Dr. Mustafa Arif Eras Avrupa Meslek Yüksek Okulu

download report

Transcript Dr. Mustafa Arif Eras Avrupa Meslek Yüksek Okulu

Çevresel bariyerlerin incelenmesinde her bir eklemin hareketinden daha
ziyade fonksiyonel eklem hareket açıklığı(EHA) daha ön plana çıkar.
Fonksiyonel EHA ‘nın değerlendirilmesinde, fonksiyonel erişme testinin (FET)
daha gelişmiş ve etkin türü olan çok yönlü erişme testi olan (ÇYET) kullanılır.
FET kişinin öne doğru isteyerek veya yapabildiği erişme mesafesidir. ÇYET ise
kişinin öne doğru, arkaya doğru ve lateral yönlere erişme mesafesini
değerlendirir.
Fonksiyonel EHA ‘nın bir başka ölçümü, hastanın erişim bölgelerinin
haritasıdır. Erişim bölgeleri , hastanın önünde ve yanlarında yarım daireler
gibi görülür. Bu bölgeler primer, sekonder ve tersiyer bölgeler olarak
adlandırılır.
Omuz fleksiyonu(180°) Başlangıç pozisyonu : Vücut sırtüstü pozisyonda ,kol yanda , el
pronasyonda
Ölçüm: Sagital düzlemde zeminin düz olmasına ve gövdenin arkaya eğilmemesine dikkat
edin.
Omuz dış rotasyonu (90°) Başlangıç pozisyonu : Vücut sırtüstü
pozisyonda , kol yanda , el pronasyonda
Ölçüm: Transvers düzlemde gövde rotasyonu, omuz ve dirsekte
açı dağişikliklerinden kaçının.
Omuz abdüksiyonu(180°) Başlangıç pozisyonu : Vücut sırtüstü pozisyonda veya
otururken kol yanda ve dış rotasyonda
Ölçüm: Frontal düzlemde gövdenin rotasyonu ve lateral hareketininden kaçının
Dirsek fleksiyonu(150°) Başlangıç pozisyonu : Vücut sırtüstü pozisyonda , kol düz
olarak yanda, el supinasyonda. Ölçüm sagital düzlemde.
Dirsek hiperekstansiyonu (10°) hipermobilitenin ölçümü.. Ölçüm: sagital düzlemde
başlangıç pozisyonunu aşan hipermobilite
Ön kol pronasyonu(80°). Başlangıç pozisyonu : Oturuken veya ayakta, kol yanda ,
dirsek gövdeye bitişik ve 90° fleksiyonda, ön kol supinasyon ve pronasyon arası
nötral pozisyonda , avuç içinde kalem tutularak . Ölçüm: Tranvers düzlemde , kol
hareketi , gövde hareketi, dirsek ve el bileğinde açı değişikliğinden kaçının.
Ön kol supinasyonu(80°) Başlangıç pozisyonu: Otururken veya ayakta , kol yanda
,dirsek gövdeye bitişik ve 90° fleksiyonda , ön kol supinasyon ve pronasyon arası
nötral pozisyonda , avuç içinde kalem tutularak . Ölçüm: Transvers düzlemde , kol
hareketi, gövde hareketi, dirsek ve el bileğinde açı değişikliklerinden kaçının
El bilek ekstansiyonu (70°) . Başlangıç pozisyonu: dirsek fleksiyonda , ön kol ve bilek
nötral pozisyonda . Ölçüm: Sagital düzlemde
El bilek fleksiyonu(80°) . Başlangıç ğpzisyonu: dirsek fleksiyonda , ön kol ve bilek
nötral pozisyonda . Ölçüm: sagital düzlemde
El bilek deviasyonu (20°) başlangıç pozisyonu: Dirsek fleksiyonda , ön kol ve bilek nötral
pozisyonda. Ölçüm: Frontal düzlemde
El bilek ulnar deviasyonu: Dirsek fleksiyonda, ön kol ve bilek nötral
ppzisyonda. Ölçüm: Frontal düzlemde
Birinci metakarpofalangial eklem fleksiyonu(30°) Başlangıç pozisyonu: Dirsek hafifçe
fleksiyonda , el supinasyonda , baş parmak ve diğer parmaklar ekstansiyonda. Ölçüm: Frontal
düzlemde.
Birinci interfalangial eklem fleksiyonu(80°) Başlangıç pozisyonu: Dirsek fleksiyonda ,
ön kol supinasyonda, interfalangial eklem ekstansiyonda. Ölçüm: Frontal düzlemde.
İkinci ,üçüncü ve dördüncü interfalangeal eklem fleksiyonu(100°)Başlangıç pozisyonu:
Dirsek fleksiyonda, ön kol pronasyonda , interfalangeal eklemler ekstansiyonda .
Ölçüm: Sagital düzlemde.
Kalça fleksiyonu(120°).Başlangıç pozisyonu : Vücut sırtüstü pozisyonda ,bacak
ekstansiyonda ve nötral pozisyonyonda. Ölçüm: Sagital düzlemde. Destek amacıyla
diğer diz eklemi hafifçe fleksiyona getirebilir.
Kalça abdüksiyonu (45°) Başlangıç ppzisyonu : Vücut sırtüstü veya yan yatar
pozisyonda , bacak ekstansiyonda ve nötral pozisyonda . Ölçüm: Frontal
düzlemde.
Kalça adduksiyonu(30°) Başlangıç pozisyonu: Vücut sırtüstü veya yan yatar pozisyonda ,
bacak ekstansiyonda ve nötral pozisyonda .Ölçüm: Frontal düzlemde
Kalça iç rotasyonu(35°). Başlangıç pozisyonu: Vücut yüzüstü , sırtüstü veya oturur
pozisyonda , diz 90° fleksiyonda Ölçüm: Transvers düzlemde. Ölçüm yapılan pozisyon
belirtilmelidir.
Kalça dış rotasyonu(45°). Başlangıç pozisyonu : Vücut yüzüstü , sırtüstü veya oturur
pozisyonda , diz 90° fleksiyonda . Ölçüm: Transvers düzlemde . Ölçüm yapılan
pozisyon belirtilmelidir.
Diz fleksiyonu(135°) Başlangıç pozisyonu: Vücut yüzüstü
pozisyonda . Ölçüm sagital düzlemde.
Ayak bileği plantar fleksiyonu (50°) .Başlangıç pozisyonu : Otururken diz 90° fleksiyonda
veya sırtüstü yatarken diz ekstansiyonda , ayak bileği nötral pozisyonda . Ölçüm: Sagital
düzlemde.
Ayak bileği inversiyonu (30°) . Başlangıç pozisyonu : Otururken diz 90° fleksiyonda ,
ayak bileği nötral pozisyonda . Ölçüm: Frontal düzlemde.
Ayak bileği eversiyonu(10-20°) . Başlangıç pozisyonu: Otururken diz 90° fleksiyonda , ayak
bileği nötral pozisyonda . Ölçüm: Frontal düzlemde.
Boyun fleksiyonu. Başlangıç pozisyonu: Otururken baş ve boyun nötral pozisyonda .
Ölçüm: Sagital düzlemde.
Boyun ekstansiyonu. Başlangıç pozisyonu : otururken baş ve boyun nötral pozisyonda .
Ölçüm: Sagital düzlemde.
Boyun sola rotasyon(75°) Başlangıç pozisyonu: otururken baş ve boyun nötral
pozisyonda . Ölçüm: Transvers düzlemde
Boyun sağa rotasyon(75°) . Başlangıç pozisyonu : Otururken baş ve boyun nötral
pozisyonda . Ölçüm: Transvers düzlemde.
Boyun sol lateral fleksiyonu(45°) . Başlangıç pozisyonu: Otururken baş ve boyun
nötral pozisyonda. Ölçüm: Frontal düzlemde.
Lomber fleksiyon(90°) .Başlangıç fleksiyonu: Ayakta dururken ,gövde
kolar ve bacaklar nötral pozisyonda
Lomber ekstansiyonda (20-30°) . Başlangıç pozisyonu: Ayakta dururken
, gövde, kollar ve bacaklar nötral pozisyonda. Ölçüm: Sagital düzlemde.
Lomber lateral fleksiyon(30-50°) Başlangıç pozisyonu: Ayakta
dururken , gövde, kollar ve bacaklar nötral pozisyonda. Ölçüm: Frontal
düzlemde.
Lomber rotasyon. Başlangıç pozisyonu : Ayakta dururken , gövde,
kollar ve bacaklar nötral pozisyonda. Ölçüm: Transvers düzlemde.