Τι είναι το CAD/CAM

Download Report

Transcript Τι είναι το CAD/CAM

Τι είναι το CAD/CAM
• Ανήκει στην ευρεία κατηγορία των CAx (computer-aided technologies)
• Αφορά τη χρήση συστημάτων υπολογιστή για την υποβοήθηση της
βελτιστοποίησης του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της κατασκευής προϊόντων
• Αποτελεί ακρωνύμιο για το Computer-Aided Design / Computer-Aided
Manufacturing
Δηλαδή σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή / βιομηχανική παραγωγή με
τη βοήθεια υπολογιστή
CAD/CAM
Γενικά:
•Ο Η/Y συμβάλλει στην φάση σύλληψης του σχεδίου μέσω λογισμικώνσχεδιαστικών πακέτων
• Υπάρχει η δυνατότητα γεωμετρικής μοντελοποίησης
• Η Γεωμετρική μοντελοποίηση αποτελεί ένα τρισδιάστατο ισοδύναμο ενός
συστήματος το οποίο μπορεί και χειρίζεται ένα σχήμα αντί για μια
δισδιάστατη εικόνα
Στην οδοντιατρική:
•Τα συστήματα αυτά διαθέτουν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος
αναλαμβάνει να εκτελέσει όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς για τον
τρισδιάστατο υπoλογισμό της αποκατάστασης και να οδηγήσει σωστά το
κοπτικό σύστημα ώστε η αποκατάσταση να είναι απόλυτα ακριβής
CAD/CAM
Στην οδοντιατρική, οι σημαντικότερες εξελίξεις των συστημάτων CAD/CAM
συνέβησαν κατά τη δεκαετία του 1980
Στην ανάπτυξη των σημερινών συστημάτων CAD/CAM συνέβαλαν
τρεις πρωτοπόροι:
 Ο Dr. Duret (1986 κατασκευή στεφανών με οπτική
αποτύπωση του παρασκευασμένου δοντιού και
κοπή της στεφάνης με χρήση αυτόματων μηχανών
κοπής. Αργότερα εισήγαγε το σύστημα ‘’ Sophe ’
 Ο Dr. Moermann , δημιουργός του συστήματος
CEREC
Η εμφάνιση αυτού του συστήματος ήταν πραγματικά
καινοτόμος, γιατί επέτρεπε την άμεση κατασκευή
κεραμικών αποκαταστάσεων
 Ο τρίτος είναι ο Dr. Andersson, ο δημιουργός του
συστήματος Procera
CAD/CAM
Συστατικά μέρη οδοντιατρικών συστημάτων CAD/CAM:
- Οπτικά συστήματα ή συστήματα ψηφιακής σάρωσης για συλλογή
δεδομένων
- Το σύστημα CAD για το σχεδιασμό της αποκατάστασης
- Το σύστημα CAM για την παραγωγή της αποκατάστασης μέσω των
πληροφοριών που αναπαράγονται από τον υπολογιστή
CAD/CAM
ΕΙΔΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ CAD/CAM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
• Ολοκληρωμένη μονάδα (in office):
Ο κλινικός οδοντίατρος μπορεί να σκανάρει το
παρασκευασμένο δόντι, να σχεδιάσει αποκαταστάσεις και να
κατασκευάσει μία ολοκληρωμένη αποκατάσταση εντός του
ιατρείου σε μία μόνο επίσκεψη.
• Dental laboratory CAD/CAM:
Λαμβάνεται ψηφιακό αποτύπωμα από τον κλινικό οδοντίατρο, οι
πληροφορίες μεταφέρονται στο οδοντοτεχνικό εργαστήριο όπου
κατασκευάζεται η τελική αποκατάσταση με το μηχάνημα κοπής.
CAD/CAM
Συστήματα σάρωσης:
1. CEREC 1 (1986) (Sirona Dental)
2. CEREC 2 (1994) (Sirona Dental)
3. CEREC 2 (2000) (Sirona Dental)
 Χρησιμοποίησαν όλα μια σταθερή κάμερα για τη λήψη πολλαπλών
εικόνων που καταγράφονται με λογισμικό
4. iTERO
 Χρησιμοποιεί κάμερα για τη λήψη πολλαπλών
σταθερών όψεων με την επίδραση
στροβοσκοπίου
5. Lava chairside Oral Scanner (Lava Cos, 3M ESPE)
 Παρέχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση
χρησιμοποιώντας συνεχή τηλεοπτική μετάδοση των δοντιών
CAD/CAM
Η πιο πρόσφατη έκδοση του συστήματος CEREC, είναι το CEREC
AC που αποτελείται από 2 μονάδες:
1. Τον κινητό πύργο (Software- Cad), με τον οποίο λαμβάνουμε την
ψηφιακή φωτογραφία και πραγματοποιούμε τον τρισδιάστατο σχεδιασμό της
αποκατάστασης ( Εικ.1)
2. Την ξεχωριστή μονάδα κοπής του συστήματος Cam, το οποίο σαν
«τόρνος» υψηλής ακριβείας και πιστότητας , «κόβει»-επεξεργάζεται τα
ολοκεραμικά blocks, προσδίδοντας το τελικό σχήμα και μορφή ( Εικ.2)
Εικόνα 1: Bluecam scanner
Εικόνα 2: CEREC AC unit
CAD/CAM
ΧΡΗΣΗ CAD/CAM ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
(ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ)
Από την εμφάνιση τους, την δεκαετία του 1980, τα CAD/CAM συστήματα
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την κατασκευή ακίνητων προσθετικών
αποκαταστάσεων, όπως:
-ένθετα
-επένθετα
-όψεις
-στεφάνες
-γέφυρες
Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η τεχνολογική ανάπτυξη αυτών των
συστημάτων οδήγησε στην παραγωγή εναλλακτικών αποκαταστάσεων με χρήση
διαφορετικών υλικών όπως:
-η ρητίνη
-η ζιρκονία
CAD/CAM
Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στις εμφυτευματικές προσθετικές αποκαταστάσεις
και συγκεκριμένα στην κατασκευή
- εμφυτευματικών στηριγμάτων
-τρισδιάστατων διαγνωστικών και χειρουργικών ναρθήκων με τη μέθοδο της
στερεολιθογραφίας-SL
Πιο πρόσφατα, η τρισδιάστατη στερεολιθογραφία χρησιμοποιείται:
- για την κατασκευή εκμαγείων εργασίας
- για την κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων
CAD/CAM
Μελλοντικά
- Οι ερευνητές εργάζονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση των
σύνθετων ρητινών
-Μια άλλη αναδυόμενη τεχνολογία είναι το σύστημα πολύ λεπτής αποκοπής
laser, για την κοπή ζιρκονίας και άλλων κεραμικών υλικών ή μετάλλων. Η
τεχνολογία αυτή λειτουργεί αλλά είναι πολύ δαπανηρή
- Στον ορίζοντα βρίσκονται και τα ορθοδοντικά αποτυπώματα και υπάρχουν
αναφορές ότι λαμβάνονται αποτυπώματα ολόκληρου τόξου για ακίνητα
ορθοδοντικά μηχανήματα, με μεγάλη επιτυχία.
CAD/CAM
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Σύγκριση με συμβατική μέθοδο)
Τα συστήματα CAD/CAM :
ακρίβεια αποτύπωσης και κατασκευής
υψηλή αισθητική απόδοση
μείωση της πιθανότητας λάθους κατά τα στάδια κατασκευής
πολύ καλή μακροβιότητα και εφαρμογή
εξοικονόμηση χρόνου και στην περίπτωση ολοκληρωμένων μονάδων (in
office), 1 μόνο επίσκεψη (CEREC, Sirona Dental System, E4D, D4DTech).
αντοχή στην φθορά
υψηλότερη πυκνότητα, μικρότερη δημιουργία πόρων και λιγότερες
εναπομείνασες τάσεις
οικονομική αποδοτικότητα
περιορισμός μεταφοράς μολύνσεων
συμβολή στην ανάπτυξη και χρήση ανώτερων οδοντιατρικών κεραμικών
(ζιρκονία)
CAD/CAM
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ (Σύγκριση με συμβατική μέθοδο)
• Απαιτείται αγορά ειδικού εξοπλισμού
• Υψηλό κόστος αγοράς του εξοπλισμού
• Προϋποθέτει εκπαίδευση του προσωπικού (οδοντοτεχνίτης, οδοντίατρος)
Υψηλότερο κόστος της τελικής αποκατάστασης για τον ασθενή
CAD/CAM
Εφαρμογές CAD/CAM
CAD/CAM
 Αντικατάσταση παλιών εμφράξεων αμαλγάματος με εμφράξεις
οξειδίου του ζιρκονίου που κατασκευάζονται με την τεχνολογία
CAD/CAM
 Σύνθετες περιπτώσεις αποκατάστασης με κατασκευή ένθετων και
επένθετων εργασιών από ζιρκόνιο
Αποκατάσταση ενός μεμονωμένου δοντιού στην αισθητική ζώνη
 Αποκατάσταση με επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις προσφέρουν
άριστα αισθητικά αποτελέσματα καθώς και μεγάλη αντοχή στη θραύση
 Αποκατάσταση της έλλειψης πολλών δοντιών
CAD/CAM
http://www.youtube.com/watch?v=MjQwr9u
wd1o&feature=related
ΣΥΜΠΕΡΑΣMΑΤΑ
•
Τα οδοντιατρικά συστήματα CAD/CAM αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη
απήχηση στην Ελλάδα
•
παρόλα αυτά η χρήση τους είναι σχετικά περιορισμένη σε σχέση με το
εξωτερικό κυρίως λόγω:
 Αυξημένου κόστους εξοπλισμού
 Ανάγκη εκπαίδευσης των χειριστών
 Δυσκολία μετάβασης από συμβατικές μεθόδους
Αναμφισβήτητα τα συστήματα CAD/CAM πλεονεκτούν έναντι των
συμβατικών μεθόδων
Σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται:
 στην διεύρυνση των πεδίων εφαρμογών του CAD/CAM
 στην προσπάθεια να καταστούν πιο προσιτά τόσο στο σύγχρονο
οδοντίατρο και οδοντοτεχνίτη όσο και στον ασθενή
Τα συστήματα CAD/CAM αποτελούν μία απτή απόδειξη ενσωμάτωσης
της πληροφορικής στις ανάγκες της σύγχρονης οδοντιατρικής
CAD/CAM
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ…