multimedialni_vychova_pro_2st_3

download report

Transcript multimedialni_vychova_pro_2st_3

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759

Název DUM: Digitální a analogové technologie v praxi Název sady DUM Multimediální výchova pro 6. – 9. ročník ZŠ Číslo DUM Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Ročník Autor, datum vytvoření Doporučená ICT a pomůcky VY_32_INOVACE_18_S1-03 Člověk a svět práce Multimediální výchova 6. – 7.

Mgr. Zbyněk Šostý, 2012 Dataprojektor, PC, popř. interakt. tabule

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759

Anotace: DUM obsahuje výčet nejdůležitějších pojmů z oblasti analogové a digitální technologie. Doporučení pro pedagoga: DUM lze využít pro výklad nového učiva nebo také při opakování a zkoušení. Prezentace obsahuje také hypertextové odkazy (zejména na Wikipedii), které lze použít pro rozšíření učiva.

Základní pojmy Odpověz na dané otázky 1.

Co znamená zkratka ICT?

2.

Uveď minimálně 7 příkladů digitální techniky využívaní ve škole.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Uveď min. 2 příklady využití (v minulosti) analogové technologie (techniky) v domácnosti.

Uveď min. 2 příklady využití digitální technologie (techniky) v domácnosti.

Jaký je rozdíl mezi analogovým a digitálním vysíláním?

Uveď minimálně 2 výhody digitálního televizního vysílání.

Jakou výhodu má LCD monitor oproti CRT monitoru ?

Co je to UPS?

Uveď aspoň 2 příklady technologie bezdrátového připojení.

Vysvětli pojem „Plug and Play“ Která zařízení připojujeme pomocí DVI a VGA portu? Jaký je mezi nimi zásadní rozdíl? Pro připojení kterých zařízení se používá především Firewire port?

Co znamená zkratka HTML?

K čemu se využívá modem?

Řešení

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informační a komunikační

technologie, zkráceně ICT

z anglického

Information and Communication Technologies)

zahrnují veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi

Digitální přístroje

• • • • • • • PC digitální fotopřístroj, videokamera, skener, kopírka, dataprojektor, interaktivní tabule

Analogové technologie

gramofonová deska, magnetofonová kazeta, magnetofonové pásky, Videokazety, apod.

Digitální technologie

• • • • • • • • CD, DVD, MP3, digitální televize, BlueRay disky, DV kamery, GSM mobily, digitální fotografie, ….

Analogový x digitální

U digitálního záznamu se signál nezaznamenává na nosič přímo, ale nejdříve se převede na číselné hodnoty a teprve ty se uchovávají. U digitálního přenosu obrazu se nepřenáší obraz samotný, ale pouze číselný údaj o tom, jak má tento obraz vypadat. Jednotlivá čísla obsažená v přenášeném signálu nesou informaci o barvě, jasu, velikosti a umístění každého obrazového bodu. Stejně tak se děje i v případě zvuku.

Přenos kódovaný složitým matematickým algoritmem do řady čísel ve dvojkové soustavě se nazývá digitální.

Př) Mezi analogovým a digitálním vysíláním je podobný rozdíl, jako mezi gramofonovou deskou a cédéčkem. Zatím co jehla gramofonu kopíruje zvrásněný povrch ve stopě vinylové desky, který věrně kopíruje frekvenční rozsah slyšitelných zvuků, ve stopě cédéčka naleznete vypálenou dlouhou řadu za sebou jdoucích jedniček a nul.

Hlavní výhody digitálního vysílání

• • • • kvalitnější obraz a zvuk, lepší příjem signálu, více TV kanálů, doplňkové služby.

Výhody LCD monitoru

• • • • malá hmotnost, malá energetická spotřeba, žádné geometrické zkreslení, ostrost obrazu,

UPS

( anglicky

Uninterruptible Power Supply

(Source) – „nepřerušitelný zdroj energie“) je zařízení nebo systém, který zajišťuje souvislou dodávku vypnuta. elektřiny pro zařízení, která nesmějí být neočekávaně

Bezdrátové připojení

Bezdrátová komunikace spočívá ve spojení dvou subjektů jiným způsobem, než mechanicky (kabelem). • • • Wi-Fi Bluetooth Mobilní sítě Další info: bezdrátové technologie

Plug and Play

Plug and Play (v překladu „připoj a hraj“)

• je počítačová technologie umožňující jednodušší rozpoznávání hardwaru, • umožňuje operačním systémům správně zjistit, jaký hardware je v počítači, na základě čehož může automaticky k tomuto hardware nainstalovat či spustit příslušné ovladače

DVI port x VGA port

DVI port

(Digital Visual Interface – digitální vizuální rozhraní) Toto rozhraní slouží speciálně k připojení LCD displejů, jelikož je zde přenos dat realizován digitálně (tzn. nulami a jedničkami), což je pro LCD výhodnější.

VGA port

(Video Graphics Array – video-grafické rozhraní) Je to jeden z nejdůležitějších portů, slouží k připojení grafické karty k CRT monitoru či LCD displeji. Přenos dat zde probíhá analogovým způsobem.

Firewire port

• Extrémně rychlý komunikační port, používaný převážně na připojení digitálních videokamer, fotoaparátů či další zařízení • V profesionální sféře se pak používá k rychlému připojení externích disků a optických mechanik, čteček paměťových karet a podobně.

HTML

• HTML je zkratka Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk). • HTML je v dnešní době stále nejoblíbenější jazyk pro vytváření jednoduchých www stránek.

K čemu se využívá modem?

Modem je zařízení pro převod mezi analogovým signálem.

a digitálním • Modemy se používají především pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy.

• Přenosová trasa může být telefonní linka , koaxiální kabel , radiový přenos apod.

Zdroje informací

  Citace jsou uvedeny v poznámce slide.

Kliparty – galerie Microsoft Office 2010