Transcript Άνοια

ΜΑΘΗΜΑ :
Εφαρμογές οδοντιατρικής
πληροφορικής
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΣΤ’
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ :
Αθανασοπούλου Χριστίνα
Μπαμίδης Παναγιώτης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :
Στεφανίδης Παναγιώτης
Τασιούδη ΚωνσταντίναΑθανασία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
: η μόνιμη ή προοδευτική μείωση της συνολικής
συμπεριφοράς και αλλαγής χαρακτήρα του ατόμου
αλλαγή της κοινωνικότητας και της συνολικής
επικοινωνίας του με το περιβάλλον
 Τα
τελευταία χρόνια
ατόμων με άνοια.
 24,3
 4,6
αύξηση αριθμού των
εκατομμύρια παγκοσμίως έχουν τη νόσο.
εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ανά έτος.
 Πρόβλεψη
: 2040
81,1 εκατομμύρια
περιπτώσεις άνοιας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Τα
διαθέσιμα αλλά και εφαρμοζόμενα
προγράμματα με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας ζωής ατόμων με άνοια είναι :
Sociable
Νοητικές
ασκήσεις
Ασκήσεις
σωματικής
ενδυνάμωσης
ISISEMD
Dem@Care

Το πρόγραμμα υλοποιείται από 11 ευρωπαϊκές
χώρες.

Η εφαρμογή του ξεκίνησε το 2011 υπό τον
συντονισμό του ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ.

Σε πρώτο στάδιο : δοκιμές με τη συμμετοχή ανοϊκών
σε ελεγχόμενα εργαστήρια σε περιβάλλον
προσομοίωσης.

Σε δεύτερο στάδιο : πειραματική εφαρμογή σε
πραγματικά σπίτια ασθενών που το επιθυμούν.

Θα ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια και έπειτα θα τεθεί σε
εφαρμογή.
Dem@Care
Dem@Care





Όταν το πρόγραμμα
τεθεί σε εφαρμογή ο
ασθενής θα μένει στο
σπίτι του, όπου θα
έχουν τοποθετηθεί
πολλαπλοί αισθητήρες
που θα καταγράφουν :
τις καθημερινές του
δραστηριότητες
τα συναισθήματα
τις διαταραχές λόγου
και ζωτικών λειτουργιών
Διασφάλιση ηθικής και
εμπιστευτικότητας,
σύμφωνα με τους
κανονισμούς και τη
νομοθεσία κάθε χώρας.
Dem@Care
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι :
 καταγραφή και η διατήρηση των προτύπων
συμπεριφοράς και των συνηθειών του
ασθενούς
 ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων για την
ερμηνεία της συμπεριφοράς του
 ακριβέστερη διάγνωση
 εξατομικευμένη θεραπεία
 δυνατότητα παραμονής του ασθενούς για
όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
στο χώρο κατοικίας και όχι νοσηλείας
Dem@Care











Η πρώτη φάση της αξιολόγησης θα ελέγξει :
τη χρηστικότητα
τη λειτουργικότητα
Βελτίωση λειτουργικών
την αξιοπιστία
απαιτήσεων
Η δεύτερη φάση αξιολόγησης θα επικεντρωθεί :
στα εξωτερικά χαρακτηριστικά
την ακρίβεια
την ασφάλεια
H τρίτη και τελική φάση θα αξιολογήσει :
τη συνολική αποτελεσματικότητα
τον αντίκτυπο του Dem@Care συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων των κλινικών εκτιμήσεων
Long Lasting Memories
 Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 12 ερευνητικές
ομάδες από 6 ευρωπαϊκές χώρες.
 Εφαρμόστηκε
σε 15 κέντρα σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το ΑΠΘ και
ΕΚΠΑ.
Η
υλοποίηση του προγράμματος LLM
διήρκησε από τον Ιούνιο του 2009 έως το Μάιο
του 2012.
 Αξιολογήθηκε
με « Άριστα »
από την ευρωπαϊκή επιτροπή.
Long Lasting Memories
Η πλατφόρμα του LLM αποτελείται από 3 διασυνδεδεμένες
μονάδες, που αλληλεπιδρούν και αλληλοσυμπληρώνονται :
1.
Η μονάδα σωματικής άσκησης (PTC) : πλατφόρμα
παιχνιδιών FitForAll, βοηθάει ηλικιωμένους να διατηρήσουν
τη φυσική τους κατάσταση μέσα από μια καινοτόμα,
χαμηλού κόστους πλατφόρμα ICT.
2.
Η μονάδα νοητικής άσκησης (CTC) : Χρησιμοποιήθηκαν 2
λογισμικά: BrainFitness και Gradior - προσαρμόστηκαν
γλωσσικά και λειτουργικά στις απαιτήσεις του
προγράμματος.
3.
Η μονάδα αυτόνομης διαβίωσης (ILC) : βασίζεται στο
eHome, ένα δίκτυο ασύρματων αισθητήρων
συνδεδεμένων με ένα κεντρικό σύστημα. Περιλαμβάνει
ευφυή μάθηση κανονικών και ασυνήθιστων προτύπων
συμπεριφοράς, και ενεργοποίηση συναγερμών.
Long Lasting Memories
Μονάδα
σωματικής
άσκησης
Μονάδα
νοητικής
άσκησης
Μονάδα
αυτόνομης
διαβίωσης
Long Lasting Memories



Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση :
της ήπιας νοητικής εξασθένησης
της προχωρημένης άνοιας των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας

Αποτελέσματα : η μη φαρμακολογική παρέμβαση πρόληψης
της άνοιας είχε εντυπωσιακά ποιοτικά αποτελέσματα τόσο στις
εγκεφαλικές λειτουργίες, όσο και στην ψυχολογική κατάσταση
των συμμετεχόντων.

•
Βελτίωση της τάξης του 12%
στις οπτικο - χωρικές ικανότητες των ατόμων
στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών
στην ικανότητα λήψης αποφάσεων
στις εκτελεστικές λειτουργίες
στις λειτουργίες προσοχής
στην μνήμη εργασίας
στη γλώσσα

Βελτίωση του δείκτη της κατάθλιψή τους κατά 50%.
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ











http://www.longlastingmemories.eu
http://www.healthyliving.gr/
http://www.e-trikala.gr/projects_gr
http://www.alzheimerathens.gr/?page_id=2017
http://www.demcare.eu/
http://www.isisemd.eu/
http://www.thestival.gr/health/item/26653-itexnologia-22polemaei22-tin-anoia
http://www.doctor4all.gr/portal/?option=com_conten
t&task=view&id=47&Itemid=8&fontstyle=f-default
http://asirmata-diktua.blogspot.gr/p/blogpage_20.html
http://ec.europa.eu/information_society/apps/projec
ts/factsheet/index.cfm?project_ref=238914
http://www.cognitivetraining.eu/?q=sociable_project
_results