Türkkep – Kep Gateway

Download Report

Transcript Türkkep – Kep Gateway

© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Kurumsal KEP Entegrasyon
ve Yönetim Çözümü
KEP Gateway
KEP Sistemi İşleyişi
imzalama, KEPHS’na erişim
2- Gönderici ve alıcı KEP
4- zarflama, e-imza, zaman
adreslerini doğrulama, virüs
taraması
damgası, özet fonksiyonu,
gönderim
Gönderici KEPHS
5- e-imza, güvenlik
kontrolleri
9- e-imza doğrulama,
iletiye erişim
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
1- İleti oluşturma, e-
Alıcı KEPHS
3- gönderi teslim
6- «gönderi diğer KEPHS
8- «Alıcıya teslim edildi»
10- «Alıcı iletiye erişti» veya
alındı belgesi
(delil 1)
tarafından teslim alındı»
belgesi
veya «teslim edilemedi»
belgesi (delil 2)
«iletiye erişilmedi» belgesi
(delil 3)
7- Alıcı’nın KEP
kutusuna teslim
KEPGW, bir veya birden fazla KEPHS üzerinden alınan KEP hesaplarının, kurum
içerisinde tek bir nokta üzerinden kurum içerisinde bulunan çok sayıda üçüncü
parti sistem ile entegrasyonu ile birlikte KEP iletilerinin iletilmesini, arşivlenmesini ve
işlemlerin izlenmesini ve raporlanmasını sağlar.
KEPGW ile yasal mevzuatta, KEP ileti formatlarında ve KEPHS bağlantı noktalarında
oluşabilecek değişiklikler ve e-devlet projeleri kapsamında (e-tebligat, e-defter, eşirket vs.) oluşacak yazışma, tebligat ve bildirimler için kurumun iç uygulama
yapısını değiştirmeden KEP süreçlerinin izlenebilir ve yönetilebilir.
KEPGW çok sayıda KEP iletisinin çok sayıda farklı adrese toplu (bulk) gönderimi için
altyapı oluşturur. Bu sayede kurum içi farklı sistemlerden oluşturan doküman ve eposta iletileri, toplu olarak KEP ileti halinde gönderilebilir.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEP Gateway
•
•
•
•
•
•
Alım modülü
Gönderim modülü
Yönetim modülü
Raporlama modülü
KEPHS bağlantı modülleri/servisleri
Arşivleme modülü*
• Donanımsal ve Yazılımsal çözüm alternatifleri
• Esnek ve ölçeklenebilir çözümler oluşturma olanağı (HA-DR)
• Kurumsal entegrasyon için özel projelere göre yapılandırma geliştirme olanağı
* Arşivleme modülü opsiyonel olarak sunulmaktadır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW İşlevsel Modüller
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW Yapısı
KEPGW, KEPHS‘ler ile kurum arasındaki bütünleşik bağlantı noktası ve KEP iletisi alma
ve gönderme süreçlerinin izleme, yönetim ve raporlama bileşenidir.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW İşlevsel Modüller
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW İşlevsel Modüller
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW İşlevsel Modüller
KEPGW İşlevsel Özellikler
• KEP iletisi alımı
• KEP iletisi gönderimi
• HSM desteği
• KEP iletisi imzalama
• NES onay
• NFS desteği
• NFS alanı tanımlama
• KEP ileti ve delil arşivleme
• KEP ileti gönderim saklama alanı (Repository) oluşturma
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
• Çoklu KEPHS desteği
KEPGW İşlevsel Özellikler
•
•
•
•
KEP ileti alım web servisi
KEP ileti gönderim web servisi
KEP2SEP özelliği
KEP filtreleme
• KEP ileti gönderimi
• Tekli KEP ileti gönderimi
• Çoklu (Bulk) KEP ileti gönderimi
• Zamanlanmış çoklu (Bulk) KEP ileti gönderimi
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
• Kurum içi entegrasyon
KEPGW İşlevsel Özellikler
• KEPGW mailbox
• Account merge
• KEP gönderim eklentisi (add-on)*
• Uygulama Programlama Arayüzü (API) desteği
• KEP ileti oluşturma
• KEP ileti HSM imzalama
• KEP ileti Token imzalama
• e-Devlet işlevleri*
• e-Tebligat işleme*
* Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
• e-Posta istemcisi (Outlook) entegrasyonu
KEPGW ile bir veya birden fazla KEPHS ile aynı anda entegrasyon sağlanabilir. Kurum
tarafından farklı KEPHS’lerden temin edilecek KEP hesapları KEPGW’de tanımlanarak
tek nokta üzerinden yönetilebilir hale gelir.
• KEP İletisi Alımı
Farklı KEPHS’lerden temin edilecek hesaplardan KEP iletileri alınır, saklanır ve arşiv
sistemlerine gönderilir.
• KEP İletisi Gönderimi
Farklı KEPHS’lerden temin edilecek KEP hesapları üzerinden gönderim KEPGW üzerinden
yapılır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Çoklu KEPHS Desteği
HSM Desteği
• KEP İletisi İmzalama
HSM üzerinden çoklu veya tekli imzalama yapılabilmesi için çoklu partition destekli olarak
imzalama yapılır.
• NES Onay
e-İmza ve KEP mevzuatına uygun toplu imzalama işlemi yapılabilir (oturum açma/kapama ve
oturum başına gönderi sınırlamaları kapsamında).
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEP iletilerinin oluşturulması esnasında imzalama işleminin HSM üzerinden yapılarak,
çoklu KEP iletisi gönderimi sağlanır.
NFS Desteği
• NFS Tanımlama
Kurum içerisinde bulunan farklı depolama alanları KEPGW üzerine tanımlanabilir. Bu tanımlamalar “KEP
Alım”, “KEP Gönderim”, “KEP Delil”, ”KEP Alım ve Delil” olmak üzere 4 farklı grup üzerinden yapılır. Her bir
“mount point” KEP hesaplarına tanımlanarak KEP iletisinin saklandığı noktalar ayrıştırılır.
• KEP İleti ve Delil Arşivleme
KEP iletileri silinmezlik özelliği olan (WORM) cihazlar veya farklı özelliklerde saklama (Storage) sistemleri
kullanılarak saklanabilir hale gelir.
• KEP İleti Gönderim Alanı (Repository) Oluşturma
Toplu/çoklu (Bulk) gönderim yapılabilmesi için farklı NFS noktaları oluşturulur.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Alınan, gönderilen ve arşivlenen KEP iletilerini farklı saklama alanları üzerinde
yönetilmesi sağlanır.
Kurum İçi Entegrasyon
• KEP İleti Alım Servisi
İlgili KEP Hesaplarındaki iletilerin, hesap bazında ve farklı parametrelerle kurum içerisinde
bulunan uygulamalar tarafından kullanılması ve KEPGW üzerinden iletimi bu servis
kullanılarak yapılır.
• KEP İleti Gönderim Servisi
Hazırlanmış KEP iletilerinin ilgili KEP hesabının kullanılarak ve KEPGW üzerinden gönderimi
bu servis kullanılarak yapılır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Kurum içerisinde bulunan sistemlerin KEP iletilerini iç süreçlerinde kullanmasını
sağlayan özelliktir.
Kurum İçi Entegrasyon
• KEP2SEP Özelliği
Tanımlanmış bir KEP hesabına gelecek olan KEP iletilerinin farklı e-posta adreslerine de bilgilendirme
amaçlı olarak gönderilmesi sağlanır. Bir veya birden fazla e-posta adresi tanımlanabilir. Her bir KEP
hesabı için farklı SMTP sunucuları üzerinden de gönderim yapılabilir.
• KEP Filtreleme
İlgili KEP hesabından alınan KEP iletilerinin başlık ve mesaj metni içerisinde arama işlemi yaptırılarak,
sonucun belirtilen eposta adresine gönderilmesi sağlanır. Gönderilen e-posta içerisine KEP iletisi
eklenilerek gönderim sağlanır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Kurum içerisinde bulunan sistemlerin KEP iletilerini iç süreçlerinde kullanmasını
sağlayan özelliktir.
KEP İleti Gönderimi
• Tekli KEP İleti Gönderimi
Oluşturulmuş KEP iletisinin anlık olarak ilgili KEPHS’ye teslim edilip gönderilmesi sağlanır.
• Çoklu (Bulk) KEP iletisi gönderimi
Oluşturulmuş çok sayıda KEP iletisi, KEP hesap özelliklerinde tanımlanmış NFS noktası üzerinde
kopyalanır. Sistem dizin içerisinde görmüş olduğu her bir KEP iletisinin bu hesap üzerinden
gönderimini sağlar.
• Zamanlanmış Çoklu (Bulk) KEP İleti Gönderimi
Belirli bir zaman dilimi içerisinde gönderim yapılması istenildiğinde sisteme tanımlanan NFS noktası
üzerine KEP iletilerinin kopyalanması ile belirlenmiş zaman dilimi içerisinde başlayarak gönderim
sağlanır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEPGW sayesinde farklı hesaplara farklı yöntemlerle KEP iletisi gönderimi mümkündür.
e-Posta İstemcisi Entegrasyonu
• KEPGW Mailbox
KEPGW üzerinde tanımlanmış farklı KEPHS’lere ait KEP hesaplarının kurum içerisinde bir veya birden
fazla kişi tarafından Outlook gibi e-posta istemcileri üzerinden kullanılmasını sağlayan bileşendir. Bu
bileşen ile kurum içindeki kullanıcılar KEPGW üzerinden KEP hesaplarını kontrol edebilirler. Aynı KEP
hesabına tanımlanmış farklı Outlook kullanıcıları birbirlerinden ve KEPGW ile yürütülen temel
entegrasyon süreçlerinden farklı olarak KEP iletilerini alabilirler.
Bu özellik ile; örneğin, BPM tarafından kullanılan bir KEP iletisi, tanımlanmış bir Outlook kullanıcısı için
(bu kullanıcı tarafından Outlook uygulamasına alınana dek) yeni bir postadır. Bu durum KEP alımı için
tanımlanmış her bir Outlook kullanıcısı için geçerli olur
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Kurum içindeki kullanıcıların posta istemcisi uygulamaları üzerinde KEP iletilerini
orijinal hali ile almalarını sağlayan özelliktir.
e-Posta İstemcisi Entegrasyonu
• Hesap Birleştirme (Account Merge)
Yönetim modülünde tanımlanan her bir KEPGW Mailbox kullanıcısı bir veya birden fazla farklı
KEP hesabını kendi posta kutusu olarak görebilir. Bu hesaplara gelen her bir KEP iletisi
kullanıcının posta kutusu hesabına da düşer.
• KEP Gönderim Eklentisi (Addon)*
Outlook e-posta istemcisi kullanıcıları bilgisayarlarına yükleyecekleri bir eklenti (add-on)
vasıtasıyla kendisi veya işlem yetkilisi oldukları KEP hesapları üzerinden KEP iletisi
gönderebilir hale gelir. Bu işlem için kullanıcılarının E-imzalarının olması gerekecektir.
* Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
Kurum içindeki kullanıcıların posta istemcisi uygulamaları üzerinde KEP iletilerini
orijinal hali ile almalarını sağlayan özelliktir.
Kurumsal uygulamalar içerisinden KEP iletisi ve gerekli imzalama işlemlerinin
doğrudan yapılması gerekeceği durumlar için Java ve .NET* üzerinde API ve Web
servis desteği özelliğidir.
• KEP İleti Oluşturma
İlgili metotla gönderim konusu olacak KEP iletisinin oluşturulması sağlanır.
• KEP İleti HSM İmzalama
KEP iletisinin HSM üzerinden imzalanması ilgili servis metotları ile sağlanır.
• KEP İleti Token ile İmzalama
KEP iletisinin e-imza token’da bulunan sertifika ile imzalanması ilgili metotlarla sağlanır.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
API Desteği
e-Devlet İşlevleri*
• E-Tebligat İşleme*
E-tebligat amaçlı KEP iletilerinin sistem üzerinde farklı noktalara arşivlenmesi ve bunların
bildirimlerinin yapılmasını sağlar.
* Bu işlevler henüz mevcut olmayan, planlanmış veya geliştirilmekte olan işlevlerdir.
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır
KEP Sistemi üzerinden taşınacak olan e-tebligat, e-defter, e-şirket vb. uygulamaların
KEPGW üzerinden yönetilmesini sağlar
© 2009-2013 TÜRKKEP, Hizmete Özel, Tüm Hakları Saklıdır