Geometrik Cisimler

download report

Transcript Geometrik Cisimler

Geometrik Cisimler
Bu yapıları inceleyerek kaçar küpten oluştuğunu
bulmaya çalışalım.
Küplerimizi kullanarak bu yapıları oluşturalım.
Bu yapılar neye benziyor ve özellikleri neler olabilir?
UÇ ÇİZGİLERİ VERİLEN YAPILAR
Aşağıdaki şekli sadece uç sınırları kalacak hale getirelim.
Şimdi de bunun tersini yapalım.
Her iki yapıda da eşit sayıda küp bulunmaktadır.
Verilen yapılarda kaçar tane küp olduğunu bulalım.
•Yandaki yapı kaç küpten oluşmuştur?
•Küpleri tamamlayarak küp sayısı bulalım.
Bu yapılarda kaçar tane küp olduğunu bulabilir miyiz?
Doğukan’la arkadaşı hafta sonu ne yapacakları
hakkında konuşuyorlardı.
Doğukan:
-Ben bu hafta sonu sinemaya gideceğim. 3
boyutlu bir animasyon filmi gelmiş. Onu
izleyeceğim.
Arkadaşı:
-Yaa! 3 boyutlu mu? O, nasıl oluyor?
Doğukan:
- Ben de daha önce izlemedim. Ama bildiğim
kadarıyla her şey gerçek gibi oluyormuş.
Hayvanlar, insanlar ve nesneler 3 boyutlarıyla
yani en, boy ve yükseklikleriyle görünüyorlarmış.
Bu diyaloga göre boyutun ne
olduğunu açıklayabilir misiniz?
Aşağıdaki fotoğrafları dikkatlice inceleyelim.
Gördüklerinizin hepsi kaldırıma çizilmiş 3 boyutlu resimlerdir.
Bir birim küp sizce kaç boyutludur?
Bir birim küpte;
• EN,
• BOY ve
YÜKSEKLİK
• YÜKSEKLİK
EN
BOY
olmak üzere 3 boyut bulunmaktadır.
Nesnelerin uzunluk, en ve yükseklik gibi
büyüklüklerle ifade edilen özellikleri vardır.
Nesnelerin cinsi, yeri ve duruşlarına göre
bazı durumlarda uzunluk yerine boy, çevre ve
sınır geçer.
Bazı nesnelerde çap eni karşılar.
Bazı durumlarda ise yükseklik yerine
derinlik ve kalınlık kullanılır.
Doğru, ışın ve doğru parçası bir boyutludur.
Bu şekiller en, boy ve yükseklikten sadece birine sahiptirler.
DOĞRU:
Noktaların bir araya gelmesiyle oluşan çizgiye denir. Yani
noktalar kümesidir. Sonsuza kadar devam eder.
O
IŞIN:
A
Başlangıç noktası belli, bitiş noktası belli olmayan doğrulara
denir.
[ OA ışını
A
B
DOĞRU PARÇASI:
Başlangıç ve bitiş noktaları belli olan doğrulara denir.
doğru parçası
[ AB ]
Düzlemsel şekiller iki boyutludur.
Bu şekiller “boy ve en” , “uzunluk ve genişlik” veya
gibi yalnız iki büyüklüğe sahiptirler.
“çevre ve çap”
Prizmalar, piramitler, silindir, küre ve koni gibi tüm geometrik cisimler
üç boyutludur.
Bu cisimler “boy,en,derinlik” gibi üç büyüklüğe sahiptir.
ALAN ;
2 BOYUTLU NESNELER İÇİN KULLANILAN BİR ÖZELLİKTİR
HACİM İSE;
3 BOYUTLU NESNELER İÇİN KULLANILAN BİR ÖZELLİKTİR.
Aşağıdaki yapılar kaç eş küpten oluşmuştur?
Kutunun tamamını doldurmak için kaç eş küp daha gerekir?
10 eş küpten oluşmuştur.
8 eş küp daha gerekir.
7 eş küpten oluşmuştur.
11 eş küp daha gerekir.
6 eş küpten oluşmuştur.
10 eş küp daha gerekir.
Aynı büyüklükte iki küp, yan yana yapıştırılırsa hangi
geometrik şekil elde edilir?
Eş iki kare prizmayı, şekildeki gibi birleştirirsek hangi
geometrik şekli elde ederiz?
Eş iki dikdörtgen prizmayı, şekildeki gibi birleştirirsek
hangi geometrik şekli elde ederiz?
Aşağıdaki A yapısında bir küpün yerinde değişiklik
yapılarak B yapısı oluşturuluyor.
B yapısında yeri
değişmiş olan küpü boyayınız.
A
B
Ece , sınıftaki arkadaşlarının en çok hangi hayvanları sevdiğini merak etmiş , bunları
arkadaşlarına sorarak verileri toplamaya başlamıştır.
Düzenli bir bilgi sahibi olmak için öncelikle aşağıdaki gibi bir tablo yapmış, arkadaşlarının
sevdiği hayvanların çetelesini tutmuştur.
Ece, daha sonra çetele tablosunu dikkate alarak sıklık tablosunu oluşturmuş ve merakını
gidermiştir.
Köpek
Kedi
Fil
Kuş
Tavşan
7
9
8
15
11
Ece, tablodaki sonuçları şemayla da göstererek,
sonuçları arkadaşlarıyla paylaşmıştır.
EN ÇOK SEVİLEN HAYVANLAR
Köpek
7
Kedi
Fil
9
8
Kuş
Tavşan
15
11
ANKET
1) Dişlerinizi günde kaç kez fırçalıyorsunuz?
a) Hiç b) 1
c) 2
d) 3
2) Dişlerinizde çürük var mı?
a) Var
b) Yok
28 kişilik bir sınıfta yapılan bu anketin sonuçları aşağıda verilmiştir.
Yapılan anket, diş fırçalama sayısı ile dişte çürük olup olmaması durumunu
göstermektedir.
Dişlerde
Çürük Olup
Olmaması
Var
Yok
Toplam
Günde Diş Fırçalama Sayısı
0
1
2
3
6
4
2
1
0
3
5
7
6
7
7
8
Toplam
13
15
28
Dişlerde
Çürük Olup
Olmaması
Var
Yok
Toplam
Günde Diş Fırçalama Sayısı
0
1
2
3
6
4
2
1
0
3
5
7
6
7
7
8
Toplam
13
15
28
Tabloya bakarak aşağıdaki soruları cevaplandıralım.
• Dişlerini günde 2 kez fırçalayan kaç kişi vardır?
•Sınıfta dişinde çürük olan kaç kişi vardır?
•Dişini en çok fırçalayan gruptan dişinde çürük olan ve olmayan kişi sayısın karşılaştırınız?
•Dişinde çürük olan gruptan günde 1, 2 ve 3 kez fırçalayanlarla , hiç fırçalamayanların sayısı
karşılaştırınız.
•Tabloda verilen bilgilerdeki diş fırçalama sayısı ile dişte çürük olup olmama arasındaki ilişkiye
bakarak, diş fırçalamanın gerekliliği konusunda neler söyleyebilirsiniz?
SESLER
ÜNSÜZLER
ÜNLÜLER
KALIN
İNCE
SERT
YUMUŞAK
ÜNLÜLER
ÜNLÜLER
ÜNSÜZLER
ÜNSÜZLER
f, s, t, k, ç, ş,
h, p
b, c, d, g, ğ, j,
l, m, n, r, v, y,
z
a, ı, o ,u
e, i, ö, ü
Yukarıda seslerle ilgili bir şema yapılmıştır.
Bu şemaya göre sorular oluşturmaya çalışınız.
Aşağıdaki tabloda öğrencilerin en çok sevdiği meyveler
gösterilmiştir.
Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayılar hangileridir?
Bu sayıları yazarak tabloyu dolduralım.
Toplam
Kız
23
18
9
50
Erkek
30
12
8
50
Toplam
53
30
17
100