Det nye fleksible adgangskursus på DTU

download report

Transcript Det nye fleksible adgangskursus på DTU

Det nye fleksible adgangskursus
på DTU
IMODUS – erfaringer og praksis
FLUID-seminar 4. juni 2013
.. set gennem en kemilærers briller!
Knud Holm Hansen
Lektor
DTU Diplom
DTU Adgangskursus
DTU Fysik
Campus Ballerup
(tidligere Ingeniørhøjskolen i København)
Campus Lyngby
Oversigt
•
•
•
•
•
•
Baggrund for det nye fleksible adgangskursus
Hvad er adgangskursus?
Hvordan er det nye tilbud tilrettelagt?
Udfordringer på vejen
Status og konklusion
Spørgsmål?
Det nye fleksible adgangskursus på DTU udbydes
fra primo august 2013.
Henvender sig bl.a. til en målgruppe, som ellers
ikke havde haft mulighed for at få en ingeniøruddannelse.
Er et udviklingsprojekt under IMODUS-paraplyen.
Adgangskursus classic
• 1 år
– Matematik A
– Fysik B
– Kemi C
– Dansk A
– Engelsk C
– Tilvalg (få)
Klasse: AD1J
Semester: Forår
12
Lokale: 040, Bygning 358
Mandag
Tirsdag
GG
8.10 - 9.40
Mat B
9.50 - 11.20
Mat B
Mat B
GG
Engelsk C
Torsdag
MD
Engelsk C
SEB
Fysik B
MD
12.00 - 13.30
Onsdag
GG
PSC
Dansk
Mat B
Kemi C
15.30 - 17.00
Reserveret
GG
PSC
Dansk
DJR
Kemi C
GG
Mat B
PSC
Dansk
Mat B
GG
DJR
13.45 - 15.15
Mat B
MD
Engelsk C
Fredag
GG
SEB
Fysik B
DJR
Kemi C
• En adgangsvej til en ingeniøruddannelse
SEB
Fysik B
Fleksibelt adgangskursus
• 1 år
– 2-3 dages fysisk fremmøde på Campus Ballerup –
ca. hver fjerde uge
– Ca. 2 timer synkrone aktiviteter (Adobe Connect)
mandag-torsdag
– Asynkrone aktiviteter (Adobe Connect)
• Eksamen, fag og krav i øvrigt som ved
almindeligt adgangskursus
Fysisk fremmøde (Campus Ballerup)
13/12-15/12
22/11-24/11
Laboratorieøvelser og undervisning
25/10-27/10
27/9-29/9
30/8-1/9
8/8-11/8
Introduktion og undervisning
Eksamensforberedelse og eksamen
Synkrone forløb (Adobe Connect)
ugeplan
ugedag
tidspkt
fag
mandag
19-20,20
fysik
tirsdag
19-20,20
kemi
tidspkt
fag
20,30-21,30
engelsk
20,30-21,20
mat
onsdag
19-20,00
dansk
torsdag
19- 20,00
engelsk
20,10-21,10 20,10-21,00
dansk
mat
Forløbsplanlægning (uddrag)
Dato
og evt.
tidsrum
10/8
Type
Antal
F
3
Aktivitet
Bemærkninger
Introduktion til faget og det kemiske formelsprog
Lærebog kap. 1, 2 og 3
A
13/8
19:00-20:20
20/8
19:00-20:20
27/8
19:00-20:20
31/8
3
S
2
A
3
Afstemning af reaktionsskemaer
Atomernes opbygning og det periodiske system
Atomernes elektronstruktur
Kemiske bindinger
Formler og navngivning (salte), fældningsreaktioner
S
2
Ionforbindelser
A
3
Formler og navngivning (kovalente forbindelser)
S
2
Kovalente forbindelser
AS 1, 2, 3
AS 4, 5
AS 6
AS 7 (intro til øvelser)
F
F
4
3
Lab. øvelse 1 og 2
Introduktion til mængdeberegninger
F: Fremmøde på Campus Ballerup
A: Asynkron aktivitet
Lærebog kap. 4 og 5
S: Synkron aktivitet
Antal: Lektioner a 40 minutter
Organisatoriske udfordringer
En fusion kom lidt på tværs
IHK ( - 2012)
• Fleksibelt adgangskursus
Mulighed for (fleksibelt) at
fortsætte til
• Bygningsingeniør
• Stærkstrømsingeniør
DTU (2013 - )
• Fleksibelt adgangskursus
Underviserens arbejdstid/-belastning?
Tekniske udfordringer
•
•
•
•
Adobe Connect var allerede til rådighed
Men er måske ikke ideelt til formålet
Let at bruge?
Det er en særlig udfordring at håndtere
formler, skitser, grafer (matematik, fysik,
kemi) – ”tavlen” mangler.
Pædagogiske udfordringer
• Planlægning, planlægning, planlægning
• Bryde med gamle vaner
• Tænke aktiviteter ”blended learning”:
– Fysisk fremmøde
– Asynkrone
– Synkrone
Fysisk fremmøde
Fleksibelt
adgangskursus
Synkron
Adobe Connect
Asynkron
Adobe Connect
IHK, Ballerup - 1989
DTU, Ballerup - 2013
Fra august 2013
The Flipped Classroom
Konklusion
•
•
•
•
•
Mindre kridt og tavle (eller whiteboard og penne)
Meget mere netbaseret undervisning
Billede og lyd bliver vigtigere
Optagelse af undervisning bliver et krav
(.. og eksamen skal vel tilpasses de nye tider?)
• Men det er ikke de tekniske udfordringer, der er de største!
• Projektet er allerede en succes (i hvert fald har jeg haft stor
udbytte af det indtil videre)!
Spørgsmål?