, Ureditev eko
parka, Učilnica v šolskem
parku, Mladi zeliščarji)
• Zbiralne akcije:star papir
(devetošolci, posamezni
razredi) plastični
pokrovčki (društvo Vesele
nogice), tonerji, baterije,
mobilniki, kartuše, igrače
(Rdeči križ)
• Razred, ki bo zbral največ
pokrovčkov oziroma
baterij, bo ob koncu
šolskega leta prejel naziv
EKO FRAJERJI ŠOLE in
nagradno presenečenje.
iEARN
Šola za mir.
Mednarodni projekt.
Razširjen je v 130
državah.
Trenutno poteka preko
100 različnih iEARN
projektov v 30 jezikih.
iEARN
Vzpodbujanje in
podpiranje medsebojnega
projektnega sodelovanja
med učenci in učitelji s
ciljem pozitivno vplivati
na okolje
Partnersko sodelovanje
preko interneta s šolami
sveta: pišemo,
ustvarjamo, sadimo.
Se še spomnite zmaji
miru, voščilnice za
vojake na misiji v tujini,
tulipani, narcise …
Pustovanje
Šolski projekt.
Spoznavali bomo
običaj, ki preganja
zimo in kliče pomlad,
naj se čim prej vrne v
deželo.
Pustovanje
Spoznavali bomo
pustne običaje na
slovenskem in po
svetu.
Izdelovali bomo
pustne maske, krinke,
obrazne poslikave.
Sodelovali v
delavnicah s pustno
tematiko.
Pust je čas, ko se
napravimo v pustno
šemo, maškaro naj bo letos pust na
naši šoli veliko več
kot to.