Syftet med prao

download report

Transcript Syftet med prao

SYFTET MED PRAO
• Få kunskaper om yrken och arbetslivet i stort (”kunskap om
alternativ”)
•
Få egna erfarenheter av arbetslivet, utveckla och upptäcka nya sidor
hos sig själv (”kunskap om mig själv”)
• Se kopplingen mellan skola-utbildning-arbete
• Väcka tankar inför gymnasievalet i åk 9
• Möjlighet att bygga upp ett kontaktnät för att kunna få extra- och
eller sommarjobb
ATT FIXA EN PLATS
• Ta reda på vilka yrken du kan tänka dig jobba med/prova på
• Undersök ditt nätverk
• Sök företag via nätet – www.eniro.se
• Besök/ring/mejla det företag som du är intresserad av
ATT TÄNKA PÅ NÄR DU TAR KONTAKT
• Presentera dig själv med namn, skola och årskurs
• Berätta varför du tar kontakt
• Berätta varför du är intresserad av att göra din Prao hos just dem
• Om företaget är villig att ta emot dig – anteckna allt som bestäms
(t.ex. kontakperson/handledare, telefonnummer, tid för nästa
kontakt, adress o.s.v.)
ATT TÄNKA PÅ EFTER ATT DU HAR FÅTT
PRAO-PLATS
• Hur tar du dig till din prao-plats?
• Bjuder prao-platsen på lunch eller behöver du ta med dig matlåda?
• Kom i tid!
• Var intresserad och nyfiken
• Fråga om du är osäker eller be om hjälp
• Om du blir sjuk under din prao- anmäl din frånvaro till handledare
och till skolan
• Be om att de skriver ett omdöme
• Glöm inte att tacka och berätta hur du tyckte prao-veckorna har varit
ARBETSFÖRHÅLLANDEN
• Du följer arbetsplatsen arbetstider (måndag till fredag) – du får inte
börja arbetsdagen innan kl. 6:00 och inte arbeta efter kl. 20:00
• Du får arbete högst 8 timmar/dag
• Du ska ha minst 30 minuter rast efter 4.5 timmars arbete
• Du ska ha en handledare som visar dig runt på arbetsplatsen, ger dig
information och visar hur arbete ska utföras
• Du får inte utföra arbetsuppgifter som medför risk för olycksfall
eller kan vara skadliga för din hälsa
OM KUNGEN INTE HADE BLIVIT KUNG…
https://www.youtube.com/watch?v=pnZlYL7Hv2s