Focail a chríochnaíonn le

Download Report

Transcript Focail a chríochnaíonn le

An t-ainmfhocal
baininscneach
Seo thíos na grúpaí focal de na focail bhaininscneacha. An féidir
leat féin agus an duine in aice leat cur leis an liosta?
Focail a chríochnaíonn le –eog / óg:
Focail a chríochnaíonn le
consan caol:
fuinneog, bábóg
conclúid, sráid, próifíl, anáil,
oscailt, tuiscint, tiomáint,
cúirt, sábháil, seic, céim,
síocháin, cóip, stoirm
Focail a chríochnaíonn le –íocht
agus –aíocht agus a mbíonn dhá
shiolla nó níos mó iontu:
Focail a chríochnaíonn le –
eacht agus –acht agus a
mbíonn dhá shiolla nó níos mó
iontu:
filíocht, cleasaíocht
gluaiseacht, daonnacht
Focail a chríochnaíonn le –chan:
Focail a chríochnaíonn le –lann:
athbheochan
pictiúrlann, bialann
An t-ainmfhocal
baininscneach
Nuair a bhíonn inscne an fhocail ar eolas
agat is féidir leat an t-alt a chur leis gan aon
stró! Féach ar na samplaí seo:
Focal a thosaíonn le guta
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an áit
Focail a thosaíonn le consan
(cuirtear séimhiú ar an bhfocal):
an bhábóg
Focail a thosaíonn le s
(cuirtear t rompu):
an tsráid
Focail a thosaíonn le d agus t
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an duine
Cuir an t-alt roimh na focail ar fad ar an
sleamhnán deireanach.
An t-ainmfhocal
firinscneach
Seo thíos na grúpaí focal de na focail fhirinscneacha. An féidir leat
féin agus an duine in aice leat cur leis an liosta?
Focail a chríochnaíonn le guta:
Focail a chríochnaíonn le consan
leathan:
iascaire, trócaire, ceo, páiste,
scrúdú
trealamh, pobal, amhrán,
iarratas, buicéad, samhradh,
scéal, staidéar, príosún,
pictiúr, déantús
Focail a chríochnaíonn le –ín,
nuair is ‘níos lú’ atá i gceist:
Focail a chríochnaíonn le –éir, eoir, -óir, -úir agus a bhaineann le
gairmeacha de ghnáth:
cailín, toitín
siúinéir, múinteoir, dochtúir,
cúntóir
Focail a chríochnaíonn le –eacht
nó –acht ach nach bhfuil ach
siolla amháin acu:
ceacht, acht
An t-ainmfhocal
firinscneach
Nuair a bhíonn inscne an fhocail ar eolas
agat is féidir leat an t-alt a chur leis gan aon
stró! Féach ar na samplaí seo:
Focal a thosaíonn le guta
(cuirtear t rompu):
an t-alt
Focail a thosaíonn le consan
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an bád
Focail a thosaíonn le s
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an sampla
Focail a thosaíonn le d agus t
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an duine
Cuir an t-alt roimh na focail ar fad a bhí ar an
sleamhnán deireanach