Kvalitetssäkring av processer på lokal nivå

Download Report

Transcript Kvalitetssäkring av processer på lokal nivå

Världens bästa handledare
Mayvi Eriksson
Sandvikkoncernen
Sandvik
Materials
Technology
(SMT)
Sandvik
Machining
Solutions
(SMS)
Omsättning 2013: 28 miljarder SEK. 19.100 anställda
Sandvik
Mining
Omsättning 2013:
87 miljarder SEK
Drygt 47.000 anställda
Sandvik
Construction
Sandvik
Venture
Gimo
• Sandvik Coromant i Gimo
1.550 / Östhammar / hårdmetallskär och verktyg för skärande bearbetning
• Wilhelm Haglunds Gymnasium (WHG)
• Skolverkets kursplaner vid APL
Gimo i bilder
4
Världens bästa handledare
Läsårsplanering Sandvik/WHG
Årskurs 1
Introduktion på
Sandvik, koboltinfo
Hälsosamtal
Guidning GH/GV
Årskurs 2
Information inför
APL 3 på GV med
visning verkstaden
Årskurs 3
Höstterminen
projektarbete,
1 dag/vecka
(2-3 elever/grupp)
Handledare,
Sandvik
Information inför
APL (röda mappen)
Avdelningarna gör
riskanalyser
Vårterminen
APL 2, 3 veckor GH,
åter APL-plats 1
(v.10-12 2015)
Sommarlov
Feriearbete, 4 v., på
APL-plats 1+2
(v.27-28 + 31-32)
Vårterminen
APL 4, 3 veckor GV,
åter APL-plats 3
(v.4-6 2015)
Sommarlov
Feriearbete, 4 v. , på
APL-plats 3+4
(v.27-28 + 31-32)
Paket 1,
APL 5, 2 veckor
(v.16-19 2015)
Paket 2,
Tema matte/fysik/
programmering på
WHG
Utlandspraktik
(v.8-12 2015)
Nya handledare,
utbildning 1+1
dag under våren
Nätverksdag för
utbildade
handledare,
1 dag/år
Summeringsträff
med info om
nästkommande år,
3/12 2014, 13-15
Höstterminen
APL 1, 3 veckor GH
(v. 44-46 2014)
Guidning föräldrar
Höstterminen
APL 3, 3 veckor GV
(v.41-43 2014)
Filmen
• 24 minuter med de väsentliga delarna i handledarskapet
Värdegrund
Förberedelser
Första dagen
Hur lär man ut bäst
Alla är vi olika
Försvunnen handledare
Viktigt att eleven får
jobba självständigt
Omdöme
Hur hantera det
personliga vid omdöme
Vilken bild ska eleverna få
Frågor?
Mayvi Eriksson