Transcript Document

Falsafah, Prinsip dan Isu dalam Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang berkaitan
dengan TIMSS dan PISA di Malaysia
Apa itu Berfikir?
Telinga
Otak
Dengar
Berfikir
Berfikir
Otak
Tak Berfikir
Tak Pakai Otak
Cikgu: Berfikir ! Gunalah otak sikit!
Hmm.. Adakah masa kita tak guna otak ?
•Berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep,
memberi sebab, atau membuat penentuan. (Beyer, B.K., 1991)
(kebolehan)
•Berfikir ialah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang
digunakan oleh seseorang individu. (Nickerson, Perkins dan Smith,
1985) (kemahiran)
•Berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula
pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu.
(Fraenkel, J.R., 1980) (proses)
•Berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang
berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan
untuk menyelesaikan masalah. (Mayer, R.E., 1977) (operasi)
Berfikir
dan
Belajar
Berfikir dan Belajar
Thinking is the method of intelligent
learning, of learning that employs
and rewards mind (Dewey, 1944)
So, is there unintelligent learnng?
Learning and thought
Learning without thought is labour lost;
thought without learning is perilous(Confucius)
Jadi, ia kelihatan seperti pembelajaran adalah tidak berkesan tanpa
berfikir! Adakah kita menganggap semua pembelajaran berlaku
dengan menggunakan pemikiran.
'Guru meminta kami untuk berfikir, tetapi bagaimanakah cara untuk
berfikir? Mereka tidak memberitahu kita bagaimanakah cara untuk
berfikir '(dari pelajar)
Pelajar akan keliru sama ada mereka perlu berfikir apabila mereka
belajar, adakah ini bermakna bahawa jika mereka tidak dapat
menjawab soalan yang bermakna mereka tidak belajar dan tidak
berfikir?
Kemahiran Berfikir
Aras Rendah (KBAR)
Pemikiran Aras Rendah
(KBAR)
Senk, Beckman, & Thompson (1997)
LOT is involved when students are solving
tasks where the solution requires applying a wellknown algorithm, often with NO
justification, explanation, or proof
required, and where only a single correct answer
is possible
Apa itu Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT)?
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Stein and Lane (1996) describe HOT
as “the use of complex,
non-algorithmic thinking to solve a task in
which there is NOT a predictable,
well-rehearsed approach or pathway explicitly
suggested by the task, task instruction, or a
worked out example.”
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Resnick (1987) characterized
higher-order thinking (HOT) as
“non-algorithmic.”
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Thompson (2008) generally characterized
HOT involves solving tasks
where an algorithm has not been taught
or using known algorithms while
working in unfamiliar contexts or situations.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT)
Senk, et al (1997) characterized
HOT as
solving tasks where no algorithm has
been taught, where
justification or
explanation are required, and
than one solution
where
more
may be possible.
Kenapa Kemahiran Berfikir Aras
Tinggi (KBAT)?
Enam Kemahiran Kritis Abad Ke 21
Kreativiti &
Inovasi
Literasi
Maklumat
Penyelesaian
Masalah
Berkomunikasi
Kemahiran
Kritis
Bekerja Secara
Berpasukan
Warganegara yang
Bertanggungjawab
MENGAPA KBAT PENTING?
Menghasilkan modal insan yang cerdas,
kreatif dan inovatif bagi memenuhi
cabaran abad ke-21 agar negara mampu
bersaing di persada dunia.
• Penggunaan kata kerja seperti membuat
inferens, mewajarkan, menaakul
dalam HP/SP bermaksud ia memerlukan HOTs.
• Secara amnya HOTs adalah dari aplikasi
ke atas.
• Walau bagaimanapun LOTs dalam HP/SP
seperti ‘menerangkan…’ juga boleh di capai
melalui aktiviti HOTs
Contoh-contoh hasil
pembelajaran yang dijangka
• Meramalkan/Menjangkakan perubahan suatu unsur
daripada jadual unsur.
• Membuat hipotesis terhadap keputusan yang
mungkin diperolehi sebelum ujikaji dijalankan.
• Mengklasifikasikan bahan merujuk kepada
keperluan kuantiti.
• Membuktikan keperluan berbagai jenis dalam situasi
yang berbeza.
• Membuat hubungan di antara daya, jisim dan
pecutan.
Contoh meta-perwakilan kata kerja
digunakan dalam hasil pembelajaran
domain kognitif
•
•
•
•
•
•
Mengetahui/Mengingati
Memahami
Menggunakan
Menganalisis
Mensinstesis
Menilai
• Murid belajar konsep sains
berdasarkan penemuan yang
mereka sendiri peroleh.
• Inkuiri berlaku apabila terdapat
kaitan antara konsep sains dengan
soalan yang murid kemukakan dan
mereka mencari jawapan melalui
penyiasatan.
If we want students to
develop the capacity to think,
reason, and problem solve
then we need to start with
high-level, cognitively
complex tasks.
Stein & Lane 1996
Kemahiran
Abad ke 21
Soalan dlm
TIMSS &
PISA
Berfikir
KBAT
Prestasi
Akademik
Murid
Pencapaian
dalam
Peperiksaan
Kualiti
Pendidikan
Negara
Kedudukan
dlm
Pencapaian
TIMSS & PISA
Sasaran yang ditetapkan di
bawah PPPM 2013-2015
• Menjelang 2015, Malaysia
mencapai skor purata 500 di
TIMSS
• Menjelang 2025, Malaysia
mencapai 1/3 teratas dalam
TIMSS dan PISA
NEGARA PESERTA PISA
Negara OECD
Negara bukan OECD
dalam PISA 2009
Negara bukan OECD
dalam PISA terdahulu
PROGRAMME FOR INTERNATIONAL
STUDENT ASSESSMENT (PISA)
Anjuran
Objektif
PISA
Organisation for Economic Cooperation
and Development
mengukur pencapaian murid berumur 15+
dalam literasi matematik, literasi sains dan
literasi bacaan untuk melihat sejauh mana
remaja telah memperoleh pengetahuan dan
kemahiran yang diperlukan untuk menjadi
ahli masyarakat yang berjaya
Tempoh
- 3 tahun sekali bermula pada 2000
- Malaysia sertai sejak 2009
Sasaran
Murid berumur 15+ tanpa mengira tahap
tingkatan
• Kedudukan Dalam PISA
• Matematik – Malaysia di tempat ke 57
1. Shanghai-China - 600
21. Norway – 498
41. Croatia - 460
61. Argentina – 388
2. Singapore - 562
22. France - 497
42. Israel – 447
62. Jordan - 387
3. Hong Kong-China – 555
23. Slovak Republic – 497
43. Turkey - 445
63. Brazil – 386
4. Korea – 546
24. Austria - 496
44. Serbia – 442
64. Colombia – 381
5. Chinese Taipei - 543
25. Poland - 495
45. Azerbaijan – 431
65. Georgia - 379
6. Finland - 541
26. Sweden - 494
46. Bulgaria – 428
66. Albania – 377
7. Liechtenstein - 536
27. Czech Republic – 493
47. Romania – 427
67. Tunisia – 371
8. Switzerland - 534
28. United Kingdom - 492
48. Uruguay – 427
68. Indonesia – 371
9. Japan - 529
29. Hungary - 490
49. UAE – 421
69. Qatar – 368
10.Canada - 527
30. Luxembourg - 489
50. Chile – 421
70. Peru – 365
11.Netherlands - 526
31. United States - 487
51. Mauritius – 420
71. Panama – 360
12.Macao-China - 525
32. Ireland - 487
52. Thailand – 419
72. Tamil Nadu India – 351
13.New Zealand - 519
33. Portugal - 487
53. Mexico – 419
14.Belgium - 515
34. Spain - 483
54. Tri. And Tobago – 414
73. Himachal Pradesh India
– 338
15.Australia - 514
35. Italy – 483
55. Costa Rica – 409
74. Kyrgyzstan – 331
16.Germany – 513
36. Latvia - 482
56. Kazakhstan – 405
17.Estonia - 512
37. Lithuania – 477
57. MALAYSIA - 404
18.Iceland - 507
38. Russian Fed. – 468
58. Montenegro – 403
19.Denmark - 503
39. Greece - 466
59. Rep. of Moldova – 397
20.Slovenia - 501
40. Malta – 463
60. Miranda–Venez. – 397
Purata Skor Dalam PISA 2009
SHANGHAI
SINGAPURA
FINLAND
UK
THAILAND
MALAYSIA
OECD
600
575
562
556
554
542
541
536
526
514
501
496
492
425 422
419
494
493
421
404
MATEMATIK
SAINS
BACAAN
414
• Tahap Kecekapan Dalam Matematik
Indonesia
Jordan
Malaysia
Thailand
Germany
Macao China
Canada
Japan
Liechtenstein
Finland
Chinese Taipei
Korea
Hong Kong China
Singapore
Shanghai China
Bawah tahap 1
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
• Taburan Skor Murid Dalam Matematik
800
OECD
700
95th
600
500
400
300
200
Mean = 496
5th percentile
= 343
Perbezaan TIMSS dan PISA
PISA
▪ Menguji penggunaan pengetahuan dan
Objektif
kemahiran praktikal berdasarkan kepada
pendapat bahawa perolehan literasi
adalah proses pembelajaran sepanjang
hayat
▪ Mengukur real-life skills yang berkaitan
dengan bacaan, matematik dan sains
dengan fokus kepada kehidupan
seharian dan dalam bidang di mana
sains digunakan seperti kesihatan, bumi
dan persekitaran, dan teknologi
TIMSS
▪ Mengukur keupayaan murid dari segi
apa yang hendak diajar, apa yang
sebenarnya diajar dan apa yang
sebenarnya dipelajari
▪ Menambah baik pengajaran dan
pembelajaran matematik dan sains
▪ Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pencapaian murid
▪ Menyediakan data tentang trend dalam
pencapaian metamatik dan sains
▪ Menyediakan perbandingan dalam
sistem dan antara negara yang
mengambil bahagian
Pihak
Berkepentingan
▪ Dibangunkan oleh OECD
▪ Dibangunkan oleh IEA
▪ Sasaran: Murid berumur 15+ tahun
▪ Sasaran: Murid Tahun 4 dan Tahun 8
▪ Negara peserta: 34 negara OECD dan 41 ▪ Negara peserta: 49 negara dan wilayah
negara bukan OECD pada tahun 2009
pada tahun 2007
Perbezaan TIMSS dan PISA
PISA
Kandungan
Penilaian
▪ Tiga bidang: Bacaan, matematik dan
sains
▪ Penekanan kepada keberkesanan
aplikasi kurikulum
▪ Maklumat sikap murid dan pendekatan
kepada pembelajaran, suasana
pembelajaran dan organisasi
persekolahan
Kaedah
TIMSS
▪ Dua bidang: Matematik dan sains
▪ Penekanan kepada isi kandungan
kurikulum
▪ Maklumat tentang kuantiti, kualiti dan
kandungan pengajaran (cth:
kesediaan guru, sumber sedia ada
dan penggunaan teknologi)
▪ Bermula pada tahun 2000
▪ Bermula pada tahun 1995
▪ Setiap tiga tahun sekali
▪ Setiap empat tahun sekali
▪ Fokus bertukar antara bacaan,
▪ Sentiasa berfokus kepada isi
matematik dan sains dalam setiap
pusingan kajian (Fokus dalam PISA
2009 ialah kepada bacaan)
kandungan kurikulum
Faktor Yang Menyumbang Kepada Prestasi Malaysia
• Sikap murid
• Format soalan
• Keutamaan
Guru
Guru memberi keutamaan untuk
menghabiskan sukatan pelajaran
bagi menyediakan murid
menghadapi peperiksaan awam. Ini
menyebabkan proses pengajaran
dan pembelajaran dibuat secara
cepat dengan menggunakan jalan
pintas tanpa perlu memahami
konsep. Latih tubi banyak
digunakan untuk melatih murid
menjawab soalan peperiksaan
Ramai murid menjawab ujian PISA ini
secara tidak bersungguh-sungguh
kerana mereka menganggap ini
hanyalah satu kajian biasa dan tidak
penting bagi mereka. Terdapat banyak
soalan yang tidak cuba dijawab oleh
murid
Format soalan PISA adalah dalam
bentuk teks yang panjang dan
memerlukan murid membuat
interpretasi, refleksi dan penilaian
berdasarkan kehidupan sebenar.
Sebaliknya, format soalan
peperiksaan awam di Malaysia
adalah ringkas dan lebih tertumpu
kepada rajah dan jadual