Düzenli Gramerler - Yilmaz Kilicaslan

Download Report

Transcript Düzenli Gramerler - Yilmaz Kilicaslan

DÜZENLİ GRAMERLER
Yılmaz Kılıçaslan
Sunum Planı
1. Düzenli Gramerlerin Bileşenleri
2. Sonlu
Durum
Otomatlarının
Düzenli
Gramere
Dönüştürülmesi
3. Gramerlerin DCG (Definite Clause Grammar) ile
Kodlanması
2
Düzenli Gramerlerin Bileşenleri
Bir bağlamdan bağımsız gramer şu 4 bileşenden oluşur:
1.
2.
3.
4.
N: Sonlu bir terminal olmayan semboller kümesi.
S ϵ N: Başlangıç sembolü.
T: Terminal semboller kümesi.
P: Şu üç kural şemasından birine uyan yeniden yazma (üretim)
kuralları:
i. Y  α, X
ii. Y  β
(X, Y ϵ N ve α, β ϵ T)
iii. Y  ϵ
3
Sonlu Durum Otomatlarının Düzenli
Gramere Dönüştürülmesi (1)
SONLU DURUM OTOMATI:
DÜZENLİ GRAMER:
q0, q2 ve q3 yerine sırasıyla S, A ve B sembollerini kullanarak;
S1S
S  0A
A0A
A1B
B0B
B1B
A1
B0
B1
4
Sonlu Durum Otomatlarının Düzenli
Gramere Dönüştürülmesi (2)
SONLU DURUM OTOMATI:
DÜZENLİ GRAMER:
q0, q1, q2 ve q3 yerine sırasıyla S, A, B ve C
sembollerini kullanarak;
S  1A
S0B
A1S
A0C
B1C
B0S
C1B
C0A
A1
B0
Sϵ
5
Gramerlerin DCG (Definite Clause
Grammar) ile Kodlanması (1)
% ‘01’ içeren bütün dizilimleri
% üreten/kabul eden DCG programı
% Sözlük
'0' --> [0].
'1' --> [1].
% Kurallar
a --> '1'.
b --> '0'.
b --> '1'.
s --> '0',a.
s --> '1',s.
a --> '1',b.
a --> '0',a.
b --> '0',b.
b --> '1',b.
1. ‘-->’
DCG’de
gramer
kuralı
operatörüdür.
2. Her kuralın bir Prolog tümceciğine
karşılık gelmesi nedeniyle ‘.’ ile
sonlandırılması gerekir.
3. Terminal olmayan semboller, Prolog
yüklemi olmaları nedeniyle küçük
harfle gösterilir.
4. Terminal semboller, listenin tek
elemanı olarak sonal halleri ile ayrıca
kodlanmalıdır.
5. Sonsuz döngülerden kaçınmak için,
temel (base) kuralları, özyinelemeli
(recursive) kurallardan önce kodlamak
gerekir.
6. Sorgulama çift liste parametreli s
yüklemi ile yapılır:
?- s([1,1,0,1,1,1,1], []).
6
Gramerlerin DCG (Definite Clause
Grammar) ile Kodlanması (1)
% Çift sayıda‘0’ ve çift sayıda ‘1’ içeren bütün
% dizilimleri üreten/kabul eden DCG programı
% Sözlük
s --> [].
'0' --> [0].
'1' --> [1].
% Kurallar
s --> '0',b.
s --> '1',d.
b --> '0',s.
b --> '1',c.
c --> '0',d.
c --> '1',b.
d --> '0',c.
d --> '1',s.
7