gözetim ve muayene daire başkanlığı

Download Report

Transcript gözetim ve muayene daire başkanlığı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yazılım Geliştirme ve Uygulama Müdürlüğü

İnternet üzerinden başvuru kabulü ve süreç takibi

Gümrük müşavirliği ile entegrasyon alt yapısı

Beyannamelerin Gümrük Müşavirliğinden
otomatik alınması için altyapı

Elektronik imza entegrasyonu

E-Devlet hedefleri ve e-Belge sistemi ile uyum
İthalat Net Projesi iki ana bileşenden oluşur;

Firma ve Gümrük Müşavirleri Modülü

Gözetim Muayene Daire Başkanlığı Modülü
Firma ve Gümrük Müşaviri Sist emi
 Firma Yetkili Tanımlama
 Gümrük Müşaviri Tanımlama
 Şifre Belirleme ve Hatırlatma İşlemleri
 Başvuru Giriş İşlemleri
 Elektronik İmza ve DYS
 Başvuru Takip İşlemleri
 Firma Teyit Sistemi
 Uyarı ve Geribildirim Sistemi
(E-Posta, SMS v.b.)
 Kredi kartı ile ödeme
Sisteme giriş yapılır,
Herhangi bir işlem
yapmadan önce,
“Muvafakatname”
düzenlenir ve dilekçe
İle TSE’ye başvurularak
yetkilendirme işlemi
yapılır.
TSE personeli
Muvafakatnameyi
Sisteme kaydettiğinde
Kullanıcı firma için
İşlem yapmaya
Yetkilendirilmiş olur.
Ana Sayfada;
 Duyurular
 Uyarılar
 Başvuru işlemleri
 Başvuru ekleri
 Eksik evrakların gönderimi
 Mobil veya Token ile imza
 Evrak numarasının alınması
 Başvurular ile ilgili bildirimler
 Eksik evrak v.b. durumlar
 Onay bekleyen işlemler
Temsilci firmaya ait
bilgiler bi defa girilir
başvurularda ilgili
alanlar otomatik olarak
doldurulur.
Ürün bilgileri
tamamlanarak
kaydedilir.
Sayfanın altında
eklenen ürün
listesi oluşur.
Ürün bilgileri
tekrarlanabilir
Belgelendirme
Numune
Deney
Heyet
Birim
Müdürü
Ödeme
Başvuru
Ön
İnceleme
Teknik
Uzman








İlk Başvurudan itibaren, işlemin ne aşamada olduğu,
daha sonra ne yapılacağı, işleyiş sürecini ve sonucun
internet üzerinden alınabilmesi,
Bilginin kolay ve çabuk paylaşımı, bir başvuru ile birçok
kamu kurumunda işlem
E-İmza ile daha hızlı ve güvenli bir ortam,
Kesintisiz bir çalışma ortamı,
Bilgiye kolay erişim ve Elektronik arşivleme,
E-Belge altyapısının oluşturulması
Daha verimli, çift yönlü iletişim
Zamandan tasarruf ve Kapasite arttırımı